Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERASMUS+ B İ LG İ LEND İ RME TOPLANTISI. SUNUM PLANI  ERASMUS+ PIC ORTAK ARAMA BAŞVURU FORMU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERASMUS+ B İ LG İ LEND İ RME TOPLANTISI. SUNUM PLANI  ERASMUS+ PIC ORTAK ARAMA BAŞVURU FORMU."— Sunum transkripti:

1 ERASMUS+ B İ LG İ LEND İ RME TOPLANTISI

2 SUNUM PLANI  ERASMUS+ PIC ORTAK ARAMA BAŞVURU FORMU

3 ERASMUS+ Programı (2014-2020)

4 Erasmus+ Programı?  Erasmus+ AB’nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki Programıdır.  Programın temel hedefleri arasında Avrupa 2020 Stratejisi çerçevesinde;  Avrupa genelindeki genç işsiz sayısını azaltmak,  Gençlerin demokratik hayata katılımını artırmak, (Lizbon Ant.)  Beşeri ve sosyal sermayeyi etkin kullanmak,  Artan nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak,  Eğitimin uluslararasılaşması ve rekabetin artması vardır.

5 Erasmus+ Programı?  Programın genelinde ve tüm proje türlerinde;  Örgün (formal),  Yaygın (non-formal) ve  Sargın (informal) eğitim metodları kullanarak çıktı sağlamak amaçlanmaktadır.

6 Erasmus+ Programı (2014-2020) Program 5 ana bölümden oluşuyor; i.Ana Eylem I ii.Ana Eylem II iii.Ana Eylem III iv.Jean Monnet v.Spor

7 ERASMUS+ Eğitim, Öğretim ve Gençlik Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yüksek Öğrenim Öğrenci ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Okul Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Yetişkin Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projeler i Gençler ve Gençlik Çalışanları İçin Hareketlilik Projeleri Ana Eylem 2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliğ i Ana Eylem 3 Politika Reformlarına Destek Spor

8 1. Okul E ğ itimi Hareketlilik Projeleri Amaç  Okul personelinin yeterliliklerini geliştirmek  Yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunmak Başvuru  Okullar (okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm düzeylerde genel, mesleki ve teknik eğitim veren okullar) Katılımcılar  Başvuru yapan okulun öğretmen ve idarecileri  Program Ülkeleri arasından 1 Gönderen (Başvuru Sahibi) ve en az 1 Ev Sahibi Kurum yer almalı.

9 1. Okul E ğ itimi Hareketlilik Projeleri Faaliyetler  Öğretmenlerin Mesleki gelişim hareketliliği Yurtdışında kurs ve eğitim faaliyetlerine katılım Yurtdışında bir ortak okul ya da eğitim alanındaki ilgili bir kuruluşta işbaşı izleme ve gözlem faaliyeti Okul eğitim personelinin proje ortağı okulda öğretmenlik yapması Süre  Proje 1-2 yıl, faaliyet ise 2 gün ila 2 ay arasındadır.

10 Program Ülkeleri  28 AB üyesi ülke; Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Hırvatistan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İngiltere  EFTA Ülkeleri; Norveç, İzlanda, Lihtenştayn  Üyelik Sürecindeki Ülkeler; Makedonya, Türkiye

11 2. Mesleki E ğ itim Hareketlilik Projeleri Amaç  Temel mesleki eğitimlerine devam eden kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını artırmayı ve eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmayı  Mesleki eğitim personelinin iş pratiği bilgisi elde etme ve güncelleme veya pedagojik becerilerini artırma Başvuru  Mesleki eğitim kurum ve kuruluşları (öğrenci, çırak, personel, eğitmen)

12 2. Mesleki E ğ itim Hareketlilik Projeleri Faaliyetler  Öğrenici Hareketliliği: Meslek lisesi öğrencileri ve çırakların yurtdışında bir işletmede veya çalışma temelli eğitim programı olan bir meslek okulunda staj yapmaları;  Personel Hareketliliği: Mesleki eğitimden sorumlu personelin bir işletme veya eğitim kurumunda çalışması, proje ortağı bir kurumda öğretmenlik yapması veya bir eğitim ve öğretim kurumunda iş süreçlerini yerinde görmesi gibi temel faaliyetleri içermektedir. Süre  Öğreniciler için; 2 haftadan 12 aya kadar  Personel için; 2 günden 2 aya kadar olabilir.

13 3. Yeti ş kin E ğ itimi Hareketlilik Projeleri Amaç  Yetişkin eğitimi personelinin profesyonel gelişimini desteklemek  Örgün eğitimden yararlanamayanları desteklemek Başvuru  Yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren kamu kurumları ve STK’ler, sendikalar, meslek odaları

14 3. Yeti ş kin E ğ itimi Hareketlilik Projeleri Faaliyetler  Yurtdışında yapılandırılmış bir kurs veya eğitim faaliyetine katılım,  Yurtdışında yetişkin eğitimi alanında aktif bir kuruluşta işbaşı eğimi/gözlem süreci geçirme. Süre  Proje 1-2 yıl, faaliyet ise 2 gün ila 2 ay arasındadır.

15 4. Yüksek Ö ğ renim Hareketlilik Projeleri Amaç  Eğitim-öğretimden iş hayatına geçişi kolaylaştırmak  Personelin iş pratiği elde etmesi ve pedagojik becerilerini artırma Katılımcı (Erasmus Charter for Higher Education-ECHE Sahibi)  Yüksek öğretim kurumunun öğrenci ve personeli

16 4. Yüksek Ö ğ renim Hareketlilik Projeleri Faaliyetler  Öğrencinin yurtdışında eğitim görmesi veya staj yapması  Akademik personelin yurtdışında ders vermesi veya eğitime katılması Süre  Proje 16 ila 24 ay arasında,  Eğitime yönelik öğrenci hareketliliğinde; 3 ila 12 ay  Staja yönelik öğrenci hareketliliğinde; 2 ila 12 ay  Ders vermeye/Eğitim almaya yönelik personel hareketliliğinde; 2 günden 2 aya kadar olabilir.

17 Ana Eylem I Gençlere ve Gençlik Çalışanlarına Yönelik Hareketlilik Projesi 1. Gençlik Değişimleri 2. Avrupa Gönüllü Hizmeti 3. Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

18 5. Gençlik Çalı ş anları için Hareketlilik Projeleri Amaç  Gençlik çalışanlarının mesleki gelişimini desteklemek, Bu kapsamda Gençlik çalışanları seminerlere, eğitim kurslarına, çalışma ziyaretlerine, katılabilirler, Veya yurtdışında gençlik alanında faaliyet gösteren bir kurumda iş eğitimi/gözlemde bulunabilirler.

19 5. Gençlik Çalı ş anları için Hareketlilik Projeleri Katılımcı  Maximum 50 katılımcı Süre  Proje 3 ay ile 2 yıl arasında,  Faaliyet süresi 2 gün ila 2 ay arasında olabilir. Başvuru  Yılda 3 kez başvuru yapılabilmektedir. (Şubat, Nisan, Ekim)

20 Ö ğ renciler, çıraklar, stajyerler, gönüllüler ve gençler ile ilgili olarak beklenen çıktılar;  Güçlendirilmiş istihdam edilebilirlik ve kariyerde ilerleme beklentileri,  Kişisel gelişimin ve özgüvenin artırılması,  Yabancı dil yeterliliklerinin artırılması,  Güçlendirilmiş kültürlerarası farkındalık,  Aktif toplumsal katılımın artırılması,  Avrupa projesine ve AB değerlerine karşı farkındalığın artırılması,

21 E ğ itim, ö ğ retim ve gençlik alanındaki personel, uzmanlar ve gençlik çalı ş anları ile ilgili olarak beklenen çıktılar;  Sosyal, dilsel ve kültürel çeşitliliğin öneminin daha iyi anlaşılması,  Dezavantajlı kişilerin ihtiyaçlarına cevap verebilme kapasitesinin artırılması,  Öğrenicilere yönelik hareketlilik faaliyetlerine daha fazla destek ve teşvik verilmesi,  Mesleki gelişim ve kariyer gelişimi konusundaki fırsatların artırılması,  Yabancı dil yeterliliklerinin geliştirilmesi,  Yapılan çalışmaların kalitesinin artırılması,

22 2016 Son Ba ş vuru Tarihleri

23

24 Ortak Bulma Seçenekleri  LinkedIn LinkedIn  English Matters English Matters  Salto Youth Salto Youth  Facebook Facebook  Lifelong Learning Lifelong Learning  Cordis Cordis

25 PIC (Personel Identification Code)  Erasmus+ Rehberi kapsamında bahsettiğimiz 3 gençlik programı içinde her bir proje ortağının ayrı ayrı PIC Numarası alması gerekiyor.  https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?caller=/cas/ei m/external/register.cgi https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?caller=/cas/ei m/external/register.cgi  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt op/en/organisations/register.html http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt op/en/organisations/register.html  Ayrıca Proje başvurularından kullanılacak form Ulusal Ajans sitesinde bulunan ‘Turna Sistemi’nden indirilebilir.

26 www.ua.gov.tr

27 Sosyal Payla ş ım Sitelerinde Biz Zonguldak Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu @AB_Zonguldak zonguldakab@gmail.com

28 ZONGULDAK VALİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİKİLER BÜROSU TEŞEKKÜR EDERİZ..


"ERASMUS+ B İ LG İ LEND İ RME TOPLANTISI. SUNUM PLANI  ERASMUS+ PIC ORTAK ARAMA BAŞVURU FORMU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları