Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN DEMOKRATİKLEŞME HAREKETLERİ CUMHURİYET TANZİMAT ISLAHAT I.MEŞRUTİYET II.MEŞRUTİYET.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN DEMOKRATİKLEŞME HAREKETLERİ CUMHURİYET TANZİMAT ISLAHAT I.MEŞRUTİYET II.MEŞRUTİYET."— Sunum transkripti:

1 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN DEMOKRATİKLEŞME HAREKETLERİ CUMHURİYET TANZİMAT ISLAHAT I.MEŞRUTİYET II.MEŞRUTİYET

2 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi TANZİMAT FERMANI (GÜLHANE HATT-I HÜMAYUNU) (3 Kasım 1839)  Osmanlı toprak bütünlüğünü sağlamak (Osmanlıcılık)  Avrupa’nın içişlerimize karışmasını engelleme İlan Edilme Nedenleri

3 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi TANZİMAT FERMANI (GÜLHANE HATT-I HÜMAYUNU) (3 Kasım 1839)  Haklar alanında: Müslüman ve Gayrımüslim bütün halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, adil ve açık mahkemeler  Mal alanında: Vergide adalet, gelire göre vergilendirme  Askerlik alanında: Askerliğin zorunlu bir vatan görevi haline getirilmesi ve gayrimüslimlere de askerlik yükümlülüğü getirilmesi Temel Hükümler

4 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi TANZİMAT FERMANI (GÜLHANE HATT-I HÜMAYUNU) (3 Kasım 1839)  Padişah yetkileri ilk kez kanun gücüyle sınırlandırılmıştır.  Kanunlaştırma hareketleriyle kanun gücünün üstünlüğü kabul edilmiştir.  İlk kez vatandaşlık kavramı ortaya çıkmıştır.  Tanrı hakları sistemi ortadan kaldırılmasa da bunun yanında batı tarafından kabul edilmiş olan laik sistem değer kazanmaya başlamıştır. Tanzimat Fermanı’nın Önemi

5 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ISLAHAT FERMANI (İMTİYAZLAR FERMANI) (28 Şubat 1856)  Kırım Savaşı’nda Ruslara karşı İngiltere ve Fransa’nın desteğini sağlamak  Müslümanlar ile gayrımüslimler arasında tam bir eşitlik sağlamak.  İmparatorluğun toprak bütünlüğünü sağlamak. İlan Edilme Nedenleri

6 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ISLAHAT FERMANI (İMTİYAZLAR FERMANI) (28 Şubat 1856)  Gülhane Hattı’nın prensipleri yenilenmiştir: Din, mezhep ve ırk ayrımı gözetilmeksizin bütün Osmanlı tebasının eşitliği, din serbestliği ve kanun güvencesine alınması, yargılamada adalet, vergide adalet, zorunlu askerlik ilkesinin yeniden benimsenmesi (ancak askerlik yapmak istemeyen Müslüman ve Gayrımüslim tebaa için bedel-i nakdî)  Gayrımüslimlere il meclislerine katılma hakkı  Gayrımüslimlere memur olma hakkı  Gayrımüslimlere devletin askerî ve sivil okullarına kayıt yaptırabilme hakkı  Gayrımüslim cemaate okul açma hakkı Temel Hükümler

7 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ISLAHAT FERMANI (İMTİYAZLAR FERMANI) (18 Şubat 1856) Islahat Fermanı’nın Önemi Gayrımüslimlere verilen haklar genişletilmiştir; her alanda Müslümanlarla eşitlenmişlerdir. İlk kez siyasî haklar da elde etmişlerdir.

8 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi TANZİMAT VE ISLAHAT FERMANLARI Farkları IIslahat Fermanı’nda İngiltere ve Fransa’nın açık bir müdahalesi, hatta zorlaması vardır. TTanzimat Fermanı’nda sadece temel tabii haklar noktasında Müslüman gayrımüslim eşitliği sağlandığı halde, Islahat Fermanı’nda gayrımüslimler daha kapsamlı haklar elde etmişlerdir.

9 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi TANZİMAT VE ISLAHAT FERMANI Tanzimat ve Islahat Fermanlarının Başarılı Olmama Nedenleri  Halka indirgenememiştir.  Avrupa’nın içişlerimize müdahalesi önlenememiştir.  Eski sistemler ve kurumlar kapatılmamıştır. Doğu ile batının sistem ve kurumları bağdaştırılmaya çalışılmış, ancak hemen hemen her alanda ikiliklerin ve çatışmaların ortaya çıkmasına engel olunamamıştır. (Tanzimat inkılapçı değildir.)


"Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN DEMOKRATİKLEŞME HAREKETLERİ CUMHURİYET TANZİMAT ISLAHAT I.MEŞRUTİYET II.MEŞRUTİYET." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları