Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELIŞIM Öğr. Gör. Can ÜNVERDİ Araştırma Stratejileri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERKEN ÇOCUKLUKTA GELIŞIM Öğr. Gör. Can ÜNVERDİ Araştırma Stratejileri."— Sunum transkripti:

1 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELIŞIM Öğr. Gör. Can ÜNVERDİ Araştırma Stratejileri

2 Konular Bilgi toplama yöntemleri –Sistemli gözlem –Özbildirim –Psikofizyolojik yöntemler –Örnek olay –Etnografya Geçerlik ve güvenirlik Araştırma modelleri Araştırmada etik kurallar

3 Bilgi toplama yöntemleri Sistemli gözlem –İlgilenilen davranışın meydana gelirken kaydedilmesi –Doğal gözlem –Yapılandırılmış gözlem

4 Bilgi toplama yöntemleri Doğal gözlem –Doğal çevrede ilgilenilen davranışın kaydedilmesi –Çocukların, akranlarının acılarına tepkileri –Davranışın ortaya çıkma sıklığı –Davranış çeşitliliği Yapılandırılmış gözlem –Davranışın ortaya çıkma sıklığının manipüle edilmesi –Aynı çalışmanın oyuncak bebeklerle tekrarlanması

5 Bilgi toplama yöntemleri Gözlemde kayıt –Anekdot kaydı Tüm davranışların kaydedilmesi –Olay örneklemi Davranışın ortaya çıktıkça kaydedilmesi –Zaman örneklemi Belirli zaman aralıklarında kayıt alma

6 Gözlemin sınırlılıkları –Gözlemci etkisi –Gözlemci yanlılığı –Neden – sonuç ilişkileri

7 Bilgi toplama yöntemleri Özbildirim: Görüşme ve anketler –Algı –Düşünce –Yetenek –Duygu –Tutum –Deneyimler

8 Bilgi toplama yöntemleri Klinik görüşmeler –Konuşmaya dayalı –Esnek –Kısa sürede çok bilgi –Doğru beyanlar –Bilimsellik

9 Bilgi toplama yöntemleri Yapılandırılmış görüşmeler –Aynı sorular –Aynı yönergeler –Hızlı bilgi toplama –Cevapların yapılandırılması –Derinlik –Yanlı yanıtlar

10 Bilgi toplama yöntemleri Psikofizyolojik yöntemler –Biyolojik süreçler – davranış –Otonom sinir sistemi tepkileri –EEG (Elektroensefalogram –PET (Pozitron Emisyon Tomografi) –fMRI (Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme)

11 Bilgi toplama yöntemleri Küçük yaş grupları Beyin – psikolojik gelişim ilişkisi İşlemlemenin niteliği Farklı uyaranlar Hareket sınırlılığı Korku

12 Bilgi toplama yöntemleri

13 Örnek olay inceleme –Psikanaliz –Gözlem, görüşme, test vb. –Az sayıdaki durumlar –Derinlemesine inceleme –Genelleme

14 Bilgi toplama yöntemleri Etnografya –Kültürlerin karşılaştırmalı incelenmesi –Kültürün etkisinin araştırılması –Kültüre bağlı davranışlar Etnografi –Topluluğun içerden gözlenmesi

15 Geçerlik ve güvenirlik Güvenirlik –Ölçümlerin tutarlı olması –Gözlemciler arası (Değerlendirmeci güvenirliği) –Tekrar ölçüm (Test – tekrar – test) –Paralel formlar –Yarıya bölme

16 Geçerlik ve güvenirlik Geçerlik –Ölçülmek istenen özelliğin diğer davranışlardan ayrılarak, doğru biçimde ölçülmesi –İç geçerlik Davranışın başka özelliklerden etkilenmesi –Dış geçerlik Genellenebilirlik

17 Geçerlik ve güvenirlik Hipotez: Test edilebilir önerme. Teori: Olgunun açıklaması. Deney: Değişkenlerin kontrol edildiği işlem. Değişken: Farklı değerler alabilen özellik. Ölçüm: Sayısal değerler İstatistik: Ölçümlerin test edilmesi.

18 Araştırma modelleri İlişkisel model –Özellikle davranış arasındaki ilişki –Korelasyon İki değişkenin birlikte değişme oranı -1 +1 İlişki/nedensellik

19 Araştırma modelleri Bağımsız değişken –Kontrol edilen Bağımlı değişken –Bağımsız değişkene bağlı Kontrol değişkeni –Kontrol altında tutulması gereken

20 Araştırma modelleri Deneysel model –Nedensel ilişkilerin tespiti –Yansız seçim –Eşleştirme Laboratuvar dışı deneyler

21 Araştırma modelleri Gelişimin incelenmesi Boylamsal model –Aralıklı olarak inceleme –Gelişimde ortak yönler – farklılıklar –Önceki ve sonraki davranışlar arasında ilişki –Yanlı örneklem –Alışma –Kuşak etkileri –Katılımcı kaybı

22 Araştırma modelleri Gelişimin incelenmesi Kesitsel model –Farklı yaş grupları –Eş zamanlı değerlendirme –Kuşak etkileri –Önce – sonra bağlantısı kurulamaz

23 Araştırma modelleri Gelişimin incelenmesi Sıralısal model –Kesitsel ve boylamsal modellerin birlikte kullanılması KESİTSEL KARŞILAŞTIRMA Doğum Yılı 2005 8 yaş9 yaş10 yaş 2006 9 yaş10 yaş11 yaş 2007 10 yaş11 yaş12 yaş 201320142015 Değerlendirme yılı

24 Araştırma modelleri Gelişimin incelenmesi Mikrogenetik model –Sürecin değerlendirilmesi –Tekrarlı değerlendirme –Öğrenme –Problem çözme

25 Araştırmada etik Zarardan korunma –Katılımcıların zarar göreceği uygulamalar yapılamaz. Bilgilendirme/Onay –Çalışmanın bütün yönlerinin açıklanması gerekir. –Küçük yaş gruplarında aile onayı alınır. –Kimse çalışmaya katılmaya zorlanamaz.

26 Araştırmada etik Mahremiyet –Katılımcıların kimlik bilgileri gizli tutulur. –Çalışma açısından önem teşkil etmeyen bilgiler toplanamaz. Sonuçların açıklanması –Araştırmadan elde edilen sonuçlar katılımcılarla paylaşılır. Araştırmadan faydalanma –Uygulamaların etkili olduğu gösterilirse kontrol grubuna da aynı uygulama yapılır.

27 TEŞEKKÜRLER… Öğr. Gör. Can ÜNVERDİ


"ERKEN ÇOCUKLUKTA GELIŞIM Öğr. Gör. Can ÜNVERDİ Araştırma Stratejileri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları