Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VAKIFLAR Bir hizmetin gelecekte de yapılabilmesi için belli şartlarda ve resmi bir yolla ayrılarak bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VAKIFLAR Bir hizmetin gelecekte de yapılabilmesi için belli şartlarda ve resmi bir yolla ayrılarak bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mal."— Sunum transkripti:

1 VAKIFLAR Bir hizmetin gelecekte de yapılabilmesi için belli şartlarda ve resmi bir yolla ayrılarak bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mal ya da mülk.  Fethedilen yerler imar edilmiş,  Birçok yoksul doyurulmuş,  Toplumsal barış ve dayanışma sağlanmış,  Eğitim ve kültür faaliyetleri düzenli olarak yürütülmüş,  Ülke bayındır hale gelmiştir.

2 AH İ L İ K Esnaf dayanışma teşkilatıdır. Kurucusu Ahi Evran’dır.  Ekonomik ve ahlaki eğitim verilir,  Haksız rekabet önlenir,  Üretilen malların kalitesi korunur,  Kar oranını ve kaliteyi belirler,  Esnaflara kredi verir,  Usta – çırak ilişkisi ile eğitim verilir.

3 ENDERUN Saray okulu da denir. Devlet kademelerinde görev alacak kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır.  Fatih döneminde kurulmuştur,  Öğrencilerine ‘’içoğlan’’ denir.  Yedi odası vardır. Bu odalardan Has Oda da eğitim görenler padişahın en yakınında bulunur ve ona hizmet ederdi.

4 MEDRESE İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu yer.  Öğretmenlerine müderris, öğrencilerine talebe denir.  Mezun olan öğrencilere İcazet(diploma) verilir.  Osmanlının ilk medresesi Orhaniye Medresesi (iznik) dir.  Fatih dönemi Sahn-ı Seman Medresesi açılmıştır.  Kanuni Dönemi Süleymaniye Medresesi açılmıştır.  B.Selçuklu veziri Nizamülmülk’ün kurduğu Nizamiye Medresesi de ünlüdür.

5 KURULTAY ( TOY, KENGE Ş ) İlk Türk devletlerinde, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis.  Danışma meclisi özelliği gösterir. ( son söz kağanın)  Bu meclise kağan başkanlık eder. Kurultay İlk Türk devletlerinde Divan Türk- İslam devletlerinde Meclis Günümüzde

6 YÖNET İ M B İ Ç İ MLER İ Monarşi: Siyasi otoritenin miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı yönetim biçimidir. Monarşide başta bulunan kişiye padişah, kral, imparator unvanlarını alabilir. Oligarşi: Siyasal gücün birkaç kişilik soylu bir grubun elinde bulunduğu yönetim biçimidir. Antik Yunan bu şekilde yönetilmiştir.

7 Teokrasi: Devletin dini yasalara göre din bilginleri tarafından yönetilmesidir. Cumhuriyet: Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimdir.

8 Meclis ne zaman açıldı? -23 Nisan 1920 Cumhuriyet ne zaman ilan edildi? -29 Ekim 1923 TBMM üyelerine ne denir? -Milletvekili Milletvekilleri kaç yılda bir seçilir? -4 Yılda bir Mecliste ne yapılır? -Ülke yararına yasalar çıkarır. TBMM’nin kullandığı yetkiye ne denir? -Yasama Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kurulunun kullandığı yetkiye ne denir? -Yürütme Bağımsız mahkemelere ne yapar? - Millet adına yargı yetkisini kullanır.

9 Demokrasi : Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimidir. Halkın kendi kendini yönetmesidir. İlkeleri: Milli egemenlik Hürriyet ve eşitlik Seçimler ve temsil Çoğulculuk ve siyasi partiler Hukukun üstünlüğü Katılımcılık

10 Temel Hak : İnsan olmamızdan dolayı elde ettiğimiz devredilemez, vazgeçilemez ve kısıtlanamaz haklardır. Bu haklar anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Temel haklarımız Yaşama hakkı Özel yaşamın gizliliği hakkı Düşünce ve ifade özgürlüğü Konut dokunulmazlığı Din ve vicdan özgürlüğü Vücut bütünlüğü dokunulmazlığı

11 TÜRK KADINLARINA VER İ LEN HAKLAR B M V ELEDİYE (193 0 ) UHTARLIK (193 3 ) EKİL SEÇME ve SEÇİLME (193 4 ) 034 BMV

12


"VAKIFLAR Bir hizmetin gelecekte de yapılabilmesi için belli şartlarda ve resmi bir yolla ayrılarak bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları