Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YEN İ L İ KLER VE OSMANLI DEVLET İ YEN İ L İ KLER VE OSMANLI DEVLET İ Kazanım Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YEN İ L İ KLER VE OSMANLI DEVLET İ YEN İ L İ KLER VE OSMANLI DEVLET İ Kazanım Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan."— Sunum transkripti:

1

2 YEN İ L İ KLER VE OSMANLI DEVLET İ YEN İ L İ KLER VE OSMANLI DEVLET İ Kazanım Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle, toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur. Kazanım Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle, toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur. İ Y İ DERSLER

3 Çocuklar, ben Sultan Abdülmecit. Tanzimat Fermanını hazırlatan padişah benim. Ben de Sadrazam Mustafa Reşit Paşa. Tanzimat Fermanını ben hazırladım. Ferman, Gülhane parkında devlet adamlarına ve halka okunduğu için fermana Gülhane Hatt-ı Hümayunu da denilmiştir. Tanzimat Fermanının amaçları neler olabilir? Fermanın Yayınlanış Amacı:  Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmasını engellemek  Yeni düzenlemelerle devleti çöküşten kurtarmak  Boğazlar ve Mısır sorununda Avrupa’nın desteğini sağlamak

4 1. Herkes kanun önünde eşit sayılacak. 2. Müslüman, Hıristiyan ve tüm halkın can, mal ve namus güvenliği korunacak. 3. Vergiler herkesi gelirine göre olacak. 4. Askerlik işleri belirli kurallara göre düzenlenecek. 5. Mahkemeler halka açık yapılacak. 6. Hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak. Hangisiyle padişahın yetkileri sınırlanmış ve kanun üstünlüğü kabul edilmiştir? Hangisiyle temel haklar güvence altına alınmıştır?

5  Padişahın yetkileri sınırlanmıştır.  Osmanlı’da ilk kez Avrupa tarzı hukuk kuralları etkili olmuştur.  Anayasacılığa geçişte ilk aşamadır.  İlk demokratikleşme hareketidir.  Toplumsal eşitlik sağlanması ile halkın devlete olan güveni artırılmak istenmiştir.  Fakat, azınlıklar kendilerine tanınan hakların daha fazlasını istemiştir.

6 Ben de Mehmet Emin Ali Paşa. Devleti parçalanmaktan kurtarmak için 1856’da Islahat Fermanı’nı hazırladım. Fermanın Yayınlanış Nedeni:  Tanzimat Fermanı’nın eksikliklerini gidermek  Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmasını engellemek  Yeni düzenlemelerle devleti çöküşten kurtarmak

7 1. Herkese din ve mezhep özgürlüğü tanınacak. 2. Azınlıklar devlet memuru olabilecek. 3. Azınlıklar kendi okullarını açıp istedikleri okullara gidebilecek. 4. Herkes banka ve şirket kurabilecek. 5. Azınlıklar il meclisine üye olabilecek. 6. Azınlıkları küçük düşürücü sözler söylenmeyecek. 7. Azınlıklar askerlik görevini bedel ödeyerek yapabilecek. Islahat Fermanı kimler için hazırlanmış olabilir?Azınlıklara geniş haklar verilmesi hangi soruna yol açar?

8  Azınlıklara geniş haklar tanınması, Müslüman halkın tepkisine neden olmuştur.  Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasın diye yayınlanan ferman sonucunda Avrupalılar daha çok iç işlerine karışmıştır.

9 Çocuklar, ben Abdülaziz. Avrupa seyahatine çıkan ilk ve tek Osmanlı padişahıyım. Viyana gezisinde gördüğüm heykellerden etkilendiğim için Osmanlı’da ilk heykel benim zamanımda yapıldı. Fuller isimli heykeltıraşa yaptırdığım “at sırtındaki heykelimi” görüyorsunuz.

10 Meşrutiyet nedir? Padişahın yetkilerinin anayasa ve halk oyu ile seçilen meclis tarafından kısıtlandığı yönetim şeklidir. Yönetimde kanun üstünlüğü. Ben dönemin padişahı II. Abdülhamit Han. Meşrutiyet’i ilan etmem karşılığında tahta getirildim. Ben de Sadrazam Mithat Paşa. Devleti parçalanmaktan kurtarmak için 1876’da Kanun-i Esasiyi hazırladım. Kanun-i Esasini nedir?Kanun-i Esasinin hazırlanış amacı nedir? Kanun-i Esasi Osmanlı Devletinin ilk ve tek yazılı anayasa sı’dır. Kanun-i Esasi ’nin yayınlanış amacı, devleti parçalanmaktan kurtarmak ve kanuni yönetime geçmektir.

11 1. İlk Osmanlı anayasası olan Kanun-i Esasi kabul edilmiştir. 2. İlk kez millet meclisi açıldı. 3. Seçme ve seçilme hakkı kullanılmış, halk ilk defa yönetime katılmıştır. 4. Meclisi açma ve kapama yetkisi padişahındır. Hangisi meclisin sürekliliğini engellemektedir? 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşını bahane edip meclisi kapattım. Çünkü ben padişahım. Biz İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleriyiz. 1908’de Bab-ı Ali baskınıyla II. Meşrutiyeti ilan ettirdik.

12 Kelimeleri uygun boşluklara yerleştiriniz. Etkinlik: azınlıklar Kanun-i Esasi Abdülmecit Gülhane Hatt-ı Hümayunu kanun Islahat Meşrutiyet II. Abdülhamit Mustafa Reşit Paşa Mısır

13 Soruların yanıtlayınız. Etkinlik:

14 1. Eğitim-öğretimde yenileşme ilk önce askeri sonra sivil okullarda başladı. 2. Yüksekokullara hazırlık için Rüştiye ve İdadiler açıldı. 3. Memur yetiştirmek için Mekteb-i Maarif-i Adliye açıldı. 4. Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderildi. 5. İlköğretim zorunlu oldu. 6. Dini eğitim veren medreseler ve batı tarzı eğitim veren okullar yan yana çalıştı. Rüştiye (Ortaokul) İdadi (Lise) Hangisi eğitimde ikiliğe ve kültür çatışmasına sebep olmuştur?

15  Türkçe-Fransızca eğitim veren okul, 1863’te açıldı.  Her dinden öğrenci olduğu için laik bir eğitim vardı.  Okulun masraflarını Fransa karşılıyordu.  Okulda zamanın en iyi eğitimi veriliyordu. Çocuklar, ben Tevfik Fikret. Galatasaray Lisesinde müdürlük yaptım. Benim zamanımda okulda piyano ve keman dersleri verildi.

16 1. Osmanlıda akçe basılan ilk paradır. 2. İlk altın parayı Fatih bastırmıştır. 3. İlk kağıt para (Kaime-i Naktiye-i Mutebere) Abdülmecit zamanında basılmıştır. 4. Osmanlıda ilk banka 1844’te İngilizlerin açtığı İzmir Ticaret Bankası’dır. 5. İlk dış borç, Kırım Savaşı öncesi 1854’te İngiltere ve Fransa’dan alındı. 6. 1856’da Londra’da Osmanlı Bankası kuruldu.( Bank-ı Osman-i Şahane 1863) 7. Devletin iflasını açıklamasıyla 1881’de Duyun-u Umumiye(Genel Borçlar İdaresi) kuruldu. Hangisi Osmanlı ekonomisinin dışa bağımlı hale geldiğini kanıtlar?

17 Çocuklar ben Mithat Paşa. Size Ziraat Bankası ’nın kuruluş serüvenini anlatayım mı? İlk önce köylü yardımlaşması olan İMECE yönteminden yararlanarak 1863’te Memleket Sandığını kurdum. Memleket Sandıkları’nın yerine Menafi Sandıklarını; 1888’de ise Ziraat Bankası’na kurdum. Ziraat Bankasının kuruluş amacı nelerdir? Ziraat Bankasının Kuruluş Amaçları: 1. Çiftçiye kredi vermek 2. Tarımla ilgili aracılık işleri yapmak 3. Faiz karşılığında para kabul etmek

18 Kelimeleri uygun boşluklara yerleştiriniz. Etkinlik: Ziraat Bankası Galatasaray Devlet memuru Yahudi Lale Jan Gutenberg Tevfik Fikret akçe Kırım Mithat Paşa

19 Soruların yanıtlayınız. Etkinlik:

20 Nurettin Yakar Sosyal Bilgiler Ö ğ retmeni


"YEN İ L İ KLER VE OSMANLI DEVLET İ YEN İ L İ KLER VE OSMANLI DEVLET İ Kazanım Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları