Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK TURİZMİ VE HEMŞİRELİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK TURİZMİ VE HEMŞİRELİK"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK TURİZMİ VE HEMŞİRELİK
Antik Yunan'dan bu yana hastalar şifayı uzak yerlerde aradılar

2 Dersin Amacı Sağlık turizmi hemşireliğinde, hemşirenin görev ve sorumlulukları ve uygulama alanları hakkında bilgi vermek.

3 Dersin İçeriği

4 SAĞLIK TURİZMİ NEDİR?

5 Sağlık Turizmi Sağlık turizmi, sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hastalıkların tedavi edilmesi amacıyla ikâmet edilen yerden başka bir yere seyahat edilmesi ve gidilen yerde en az 24 saat kalınarak sağlık ve turizm olanaklarından yararlanılması olarak tanımlanabilir.

6 Belirtilen amaçlarla seyahat eden kişiye de “sağlık turisti” denilmektedir.

7 SONUÇTA KİŞİLER MALİYETLERİ DAHA DÜŞÜK OLAN ÜLKELERE TEDAVİ OLMAK AMACIYLA GİDİYOR
KENDİ ÜLKELERİNDEKİ TEDAVİ HİZMETLERİNİN UZUN BEKLEME SÜRELERİ TEDAVİ HARCAMALARI ARTIYOR KRONİK HASTALIKLARIN AĞIRLIĞI ARTIYOR DÜNYA NÜFUSU GİDEREK YAŞLANIYOR (2015 itibariyle dünyanın nüfusu yaklaşık 7,4 milyar)

8 Sağlık Turizminde Öne Çıkan Ülkeler

9

10 Yurtdışından gelerek Türkiye’deki hastanelere başvuran tüm hastalar “Uluslararası hasta”

11 Bu hastalardan, tedavi amaçlı gelen hastalar “medikal turist”,
Ülkemize turizm amaçlı gelip de tatillerini geçirdikleri sırada sağlık hizmeti almak zorunda kalanlar “turistin sağlığı”,

12 Sağlık alanında ikili anlaşmalı ülkelerden hizmet almak için gelenler “ikili anlaşma kapsamında hizmet alan hastalar”, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı ülkelerden gelenler “SGK kapsamında hizmet alan uluslararası hastalar”

13 Sağlık Turizminin Alt Bileşenleri
Medikal Turizm (Tıp Turizmi) Termal/SPA/wellness Turizmi Yaşlı Turizmi Engelli Turizmi

14 Medikal Turizm (tıp turizmi):
Medikal turizm sağlık turistinin iyilik halinin gelişmesi için yapılan tıbbi işlem ya da etkinlikleri içerir. Hastalığın iyileştirilmesi durumu; tıbbi check-up, sağlık taraması, diş tedavisi, kalp ameliyatı, protez takılması, kanser tedavisi, nöroşirurji, organ nakilleri ve nitelikli tıbbi müdahaleleri gerektiren diğer işlemleri kapsamaktadır.

15 Türkiye’ye gelen uluslararası hasta sayısı her geçen yıl artmaktadır.
Son yıllarda medikal turizm dünyada hızla yükselen bir sektördür ve Türkiye bu sektörde dünyanın önde gelen ülkelerinden birisidir. Türkiye’ye gelen uluslararası hasta sayısı her geçen yıl artmaktadır. Özellikle 2010 yılından sonra bu artış büyük bir ivme kazanmıştır.

16 2012 yılında Türkiye’ye gelen uluslararası hasta sayısı 261.999 iken,
2013 yılsonu itibariyle bu sayı ’e yükselmiştir.

17 Uluslararası hastalar daha çok Almanya, Libya ve Rusya’dan
uluslararası hastadan ’si ise medikal turist olarak hastanelere başvurmuştur. Uluslararası hastalar daha çok Almanya, Libya ve Rusya’dan Medikal turistler ise Libya, Almanya ve Irak’tan ülkemize gelmektedir.

18 Tedavi amaçlı gelen hastaların büyük bir çoğunluğu İstanbul, Antalya ve Ankara gibi illerimizi ve özellikle de Göz Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji ve İç Hastalıkları kliniklerini tercih etmektedir.

19 Termal/SPA/wellness Turizmi
Günümüzde turizm türleri amaca, talebe ve insanların zevk ve hobilerine göre çok çeşitlilik göstererek değişik alanlardaki yeniliklerle giderek zenginleşirken, sağlık turizmi de zinde kalmayı bir yaşam biçimi haline getirmiş, ruh ve beden güzelliğine önem veren çağdaş insanlara da hizmet vermeye başlamıştır.

20 Termal Turizmin Türevleri
1) Klimatizm (temiz havadan yararlanma), 2) Termalizm (kaplıca), 3) Üvalizm (meyve-sebze kür tedavisi)

21 Yaşlı Turizmi Son dönemlerde sağlık turizminde yaşlıların bakımı ile ilgili kurulan tesisler ve bu amaçla yapılan seyahatler de sağlık turizminin yeni bir türü olarak turizm faaliyetlerinde yerini almaya başlamıştır.

22 Türkiye İstatistik Kurumu 2015 verilerine göre;
Türkiye nüfusu 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 78 milyon 741 bin 53 kişi oldu. Artış hızı ‰13,4 iken yaşlı nüfusun artış hızı bunun yaklaşık 3 katı fazla olup ‰36,2’dir. 2015 yılında Türkiye’de toplam yaşlı nüfusu (65 yaş üstü)

23 Engelli Turizmi Engelliler için özel bakım, klinik otellerde ve rehabilitasyon merkezlerinde verilmektedir.

24 Sağlık Turizminin Gelişimi ve Nedenleri
İnsanoğlu var olduğundan beri hastaların uluslararası düzeyde dolaşımı söz konusudur.

25 Yirminci yüzyılın sonlarına kadar genellikle gelişmekte olan ülkelerdeki zengin kesimler ağırlıklı olarak ülkelerinde olmayan tedavi yöntemleri ve/veya daha kaliteli sağlık hizmetleri için gelişmiş ülkelerdeki daha iyi hizmet olanakları olan sağlık tesislerine giderek oradaki hizmetlerden yararlanmışlardır.

26 Ancak yirmi birinci yüzyılda uluslararası hasta dolaşımı yön değiştirmeye başlamıştır.
Son yıllarda gelişmiş ülkelerdeki insanlar daha ucuz ve kaliteli hizmetler için gelişmekte olan ülkelere seyahat etmektedirler.

27 Sağlık Turizminin Gelişmesinde
Dünyada yaşanan küreselleşme süreci, Bilgi-iletişim teknolojisindeki hızlı gelişmeler, Ülke sağlık sistemlerinde yaşanan problemler, Tüketicilerin bilinçlenmesi, Sektörlerin yeni pazar arayışları ve ürün çeşitlemeleri Avrupa Birliği (AB)


"SAĞLIK TURİZMİ VE HEMŞİRELİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları