Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HASTANELERDE İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ VOLKAN ALTUNAY İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI(B) Cep:0536 884 45 08

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HASTANELERDE İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ VOLKAN ALTUNAY İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI(B) Cep:0536 884 45 08"— Sunum transkripti:

1 HASTANELERDE İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ VOLKAN ALTUNAY İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI(B) Cep:0536 884 45 08 Mail:volkanaltunay.isg@gmail.com

2 Başımızın Derdi, Bilmediklerimiz Değil, Yanlış Bildiklerimizdir. Mark Twain

3 SAĞLIK, YALNIZCA SAKATLIK VE HASTALIĞIN BULUNMAMASI DEMEK OLMAYIP, FİZİKSEL, RUHSAL VE SOSYAL TAM BİR İYİLİK HALİDİR SAĞLIK KAVRAMI

4 SAĞLIK FABRİKASI GİRDİLER ÇIKTI YASALAR EĞİTİM HİZMETLERİ HASTALIK TEDAVİ HİZMETLERİ ALT YAPI HİZMETLERİ ÜCRET KİŞİSEL HİJYEN İŞ GÜVENLİĞİ BESLENME

5 İş Sağlığı Yönetim Sistemi YASALAR HASTALIK TEDAVİ HİZMETLERİ ALT YAPI HİZMETLERİ ÜCRET KİŞİSEL HİJYEN BESLENME EĞİTİM HİZMETLERİ İŞ GÜVENLİĞİ

6 HASTALIK SAĞLIK BİZ ULUS OLARAK, SAĞLIĞI, HASTALIĞIN BAŞLADIĞI YERDE HATIRLARIZ

7 SAĞLIK DENGESİ HALBUKİ, SAĞLIK DENGESİ BOZULUNCAYA KADAR, UZUNCA BİR, SAĞLIKLI DÖNEM VARDIR.

8 SAĞLIĞIN AZALMASI SAĞLIĞIN DOĞAL GİDİŞİ SAĞLIKLI DÖNEM Kendim için bu dönem, 40 yıla yakın bir dönemdir. HASTALIĞIN ARTIŞI

9 SAĞLIĞIN DOĞAL GİDİşİ ETKEN ÇEVRE İ NSAN ORGAN İ ZMAS I HER ÜÇ FAKTÖR GRUBU KAR Ş ILIKLI OLARAK ETK İ LE Şİ R İYİLE Ş ME ENGELLİ OLMA ÖLÜM SEMPTOMLAR KONAKÇI REAKSİYONU HASTALIK UYARANI SAĞLIKLI DÖNEM KLİNİK ÖNCESİ DEVRE HASTALIKLI DÖNEM KLİNİK DEVRE PRİMER KORUMA SEKONDER KORUMA TERSİYER KORUMA SA Ğ LIK KAPASİTES İ N İ N YÜKSELT İ LMES İ ÖZGÜL KORUMA ERKEN TANI VE UYGUN TEDAV İ İŞ GÖRMEZL İĞİ N DURDURULMASI KAZANMA GÜCÜNÜN İ ADES İ SAĞLIĞIN DOĞAL GİDİŞİ

10 İŞ SAĞLIĞI YÖNETİMİ SİSTEMİ KLİNİK ÖNCESİ DEVREKLİNİK DEVRE PRİMER KORUMASEKONDER KORUMA TERSİYER KORUMA SAĞLIK KAPASİTESİNİ N YÜKSELTİLMES İ ÖZGÜL KORUMA ERKEN TANI VE UYGUN TEDAVİ İŞGÖRMEZLİĞİN DURDURULMASI KAZANMA GÜCÜNÜN İADESİ Hastalık veya Kazanın oluşması HASTALIK YÖNETİMİ SİSTEMİ (Hastalıklı Dönem) İŞ SAĞLIĞI YÖNETİM SİSTEMİ (Sağlıklı Dönem)

11 İŞ SAĞLIĞI YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI YÖNETİMİ SİSTEMİ

12 İş Sağlığı lisans ve lisans üstü eğitiminin kapsamını belirleyebilmek için, İş Güvenliği eğitimini, kapsamını ve bugün bu eğitimde yapılan hataları anlatarak yola çıkmak yerinde olacaktır. Çünkü, bu eğitimler, uygulanış ve işleyiş hataları nedeniyle birbirine çok benzemektedir. İş Güvenliğinin Temel Hedefleri: 1.Ürün Güvenliği : Üretilen maddenin üretim planına uygun biçimde üretilmesi için gerekli olan güvenlik önlemleri, 2.Bina, Makine ve Teçhizat Güvenliği : Üretilen maddenin güvenli bir biçimde üretilmesi için, makine ve teçhizatta alınması gereken güvenlik önlemleri, 3.Çalışanın Sağlığı ve Güvenliği : Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek için alınması gereken güvenlik önlemleri, 4.İşyeri Çevresinin Sağlığı ve Güvenliği : İşyeri çevresinde yaşayan canlıların sağlığının korunması ve geliştirilmesi için, işyeri ve çevresinde alınması gereken güvenlik önlemleri. İş Güvenliğinin Temel Hedefleri

13

14 Bir Fabrika Ele Alalım Üretilen : Binek Otomobili Üretim Yönetimi Sistemi Çalışanın Sağlık Yönetimi Sistemi Fabrika Çevresi Sağlık Yönetimi Sistemi

15 Bir Fabrika Ele Alalım Üretilen : Binek Otomobili Görev yeri : Fabrika Görevliler: Mühendisler, Teknik Elemanlar, Formenler, Ustalar, İşçiler, İşletmeciler, V.D. Görev yeri : İşyeri Sağlık Birimi Görevliler : Hekim, Hemşire, Mühendis, Teknik eleman, Beslenmeci, Psikolog, V.D. Görev Yeri : İşyeri Sağlık Birimi Görevliler : Çevre mühendisi, Hekim, Mimar, Hukukçu V.D. Üretim Yönetimi Sistemi Çalışanın Sağlık Yönetimi Sistemi Fabrika Çevresi Sağlık Yönetimi Sistemi

16 Bir Hastane Ele Alalım Üretilen : Hastalık Tedavi Hizmetleri Hastalık Yönetimi Sistemi Hedef : Hastalıklı insan Çalışanın Sağlık Yönetimi Sistemi Hedef: Sağlıklı İnsan Hastane Çevresi Sağlık Yönetimi Sistemi Hedef : Çevredeki tüm canlılar

17 Bu Yönetim Sistemi Hizmetlerinde Ekip Çalışması Yapmak Gerekir. Hizmet veren kişiler, ya Hizmet erbabı, ya da Uzman Kişilerdir. Ekip içerisinde sadece Hekimlik ve Mühendislik hizmetleri karşılaştırılırsa Görev yeri : Hastaneler Görevliler: Hekimler, Hemşireler, Mühendisler, Teknik Elemanlar, Beslenmeciler, Psikologlar, İşletmeciler, V.D. Görev yeri : İşyeri Sağlık Birimi Görevliler : Hekim, Hemşire, Mühendis, Teknik eleman, Beslenmeci, Psikolog, V.D. Görev Yeri : İşyeri Sağlık Birimi Görevliler : Çevre mühendisi, Hekim, Mimar, Hukukçu V.D. Hastalık Yönetimi Sistemi Çalışanın Sağlık Yönetimi Sistemi Hastane Çevresi Sağlık Yönetimi Sistemi

18 SİSTEMİ SÜREKLİ İYİLEŞTİR SİSTEMİN POLİTİKASINI SAPTA UYGULA ÇALIŞTIR SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİR SİSTEMİN PLANLAMASINI YAP ÖLÇ, DEĞERLENDİR VE KONTROL ET SİSTEMİN VERİ TABANINI HAZIRLA İŞ SAĞLIĞI YÖNETİM SİSTEMİ

19 Hastanede İş Güvenliği O halde bir hastanede İş güvenliğinin temel hedefleri ve sorumluları şöyle olmalıdır.  Hasta güvenliği (Ürün güvenliği) : Tüm Sağlık Personeli ve tedavi hizmetlerinden sorumlu elemanlar (Uzman hekimler, hekimler, hemşireler, sağlık teknisyenleri, Laborantlar, biyomühendislik elemanları, biyomekanisyenler, v.d.)  Bina, makine-teçhizat güvenliği : Binadan ve makine-teçhizattan sorumlu personel (Mimarlar, mühendisler, güvenlik sorumluları, İnsan kaynakları, V.d.)  Çalışanların Güvenliği : Çalışanların sağlık ve güvenliğinden sorumlu elemanlar (İş yeri hekimleri, İSG uzmanı hemşireler, v.d.)  Çevre güvenliği : Hastane çevresi sorumluları (çevre güvenlik görevlisi v.d.)

20 Hastanede İş Güvenliği O halde bir hastanede İş güvenliğinin temel hedefleri ve yönetim sistemleri şöyle olmalıdır. HASTA YÖNETİMİ SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI YÖNETİM SİSTEMİ ÇEVRE SAĞLIĞI YÖNETİM SİSTEMİ  Hasta sağlığı ve güvenliği :  Bina, makine-teçhizat güvenliği:  Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği:  Çevre sağlığı ve güvenliği:

21

22

23

24 ETKEN ETKEN : HASTALIĞI BİZZAT OLUŞTURAN ETKENLER FİZİKSEL ETKENLER RADYASYON, GÜRÜLTÜ, TİTREŞİM, V.D. KİMYASAL ETKENLER GAZLAR, TOZLAR, BUHARLAR, V.D. BİYOLOJİK ETKENLER MİKROPLAR, BAKTERİLER, VİRÜSLER, V.D. TRAVMATİK ETKENLER ERGONOMİK UYUMSUZLUKLAR, V.D.

25 KONAKÇI – İNSAN ORGANİZMASI GÜVENSİZ DAVRANIŞLAR, İNSANIN NÖROLOJİK VE PSİKOLOJİK YAPISININ GEÇİCİ VEYA SÜREKLİ OLARAK ZARAR GÖRMESİ İNSANIN GENETİK YAPISI İNSANIN GENETİK YAPISINDAKİ ENZİMATİK BOŞLUKLAR, V.D. SÜREKLİ HASTALIKLAR DİYABET,KALP DAMAR HASTALIKLARI, GÖRME VE İŞİTME BOZUKLUKLARI V.D. GEÇİCİ HASTALIKLAR GRİP, BAĞIRSAK ENFEKSİYONLARI, KIZAMIK GİBİ BULAŞICI HASTALIKLAR V.D. MADDE BAĞIMLILIĞI İLAÇ, ALKOL, NİKOTİN, UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI V.D. ALIŞKANLIKLAR ÇİĞ ET YEME, ELLE YEME, HİJYENİK ALIŞKANLIKLAR, V.D. GELENEK VE GÖRENEKLER AKRABA EVLİLİĞİ, TOPRAĞA BAĞIMLILIK, DİLALTI KESME, V.D.

26 ÇEVRE KONAKÇI DIŞINDA KALAN CANLI- CANSIZ, MADDİ-MANEVİ HERŞEY. FİZİKSEL ÇEVRE İNSANIN DIŞINDAKİ BÜTÜN CANSIZ ORTAM. TOPRAK, MAKİNA, BİNA, MALZEME, MADDE, V.D. BİYOLOJİK ÇEVRE İNSANIN DIŞINDAKİ BÜTÜN CANLI ORTAM.İNSANLAR, HAYVANLAR, BİTKİLER, MİKROORGANİZMALAR, V.D. SOSYAL ÇEVRE İNSANIN DOĞDUĞU ANDAN İTİBAREN TÜM KAZANIMLARINI SAĞLAYAN ÇEVRE. MESLEĞİNİ, KÜLTÜRÜNÜ, AİLE YAPISINI, V.D.

27 SAĞLIK DENGESİNİ BOZAN FAKTÖRLER ETKEN İLE İLGİLİ FAKTÖRLER ETKENİN TÜM FİZİKSEL, KİMYASAL, BİYOLOJİK, MEKANİK ve YASAL ÖZELLİKLERİ KONAKÇI İLE İLGİLİ FAKTÖRLER KONAKÇIDA KAZAYA veya MESLEK HASTALIĞINA NEDEN OLAN ÖZELLİKLER ÇEVRE İLE İLGİLİ FAKTÖRLER KAZANIN VE MESLEK HASTALIĞININ OLUŞMASINDA ETKİLİ OLAN ÇEVRE ÖZELLİKLERİ

28 ÇALIŞAN İNSAN TEHLİKE RİSK RİSK KAVRAMI

29 ÇALIŞAN İNSAN TEHLİKE RİSK ORTAK RİSK RİSK KAVRAMI

30 ÇALIŞAN İNSAN TEHLİKE RİSK ORTAK RİSK ÇEVRE RİSK RİSK KAVRAMI

31 TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ Değerlendirmenin Temel Aşamaları;  Hastane ile ilgili temel verilerin toplanması  Kritik kontrol noktalarının saptanması ve bu noktalarda proseslerin tanımlanması ve tehlikelerin belirlenmesi  Kritik kontrol noktalarında emniyetli yaşama ve çalışma koşullarının belirlenmesi,  Kritik kontrol noktalarında, tehlikelerin ölçülmesi, sağlığa zarar vermeyecek standart değerlerle karşılaştırılarak değerlendirilmesi,  Sağlık riski oluşturan tüm tehlikelerin ortadan kaldırılması için gerekli olan önlemlerle ilgili prosedürlerin ve talimatların yazılması,  İlgili eğitimlerin yapılması, denetim ve kontrollerin yapılması

32 Hastane ile ilgili temel veriler Analiz edilecek olan hastane sisteminin detaylı bilgileri :  Sistemin Kapsamı nedir?  Neler dahil edilmiştir?  Neler hariç tutulmuştur?  Doğru ve ilgili bilgiler toplanmalıdır.  Binalar, planlar, ruhsatlar, işletme- kurma belgeleri, V.D.,  Makineler, ekipmanlar, tesisatlar,  Malzemeler, ürünler, kimyasallar,  Ölçüler, hacimler, Varlıklar, değerler,  Prosesler, operasyonlar,  Altyapı, Enerji, Çevre  vb.

33 Hastane Sistemi nasıl Çalışmaktadır ve çalışmalıdır?  Proses / operasyon tanımları  Prosedürler  Emniyet kuralları  Rehber ve talimatlar  Bakım şemaları  İşgücü organizasyonu  vb. Emniyetli Çalışma Koşulları

34 Tehlikeleri değerlendirirken aşağıdaki yöntemler sırasıyla takip edilmelidir;  Bilimsel Araştırmalar: Yapılmış veya yapılacak bilimsel araştırmalarla değerlendirme yapılır.  İstatistiksel veriler ve kayıtlar: Hastane kayıtlarından elde edilen verilere göre yapılır,  Deneyimler: Tehlike sonuçlarını bizzat yaşayan insanların bilgilerinden, deneyimlerinden yararlanılır,  Öngörüler: Sistemle ilgili meslek sahiplerinin mesleki bilgi veöngörülerinden yararlanılır,  Tahminler: Çok fazla deneyim ve bilgiye sahip olunmayan konularda tahminlerle yapılır (Atıyorum!!!!). Tehlikelerin Değerlendirilmesi

35  Bilimsel Araştırmalar: Yapılmış veya yapılacak bilimsel araştırmalarla değerlendirme yapılır.  İstatistiksel veriler ve kayıtlar: Hastane kayıtlarından elde edilen verilere göre yapılır,  Deneyimler: Tehlike sonuçlarını bizzat yaşayan insanların bilgilerinden, deneyimlerinden yararlanılır,  Öngörüler: Sistemle ilgili meslek sahiplerinin mesleki bilgi veöngörülerinden yararlanılır,  Tahminler: Çok fazla deneyim ve bilgiye sahip olunmayan konularda tahminlerle yapılır (Atıyorum!!!!). Objektiflik – Subjektiflik O B J E K T İ F SUBJEKTİFSUBJEKTİF

36 Hastane ile ilgili temel veriler  Kritik kontrol noktalarının belirlenmesinde, hastalık ve kaza etkenleri yani tehlikeler baz alınabilir.  Örneğin Rdyasyon tehlikesi ile karşılaşılacak olan bütün birimler, birer kritik kontrol noktası olarak ele alınacaktır.  Nükleer tıp birimi,  Radyoterapi birimi,  Radyodiyagnoz birimi,  V.d.  Her birim, yukarda belirtilen tehlike değerlendirme aşamalarına göre analiz edilir.  Her birim içerisinde de en riskli alanlar saptanarak, önceliklenir ve incelenir.  Aşağıdaki sunularda, Nükleer Tıp Birimi ile ilgili yapılan bir araştırmanın sonuçlarını göreceksiniz.

37 RADYOİZOTOPLARLA ÇALIŞANLARIN ALDIKLARI RADYASYON DOZLARI

38 Tablo 1. 1a kodlu odanın haftalık radyasyon doz hızları (  R/saat) Saatler Günler Doz hızı (R/saat) PazartesiSalıÇarşambaPerşembeCumaPazartesiSalıOrtalamaS.S. 9.00170.00330.0049.0039.0065.0046.50116.58115.38 9.30425.00300.00120.0021.0080.00170.00120.00176.57139.60 10.00300.00180.00130.0058.0080.00195.00240.00169.0086.37 10.30220.00250.0078.0060.00210.00 171.3380.81 11.00270.00170.00140.0043.00106.00190.00198.00159.5772.51 11.30245.00285.00130.0083.00130.00300.00160.00190.4385.34 12.00230.00198.00114.00150.00143.00160.00140.00162.1439.19 13.00390.00190.00126.00130.00200.00170.00154.00194.2990.70 14.00430.0090.00116.00136.00250.00164.00120.00186.57119.08 Ort.297.78221.44111.4480.00131.75194.88154.28169.6023.30 S.S.95.3375.8229.2347.3864.6445.8457.63

39 RADYOİZOTOPLARLA ÇALIŞANLARIN ALDIKLARI RADYASYON DOZLARI Şekil 2. 1a Kodlu odanın günlük doz hızları

40 RADYOİZOTOPLARLA ÇALIŞANLARIN ALDIKLARI RADYASYON DOZLARI Tablo 2. Tüm hava radyasyon dozları ( μ R/saat) ve absorbe edilen dozlar (mSv/yıl) Tablo 2. Tüm hava radyasyon dozları ( μ R/saat) ve absorbe edilen dozlar (mSv/yıl) Yer Hava radyasyon dozu μR/saatAbsorbe edilen doz mSv/yıl MinimumMaksimumOrtalamaMinimumMaksimumOrtalama 1a2-1430169.60 ± 23.300.244.961.95 1b23332118.40 ± 21.300.273.831.36 1c89238.00 ± 4.800.091.060.44 259030.50 ± 5.800.051.040.35 3613720.60 ± 8.000.071.580.24 669019.40 ± 5.200.071.040.22 552518.00 ± 3.800.050.290.21 453014.30 ± 2.600.050.350.16 844017.00 ± 4.500.050.460.20 757816.00 ± 4.400.050.890.18 9523060.60 ± 30.400.052.650.69 10518041.70 ± 32.200.052.070.48 11538072.50 ± 44.400.054.380.84 135350106.00 ± 80.500.054.031.22

41 RADYOİZOTOPLARLA ÇALIŞANLARIN ALDIKLARI RADYASYON DOZLARI Tablo 2. Tüm hava radyasyon dozları ( μ R/saat) ve absorbe edilen dozlar (mSv/yıl) Yer Hava radyasyon dozu μR/saatAbsorbe edilen doz mSv/yıl MinimumMaksimumOrtalamaMinimumMaksimumOrtalama 14536067.60 ± 46.900.054.150.78 12526057.00 ± 27.800.052.990.66 1554317.50 ± 6.000.050.490.20 1658023.20 ± 8.500.050.920.27 1753518.10 ± 6.100.050.400.21 1862815.90 ± 4.700.070.320.18 1952614.70 ± 4.000.050.290.16 20615042.00 ± 8.800.071.730.48 2163017.56 ± 4.500.070.350.20 2253514.60 ± 6.700.050.400.17 Ortalama 6.7147.142.95 S.S. 4.8134.039.79

42 RADYOİZOTOPLARLA ÇALIŞANLARIN ALDIKLARI RADYASYON DOZLARI SONUÇLAR Çalışmamızda sonuç olarak Nükleer Fizik kurallarına uygun olarak çalışılan bir Nükleer Tıp laboratuarında hava radyasyon değerlerine dayanılarak hesaplanan absorbe edilen doz düzeylerinin tıbbi personel için ICRP önerilerinden düşük olduğu görülmektedir. Benzer şekilde Nükleer Tıp laboratuarına komşu yerlerde çalışan non-medikal personelin hava doz hızı ölçümüne dayanan absorbe edilen radyasyon dozunun da ICRP önerilerinden düşük olduğu bulunmuştur. Bu dozlar kabaca background dozunun ancak iki misli kadardır.

43 RADYOİZOTOPLARLA ÇALIŞANLARIN ALDIKLARI RADYASYON DOZLARI Absorbe edilen total vücut dozları gerek medikal gerekse non-medikal personel için tehlikeli olmaktan uzaktır. Bu durum Nükleer Tıp laboratuarlarının medikal ve non- medikal personel için tehlikeli yerler olmadığını ve “iş sağlığı” açısından güvenceli olduğunu desteklemektedir. Saptanan dozlar hamile personel açısından da sakıncalı değildir. Radyonüklid hazırlayan ve enjeksiyonları yapan hemşirenin de absorbe edilen el dozunun sakıncalı değerlerden düşük olduğu görülmektedir.

44 RADYOİZOTOPLARLA ÇALIŞANLARIN ALDIKLARI RADYASYON DOZLARI Bekleme salonunda enjeksiyon yapılan hastaların birlikte oturması zararlı miktarlarda doz ortaya çıkmasına neden olmamaktadır. Son yıllarda Chernobyl nükleer kazası gibi olaylar toplumda nükleer enerji hakkında bazı kuşkulara neden olmuştur. Bu nedenle. Nükleer Tıp Laboratuarlarının medikal ve non-medikal personel ve hasta sağlığı yönünden tehlikeli radyasyon kaynakları olmadığı konusunda personel ve hastalara güvence verilmelidir. Bununla birlikte, radyasyondan korunma kurallarından asla taviz verilmemesi gerektiği de daima akılda tutulmalıdır.

45 Hastanede Etkene Ait Tehlikelerin Tanımlanması Etkenler Otomobil Fabrikası Hastane FİZİKSEL GürültüYüksekDüşük RadyasyonYokYüksek SıcakYüksekOrta SoğukYüksekOrta TitreşimOrta BasınçYok KİMYASAL İlaçlarYokYüksek AsitlerOrta ParlayıcılarYüksekOrta PatlayıcıOrta ZehirlerOrta BİYOLOJİK MikroorganizmalarDüşükYüksek

46 Hastanede İnsana Ait Tehlikelerin Tanımlanması Hastalık Etkenleri Otomobil Fabrikası Hastane İNSAN Geçici hastalıklarDüşükYüksek Sürekli hastalıklarDüşükYüksek YaşlılıkDüşükOrta AlışkanlıklarOrta GeleneklerOrta Genetik bozukluklarDüşükOrta ÇEVRE Fiziksel çevre etkisiOrta Biyolojik çevre etkisiOrtaYüksek Sosyal çevre etkisiOrta İŞ NİTELEMESİ Ağır ve tehlikeli işAğır ve tehlikeli iş değil

47 İşletmeler İşyeri sayısı % İşyeri İşçi sayısı% İşçi 50 işçinin altında 114828798,12545774662,00 50 ve üstü219611,88334524338,00 Toplam1170248100,008802989100,00 2008 SGK İstatistik yıllıklarına göre, Sigortalılara ait, 50 işçinin altında İle 50 ve üstü işçi sayısına sahip işyeri ve işçi sayıları

48 2008 istatistiklerine göre, Ülkemizde, 21961 İşyerinde “İşyeri Sağlık ve güvenlik birimi” kurulma zorunluluğu vardır. Bu hizmetin işletme dışına çıkarıldığı ve 1000 işçiye bir birim olarak düşünüldüğünde, 50 ve üstü işçiye sahip 3345243 işçi için gerekli olan “İşyeri Sağlık ve güvenlik birimi” sayısı, yaklaşık 3345 (3345243/1000=3345,243) dir. Aynı hesap, 50’nin altında işçiye sahip işyerlerinde çalışan 5457746 işçi için yapılırsa, “İşyeri Sağlık ve güvenlik birimi” sayısı, yaklaşık 5458 (5457746/1000=5457,746) dir. Kaba bir hesaplamayla Ülkemizde, total açılması gereken, “İşyeri Sağlık ve güvenlik birimi” sayısı, 9803 (3345+5458), Bu gün itibariyle yaklaşık olarak 10.000 civarındadır.

49 Bu rakam, 10.000 işyerinde, 10.000 İş Sağlığı (Çalışanların sağlığı ve Güvenliği) Lisansiyeri gerektiğini gösterir. Bu rakama, 50 ve üstü işçiye sahip işletmelerin içerisinde çalıştırılması düşünülen tahmini, 2000 meslek adamını da ilave edersek, Ülkemiz için 12000 civarında İş Sağlığı (Çalışanların sağlığı ve Güvenliği) Lisansiyerinin yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu gün bu sayı, İSG ön lisans eğitimini tamamlamış 750 kişi ile “ İş Güvenliği Uzmanı” ismi altında ÇSGB’nin eğittiği veya elemanlarına dağıttığı 1000 civarında, toplam 1750 kişi olarak belirlenebilir. Kaba bir hesaplamayla

50

51

52

53

54

55

56

57 Yapılan Yanlışlar, Yapılacak Doğruların En Büyük Engelidir Prof.Dr.H.Hilmi Sabuncu


"HASTANELERDE İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ VOLKAN ALTUNAY İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI(B) Cep:0536 884 45 08" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları