Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Neler yapılabilir? Bireyler Şirketler Kurum-kuruluşlar Hükümetler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Neler yapılabilir? Bireyler Şirketler Kurum-kuruluşlar Hükümetler."— Sunum transkripti:

1 Neler yapılabilir? Bireyler Şirketler Kurum-kuruluşlar Hükümetler

2 Neler yapılabilir? BİREYLER Az tüketim Yeniden kullanım Geri Dönüşüm Alışkanlıkları değiştirmek kamuoyu baskısı oluşturmak Siyasi partilerin küresel ısınma konusundaki politikalarını sorgulamak, 2 Küresel ısınma sadece bir teoridir

3 Neler yapılabilir? BİREYLER Karbon ayakizini küçültmek alışveriş tercihlerinde yerli malı kullanmak daha az enerji tüketen, karbon emisyonu az olan ürünleri almak 3

4 Neler yapılabilir? BİREYLER evleri yalıtmak iklimin uygun olduğu yerlerde güneş panellerinin kullanılması bisiklet ya da toplu ulaşım su tüketiminin azaltılması Daha fazla yerli odun kullanmalı Tropikal odun kullanılmamalı 4

5 Neler yapılabilir? BİREYLER Ağaç dikmek (yeşil badana olmamak koşuluyla) Doğadan bilinçsizce toplanan ürünlerle imal edilmiş, yiyecek içecek, giyecekleri kullanmamak 5

6 Neler yapılabilir? ŞİRKETLER üretimleri sırasında oluşan karbon emisyonlarını azaltmalı enerjiyi daha verimli kullanma konusunda teknolojiler geliştirmeli Kamu sosyal sorumluluğu 6

7 Neler yapılabilir? HÜKÜMETLER enerji politikası tarım, ormancılık, ulaşım, sanayi sektörlerinde de küresel ısınma odaklı politikaların oluşturulması 7

8 Neler yapılabilir? HÜKÜMETLER yasal düzenlemeler, vergiler, teşvikler ve cezalar Kirleten öder düşük karbonlu ve yüksek enerji verimli ekonomiye geçiş 8

9 Neler yapılabilir? HÜKÜMETLER Eğitim şart! 9

10 Neler yapılabilir? HÜKÜMETLER Sürdürülebilir gelişme ülke politikası haline gelmelidir. Aykut İnce 10

11 Karbon Yönetimi

12 Çözümler Önleme Fosil yakıt (özellikle kömür) kullanılmamalı Kömürden doğal gaza geçilmeli Enerji verimliliği arttırılmalı Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalı Gelişmekte olan ülkelere teknoloji transferi Ormansızlaşma azaltılmalı Sürdürülebilir ormancılık ve tarım uygulamaları Kentlerin yayılması sınırlandırılmalı Yoksulluk azaltılmalı Nüfus artışı azaltılmalı Temizleme Baca gazlarından ve araçlardan kaynaklanan CO2 uzaklaştırılmalı Ağaçlandırma ile CO2 depolanmalı CO2 kayalarda ya da okyanuslarda sızmaz şekilde depolanmalı İşlemesiz tarım teknikleri ve ürün rotasyonu ile topraklarda depolanan C miktarı arttırılmalı Boru hatlarındaki gaz kaçakları önlenmeli

13 Yeni teknolojinin geliştirilmesi mi! 13 Denizlerin demir ile gübrelenmesi Stratosfere aerosol verilmesi Yörüngeye dev yansıtıcılar konulması Bulut tohumlama Sıvı CO2’nin deniz diplerine pompalanması Sıvı CO2’nin kayalara pompalanması Ağaçlandırma Çöllerin yeşillendirilmesi Genetik mühendisliği ile ürün arttırma Ozonu koruma için kimyasallar

14 Öneriler –iklim değişikliği ile mücadele sadece ağaç dikerek olmamalı. –tüm ülkemizi ağaçlandırsak dahi şu andaki sera gazı salımlarımızın ancak yarısını karşılayabiliriz. –Tüm dünyada ise 50 milyar t karbon depolanabileceği hesaplanmış

15 Adaptasyon (uyum) Örnekleri Parçalanmış doğal alanlar arasında koridorlar oluşturulmalı Az su kullanan ürünler Az su tüketimi Kıyılarda yapılaşmanın önlenmesi Önemli besinlerin 4-5 yıl yetecek kadar stoklanması Deniz yükselmesine karşı ayaklar üzerinde bina yapımı Yaban hayatı reservlerini kutuplara doğru genişletme Tehlikeli atıkların sahillerden uzak depolanması

16 Adaptasyon (uyum) Örnekleri Kuraklığa karşı su kaynaklarını verimli kullanmak, su hasadı yapmak, az su tüketen sulama sistemlerini yaygınlaştırmak, tarımda kuraklığa dayanıklı türler kullanmak ya da kuraklığa dayanıklı genotipler geliştirmek, İçme suyu havzalarında her türlü yapılaşmayı ve kirlenmeyi engellemek, İklim değişikliğine hassas tarım alanlarının ya da ısınma sonucunda yılda iki ürün alınabilecek belirlenerek buraların korunmasını sağlamak, Hidrometeorolojik afetlerden etkilenen tarım alanlarını korumak için rüzgâr perdeleri tesis etmek, ürünleri örtü ile korumak gibi önlemleri uygulamaya koymak, çiftçiye bu önlemler konusunda destek olmak,

17 Adaptasyon (uyum) Örnekleri Arda arda yaşanabilecek kurak dönemler için birkaç yıllık tahıl stoku yapmak, İhtiyaç fazlası tarımsal üretim yapılmasını engellemek için ürün planlaması yapmak, Hayvancılığı geliştirmek için meraların ıslahını sağlamak, yem bitkileri üretimini ve ahır hayvancılığını teşvik etmek, İklim değişikliğine bağlı olarak ekim zamanları da değişeceğinden çiftçiyi bu konuda bilinçlendirmek, Beklenen iklim değişiklikleri de dikkate alınarak afet risk haritaları hazırlamak ve riskli alanların yapılaşmaya açılmasını engellemek,

18 Adaptasyon (uyum) Örnekleri Kıyılardaki yapılaşmalarda (kıyı doldurarak yapılan havaalanları, Karadeniz sahil otoyolu gibi) deniz seviyesinin yükseleceğini, ısınmaya bağlı olarak kıyılarda rüzgâr, buharlaşma, yağış, sis gibi meteorolojik olayların değişeceğini dikkate almak, Turizm tesisi izinlerinde bina yalıtımına önem vermek, yoğun klima kullanımı sonucunda elektrik kesintileri yaşanması ihtimaline karşı tesislerin kendi enerjisini üretmesini teşvik etmek, Kış turizmi izinlerinde düşük yükseltili alanlarda tesis yapılmasından kaçınılmasını sağlamak, izinlerde kendi elektriğini üretmek ve su kaynaklarına zarar vermemek koşuluyla yapay karlama sistemleri planlanmaya dâhil etmek,

19 Adaptasyon (uyum) Örnekleri Dere yataklarının ıslah adı altında beton yataklara alınması yerine, havzalarındaki yüzeysel akışı azaltacak, suyun toprağa sızmasını sağlayacak, derelerin denize döküldüğü yerlerde akışını engellemeyecek önlemler almak, Doğal orman alanlarını korumak, parçalanmış habitatları ekolojik koridorlarla birbirine bağlamak, özel orman kurmayı teşvik etmek, Kentlerde yol kenarlarındaki ve parklardaki sağlığı bozulmuş ve devrilme riski olan ağaçların yerine yenileri dikmek, İstilacı türlerin yayılmasını engellemek için karantina önlemleri almak, Sıcak hava dalgalarında çalışma saatlerini değiştirmek,

20 SONUÇ İnsanlık yavaş yavaş doğayı tüketiyor. Bir bakıma bindiğimiz dalı kesiyoruz Nasrettin Hoca gibi. Hep daha fazlayı isteme alışkanlığımız, çevremizi ve doğayı düşünmememiz bizleri bir bilinmeze doğru götürüyor. Böyle gidersek, adı ister iklim değişikliği olsun, isterse su, kuraklık, ozon tabakasının delinmesi, enerji, gıda güvenliği sorunu olsun bazı ekolojik sorunlarla er geç karşılaşacağımız kesin. Bunları önlemenin ya da geciktirmenin yolu, doğaya saygı ve doğayı anlamaktan geçiyor.


"Neler yapılabilir? Bireyler Şirketler Kurum-kuruluşlar Hükümetler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları