Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LİMBİK SİSTEM Prof Dr Süheyla ÜNAL. Limbik sistem Duygu kontrolörü Amigdala: Bekçi köpeği Hipokampus: Diplomat Hipotalamus: Baş kontrolör.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LİMBİK SİSTEM Prof Dr Süheyla ÜNAL. Limbik sistem Duygu kontrolörü Amigdala: Bekçi köpeği Hipokampus: Diplomat Hipotalamus: Baş kontrolör."— Sunum transkripti:

1 LİMBİK SİSTEM Prof Dr Süheyla ÜNAL

2 Limbik sistem Duygu kontrolörü Amigdala: Bekçi köpeği Hipokampus: Diplomat Hipotalamus: Baş kontrolör

3 The Papez Halkası (1937) Cingulate Cortex Hippocampus Amygdala Hypothalamus Thalamus Frontal Cortex information Expression of emotion

4 Limbik sistem- Visseral Beyin HipotalamusHipotalamus Nukleus akkumbensNukleus akkumbens Amigdaloid çekirdeklerAmigdaloid çekirdekler Orbitofrontal korteksOrbitofrontal korteks

5 Septal bölge Septal bölge Hipotalamus Limbik orta beyin alanı Limbik orta beyin alanı Hipokampal Formasyon Hipokampal Formasyon Olfaktör korteks Olfaktör korteks Amigdaloid Çekirdek Kompleksi Amigdaloid Çekirdek Kompleksi Spinal Kord & Beyin sapı Limbik sistem

6

7 http://www.hallym.ac.kr/~de1610/nana/chp-10n.htm#II

8 Amigdala

9 Amigdala bağlantıları Amygdala Hypothalamus and septal area Prefrontal and cingulate cortex Olfactory cortex DM of thalamus Hippocampus (stria terminalis) Afferentler: Basolateral kompleks:duyusal sistemlerden Sentromediyal kompleks: BL, hipotalamus ve beyin sapından bilgi alır Efferentler Stria terminalis: N. Akk, stria terminalisin bed çekirdeği, hipotalamus Ventral amygdalofugal yol: singulat girus, talamus, hipotalamus

10 Amigdala bağlantıları Major duyu sistemlerinden doğrudan girdi alır, neokortekse, bazal gangliyonlara, hipokampusa ve hipotalamusu içeren subkortikal bölgelere projekte eder Beyin sapına olan projeksiyonları aracılığı ile amigdala periferik sinir sisteminin somatik ve visceral bölümlerini module ederek bedenin çeşitli durumlara karşı tepkisini düzenler

11 Amigdala Basolateral çekirdek – birçok kortikal alan – bazal önbeyin – orta talamusla bağlantılar Kortikomedial çekirdek –olfaktör sistem –hipotalamus Santral çekirdek –hipotalamus –beyin sapı Otonomik kontrol Dürtüler

12 Genişletilmiş amigdala A.A. bed nucleus of stria terminalis B. centromedial amygdala C. basolateral amygdala D. cortical amygdala E. connections between extended amygdala and amygdala: sublenticular portion of substantia innominata 1. stria terminalis

13 Genişletilmiş amigdalanın bağlantıları Afferentleri –Bazolateral amigdaloid çekirdek –Serebral korteks Efferentleri –Hipotalamus –Beyin sapı

14 Hipokampal formasyon

15 4. Dentat fasya 3. CA4 2. CA3, CA2 1. CA1 6. Subikulum 20. Presubikulum 21. Parasubikulum 22. Entorinal korteks

16 Hipokampus Proper Moleküler tabaka Moleküler tabaka Piramidal tabaka Piramidal tabaka Polimorfik tabaka Polimorfik tabaka Dentat Girus Dentat Girus Moleküler tabaka Moleküler tabaka Granüler tabaka Granüler tabaka Polimorfik tabaka Polimorfik tabaka Subikulum Subikulum Ammon boynuzu

17 Entorinal Korteks 1. entorinal korteks 2. unkus 3. forniks 4. dentat girus 5. hipokampal sulkus 6. kollateral sulkus

18 Hipokampal formasyonun bağlantıları İntrinsik bağlantılar –klasik trisinaptik yol Afferent bağlantılar –perforan –alveolar yol Efferent bağlantılar –forniks

19 İntrinsik bağlantılar Klasik Trisinaptik Yol 1. Entorinal korteks (perforan yol)  dentat girus granüler hücreleri 2. Granüler hücre aksonları (mossi fibrilleri)  CA3 piramidal hücreleri 3. Piramidal hücreler (Schaffer kollaterali)  CA1 piramidal hücreleri  subikulum  entorinal korteks

20 Afferent bağlantılar Alveolar yol Entorinal korteks orta bölümünden CA1 ve Subikulum Perforan yol Entorinal korteks lateral bölümünden CA1, CA2, CA3 ve Dentat Girusa

21 Afferent bağlantılar Temporal, frontal, parietal, oksipital lob bağlantı alanları Hipotalamus, amigdala, septal bölge, ön talamik çekirdek, ortabeyin limbik alanı

22 Efferent bağlantılar Forniksten Hipokampusun piramidal nöronları ve subikulum Postkommissural Forniks ana bandı Mammiller cisimciğe Ön talamus lateral septal çekirdek Hipotalamus Ortabeyin Tegmentum Kortikal alanlar

23 Efferent bağlantılar Prekommissural Forniksten –hipokampus proper Septal çekirdeklere –Lateral preoptik alan –Anterior hipotalamik alan –Broca’nın diagonal band çekirdeği –Nukleus akkumbens –Frontal lobun orta yüzeyi –Kaudat çekirdek ve putamen –Amigdala ve klaustrum

24 Septum

25 Septal bölge Paraterminal (Subkallosal) Girus Subkallosal alan (Parolfaktör alan) Septal Çekirdekler –Dorsal septal çekirdek –Lateral septal çekirdek –Medial Septal çekirdek –Broca’nın diagonal band çekirdeği Stria Terminalisin Bed çekirdeği Ön kommissürün Bed çekirdeği

26 Bağlantıları Stria medullaris talami’den medial habenular çekirdeğe Medial forebrain bundle’dan hipothalamus ve orta beyine Forniksten hipokampusa Amigdaloid korteksten stria terminalis ve diagonal banda

27 Bazal önbeyin Olfaktör tuberkül Genişletilmiş amigdala Substantia Innominata –Meynert’in bazal çekirdeği – Ventral Pallidum Substantia innominatanın kolinerjik olmayan bölgesi Limbik bazal gangliyonlar bölgesi

28 Limbik Bazal Gangliyonlar Nucleus Akkümbens Septi (Ventral Striatum) –hipokampal formasyon –amigdaloid cisim –singulat girus afferent alıp ventral palliduma efferent verir –ventral tegmental alan –dorsal rafe çekirdeğinden Ventral Pallidum – mediodorsal talamus – substantia nigra – subtalamik çekirdek efferent verir – amigdaloid çekirdek – lateral habenular çekirdeğe

29 İnsula –Lateral fissürün derininde yer alır –Frontal korteks, amigdala, singulat ve ventral striatuma projekte olur –Dil, tat, tiksinme, aşerme işlevleri vardır

30 Insula The anterior insula is connected to the ventro–posterior–medial thalamic nucleus, and has been identified in primates as gustatory cortex (Rolls, 1994), containing neurons that respond to pleasant and unpleasant tastes (Yaxley et al., 1988). The Insular Cortex & Basal Ganglia and Disgust

31 Limbik orta beyin Median Rafe Çekirdeği (B6, B8) Dorsal Rafe Çekirdeği (B7) Ventral Tegmental Alan (VTA, A10) Dorsal Tegmental Çekirdek (Gudden) Interpedünküler Çekirdek Periakuaduktal Gray

32 Ön singulat girus Ön singulat girus hem bilişsel işlevlerde hem duygusal süreçlerde rol oynar

33 Limbik sistemin işlevleri

34 Yaşamın korunması –Duygular (agresyon, korku, haz ) –Motivasyon –Amaca yönelik davranış –Öğrenme Türün korunması –Cinsel davranış

35 Neokorteks Singulat Korteks Hipotalamus Ön talamik çekirdek Hipokampus Duygusal tonlar Duygusal yaşantılar Duyguların ifadesi Forniks Duygular

36

37 Limbik sistem İstekleri –bağlanma –haz –ritüeller –duygusal ilgi –tanıma Korkuları –yabancılaşma –duygusal tehditler –iletişim yokluğu

38 Amigdalanın işlevleri Duyu uyaranlarının duygusal ve güdüsel açıdan önemini analiz etmek Uygun tepkinin oluşması için çeşitli beyin sistemleri arasındaki etkinlikleri koordine etmek Tehlikeli uyaranlar karşısında savaş-kaç tipi tepkilere aracılık etmek Beslenme Agresyon Korku koşullanması Ödül/ceza ile öğrenme

39 BL CM Prefrontal Cortex Ventral Striatum Emotional/Motivational Behavior Brainstem (central gray) Emotional Behavior Hypothalamus Brainstem (autonomic centers) Autonomic responses HypothalamusHormonal responses Cerebral Cortex Cognitive functionsMemory Hippocampus Amigdala Çıktıları

40 Amigdalanın işlevleri Beynin diğer bölgelerinden gelen bilgilere duygusal anlam yüklenmesi (Aggleton & Mishkin, 1986) Korku ifadesinde amigdalanın uyarımı (Morris et al. 1996)

41 LATERALAMİGDALANIN SANTRAL NÜKLEUSU BAZAL MEDİYAL PREFRONTAL SİNGULATİNSULA HİPOKAMPUS DUYUSAL TALAMUS DUYUSAL, VİSERAL UYARI OTONOMİK / PİTUİTER / ADRENAL AKTİVASYON KORTEKS Korku döngüsü Kent ve Rausch 2004

42

43 Amigdala patolojileri Anksiyete Kompleks parsiyel epilepsi Kluver-Bucy sendromu (uygun duyusal- duygusal bağlantıyı kuramama) –Apati, küntlük –Görsel tanımama –Ağızcıl eğilimler –Aşırı cinsellik

44 Septal bölgenin işlevleri Haz Otonom sinir sisteminin inhibisyonu

45 Hipokampusun işlevleri Bellek (LTP, LTD)

46 Hipokampus patolojileri Amnezik sendromlar

47 İnsulanın işlevi Insula beden duyularını yorumlar, distrese ilişkin duyguları üretir (ağrı, tiksinti, aşerme, dışlanma vs)

48 İnsula patolojileri Otistik spektrum bozuklukları Konuşma bozuklukları (Wernicke afazisi) Obsesyonlar (Tiksinti ile ilgili) Bağımlılıkta aşerme Ağrı

49 Ön singulat girus işlevleri Dikkatin odaklanması Duygusal vokalizasyon Bilişsel ve davranışsal esneklik Bir fikirden diğerine atlama Alternatif düşünce geliştirme Karar verme Crick thinks the right anterior cingulate may be involved in what we call our “free will”, since it is involved in making selections.

50 Ön singulat girus patolojileri Esneklik kaybı Kin tutma Obsesif düşünceler Endişe, kaygı, vesvese Tersleşme/ tartışmacılık Bağımlılığa yatkınlık


"LİMBİK SİSTEM Prof Dr Süheyla ÜNAL. Limbik sistem Duygu kontrolörü Amigdala: Bekçi köpeği Hipokampus: Diplomat Hipotalamus: Baş kontrolör." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları