Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1- Deprem Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan depremler önemli can ve mal kaybına neden olan afetlerdendir.Depremin yol açtığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1- Deprem Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan depremler önemli can ve mal kaybına neden olan afetlerdendir.Depremin yol açtığı."— Sunum transkripti:

1 1- Deprem Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan depremler önemli can ve mal kaybına neden olan afetlerdendir.Depremin yol açtığı afetin boyutu, o bölgedeki nüfus yoğunluğuna,binaların dayanıklılığına,alt yapı hizmetlerine, zemin özelliği ile depremin yangın,heyelan,tsunami vb. Diğer afetlere yol açıp-açmaması gibi faktörlere bağlıdır. Depremlerde meydana gelebilecek yıkım ve hasarı azaltmak için özellikle fay hatlarının geçtiği zeminler üzerinde depreme dayanıklı yapılar inşa etmek ve insanları depreme karşı bilinçli hale getirmek gerekmektedir.

2 Deprem Çeşitleri; 1- Tektonik Depremler : Kırılmalarla meydana gelen depremlerdir. Ülkemizdeki depremlerin neredeyse tamamı tektonik depremdir. 2- Volkanik Depremler : Açığa çıkardıkları enerjiler son derece sınırlı olan, Volkanik faaliyetler sonucu oluşan depremlerdir. Akdeniz, Pasifik ve Hint Okyanusları ve Japonya taraflarında daha sık görülürler. Tahrip güçleri tektonik depremler ile mukayese bile edilmez. Son derece dar alanlarda etkili olurlar. 3- Çöküntü Kaynaklı Depremler : Genelde karstik alanlarda ve altında boşluklar olan yerlerde ufak çöküntüler şeklinde olur. Daha çok lokal hasar verir. Zonguldak’ta olduğu gibi şehrin altından kontrolsüz bir şekilde maden çekerseniz, madenlerin boşalttıkları yeri yukarıdaki topraklar çökmek sureti ile doldurarak çöküntü kaynaklı depremler meydana getirir.

3

4

5 2- Tsunami Tsunami,büyük çapta bir su kitlesinin aniden yer değiştirmesi nedeniyle bir dizi dalganın okyanusta harekete geçmesidir.Bu yer değiştirme,deniz altında oluşan depremler,toprak kaymaları,volkanik patlamalar nedeniyle meydana gelebilir. Ülkelerin çoğunda erken uyarı sisteminin bulunmaması,olanlarda ise gerekli uyarıların zamanında yapılmaması ya da uyarıların dikkate alınmaması can kaybının büyük olmasına neden olmaktadır.Tsunami riski yüksek olan alanlara erken uyarı sisteminin kurulması,kurulu sistemlerin etkin çalışması ve halkın bilinçlendirilmesi can kaybının azaltılmasına etkili olacaktır.

6

7

8 3- Sel ve Taşkınlar; Sel ve taşkınlar aniden oluşmaları ve yüksek tahrip gücüne sahip olmaları nedeniyle,dünyanın birçok bölgesinde önemli boyutlarda can ve mal kayıplarına yol açmaktadır.kısa sürede çok fazla miktarda yağan sağanak karakterli yağışlar,akarsu yataklarının yerleşime açılması,orman ve meraların tahrip edilmesi,yerleşim birimlerindeki kuru dere yataklarının doldurularak yol haline getirilmesi ve akarsu yataklarına çöp-moloz dökülmesi ile akarsu yataklarının sel ve taşkınların yaşanmasında öne çıkan nedenlerdir. Meteorolojik tahmin ve erken uyarı sistemlerinin kullanılması,sel ve taşkınları önleyici tedbirlerin alınması can ve mal kayıplarında azalma sağlayacktır.

9

10 4- Kuraklık; Kuraklık,atmosferik tehlikeler içinde tahmini en zor,etkileri daha geniş ve uzun süreli olan afettir.Kuraklık su kaynaklarını etkileyerek,içme,kullanma ve sanayi için su temininde ve hidroelektirik enerji üretiminde olumsuzluklara neden olmaktadır.Aynı zamanda bitki ve hayvan toplulukları da zarar görmektedir.Sonuçta kuraklığa bağlı olarak doğal,ekonomik ve sosyal problemler ortaya çıkmaktadır.

11

12 5-Erozyon Afet boyutuna ulaşan erozyon,toprağın insanların çeşitli faaliyetlerine bağlı olarak bir yerde kullanılmayacak kadar azalması veya tamamen yok olmasıdır.

13 Erozyonu Etkileyen Faktörler; Yer şekillerinin engebeli ve eğimli olması Yanlış arazi kullanımı İklimin etkisi Doğal bitki örtüsünün yok edilmesi Ana materyalin etkisi

14

15 6- Çığ Eğimli arazi üzerine birikmiş kar örtüsü yer çekimi etkisiyle kaydığında çığ oluşur.Çığın oluşumu,arazi,hava ve kar örtüsünün durumu ile ilişkilidir.Ayrıca depremler ve insanlar da çığ oluşumunda etkili olmaktadır.Çığ, genellikle bitki örtüsü olmayan,dağınık ve eğimli arazilerde görülür.Vadiler boyunca kurulan yerleşimlerde özellikle çığ riski fazladır.Dünyada özellikle dağlık kesimlerde normalin çok üzerinde düşen kar yağışları ve orman örtüsünün de ortadan kaldırılmasının etkisiyle çığ olaylarında artma görülmektedir. Çığ afet riskinin azaltılması için öncelikle çığ bölgelerine yeni yerleşim birimlerinin kurulmaması,çığ ve sel yataklarında var olan yapıların kaldırılması,ormanların tahrip edilerek çığ güzergahlarının oluşturulmaması ve erken uyarı sistemlerinin kurulması gibi tedbirlerin alınması gerekmektedir.

16

17

18 7-Volkanlar; Bir yanardağ (Ya da volkan), magmanın (Dünya'nın iç tabakalarında bulunan, yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkta ergimiş ya da erimiş kayalar), yeryuvarlağının yüzeyinden dışarı püskürerek çıktığı coğrafi yer şekilleridir. Güneş sisteminde bulunan kayalık gezegen ve aylarda (bazıları çok aktif olan) birçok yanardağ olmasına rağmen, bu olgu en azından Dünya'da, genellikle tektonik plaka sınırlarında görülür. Ne varki, sıcak nokta yanardağlarında önemli istisnalar vardır.

19

20


"1- Deprem Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan depremler önemli can ve mal kaybına neden olan afetlerdendir.Depremin yol açtığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları