Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MISIR UYGARLIĞI Mısır’da MÖ 3000 yıllarında Nil havzasında ortaya çıkmış bir uygarlıktır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MISIR UYGARLIĞI Mısır’da MÖ 3000 yıllarında Nil havzasında ortaya çıkmış bir uygarlıktır."— Sunum transkripti:

1

2 MISIR UYGARLIĞI Mısır’da MÖ 3000 yıllarında Nil havzasında ortaya çıkmış bir uygarlıktır.

3 Mısır tarihi beş döneme ayrılmıştır:  eski devlet =>piramitler, firavunlar, kadeş savaşı  orta devlet => Sudana kadar Sina yarımadası ele geçirildi geçirildi  Hiksoslar,  yeni devlet  gerileme devri  sais krallığı

4 NOT:  Mısır uygarlığı tarihi devirleri sırasıyla yaşadı. Çünkü: Çünkü:  dış etkenlere kapalıydı.  dış kültürler kapalı olduğu için tek uygarlık olarak yükselmiştir. olarak yükselmiştir.  Mezopotamya gibi istilaya uğramamıştır.

5  başta firavun krallar vardı.  kralların yetkileri sonsuzdur.  ilah kral anlayışı vardır.  devlette katipler ve bürokratlar sınıfı yönetimde etkilidir.

6  devlet nomos denen şehirlere merkezden vali göndererek merkezi birliği sağlamaya çalışır.  devlet idaresinde rahipler de etkilidir.  adalet ve vergi işlerine önem verilirdi

7  Şehir devletleri halindedir.bu devletlere nom denirdi.  nomların birleştirilmesi ile merkezi krallık kuruldu ve firavunluk başladı..

8  İlk siyasi birlik Menes tarafından kurulmuş.MÖ 3000.bu devir büyük İskender’in mısıra girişine kadar sürmüştür.  Firavunlar devleti yoğun bir katip sınıfıyla yönetmişlerdir

9 HUKUK  Firavunların her söyledikleri emir ve kanun olduğu için yazılı hukuk gelişmemiştir.

10 SOSYAL HAYAT  Memurlar ve katipler  Rahipler  Askerler  Şehirliler köylüler  Köleler

11 en yüksek sınıfı oluştururlardı.hazineden para alırlar.terfi esasına göre sıralanır.memurlar okullarda yetiştirilirdi Memurlar ve katipler tapınakta otururlar,devlet yönetiminde etkindirler,dindar mısırlılar çok saygı gösterir Rahipler askerlik yapar çok rahattırlar. askerlik babadan oğla geçer Askerler: şehirliler ticaret yapar,köylüler firavunların ve askerlerin toprağında çalışırlar Şehirliler köylüler hiçbir hakları yoktur.her türlü işkence ve angaryaya uğrarlardı Köleler:

12 DİN  Dinleri çok tanrılıdır.  4.Amonofis tek tanrı olacağından esinlenerek kendisini tek tanrı ilan etmiştir.  NOT:  bu tek tanrı anlayışı sadece siyasi birliği ve siyasi hakimiyeti sağlama düşüncesine yöneliktir.

13 mısır dininin en önemli özelliği  Ahiret inanışının olmasıdır.Âhiret’te sorgula- nacaklarına inanırlardı. 

14  mısırlılar dinlerine çok bağlıdırlar.  her nomun kendi tanrısı vardı.  firavunlar da tanrıydı  Hazreti Musa ile firavun arasında mücadele tek tanrı inancından dolayı olmuştur

15 Mısır’da dinin etkilediği alanlar : Ahiret inanışı mumyacılığı geliştirmiş böylece anatomi tıp ve eczacılık ilerlemiştir. Güneş tanrısına inanmalarından dolayı astronomi ilerlemiştir Miladi takvimi bulmuşlardır firavunlar için piramitler yapmış.kendileri için de mastaba denen mezarlar yapmışlar Mimari ve geometri gelişti

16 ORDU  Mısır ordusu düzenli ve güçlü bir ordudur.  hassa ordusu oluşturulmuştur.  bunlar devletten maaş alırdı.  illerde toprakla geçinen askerler vardı.  gerekli görülen durumlarda halktan da asker alınırdı.

17 YAZI  Mısırlılar kendilerine özgü hiyeroglif denen yazıyı kullandılar.  bu yazıları papirüs denen bitki liflerinden yaptıkları kağıtlara yazdılar.  mısırda edebiyat fazla gelişmemiştir.  sesli harf olmadığı için bu alfabeye dönüşmemiştir.  Fenikeliler bu yazıyı alfabeye çevirmişlerdir.

18  Mısır tarihte Hiksoslar,Asur,Pers,İskender,Roma dışında istilaya uğramamıştır.  Bu nedenle devamlı bir medeniyettir.dış etkenlerden uzaktır.Bunda deniz ve çölle korunması önemli bir etkendir.

19  kadeş anlaşması ilk yazılı anlaşmadır.  mısırlılar savaş arabasını Hititlilerden öğrenmişlerdir.  Pi sayısı, ondalık sistem dört işlem mısırlılarca bulundu.


"MISIR UYGARLIĞI Mısır’da MÖ 3000 yıllarında Nil havzasında ortaya çıkmış bir uygarlıktır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları