Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

11 SINIF YÖNETİMİ Öğr. Gör : İbrahim ARAP Yakın Doğu Üniversitesi AtatürkEğitim Fakültesi 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "11 SINIF YÖNETİMİ Öğr. Gör : İbrahim ARAP Yakın Doğu Üniversitesi AtatürkEğitim Fakültesi 1."— Sunum transkripti:

1 11 SINIF YÖNETİMİ Öğr. Gör : İbrahim ARAP Yakın Doğu Üniversitesi AtatürkEğitim Fakültesi 1

2 SINIF YÖNETİMİ “Düşündüğünüzden daha karışıktır.”

3 Hiç düşündünüz mü? Aynı sınıfa derse giren öğretmenlerden bazıları niçin diğer arkadaşlarından daha iyi sınıf yönetirler? Bir sınıftaki öğrenciler, öğretmen değiştiğinde niçin öncekinden oldukça farklı davranış gösterirler? Niçin bazı öğretmenler zevkle ve huzurla ders yaparken diğerleri bitmiş, bezmiş bir halde dersten çıkarlar? AKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ *** SINIF YÖNETİMİ *** Ergün – Özsüer - Karataş

4

5

6 Okulun ilk günü yaptığınız şey, sizin daha sonraki bir yıl içinde başarı ve başarısızlığınızı belirler. Sınıfınızı, okulun ilk günü kazanıp veya kaybedeceksiniz.

7 İlk etkileme ve etkilenme çok önemlidir. Ne olduğu değil nasıl algılandığı önemlidir.

8 Sınıf Yönetimi, eğitimin en ciddi ve önemli alanıdır ! Etkili ve başarılı bir öğretim ortamını şartı, iyi bir sınıf yönetimidir.

9 Sınıf Yönetimi, öğretmenin Sınıftaki zamanı etkili kullanmak, İlgi ve merak uyandıran bir atmosfer yaratmak, Ve öğrencilerde olumlu davranışlar geliştirmek için sınıfta yaptığı düzenlemelerdir.

10 100 puanlık bir soru...! Sınıftaki bir numaralı problem disiplin değildir. Nedir öyleyse? Cevap Sınıf kurallarının olmaması ve ne yapılacağının bilinmemesidir!!!

11 SINIF YÖNETİMİ Bir öğretmen adayı olarak niçin sınıf yönetimi bilgi, beceri ve hünerine sahip olmalıyız? 1.Öğretmenlik rolünden beklentilerin değişmesi Dün:Öğretmen=Her şeyi bilen kişi Bugün: Öğretmen=Öğrenmeyi yönlendiren, öğrenmeyi öğreten kişi ►Öğretmenlik mesleğine giriş ►Gelişim ve öğrenme ►Öğretim teknolojileri ve Materyal geliştirme. ►Öğretimde Plan. Ve Değ. ►Sınıf Yönetimi ►Okul Deneyimi ►Rehberlik ►Özel öğretim yöntemleri...vd.

12 SINIF NEDİR? Sınıf, öğrencinin yaşamında ailesinden sonra gelen ikinci derecede önemli ilişkiler sistemidir. Sınıf, eğitim-öğretim etkinliklerinin gerçekleştiği ortak bir yaşama alanıdır. Eğitim öğretim etkinliklerinin üretim yerleri sınıflardır.

13 SINIFIN YAPISAL ÖZELLİKLERİ 1. Çok boyutluluk: Sınıfta aynı anda bir çok etkinlik bir arada yapılabilmektedir. Kimi öğrenciler okurken kimileri yazmakta, kimileri tartışmakta olabilirler. Bu sınıfın çok boyutluluk özelliğidir ve öğretmen bu etkinlikleri sınıfın amaçları doğrultusunda bütünleştirebilmelidir. 2. Yakınlık-anındalık: Sınıfta olaylar anında oluşur ve bunları ileri bir zamanda düşünmek, ertelemek olanaklı değildir. Öğretmenin her olaya yetişmesi, her soruya yanıt olması gerekir.

14 SINIFIN YAPISAL ÖZELLİKLERİ 3. Öngörememe: Ne kadar iyi planlanırsa planlansın sınıfta olabilecek her şeyi önceden tahmin etmek olanaklı değildir. Her şey yolunda giderken bir öğrencinin burnunun kanaması ya da bayılması vb. bir olayı önceden tahmin etmek olanaklı değildir. 4.Açıklık: Sınıfta olup bitenlerde gizlilik yoktur. Olaylar herkesin gözü önünde yaşanır. 5. Ortak tarih: Sınıf bir aile gibidir. Sınıfta yıl boyunca yaşanan olumlu ve olumsuz olayları bütün sınıf birlikte yaşar ve yaşananlar ortak bir tarih oluşturur. Bu ortak tarihin bilinmesi sınıfın geleceğine ilişkin kestirimlerde bulunmaya yardımcı olabilir.

15 SINIF YÖNETİMİ Sınıf açısından düşünüldüğünde yönetim, sınıfta bulunan insan kaynağı olan öğrenciler ile madde kaynağı olan tüm araç ve gereçlerin, sınıfın amaçlarını gerçekleştirmek doğrultusunda harekete geçirmek olarak anlam bulur. Yönetim ortak bir amacın gerçekleştirilebilmesi için eldeki insan ve madde kaynağının etkili biçimde kullanılmasıdır. İnsan ve madde kaynağı aracılığı ile belli bir amacın gerekleştirilmesi eylemidir.

16 EĞİTİM YÖNETİMİ Eğitim Yönetimi, toplumun eğitim gereksinimlerini karşılamak üzere kurulan eğitim örgütünü, önceden belirlenen amaçları gerçekleştirmek için, etkili işletmek, geliştirmek ve yaşatmak sürecidir

17 OKUL YÖNETİMİ Okul yönetimi, okulu önceden belirlenmiş amaçlara ulaştırmak için eldeki tüm madde ve insan kaynağının katkılarını bütünleştirmek, etkili biçimde kullanmak, amaçlara dönük politika ve kararları uygulamak olarak ifade edilebilir.

18 SINIF YÖNETİMİ NEDİR? Sınıf yönetimi, sınıf yaşamının bir orkestra gibi yönetilmesidir, içinde öğrenmenin gerçekleştiği bir çevrenin oluşturulabilmesi için gerekli olanak ve süreçlerin, öğrenme düzeninin, ortamının kurallarının sağlanması ve sürdürülmesidir. Sınıf yönetimi, eğitim programı ve planı, öğretim yöntemi, eğitim etkinliği, teknoloji, zaman, mekan, öğretici ve öğrenci arasında etkili bir eşgüdümleme gerçekleştirerek, öğrenmeye elverişli bir ortam ve düzenin sağlanması ve sürdürülmesi olarak tanımlanabilir.

19 SINIFIN YAPISAL ÖZELLİKLERİ 3. Öngörememe: Ne kadar iyi planlanırsa planlansın sınıfta olabilecek her şeyi önceden tahmin etmek olanaklı değildir. Her şey yolunda giderken bir öğrencinin burnunun kanaması ya da bayılması vb. bir olayı önceden tahmin etmek olanaklı değildir. 4.Açıklık: Sınıfta olup bitenlerde gizlilik yoktur. Olaylar herkesin gözü önünde yaşanır. 5. Ortak tarih: Sınıf bir aile gibidir. Sınıfta yıl boyunca yaşanan olumlu ve olumsuz olayları bütün sınıf birlikte yaşar ve yaşananlar ortak bir tarih oluşturur. Bu ortak tarihin bilinmesi sınıfın geleceğine ilişkin kestirimlerde bulunmaya yardımcı olabilir.

20 SINIF YÖNETİMİ MODELLERİ Sınıf içi öğretim ve yönetim etkinlikleri farklı zamanlarda ve koşullarda farklı modellerle yürütülmesini gerekli kılabilir. Sınıf yönetimi modelleri eğitim ve toplumsal alandaki gelişmelere bağlı olarak; Baskıcıdan ⇨ Demokratiğe Şekil yönelimliden ⇨ Amaç yönelimliye Öğretmen ağırlıklıdan ⇨ Öğrenci ağırlıklıya Doğru bir gelişim seyri izlemiştir.

21 SINIF YÖNETİMİ MODELLERİ 1.Tepkisel Model: ►Amacı istenmeyen durum ve davranışın değiştirilmesidir. ► Sınıf yönetiminin klasik modelidir. İşleyişi;istenmeyen sonuç – tepki şeklindedir. ►Düzen sağlayıcı ödül – ceza türü etkinlikleri içerir. ► Etkinliklerin yönelimi gruptan çok bireyedir. ► Zayıf yönü her tepkinin bir karşı tepki doğuracağının dikkate alınmamasıdır.

22 SINIF YÖNETİMİ MODELLERİ 2. Önlemsel Model: ►Planlama düşüncesine bağlı, geleceği kestirme, istenmeyen davranış ve sonucu, olmadan önleme yönelimidir. ►Amacı, sınıf sorunlarının ortaya çıkmasına olanak vermeyici bir düzenleniş ve işleyiş oluşturarak, tepkisel modele gereksinimi azaltmaktır. ► Sınıf etkinliklerini bir kültürel sosyalleşme süreci olarak ele alır ► Sınıfta yanlış davranışa olanak vermeyen bir sosyal sistem oluşturmaya çalışır. ► Etkinlikler bireyden çok gruba yöneliktir.

23 SINIF YÖNETİMİ MODELLERİ 3. Gelişimsel Model: ►Öğrencilerin fiziksel, duygusal, deneyimsel gelişim düzeylerinin gerektirdiği uygulamaların gerçekleştirilmesini temel alır. Bu model dört basamaktan oluşur; a)Onuncu yaşa kadar nasıl öğrenci olunacağını öğrenir b)On-on iki yaş arası olgunlaşma – uyma – öğretmeni hoşnut etme c) On iki-on beş yaş arası arkadaş beğenisini kazanma- birbirine bakma d) Lise yılları kim olduğunu, nasıl davranacağını öğrenir, sosyalleşirler On iki yaş öğretmen ve anne-baba için sıkıntılı yıllardır.

24 SINIF YÖNETİMİ MODELLERİ 4. Bütünsel Model: ►Önlemsel sınıf yönetimine öncelik verme ►Gruba olduğu kadar bireye de yönelme ►İstenen davranışa ulaşabilmek için, istenmeyenin nedenlerini ortadan kaldırma vardır. ►Uygun davranış uygun ortamlarda gelişir anlayışı vardır.

25 Her sınıf için geçerli bir sınıf yönetimi modeli yoktur. Çünkü okul düzeyi, ders, öğrencilerin sosyal ve psikolojik özellikleri, öğretmenin bilgisi ve kişiliği gibi faktörler sınıf yönetimini değiştirir. What works in one class or school may not work in another

26 Sınıf Yönetiminin Değişkenleri Variables of Classroom Management Öğretmenin kişiliği Öğrenciler (eski öğrenciler – bugünkü öğrenciler) Dershane (sınıf, atelye, spor salonu, lab) Hangi gün ve hangi saat Ders ve önceki ders Sınıfta olup bitenler

27 Sınıf Yönetiminin unsurları: Sınıf iklimi Örgüt Motivasyon İlişkiler Müdahale “Bütün bunlar ustaca düzenlenmeli ve kullanılmalıdır.”

28 Sınıf Yönetiminin Boyutları Psikososyal yönetim (sınıfın psikolojik ve sosyal dinamikleri) Fiziki ortam yönetimi (sınıf düzeni ve malzemeleri, ekipman) Öğretimsel yönetim (haftalık program, gruplama, ders planı) Örgüt yönetimi (kişiler arası ilişkiler, çalışma ortamı) İşlemler yönetimi (sınıf kuralları ve uygulanmaSı) Davranış yönetimi (istenen ve istenmeyen davranışlar)

29 “Bugünkü çocuklar ve gençler...” 1985’ten sonra doğdular Büyükbabalarını bilmezler Eski elbise giymediler Nükleer savaşı bilmezler Kot pantolon giyerler Sadece müzik kanalı dinlerler Çok farklı bir sosyal ve teknik çevrede yaşarlar Siyah-beyaz ve uzaktan kumandası olmayan televizyonu bilmezler Yemek alışkanlıkları değişiktir “Eti senin, kemiği benim” veya “Hocanın vurduğu yerde gül biter” felsefesine inanmazlar.

30 Sınıftaki öğrencileri farklı kültürel değerleri ve dünya görüşleri vardır: (Onların belli kritik durumlar karşısında ne düşündüğünü ve ne yapabileceğini öğrenin)

31 Bugün Türkiye’de politika, spor, sanat, ekonomi vs alanlarında başarılı olmuş insanlara bir bakın... Onlardan kaç tanesi okulda iken öğretmenleri tarafından değerli öğrenciler olarak kabul edilmiş? Belki de hiçbiri! Okul, öğrencinin geleceğini %100 tahmin edemez.

32 Sınıf Yönetimi, öğretmen ve öğrenciler sınıfa girmeden önce başlar! Öğrencilerin tatnınması, konunun bilinmesi, motivasyon, güç dengesi, sosyal etkileşim vs.

33 Bir öğretmenin korkulu rüyası Yeni bir sınıf Sınıfta açık bir muhalefet Gürültülü sınıflar Sınıfı kontrol edememe Utanma, öfke ve hayal kırıklığı duyguları İşini yapmak için gerekli aletlerin olmaması

34 Sınıf Yönetiminin Dili Mümkün olduğu kadar mütevazi ol Gereksiz çatışmalardan kaçın Saygılı ve pozitif ol Bir “olay”dan sonra normale dön Kararlı ol, saldırgan olma Sınıfın dışındaki “olay”larla da ilgilen

35 Sınıfta kullanılan dil çok önemlidir. Öğretmen A: · “Bu uyduruk kağıtları bir daha görmek istemiyorum.” · “Susun! Yoksa...” “Siz zaten bunu anlamazsınız ki!..” · “Ne zaman çalışıp öğreneceksiniz?!..” Öğretmen B: Öğrencilere söz geçiremeyen, kimsenin dinlemediği ve ciddiye almadığı öğretmen Öğrencilerin zamanını çalan, pekiştireç vermeyen, saygısız ve soğuk yüzlü öğretmen

36 Dinle, dinle, dinle... Öğrencilere isimleriyle hitap et. “Lütfen” ve “Teşekkür ederim.” sözlerini sık kullan.

37 Sınıf Yönetimi nerede başlıyor? Öğretmen: Eee, Ahmet, okuldaki durumun hakkında ne düşünüyorsun? Ahmet: Oldukça iyi, tahmin ederim. Öğretmen: Şimdiye kadar 80 kredi alman gerekirdi. Kaç kredi aldın? Ahmet: Herhalde 40 civarında. Öğretmen: Buna oldukça iyi mi diyorsun? Ahmet: İyi değil, değil mi? Bu durum, iyi bir yönetimin başlangıcı olabilir mi?

38 Karşı karşıya gelme / İnkar Öğretmen: Ahmet, her zaman derse geç kalıyorsun.. Ahmet: Hayır, geç kalmıyorum! Öğretmen: Sen mi?! Daha bugün geç kaldın. Ahmet: Tamam, bugün geç kaldım. Ama siz “her zaman” diyorsunuz. Öğretmen: Tamam, tamam, her zaman değil. Ama çoğu zaman. Bu gibi çatışma karşılaşmaları draması yapınız

39 Eğer duygu ve düşüncelerimizi yeniden yönlendirebilseydik, hareketlerimizi yeniden düzenleyebilseydik, sadece bir takım acılardan kolaylıkla kurtulmakla kalmaz, aynı zamanda onların büyük bir kısmını daha başlangıçta önleyebilirdik. 14. Dalai Lama

40 Sınıfta 4 tip öğretmen vardır Kolaylaştırıcı Öğrencileri motive eden, ortak sorumluluk hissi veren, sadece sınırları çizen, “bizim sınıfımız” Orkestra gibi yöneten Dış motivasyon var, öğrencileri kendi yönlendirir, kısa hedefler peşinde koşar, “benim sınıfım” Serbest bırakıcı Öğrenci ilgilerine göre onları serbest bırakan, sınırların tam çizilmediği, karmaşık sınıf ortamı Egemen öğretmen Kesin itaat ister, kuralsız cezalandırma, patron her zaman öğretmen, negatif enerji

41 Yeni öğretmenlerin Sınıf Yönetimi hataları Ne isteyip ne istemediklerini bilmezler. Teşekkür ve övgünün sınırını bilmezler. Bir öğrenci veya grupla çok ilgilenip sınıfın geri kalanını ihmal ederler. Öğrencilerin dikkatini çekmeden yeni bir konuya başlarlar. Çok hızlı ve bazen de cırtlak konuşurlar. Bir yerde çok ayakta veya oturur kalırlar.

42 Yeni öğretmenlerin Sınıf Yönetimi hataları (devam) Sınıf kurallarını tam koymadıkları için çelişkili hareket yaparlar. Beden dilini ve yüz ifadelerini doğru kullanmazlar. Sınıfın belli bir kısmıyla ders yaparlar. Öğrencileri sınıfın huzurunda azarlarlar. İstenmeyen davranışlara zamanında müdahale etmezler. Vs.

43 Tartışma ve ödev konuları İyi yönetilen bir sınıfın özellikleri nelerdir? Öğretmenlerinizin telefonunu biliyor musunuz? Mesaj çektiniz veya konuştunuz mu? Öğretmenlerinize hiç mektup yazdınız mı, neden? Sınıf yönetimi bakımından hatırladığınız en iyi ve en kötü öğretmen tipleri ve davranışları Sınıfta “sorunlu” öğrenci kimdir ve “sorun” olan nedir?


"11 SINIF YÖNETİMİ Öğr. Gör : İbrahim ARAP Yakın Doğu Üniversitesi AtatürkEğitim Fakültesi 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları