Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAPRAKLI VE İĞNE YAPRAKLI AĞAÇLARIN GENEL MİKROSKOPİK GÖRÜNÜMÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAPRAKLI VE İĞNE YAPRAKLI AĞAÇLARIN GENEL MİKROSKOPİK GÖRÜNÜMÜ"— Sunum transkripti:

1 YAPRAKLI VE İĞNE YAPRAKLI AĞAÇLARIN GENEL MİKROSKOPİK GÖRÜNÜMÜ

2 10 YAŞINDA KESİLMİŞ BİR AĞAÇ GÖVDESİ ÜZERİNDE ÜÇ FARKLI ANATOMİK YÖN; x=Enine Kesit, T= Teğet kesit, R=Radyal Kesit

3 A= İYA’larda Enine Kesit (İlkbahar ve Yaz Odunu Kısımları) B= Hücre Çeperi Bileşenlerinin Şematik Yerleşim Düzeni

4 A=Lignin-hemiselüloz matriksi içinde gömülü selüloz fibrilleri B= Selüloz fibrillerinin lignin-hemisellüloz matriksi içinde görünümü; Fengel/Wegener Modeli

5 A=Meşe odunu enine kesitinde öz ışınları B= Akçaağaç odunu enine/teğet kesidi; R:Öz ışınları, V:Traheler, F:lifler

6 A=Duglas göknarı enine kesidi B=Ladin odununda iki komşu hücre arasında hücre çeper tabakalarının görünümü

7 İYA’larda teğet kesit görünümü; UR:Tek sıralı özışını, MR: Çok sıralı öz ışını

8 A= Ladinde enine reçine kanalı, B=Ladinde yatay reçine kanalı(fusiform öz ışınları içinde)

9 Göknar odunu traheidlerinin sekonder çeperinde selüloz mikrofibrilleri (Mi) ve makrofibrilleri(Ma)

10 A=Çam odununda ilkbahar odunu traheitlerinde hücre çeper tabakaları, B= Aynı kısımda selüloz ve hemiselüloz alındıktan sonra lignin çatısı

11 A=İYA’da İ.O. radyal kesitte geçitler; B,C=Enine kesitte komşu hücreler arasındaki geçit çiftlerinin görünümü; D= kenarlı geçit çiftinin radyal yüzeyde görünümü, E= geçit elemanları

12 A= İYA’da aspire olmamış geçit (İ. O), B=Y. O
A= İYA’da aspire olmamış geçit (İ.O), B=Y.O.geçit aspirasyonu (AP), C=İ.O. Aspire olmuş ve olmamış geçitler (AP ve UP), D=Aspire olmuş geçit (İ.O)

13 A= Göknarda öz ışını paranşimleri ve karşılaşma yeri geçitleri, B= Çamda özışını traheitleri (RT) ve özışını paranşimleri (RP) ve karşılaşma yeri geçitleri (radyal yüzey)

14 A=YA’da trahe/trahe (VP) ve trahe/özışını (RP) geçitleri, F: lifler B= Bireysel trahe elemanı, C= Meşede İ.O trahesi, FP:trahe/lif geçidi

15 İYA öz odun kısmında aspire olmuş ve yabancı maddelerle kaplanmış geçit zarı.

16 Yağmurlama yapılan çam odununda bakteri tahribatı; b: teğet boyuna kesitte öz ışını paranşimlerinde tahribat,c: döşeme malzemesinde aşırı vernik alımı, d: kenarlı geçitte bakteriler, bar uzunlukları: b ve c=50 mikron, d= 5 mikron

17 Tip I Yumuşak Çürüklük (oyuk oluşumu) a=çam Y
Tip I Yumuşak Çürüklük (oyuk oluşumu) a=çam Y.O kısmında oyuklar, b=YA’da oyuklar ve ligninin engelleyici etkisi, c= CCA emprenyeli huş odununda degredasyon.

18 Tip II Yumuşak Çürüklük (çeper degradasyonu), a: Çamda S3, S2 degredasyonu, b,c:CCA emprenyeli huş odununda ilerlemiş tahribat, d: CCA maddesi (siyah hat) yakınında tahribat

19 a: Çamda II. Tip B. Ç. , b: Çamda I. Tip B. Ç. , c: Huşta II. Tip B. Ç
a: Çamda II.Tip B.Ç., b: Çamda I.Tip B.Ç., c: Huşta II. Tip B.Ç., d: Huşta I.Tip B.Ç.

20 I.Tip Beyaz Çürüklükte Şematik Görünüm

21 I.Tip B.Ç; a:Parlak dokuda lignin/hemiselüloz tahribatı (İYA,S2), b:Orta lamel çevresinde tahribat(Huş), c,d: lignin/hemiselüloz alındıktan sonra S2’deki makrofibrillerin yapısı, bar uzunlukları: a,c: 1 mikron; b,d: 100 nm

22 Esmer Çürüklük, a:Özışınlarında E. Ç. mantar kolonisi, b: Çamda Y
Esmer Çürüklük, a:Özışınlarında E.Ç.mantar kolonisi, b: Çamda Y.O traheitlerinde tahribat, c: İlerlemiş çürüklükte geri dönüşümsüz daralma (çam), d:S1/S2 ara yüzeyinde ilk çürüme belirtisi (Çam, Y.O), e: Makrofibriller olmaksızın lignin çatısı (Huş), bar uzunlukları: a,b,c=5 mikron, d=1 mikron, e=100 nm.

23 BÇ, Kavak, Enine kesit

24 BÇ, Kavak

25 BÇ, Kavak

26 BÇ, Kavak

27 BÇ, Kavak, Teğet kesit

28 EÇ, Sarıçam, Enine kesit

29 EÇ, Sarıçam

30 EÇ, Sarıçam

31 EÇ, Sarıçam

32 EÇ, Sarıçam

33 EÇ, Sarıçam, Radyal kesit

34 EÇ, Sarıçam

35 EÇ, Sarıçam

36 EÇ, Sarıçam

37 EÇ, Sarıçam

38 EÇ, Sarıçam, Teğet kesit

39 EÇ, Sarıçam

40 EÇ, Sarıçam


"YAPRAKLI VE İĞNE YAPRAKLI AĞAÇLARIN GENEL MİKROSKOPİK GÖRÜNÜMÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları