Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAYATINIZDA BANA DA YER VERİN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAYATINIZDA BANA DA YER VERİN"— Sunum transkripti:

1 HAYATINIZDA BANA DA YER VERİN
KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİ DESTEKLEME PROJESİ

2 ENGELLİ BİREYLER Tarihin çeşitli evrelerinde olduğu gibi bugünde değişik kültürlerde farklı biçimde cevaplandırılmaktadır.

3 Engelli bireyleri tanımlarken ; aciz,güçsüz,kırılgan,hata yapma riski yüksek ve tüm bunlarda korunması gereken bir birey olarak görür ve bazen de yaşantımızın dışında tutmaya çalışırız. Kendi yaşantısının sorumluluğuna sahip olmasına izin verilmeyen engelli bireylerin kendini korumasının,topluma adapte olmasının mümkün olmadığını göremeyiz.

4 Engelli bireyin toplum dışına itilmesi karar süreçlerinde etkin rol almalarının engellenmesinin stres,kınanma duygusu,umutsuzluk ve kadercilik gibi sonuçlara yol açtığı; bu durumun sosyal bağları zayıflatarak suç oranlarının artmasına neden olması gibi sonuçları da göz ardı etmemeliyiz.

5 Bu ve benzeri nedenlerle engelli bireyleri tehlikelere karşı koruyacak tedbirleri almak öte yandan bilgi edinme,düşünce geliştirme,bunları açıklama,karar alma süreçlerine katılma haklarını kullanmalarındaki önlerindeki engelleri kaldırılmalıyız.

6 Toplumdaki bireysel farklılıklarımızı kabul ederek ortak hareket edebilme fikri ile yola çıktık.. Çünkü kabul etmek; İLİŞKİYİ GÜÇLENDİRİR…

7 KARŞIMIZDAKİ KİŞİYİ OLDUĞU GİBİ KABUL ETTİĞİMİZDE
*büyüyebilir, *gelişebilir, *olumlu yönde değişebilir, *sorun çözmeyi öğrenebilir, *daha üretici,   *daha yaratıcı olabilir *gizil gücünü tümüyle kullanabilir, *kendini özgür hisseder, *nasıl değişeceğini düşünmeye başlar. *nasıl büyüyeceğini, *Yapabileceğinden daha fazlasını yapabilmeyi tasarlar

8 *KABUL karşımızdaki kişiyi açar, duygularını ve sorunlarını paylaşmak için
yüreklendirir.   *KABUL sevgidir, kabul edildiğini hissetmek sevildiğini hissetmektir. *KABUL kendine saygıyı ve değer duygusunu geliştirir, büyümeyi ve yapıcı değişikliği kolaylaştırır. *KABUL EDİLEN KİŞİ başkalarını kabul etmeyi ve saygı duymayı öğrenir.

9 PROJEYİ HAZIRLAYANLAR
İlçe Milli Eğitim Müdürü PROJE BAŞKANI Faik KAPTAN PROJE DANIŞMA KURULU Dr. Oktay TAYMAZ SARI Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Marmara Üniversitesi PROJE KOORDİNATÖRÜ Gülten TORGAY Şube Müdürü Selda AKYOL (Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni-N.A Ekşioğlu Ortaokulu) N.Derya BÜYÜKARMAN (Rehber Öğretmen-Matepe K.T.M.L) Selim ÇİMEN (Rehber Öğretmen-Mehmet Salih Bal TML) Nazım DUMAN (Müdür Yardımcısı-Maltepe RAM) PROJE EKİBİ Tugba AKSOY DÜZ(İngilizce Öğretmeni- Zümrütevler Ortaokulu) Serap AKÇADAĞ (Rehber Öğretmen -Zümrütevler Ortaokulu) Ayşe CEBECİ (Memur-Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) Seral GÜNDOĞDU(Rehber Öğretmen-Altayçeşme İlkokulu)

10 PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ
Bilgilendirme/duyarlılık kazandırma/dikkati çekme: Yöneticiler, rehber öğretmenler, sınıf ve branş öğretmenleri ve velilere yönelik çalışmalar Akademik Başarıyı Arttırma: Kaynaştırma öğrencisinin akademik başarısı arttırma, öğrenci BEP’lerinin hazırlanmasında bilgi teknolojilerinin kullanılması, velinin eğitim sürecine katılması, aile eğitimi Sosyal Kabul/Toplumsal Uyum: Öğrencinin ilgi ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanarak, toplum içinde yaşayabilmesini kolaylaştırılma, öğrenciye maksimum yaşam deneyimi kazandırılma, sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerde başarılı olan kaynaştırma öğrencilerinin öne çıkartılarak özgüven duygularının geliştirilmesine yardımcı olunması Sorunlara Yerinde ve Erken Müdahale: İlçe düzeyinde Kaynaştırma Destek Ekibi oluşturma Dökümantasyon, Bilgi Havuzu: Kaynaştırma öğrencileri için her türlü kaynak olan proje WEB sayfası

11 KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİ VE ÖZELLİKLERİ

12 ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR
Zihin engellilik, gelişimsel dönemde ortaya çıkan, uyumsal davranışlarda görülen yetersizliğe ilaveten genel zeka fonksiyonları açısından normalin altında olma durumudur. Zeka ile başarı arasında kuvvetli bir ilişki bulunduğu için, bu çocuklar yaşıtlarından daha başarısız olabilir.

13 Başarısızlık daha çok okuma-yazmada, okuduğunu anlamada, temel aritmetik becerileri kazanmada ortaya çıkmaktadır. Akademik kavramları geç ve güç öğrenirler, dikkatleri dağınık ve kısa sürelidir. Devamlı izleme, teşvik ve değişiklik isterler. İlgileri kısa sürelidir.

14 Soyut kavramları anlamada güçlük çektikleri için zaman kavramını ve aritmetik kavramları  algılama çok geç ve güç gelişir . Genelleme yapmakta zorlanır, kazandıkları bilgileri ilişkilere göre gruplamada güçlük çekerler. Bellekleri zayıftır, gördükleri duydukları şeyleri çabuk unuturlar, bu nedenle sık sık konuları tekrar etmek gerekir

15 Görsel ve işitsel algıları zayıftır.
Duygu ve düşüncelerini açık ve net ifade edemezler. İki şey arasındaki benzerlik ve ayrılığı kolay ayıramazlar. Tasarım ve çağrışım yetersizdir. Bu çocuklarda  her tür konuşma ve dil bozukluklarına rastlamak mümkündür. Alıcı ve ifade edici dil gelişimi  zayıflıklarına rastlanmaktadır. Sosyal ilişkilerinde kendilerini grupta kabul ettirecek becerileri azdır.

16 İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLAR
İşitme engeli, çok hafif dereceden çok ileri derecelere kadar farklılıklar gösteren işitme yetersizliğidir. Diğer bir deyişle, bireyin işitme duyarlılığının, onun gelişim, uyum, özelliklede karşılıklı iletişimindeki görevlerini yeterince yerine getirememe halidir. İşitme engellinin derecesi ya da tipi ne olursa olsun, kişinin sadece dil ve konuşma gelişimini değil, zihin, sosyal ve duygusal gelişimini de etkilemektedir.

17 Duyamıyorsak bizde beklenilen şeyleri nasıl anlayıp, nasıl yerine getireceğiz?
Sınıfımızda bu öğrencilerimiz mümkün olduğunca önlerde oturtulmalıdır . Öğrencinin yüzümüze bakmasını, dudak hareketlerimizi ve mimiklerimizi takip etmesini sağlamalıyız. Normal bir ses tonu ile konuşmalıyız. Dudaklarınızı abartmayın. Sesimiz ve konuşma şeklimiz eğlendirici olmalıdır.

18 Öğrencinin içinde bulunduğu ortamda bazı özel düzenlemelerin yapılması, onun gelişimi için oldukça faydalı olacaktır. Bu sebeple öncelikle, öğrencinin bulunduğu ortamda, resimler, baskılar, posterler, kitaplar, çizimler, fotoğraflar gibi malzemeler olmalıdır. Öğrencinize sağlayacağınız bu çevre onun görseller aracılığıyla çok daha rahat, hızlı ve kalıcı bir şekilde öğrenmesini sağlayacaktır.

19 GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLAR
Görme fonksiyonunu tamamen ya da kısmen yitirmiş çocuk, görme güçlüğü yaşamaktadır. Görme engelli kişi görme yetersizliğinden çok ağır derecede etkilenen görsel duyu ile alması gereken uyarıcılardan yoksun kalan kişidir. Öğrenmelerin hemen hemen tamamı görme ve işitme duyularıyla olur. Dolayısıyla görme organının zedelenmesi sonucunda görme işlevini yitirme öğrenmeyi etkiler.

20 Kavramsal gelişimleri, normal çocuklara oranla daha geridir
Kavramsal gelişimleri, normal çocuklara oranla daha geridir. Özellikle soyut kavramlarda başarı düşüktür. Bunun nedeni ise uygun öğrenme yaşantılarının olmayışıdır.  Görme problemi olan çocuklar aynı noktaya uzun süre bakma, ilgisini çekebilecek bir eşyayı fark edememe, nesneyi gözleriyle takip edememe, renkleri ayırt edememe, sık sık eşyalara çarpma, sık sık düşme ya da sağa sola amaçsız uzanma gibi sorunlarla karşılaşabilirler. 

21 Tutma, bırakma, yemek yeme, giyinme benzeri bir çok motor beceri yetişkinlerin gözlenip taklit edinmesi sonucu öğrenilir. Görme yetersizliğinden etkilenen çocuklar yetişkinleri gözleyip, taklit etmede güçlük yaşamaktadırlar.  Görme engelli çocuklarda engelinden dolayı göz-el koordinasyonu yoktur. Eğitimlerinde ağırlıklı olarak kulak el işbirliğini geliştirmeye çalışmalıdır.  Dokunma duyusu aktiftir.

22 Az gören öğrenci tahtayı rahatça görebileceği bir yere oturtulmalıdır
Az gören öğrenci tahtayı rahatça görebileceği bir yere oturtulmalıdır. Sınıfta beyaz tahta kullanılıyorsa öğrencinin oturduğu yerden tahtanın parlayıp parlamadığını kontrol etmelidir. Tahta parlarsa bu durum öğrencinin tahtada yazılı olanları olumsuz görmesini etkileyecektir.  Öğrenci okurken sık sık satırı kaybediyor veya alt satırda okumaya devam edeceği yerde alt satıra geri dönüyorsa koyu renkli fon kartonundan hazırlanacak bir okuma penceresi kullanılabilir

23 Sınıfta eğer öğretmeni görsel birtakım materyaller kullanıyorsa görme problemi olan öğrencinin yakından bakmasını sağlamalıdır. Sınıftaki gören çocuklar görme yetersizliği olan çocuklara not tutarak ya da not tutarken karbon kağıdı kullanarak yardımcı olabilirler.   Görme yetersizliği olan çocuğun ödevini tamamlayabilmesi için ek zaman verilmesi uygun olabilir. Öğretmen tahtaya yazı yazarken yazdıklarını sesli olarak tekrarlaması az gören öğrenci için fayda sağlayacaktır. 

24 DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB)
Aşırı Hareketlilik Kısa Dikkat Süresi Yetersiz Dürtü Kontrolü

25 DİKKAT EKSİKLİĞİ ÖNDE OLAN TİP AŞIRI HAREKETLİLİK ÖNDE OLAN TİP
DEHB ALT TİPLERİ DİKKAT EKSİKLİĞİ ÖNDE OLAN TİP AŞIRI HAREKETLİLİK ÖNDE OLAN TİP BİRLEŞİK TİP

26 DEB (dikkat eksikliği) : . Sınıfta daha az konuşan
DEHB-DEB DEHB (hiperaktif): . Aşırı hareketli . Enerjik . Çok konuşkan DEB (dikkat eksikliği) : . Düşük enerjili . İçe dönük . Sınıfta daha az konuşan . Hayal kuran

27 Dikkat Sorunları Dikkati vermede ve sürdürmede güçlük
Söylenenleri duymamış izlenimi verirler Bir görevi bitirmeden diğerine geçerler Zihinsel çaba gerektiren işlerden kaçınırlar Günlük etkinliklerde sıklıkla unutkandırlar Dikkatleri ilgisiz uyaranlarla kolayca dağılır

28 Aşırı Hareketlilik Gerektiği zamanlarda yerinde oturmama
Oturduğu yerde kıpırdanıp durma Çok konuşma Sessiz etkinlikler sırasında gürültü yapma

29 Sakarlık, koordinasyon güçlükleri Sosyal ilişkilerde sorunlar
Eşlik Eden Belirtiler Dağınıklık, düzensizlik Dalgınlık, hayal kurma Tutarsızlık Bellek sorunları Sakarlık, koordinasyon güçlükleri Sosyal ilişkilerde sorunlar Düşük benlik saygısı

30 Koordinasyon Sorunları
“ Çok sakar ” “ Yürürken kapılara eşyalara çarpar ” “ O kadar çok düşer ve yaralanır ki üzerinde yara izi olmayan yer kalmadı ”

31 Algıladıklarını organize etmede güçlük
(b, d, p harflerini karıştırma) Konum örgütlemesinde güçlük (Sağ-sol karıştırma) Derinlik algısındaki sorunlar (Eşyalara çarpma, sakarlık) Silik nörolojik belirtiler

32

33 İLETİŞİMİN TEMEL BASAMAKLARI
*Göz teması kurun, çocuğunuzun yüzüne bakarak ve onunda sizin gözlerinize bakmasını sağlayarak konuşun. *Normal ses tonu ile konuşun, anlaşılır ve ciddi bir ifade kullanın (kızmak, yalvarmak yok!) *Basit cümlelerle ne yapmasını istediğinizi belirtin. *Gerekirse söylediğinizi tekrarlatarak doğru anlaşıldığınızdan emin olun.

34 ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Özel Öğrenme Güçlüğü, bir çocuğun zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen, dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma- yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir.  Okuma Bozukluğu, Yazılı Anlatım Bozukluğu, Matematik Bozukluğu ve Başka Türlü Adlandırılamayan Öğrenme Bozukluğu alt gruplarını içerir.

35 Öğrenme güçlüğü gelişimsel bir sorundur
Öğrenme güçlüğü gelişimsel bir sorundur. Öğrenme ve algılama sorunu çocuğun doğumu ile başlar. Eğitim süreci içinde edinilmez. Yaşam boyu süren bir bozukluktur. Dil gelişimi ve kullanımı, konuşma, okuma, yazma, matematik becerilerini etkileyen bir sorun olduğu için, bireyin eğitimini, mesleğini, sosyal ilişkilerini, günlük aktivitelerini, benlik saygısını etkiler.

36 Farklı öğrenen bu çocuklar spesifik güçlükleri nedeniyle okuldaki pek çok derste çocuğun matematiği çok iyi anlasa bile problemleri düzgün okuyamadığı için matematikte de başarısız olur ; sembolleri karıştıran bir çocuk aritmetik işlemleri ters yapar; ya da yazma güçlüğü olan bir çocuk konulara hakim olsa da okunaksız yazısı nedeniyle sınavlardan düşük not alır. Bu durum organizasyon güçlükleri, kısa, uzun ve çalışan bellek sorunları, dikkatsizlik, duygusal ve sosyal sorunlar da eklenince akademik problemler daha da ciddi bir boyut kazanır.

37 Eğitsel terapi ile çocuğun öğrenme güçlüğü çektiği alanlar belirlenir
Eğitsel terapi ile çocuğun öğrenme güçlüğü çektiği alanlar belirlenir. öğrenme güçlüğü çeken çocuğun görsel, işitsel, dokunsal, ve kinestetik algısı ile ilgili ortaya çıkan sorunlar belirlenerek bu alanlardaki becerilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Aile ve öğretmenin özgül öğrenme Güçlüğü’nün tam olarak ne olduğunu anlaması ve kabullenmesi ve çocuğun başarı düzeyi ve tedavi süreci ile ilgili gerçekçi beklentilerinin olması gerekmektedir. Aksi halde hem aile, hem öğretmen hem de çocuk hayal kırıklığı yaşayabilir.

38 Özel öğrenme Güçlüğü’ne yönelik bir ilaç tedavisi yoktur
Özel öğrenme Güçlüğü’ne yönelik bir ilaç tedavisi yoktur. Fakat bu bozukluk çoğunlukla dikkat eksikliği, hareketlilik, depresyon, kaygı bozuklukları veya diğer psikiyatrik bozukluklarla birlikte seyredebilir. Bu durumda diğer psikiyatrik bozukluklara yönelik ilaç tedavileri uygulanmalıdır. Agatha Christie, Tom Cruise, Leonardo da Vinci , Albert Einstein özel öğrenme güçlüğü olan ünlülerdir.

39 OTİZM Otizm; yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden, sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişimde problemler, tekrarlayıcı davranış ve kısıtlı ilgi alanları ile kendini gösteren, karmaşık gelişimsel bir bozukluktur.

40 Otistik çocukların büyük bir bölümünde farklı seviyelerde zeka geriliği görülse de zeka seviyeleri normal ve normalin üstünde olan otistik çocuklarda vardır. Ancak genel zeka seviyeleri ne olursa olsun, otistik çocuklar çevrelerindeki dünyayı algılamakta bir zorluk çekerler. Asperger sendromu, Rett sendromu ve Atipik Otizm olarak bilinen otizm formları bilinmektedir

41 Otistikleri, etkilenme dereceleri değişse de aşağıda ortak belirtiler görülür.
Sosyal ilişkilerde güçlük Konuşma güçlüğü. Sözsüz İletişimde zorlanma. Oyun oynama ve hayal kurmada güçlük çekme. Değişiklere karşı tepki ve direnç gösterme.

42 Göz temasından kaçınır.
OTİSTİK BİR ÇOCUK ; Başkalarına ilgisizdir. Göz temasından kaçınır. Başkaları ile kendiliğinde temas kurumaz. İsteklerini bir yetişkinin ellerini kullanarak belirtir. Diğer çocuklarla oynamaz. Sürekli bir konu üzerinde konuşur. Tekrarlar fazladır. Sebepsiz şekilde ağlar, güler, ve sebepsiz davranışlarda bulunur. Anlamsız sözleri üst üste tekrarlar. Nesneleri tutup sürekli döndürmekten hoşlanır. Değişikliklerden hoşlanmaz.

43 Tekrarlayan davranışları (stereotipiler) vardır (nesneleri çevirme, el çırpma, kanat çırpma, zıplama, Konuşma birçoğunda gelişmemiştir. Konuşma gelişse bile bunu iletişim aracı olarak kullanmazlar Bazıları kendine, çevresindekilere ve eşyalara zarar verebilir (kendi etrafında dönme, parmak ucunda yürüme…) Düzen ve nesne takıntıları vardır. Taklit becerisi yoktur yada sınırlıdır. Beklemeye yada isteklerini ertelemeye pek tahammüllü değillerdir.

44 Otizm formları incelendiğinde;
Asperger sendromu olan kişiler sıkça ortalama veya ortalama üstü zekâya sahiptirler. Bunun için Asperger sendromu olan bir çocuk normal okullara gitmektedir. Doğru destek ve cesaretle iyi bir şekilde ilerleyip, daha ileri düzeyde eğitimlerine devam edebilir ve iş sahibi olabilirler.

45 Ancak, küçük yaşlarda çok içine kapanık olarak tanımlanan bu çocuklar, daha ileriki yaşlarda yaşıtları tarafından garip bulunabilir ve dışlanabilirler. Bu durumda bazı Aspergerli çocuklarda sıkıntıya yol açabilir. Aile desteği ve iyi bir eğitim  ile sağlıklı insan yaşamına yakın bir yaşam sürdürülebilir.

46 Eğer bir çocukta otizm tanı ölçütleri tam olarak karşılanmıyorsa atipik otizm tanısı konur. Atipik otizmde ilerleyen yaşla birlikte tanı değişebilir ve bu bir kişilik özelliğine dönebilir. Otistik belirtiler zamanla kaybolabilir, iyi eğitim ve elverişli şartlarla tamamen normale dönebilir. Öğrenme sorunları olabilir. Dar ve yoğunlaşmış ilgi alanları vardır ancak örneğin mesleğinde bu bir avantaj olabilir. Takıntılar ve ritüeller belirgin olabilir, panik ataklar sık görülebilir.

47 DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI
(Kekemelik, Artikülasyon, Konuşma Problemleri, Geç Konuşma) Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların hemen hepsinde dil ve konuşma bozukluklarına rastlanır. Dil Bozukluğu, Çocuğun dil öğelerini anlamakta zorluk çekmesi ve düşüncelerini ifade etmekte yeterli kelimeleri bulamaması ile karakterize bir durum iken konuşma bozukluğu, çocuğun sesleri doğru çıkaramaması ile ilgili bir durumdur.    

48 Gecikmiş konuşma, hiç konuşmama, yaşının gerektirdiği konuşma becerisine sahip olamama, Sözcük daracığının azlığı, ifadede yetersizlik anlamı cümleler kuramama gibi özelikler gösterebilmektedir. Gecikmiş Konuşma daha çok zihinsel yetersizlikler, işitme organlarındaki sorunlar, ciddi sağlık problemleri ya da aile içi ciddi sıkıntılar yaşayan çocuklarda sıklıkla görülmektedir. Konuşma bozuklukları bazen, bazı gelişimsel farklılıktan ya da yetersizlikten kaynaklanabilmektedir.

49 Örneğin; Dudak damak yarıklığı, Dil altı bağının normalden uzun olması,diş problemleri,çene kaslarının işlevini yeterince yerine getirememesi, Bununla birlikte zihinsel yetersizlikler, görme ve işitme bozuklukları sinir sitemi zedelenmelerinde, beyin tümörlerinde de konuşma bozuklukları görülebilmektedir. 

50  Dil ve konuşma problemi olduğu tanımlanan kişilere konuşma terapisi uygulanmaktadır.
Konuşma terapisi çeşitli konuşma problemlerini düzetebilmektedir.  a.Sesleri doğru çıkarmada ve kelimeleri doğru kullanmada sorun yaşama  b.Sesleri tekrar etme kelimeleri tamamlamada sorun yaşama konuşmanın akıcılığı ile sorun yaşama(kekemelik)  c.Sesi bozukluklarında yani cümleye başlarken çok yüksek ses tonu ile cümleyi bitirirken ses tonun azalması gibi sesi ayarlayamam ses sanki ağızda geveleniyormuş gibi ya da burundan konuşma gibi sesin farklı çıkması da ses bozukluklarına örnektir. 

51 OYUN 1:EK-1 OYUN 2:EK-2

52 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ PROGRAMI

53 Kaynaştırma nedir? Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin akranları ile birlikte eğitim ve öğretimlerini bütün kademelerde sürdürme esasına dayanan, destek hizmetlerinin de sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır.

54 En az kısıtlayıcı ortam!
░  Tam zamanlı kaynaştırma ░░  Destek eğitim odası + Kaynaştırma ░░░  Yarı zamanlı kaynaştırma ░░░▓  Gündüzlü özel eğitim okulu ░░░▓▓  Yatılı özel eğitim okulu En fazla kısıtlayıcı ortam

55 Kaynaştırmanın Amacı Çocuğu normal hale getirmek değil, onun ilgi ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmasını sağlamak,bağımsız yaşam becerisi kazandırma ve üretken bir birey olarak toplum içinde yaşayabilmesini kolaylaştırmaktır.

56

57 Sınıf mevcutları Okul öncesi eğitim kurumlarında;
2 kaynaştırma varsa  en fazla 10, 1 kaynaştırma varsa  en fazla 20 öğrenci olmalı. Diğer kademelerdeki eğitim kurumlarında ise; 2 kaynaştırma varsa  en fazla 25, 1 kaynaştırma varsa  en fazla 35 öğrenciyi olmalı. Kaynaştırma öğrencileri sınıflara dengeli dağıtılmalıdır. Bir sınıfta en fazla 2 birey olacak şekilde.

58 Tarihçesi Eskiden ayrı olarak özel eğitim okullarında veya özel eğitim sınıflarında eğitilirlerdi. Aynı eğitim ortamını paylaşması fikri 1960‘lı yıllarda giderek daha fazla taraflar bulmaya başlamıştır. Bu dönemde yapılan araştırmalarda bu öğrencilerin bir çoğuna normal sınıflarda okuma hakkı verildiğinde normal akranlarıyla ilişki kurabildiği ve sınıf aktivitelerine katılabildikleri görülmüştür. Hareketin öncülüğünü ise engelli bireylerin ebeveynleri başlatmıştır. Bu dönemlerde dünyada kaynaştırılmaya başlayan ilk engel grubunu görme engelliler oluşturmuştur.

59 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN İLKELERİ
*Bir haktır. *Eğitime erken başlanmalıdır. *Normal eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. *Hizmetler yetersizliğe göre değil, eğitim ihtiyaçlarına göre planlanır. *Bireysel farklılıklar esastır. *Duyu kalıntısından yararlanmak esastır. *Gönüllülük, sevgi, sabır, gayret gerekmektedir.

60 KAYNAŞTIRMANIN FAYDALARI
Ö.E.İ. Bireylere Normal çocuklara Ailelere Öğretmenlere Topluma

61 Öğrenciye Yararları *BEP aracılığı ile kapasite ve öğrenme hızına göre eğitim alır. *Kendine güven, takdir edilme,işe yarama, cesaret, sorumluluk gibi sosyal değerleri gelişir. *Özelliklerine uygun ortamdan dolayı uyum ve başarısı artacaktır. *Normal öğrencilerle birlikte çalışmaları daha büyük başarılar için kendilerinde istek ve cesaret uyandırır. *Bu öğrenciler normal öğrencilerden bazı davranışları öğreneceklerdir. *Eğitim programlarına ek olarak aile eğitimi, sosyal, kültürel ve serbest zaman etkinlikleri sayesinde öğrenmeleri gelişir. *Olumsuz davranış yerine olumlu davranışları artacaktır.

62 Sınıftaki diğer öğrencilere yararı
*Engelli bireye karşı kabul, hoşgörü, yardımlaşma, demokrasi ve ahlaki anlayışları gelişir. *Bireysel farklılıkları doğal karşılar ve saygı gösterir. *Kendi yetersizliklerini görme , bunları kabul etme ve giderme davranışları gelişir. *Engellilerle birlikte yaşamayı öğrenir. *Liderlik, model olma ve sorumluluk duygusu gelişir.

63 Ailelere Yararları *Çocuk üzerindeki beklentileri çocuklarının kapasiteleriyle uygunluk göstermeye başlar. *Okula bakış açıları değişir. *Çocukların ilgi ve ihtiyaçları konusunda daha sağlıklı bilgi edinirler. *Aile içi çatışmalar azalır ve aile sağlığı artar. *Çocuklarına nasıl yardım edecekleri konusunda yeni yollar öğrenirler.

64 Öğretmenlere Yararları
*Şartsız kabul, sabır, hoşgörü, bireysel özelliklere saygı davranışları gelişir. *B.E.P hazırlama ve uygulamada daha başarılı olurlar. *Eğitimde ekonomiklik ve fırsat eşitliği sağlanır. *Kaynaştırma öğrencisi ile yapılan çalışmalar sayesinde öğretim becerileri gelişecek ve deneyimleri artacaktır.

65 Bir öğretmenin kaynaştırma öğrencisi varsa…
Bir Öğretmenin Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrencisi Varsa; *Yeniliklere ve değişmeye açık olmalı, *İnsanları ön yargısız kabul gösterici olmalı *Tarafsız ve objektif olmalı, *Tutarlı, kararlı, dengeli, kişilik yapısına sahip olmalı, *Özel eğitim alanını öğrenmeye ve öğretmeye hazır ve *istekli olmalı, Bir öğretmenin kaynaştırma öğrencisi varsa…

66 Bir Öğretmenin Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrencisi Varsa;
*İnsan sevgisi ve insana değer verici olmalı, *Empatik bir anlayışa sahip olmalı, *Görev aldığı kurumun amaç ve ilkeleriyle bağdaşım içinde olmalı, *İşbirliğini seven bir kişi olmalı *Sabırlı, sakin, sevgi dolu olmalı.

67 Kaynaştırma Türleri *Tam zamanlı kaynaştırma *Yarı zamanlı kaynaştırma (Ö.E.S.) *Tersine Kaynaştırma

68 1-Tam Zamanlı Kaynaştırma
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı normal sınıftadır; öğrenci tam gün boyunca normal sınıfta eğitim almaktadır.

69 2-Yarı Zamanlı Kaynaştırma
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı özel sınıfındadır; özel eğitim sınıfı öğrencisi başarılı olabileceği derslerde kaynaştırma sınıfında eğitim almaktadır.

70 3-Tersine Kaynaştırma Yetersizlikleri olmayan bireyler istekleri doğrultusunda özellikle okul öncesi eğitimde, çevrelerindeki kaynaştırma uygulaması yapan özel eğitim okullarında açılacak sınıflara kayıt yaptırabilirler.

71 Özel Eğitim Destek Hizmetleri Nelerdir?
*Destek eğitim odası *Sınıf içi yardım *Özel eğitim danışmanlığı

72 1-Destek eğitim odası Kaynaştırma öğrencileri için özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak özel eğitim desteği verilmesi amacıyla oluşturulan eğitim ortamıdır. Hangi öğrencilerin olacağını BEP birimi önerir, ORYK karar verir. Haftalık ders saatlerinin toplamının %40’ını aşmayacak, en fazla 5 kişilik gruplar olabilir.

73 2-Sınıf içi yardım Sınıf öğretmeniyle destek hizmet uzmanının aynı sınıf içerisinde eşgüdümlü olarak birlikte eğitim vermesidir.

74 3-Özel eğitim danışmanlığı
*Özel eğitim danışmanı, danışmanlık konusunda bilgi ve beceri sahibi bir özel eğitim uzmanı ya da rehber öğretmen olabilir. *Özel eğitim danışmanlığında amaç; Danışan aracılığıyla hakkında danışılan bireyin sorununa yönelik yardımın sunulmasıdır.

75 Kaynaştırma uygulamasında başarının değerlendirilmesi
*Devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. *Bireysel ve gelişim özellikleri dikkate alınarak, sınavlarda gerekli önlemler alınır ve düzenlemeler yapılır. *Değerlendirmede, öncelikle bireyselleştirilmiş eğitim programlarında hedeflerin gerçekleştirilmesi esas alınır.

76 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
*Öğretmeni hazırlama *Engelli öğrenciyi hazırlama *Diğer öğrencileri hazırlama *Aile ve yakın çevreyi hazırlama *Okul yönetimini hazırlama *Eğitim ortamını hazırlama *Eğitim programını hazırlama

77 1-Öğretmeni Hazırlama *Öğretmenin aile, okul ve çevreyle olan işbirliğini arttırma. *Öğretmenlere kaynaştırma uygulamasının en önemli öğesi olduğu benimsetme. *Özür türleri ve özellikleri konusunda bilgi verme

78 2-Engelli Öğrenciyi Hazırlama
*Öğrenciye kendinden beklenen davranışları söyleyin. *Bu tür çocuklar için gerekli araç gereçleri temin edin *Karşılaşabileceği sorunlarla ilgili konuşun. *Öğrencinin sağlık durumu ile ilgili bilgi edenin.

79 3-Diğer Öğrencileri Hazırlama
*Engelli çocuklar hakkında bilgilendirme. *Kendilerini özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin yerine koyma çalışmaları yapmak *Olumlu tutum, anlayış ve davranış geliştirme çalışmaları yapılmalı

80 4-Aileyi ve Yakın Çevreyi Hazırlama
*Ailelerle düzenli toplantılar yapmak *Ailelere bilgilendirici konuşmalar, seminerler düzenlemek *Her aşamada aileyi de işe katmak *Çocuğundaki gelişmeleri aileyle paylaşmak

81 5-Okul Yönetimini Hazırlama
*Okul yönetimini kaynaştırmanın gereğine ve önemine inandırma. *Kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumunun olumlu olmasını sağlama. *Okul yönetiminin özel eğitim personeliyle olan işbirlikçi tutumu, diğer öğretmenlere ve okul personeline model olacak ve onları olumlu yönde etkileyecektir.

82 6-Eğitim Ortamını Hazırlama
*Ortam çocukların kolay hareket edebileceği şekilde olmalıdır. *Sınıf mevcutları sınırlı tutulmalıdır. *Öğrenci sınıf ortamında en uygun bir yere oturtulmalıdır. *Sınıfta çocuğun engeline uygun gerekli araç gereç bulunmalıdır.

83 OYUN 3:EK-3

84 BİREYSEL EĞİTİM PLANI HAZIRLAMADA ADIMLAR
1.Bir öğrenci hakkında RAM’dan kaynaştırmaya raporu geldiğinde, o öğrenci için BEP Geliştirme Birimi toplanır. 2.BEP Birimi toplantısına Okul Müdürü veya Müdür Yardımcısı başkanlık eder. 3.BEP Birimi toplantısına ilkokul için sınıf öğretmenleri ortaokul ve lise için derse giren branş öğretmenleri öğrenciyi kendi dersleri için değerlendirerek gelirler.

85 BİREYSEL EĞİTİM PLANI HAZIRLAMADA ADIMLAR
4.Toplantı tarihinde Bep Birim Başkanı (Müdür veya Müdür Yrd.) üyeler;öğrencinin dersine giren öğretmenler,psikolojik danışman,varsa rehabilitasyon yetkilisi,veli ve öğrenci katılırlar 5.Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda öğretmenler Bireysel Eğitim Planını hazırlarlar. 6.Bep Geliştime Birimi yılda en az 3 kez toplanır. 7. BEP ailenin onayından sonra uygulanır. 8.BEP 6 aylık veya yıllık olarak hazırlanabilir. 9.Kaynaştırma öğrencilerine Aile Eğitimi yasal bir zorunluluktur. BEP Birimi bunu planlamalıdır.

86 BEP GELİŞTİRME BİRİMİNİN GÖREVLERİ
1.Birimi oluşturur, üyeleri belirler, toplantıları planlar. 2.Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde, bireyin gereksinimleri doğrultusunda kurum içi düzenlemeleri yapar. 3.Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirilmesi sürecinde yapılan çalışmaları, değerlendirmeleri izler, gereksinim duyulan araç-gerecin geliştirilmesi veya sağlanması için özel eğitim hizmetleri kurulu ile eşgüdümlü çalışır. Madde 64. Başkan (Okul Müdürü/Md. Yard. 1.Kurumun olanaklarına ve bireyin gereksinimlerine göre hazırlanan bireysel eğitim planlarını, kaynaştırma uygulamaları yapılan kurumlar ile özel eğitim kurumlarında uygular. 2.Değerlendirme ölçeklerinin geliştirilmesinde görüşünü bildirir. 3.Gerektiğinde bireye, aileye, öğretmene ve kuruma bilgi verir. (Varsa) Gezerek Özel Eğitim Görevi Verilen Öğretmen 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde etkin görev alır. 2.Planlanan eğitim programlarını uygulamaya dönüştürür. 3.Bireyin gelişimine göre yeni bireysel eğitim programı önerileri hazırlar. Sınıf Öğretmeni / Branş Öğretmenleri 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programının geliştirilmesi sürecinde gereksinimleri iletir. 2.Çocuğu ile ilgili hedeflerini ve planlarını belirtir. 3.Eğitim programının uygulanması sırasında çalışmalara etkin bir şekilde katılır, gerektiğinde eğitim araç gereç desteği sağlar. Aile 86 86

87 (Psikolojik Danışman)
1.Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanışı sırasında kendi gereksinim ve isteklerini belirtir. 2.Çalışmalara etkin biçimde katılır. 3.Değerlendirme sonrasında çıkan eğitim önlemi ve yöneltme kararında isteğini belirtir. Öğrenci 1.Bireyin gelişimini değerlendirmek üzere formlar hazırlanmasında ilgililerle işbirliği yapar 2.Bireyin özel eğitim gereksinimleri doğrultusunda görüşünü belirtir, bireye ve aileye rehberlik yapar. 2.Öğretmen ve ailelerle işbirliği yaparak öğrenciler için bireysel gelişim raporu düzenler. Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) (Varsa)Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Temsilcisi 1.Birey için saptanan destek eğitim hizmetlerinin uygulanmasında rehberlik eder. 2.Bireyin gelişimini okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi ile işbirliği içinde izler. 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde etkin görev alır. 2.Değerlendirme ölçekleri geliştirir. Gereksinim duyulan araç-gerecin geliştirilmesi veya sağlanması için başkan ile eş güdümlü çalışır. 3.Bireyin gelişimine göre yeni bireyselleştirilmiş eğitim programı önerileri hazırlar. 4.Gerektiğinde bireye, aileye, öğretmene danışmanlık yapar. Eğitim Programları Hazırlamakla Görevlendirilen Öğretmen 87 87

88 ÖĞRENCİNİN PERFORMANSI NASIL BELİRLENİR?
PERFORMANS BELİRLEME… Kontrol listeleri Kaba Değerlendirme Ölçü Aracı

89 Hangi derslerden BEP yapılacağına BEP Birimi
performans formlarını inceleyerek karar verir.

90 Sahip olduğu beceriler (yapabildikleri)
gözlenebilir/ölçülebilir ifadelerle yazılır.

91 BİREYSEL EĞİTİM PLANI NASIL HAZIRLANIR?
Uzun ve Kısa Dönemli Amaçlar Nasıl Belirlenir?

92

93 Öncelikle uzun dönemli amaçlara ulaşmayı sağlayacak kısa dönemli amaçlar kolaydan zora doğru basamaklandırılarak yazılır.

94 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PLANI NEDİR?
BÖP;öğrencinin performansına uygun olarak belirlenen kısa dönemli amaçların öğretiminin öğretimsel amaçlar şeklinde yazılmasıdır. BÖP;Öğrenci için öğretilmesi gereken kısa dönemli amaçların nasıl öğretileceğini açıklayan yazılı dökümandır.

95 BÖP’ÜN ÖGELERİ NELERDİR?
1.Öğrenci 2.Ölçülebilir kısa dönemli amaç 3.Süre 4.Yöntem-Teknik 5.Başlangıç performans düzeyi 6.Öğretim süreci 7.Değerlendirme

96 BÖP Formu

97 Diğer öğrenciler için kullanılan Günlük Planlara (kılavuz kitaplara)
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PLANI DEĞERLENDİRME FORMU ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: BAŞLAMA TARİHİ: KISA DÖNEMLİ AMAÇ: BİTİRME TARİHİ: ARAÇ-GEREÇ: DAVRANIŞLAR BAŞLANGIÇ DEĞERLENDİRMESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SINIF ÖĞRETMENİ BİRİM SORUMLUSU OKUL MÜDÜRÜ Diğer öğrenciler için kullanılan Günlük Planlara (kılavuz kitaplara) ufak eklemeler yapılarak BÖP oluşturulabilir.

98

99 OYUN 4:EK-4

100 KAYNAŞTIRMA DESTEK EKİBİ
Nazım DUMAN Müdür Yardımcısı Maltepe RAM Selim ÇİMEN Rehber Öğretmen Mehmet Salih Bal TML Derya BÜYÜKARMAN Rehber Öğretmen Maltepe Kız Teknik ve ML Selda AKYOL Zihin Engelliler Sınıf Öğrt. Nezahat Aslan Ekşioğlu İlkokulu Seral GÜNDOĞDU Rehber Öğretmen Altayçeşme İlkokulu Serap AKÇADAĞ Rehber Öğretmen Zümrütevler Ortaokulu Tugba AKSOY DÜZ İngilizce Öğretmeni Zümrütevler Ortaokulu Grup mail adresi:

101 TEŞEKKÜRLER…

102 EKLER…

103 OYUN 1:SAYGI OYUN 1:SAYGI OYUNU Öğretmenlere, takdir edilmeye ilişkin küçük sinyallerin başkaları için ne kadar önemli olabileceğini öğretmek. ARAÇLAR: Sandalye, sıra, masa, kağıt, kalem. SÜREÇ: 1-Süreç sırasında saygının sözel ve davranışsal ifadelerle dışavurumu ; 2-Duyguları önemseme ve saygı göstermenin bir parçası olduğu vurgulanır.

104 OYUN 1:SAYGI 3-Rol yapma tekniği uygulaması ile her grubun bir üyesine rol dağıtımı yapılır. 4-Grup üyelerinde bir öğretmen, bir kaynaştırma öğrencisi, bir akademik başarısı yüksek, bir dersleri dinlemeyen ve dersin işleyişini aksatan öğrenci ve rehber öğretmen. Rollerin davranışlarını düşünmeleri için fırsat verilerek ders başlatılır. (Süre : 10 dk) 5-Çalışma sırasında olumsuz davranışları gözlemleyin. 6-Bireylerden özellikle kaynaştırma öğrencilerinin her birinden duygularını ifade etmelerini isteyin. 7-Saygı duyulmadığını hisseden bireylere yönelik çözüm önerilerini tartışın.

105 OYUN 1:SAYGI 8-Öneriler doğrultusunda çalışmayı tekrarlayın. 9-Tekrar duyguları alınız. SORULABİLECEK SORULAR: “Saygı ne demektir?” “Saygılı olmak deyince ne anlıyoruz?” “Birisi size saygılı davrandığında ne hissedersiniz? Bu sizin ona karşı davranışlarınızı etkiler mi?” “Sizin anlayışlı ve saygılı tutumunuz, karşınızdaki insanın duygu ve davranışlarını etkiler mi? Nasıl? “

106 OYUN 2:KÜÇÜK FARKLAR OYUN 2:KÜÇÜK FARKLAR Öğretmenlere, bireyler arasındaki bir takım farklılıkların, onları daha iyi ya da kötü yapmayacağını anlamalarına yardımcı olmak. ARAÇLAR: Bir küçük sepet ya da kutu. SÜREÇ: 1-Öğretmenlerin kalemlerinin özelliklerinin iyice inceledikten sonra onları masaya koyduğunuz sepete / kutuya atmalarını isteyin. 2-Kalemleri karıştırın. 3-Öğretmenlerden teker teker masaya gelerek kalemlerini bulmalarını isteyin.

107 OYUN 2:KÜÇÜK FARKLAR 4-Aşağıda belirtilen sorularla etkileşimi başlatın. “Kimler kalemlerini zorluk çekmeden bulabildi?” “Hangi özelliklerine bakarak kalemlerinizi ayırabildiniz?” “Farz edin ki sepete kalemler yerine insanları koyduk. İnsanların hangi özelliklerine bakarak onları birbirinden ayırabiliriz?” “İnsanların ya da kalemlerin bu farklılıkları onları diğerlerinden daha iyi ya da daha kötü yapar mı?” “Herkes ya da her şey birbirinin aynı olsaydı ne tür problemlerle karşılaşırdık?”

108 OYUN 2:KÜÇÜK FARKLAR “Sizi diğer insanlardan ayıran farklılıklarınız nelerdir?” “Siz bu farklılıklarınız nelerdir?” “Siz bu farklılıklarınızdan memnun musunuz?” Farklılıkların algılanışı, bireylerin verdiği tepkiler açıklanarak farklı olan bireyin durumdan etkilenmesi açıklanır. (sınıfında kaynaştırma programına dâhil olan öğrencisini yok sayan/ aşırı ilgi gösteren/ ara sıra ilgilenen/ uğraşmaya değer bulmayan/ sınıftan uzaklaştıran vs)

109 OYUN 3:NELER YAPABİLİRSİN?
OYUN 3: NELER YAPABİLİRSİN? Öğretmenlere, kaynaştırma programına dâhil olan öğrencileri özelliklerinin hatırlatılması; yapabilecekleri çalışmalar hakkında farkındalık kazandırmak. (Engelli öğrenciler nasıl kaynaştırılabilecekleri hakkında farkındalık kazandırmak) ARAÇLAR: Büyük Boy Karton / Kağıt , kalem, boya kalemleri, EK1 SÜREÇ: Oturumdan önce, verilen engelli öğrencilere ait bilgileri zarflara yerleştirin ve kapatın. 1-Grubu 6 kişilik gruplara ayırın. (Destek Takımları) 2-Her grup için bir kapalı zarfı dağıtın ya da seçmesini sağlayın.

110 OYUN 3:NELER YAPABİLİRSİN?
3-Zarfta yer alan engelli öğrenciyi okulda/ sınıfta desteklemek için neler yapabileceklerini tartışmalarını ve kararlarını kartona yazmalarını isteyin. ( aktivite, ödev, proje test hazırlamak vs. ) Süre : 15 dk 4-Çalışmalar tamamlandıktan sonra büyük gruba sunmalarını isteyin. 5-Sunum sırasında aşağıdaki soruları sorabilirsiniz? “Bu aktivite/ çalışmayı neden seçtin?” “Seçilen çalışmanın amacı nedir?” “Seçilen çalışma için ne tür desteklere ihtiyaç vardır?” “Okulumuzda gerçekleştirilebilir mi?”

111 OYUN 3:NELER YAPABİLİRSİN?
(yanıt olumsuzsa) “Neden?” “Olumsuz olmasının nedenleri nelerdir? “ “Nasıl çözülebilir?” “Kimlerle daha kolay çözülebilir” “Bu süreçte sizin rolünüz ne olurdu? * Bu Soruda her öğretmenden katılım alınabilir. Ben …… yapabilirim. gibi. 6-Öğretmenlerden katılımlarını bir sembol ile grubun kartonuna çizmelerini isteyin. 7-Hazırlanan karton çalışmaları öğretmenler odasında asılı kalması sağlanarak, görev ve sorumluluklar hakkında hatırlatıcı olarak kullanılabilir.

112 OYUN 3:NELER YAPABİLİRSİN?
EK1:VERİLECEK ENGEL PROFİLLERİ SEDA ( IQ : 90) KAS GÜÇLÜĞÜ VE KONUŞMA SIKINTISI VAR. CENK (IQ : 110) 1 YIL ÖNCE KAZA GEÇİREREK BOYNUNDAN SAKATLANDI. ENGELLİ OLDU. BİR YARDIMCI ONU TEKERLEKLİ SANDALYE İLE SINIFTAN SINIFA GÖTÜRÜYOR. * LEYLA (IQ : 110) DOĞUŞTAN SAĞIR, NORMAL OLARAK DA KONUŞMAYI ÖĞRENEMEDİ. MERT (IQ : 100) DOĞUM SIRASINDAKİ BEYİN HASARI NEDENİYLE ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ÇEKİYOR. OKUMA –YAZMA VE DİKKAT DAĞINIKLIĞI SORUNU YAŞIYOR. CANAN (IQ: 100) 5 YAŞINDA TRAFİK KAZASINDA KÖR OLDU. OKULA BİR YARDIMCI İLE GELİP GİDİYOR. AHMET (IQ:50) DOWN SENDROMLU

113 OYUN 4:GÜVEN YÜRÜYÜŞÜ OYUN 4:GÜVEN YÜRÜYÜŞÜ
Güven duygusunun önemini kavramalarına yardımcı olmak. ARAÇLAR: Bir adet gözleri kapamaya yarayacak herhangi bir materyal. SÜREÇ: 1- Aşağıdaki konulardan tartışma başlatın. “Birine güven duyduğunuz bir yaşantınızı hatırlıyor musunuz?” “Birinin size güven duyduğu bir yaşantınızı hatırlıyor musunuz?” 2-Bu konularda yeterli katılım aldıktan sonra katılımcıları ikişerli gruplara ayırın. 3-Çiftlerden birer üyenin rehber olmasını isteyin. Diğer üyenin gözlerini bağlatın.

114 OYUN 4:GÜVEN YÜRÜYÜŞÜ 4-Sırayla rehberlerden diğer üyeyi sesle talimatlar vererek sıraların yerlerini değiştirerek yeniden düzenlediğiniz sınıfta dolaştırmalarını isteyin( rehber diğer üyenin koluna girerek de bu işi gerçekleştirebilir). 5-Gruptaki rolleri değiştirdikten sonra süreci tekrar edin. 6-Aşağıdaki benzer sorularla grup etkileşimini başlatın. “Birinin sorumluluğunu almak sizde nasıl bir duygu yarattı?” “Biri tarafından rehberlik edilmek sizde nasıl bir duygu yarattı?” “Rehberinize duyduğunuz güven, yürüyüşün başından sonuna kadar aynı mı idi?”


"HAYATINIZDA BANA DA YER VERİN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları