Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

kendiliğin nörobiyolojisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "kendiliğin nörobiyolojisi"— Sunum transkripti:

1 kendiliğin nörobiyolojisi
prof dr süheyla ünal inönü üniversitesi tıp fakültesi psikiyatri anabilim dalı

2 kendilik

3 kendilik bireyin zihinsel yapısı, şemaları duyguları aktiviteleri
özellikleri sahip olduğu kapasiteleri amaçları farklılıkları …….

4 kendiliğin iki temel bileşeni
olmak bilmek kendilik bilinciyle doğmayız !! kendiliğimizi çevre ile etkileşimler sırasındaki yaşantılarla an be an oluştururuz

5 çalabım bir şâr yaratmış iki cihan aresinde bakıcak didâr görünür ol şehrin kenaresinde.
Şâr şehir gönül demektir. Allah, insanın bedeni ve ruhu arasında maddi ve manevi dünyanın birleştiği yerde bir şehir yaratmıştır. O şehrin adı gönül şehridir. Mısrada geçen yaratma ifadesi, manevi âlemden veya filozofların ifade ettikleri ideler âleminden maddi âleme intikal etmektir. İki cihan ruh ve cisme işarettir. Kalb bu ikisinin tam ortasındadır. Dîdârın o şehrin kenarında görülmesi, yaratılan tüm varlıkların kendi dîdârlarını (sevgili) gördüklerini veya göreceklerini ifade etmektedir.

6 kendiliğin işlevleri ilişki kurma özdeşim, tanımlama bütünleştirme
öznellik, biriciklik istem oluşturma savunma eylem gerçekleştirme durumu kalıcı özelliğe dönüştürme (wilber, 1999)

7 kendiliğin nöral temeli

8 kendiliğin nöral temeli
doğum öncesi başlayan ve sonrasında da geniş ölçüde süren sinaptogenezis ve korteksin minikolon örgütlenmesi kendiliğin hücre ve bağlantılar düzeyindeki temeli olarak düşünülebilir

9 sosyal uyaranlarla ilişkili özellikleri seçer
oksipitotemporal loplarda erken görsel süreçler amigdala sosyal uyaranlarla ilişkili özellikleri seçer ve ilişkilendirir STS, FFA (göz ve yüz bilgileri) frontal bölgeler yönetsel kontrol (OBF, VMPFC) duygu döngüsü (hipotalamus, ACC) bellek yapıları (hipokampus) algı süreci için duyusal ve bağlantı korteksi algı ve farklı bilişsel işlevler arasındaki ilişkiler için amigdala, prefrontal korteks, sağ somatosensoriyel korteks, singulat korteks davranışı düzenlemek için hipotalamus, beyin sapı çekirdekleri, bazal gangliyonlar, motor korteks (Gallese et al 2004)

10 sosyalleşen beyin beynin arka bölgeleri kendimizi algılamamızı, ötekini anlamamızı ve onun niyetini çözümlememizi sağlar beynin ön bölgeleri “yanıt”larımızın oluşturulmasını sağlar, bireye özerklik duygusunu verecek eylemi başlatan, yürüten ve sürdüren “olma” halini gerçekleştirir

11 panksepp’in (2003) kendilik modeli
bebek karmaşık dünyaya araştırıcı gözle bakmaya başladığında doğuştan sahip olduğu temel duyguları organizmanın içgüdüsel-duygusal etkinliklerine kendilik referanslı değer çerçevesi sunar bu çerçevede “duygu işleme sistemi” aracılığı ile çevrenin ödül ve değer sistemi ile tanışır ve giderek sosyal bir varlık olur

12 panksepp’in (2003) kendilik modeli
kendiliğin temsilcisini oluşturan temel bilinçlilik yapıları beynin sentromedialinde yoğunlaşmıştır anterior singulat insular ve frontal korteks medial diensefalik ve mezensefalik yapılar, özellikle periakuaduktal gri madde (PAG)

13 panksepp’in (2003) kendilik modeli
“I”ness “Me”ness “Mine”ness

14 panksepp’in kendilik modeli “I”ness
örtük olarak mevcut homeostatik yapı beyinsapı RAS Qualia; id varoluşsal ben duyumu hemen bütün yaşantının içinde örtük olarak yer alır tekrarlanan affektif yaşantılardır birinci şahıs perspektifini oluşturur

15 panksepp’in kendilik modeli “Me”ness
yüksek duyusal korteks parietal, oksipital, temporal bölgelerde yer alan somatotopik beden haritası İpseity; ego tek ve bütün oluşla ilgili benlik duyumunu sağlar öznellik reflektif kendini tanıma ikinci şahıs perspektifi ikinci sıra düşünceler söz öncesi ifadeler

16 panksepp’in kendilik modeli “Mine”ness
yüksek yönetici motor korteks frontal loblar superego “benim”lik duyumu aktif olarak sahip olunan dünya algısı dünya üzerindeki varoluşun benmerkezli tanımı kültürel dinamiklerle oluşturulur dil, semboller üçüncü şahıs perspektifi

17 kendiliğin yapılanması

18 kendiliğin yapılanması
doğum öncesinden başlayıp, ölüme kadar devam eden, bedenin çevreyle etkileşimi ile gerçekleşen operasyonel bir süreç

19 kendilik nörobilişsel süreçlerle paralel olarak gelişir
nöronlar arası aktivite, 2-5. aylarda intrauterin uyaranlardan etkilenerek şekillenmeye başlar

20 kendiliğin yapılanması
fetus duyumları ve hareketleri aracılığı ile kendini tanımaya başlar

21 kendiliğin yapılanması
bebek bedeni aracılığı ile haberdar olduğu duyusal bilgileri ve deneyimlediği dünyayı organize etmeye çalışır dış dünya ile ilk ilişkisi bakış ve temas aracılığıyla gerçekleşir bebeğin ilgisi öncelikle diğer yüzlere yönelir (johnson & morton, 1991)

22 yüz algısının gelişimi
9. dakika çevresindeki uyaranlar içinde yüz uyaranına yönelir 36. saat yüz ifadelerini taklit eder 1-3. ay ebeveynini tanır

23 kendiliğin yapılanması
yüz yüze / göz göze etkileşimle anne ile duygusal paylaşım gerçekleşir beynin diğer beyinlerle iletişim kurma kapasitesi kendilik duygusunun gelişimine hizmet eder

24 kendiliğin yapılanması
bebek/anne arasındaki sözel olmayan iletişimle oluşan duygusal rezonans bağlanma ilişkisine temel oluşturur bu bağlanma yaşantısı, bebeğin beyninde, özellikle sağ orbitofrontal korteksinde sinaptik bağlantıların artışına neden olarak beynin yapılanmasını yönetir

25 kendiliğin yapılanması
bebek-anne ilişkisinin yapılandırdığı bu ilişki kalıbı(schore 1997) bireyin kendilik sisteminin oluşumunu ve yaşam boyu tüm duygusal ilişkilerini etkiler bebek, annenin olgun duygusal süreçleri aracılığı ile duygularını düzenlemeyi ve sözel olmayan etkileşimde kullanacağı sosyal referansları öğrenir

26 kendiliğin yapılanması 2/3. -7/9. aylar
duyumsallık, etkinlik, bütünlük, süreklilik ve duygulanım gibi temel bileşenler aracılığı ile “şimdi ve burada”yı deneyimlemeye başlar

27 kendiliğin yapılanması 7/9. -18. aylar
annesi ile arasındaki yansıtmalı diyaloglar aracılığı ile duygusal durumunu düzenlemeyi öğrenir annesinden farklı bir varlık olduğunun ayırdına varır ve olaylar üzerindeki etkinliğini fark eder bu ona ikili ilişkilerde canlılık, otantisite ve rezonans duygusu geliştirmesini sağlar (siegel 2001)

28 kendiliğin yapılanması
bebek bu dönemde sorun çözme yetilerini, kişilerarası ilişkilerini biçimlendirecek sözel olmayan anı izlerini inşa eder Bu anı izleri, tekrarlayan yaşantılarla bazı ipuçlarına karşı belirli tepkiler geliştirmeyi sağlar ilk yılın sonunda sözel olmayan bu anı izleriyle (örtük bellek süreçleri) zihin modelleri ve şemaları şekillenir

29 kendiliğin yapılanması
ayna nöronların bazal gangliyonlarla bağlantıları sayesinde ödül mekanizmaları işler hale gelir, bunun aracılığı ile değerler sistemi gelişir bir başkasına dikkati yöneltme, bakışlarıyla onu izleme, gösterilen bir işlevin anlaşılması, diğerlerinin davranışlarını taklit etme aracılığı ile sosyalleşme süreci hız kazanır

30 kendiliğin yapılanması 2. yaştan sonra
dil ve açık belleğin (explicit) gelişimi ile anlamlar dünyasına adım atar otobiyografik bilgilerin kaydı ile öyküsel kendilik filizlenmeye başlar

31 öyküsel kendilik öyküsünde, yaşadığı her olayı niyet ve arzu çekirdeği etrafında biçimlendirir ve bir benlik etrafında az çok tutarlı bir şemaya yerleştirir

32 kendiliğin yapılanması
duyguları tanımlamaya ve duyguların nedenlerini anlamaya başlar ve “sözcükler”le düşünme başlar

33 kendiliğin yapılanması 4. yaş
zihindeki temsiller aracılığı ile gerçek dünyadaki davranışlar belirlenir (wellman 1993) duyusal yaşantılar kullanılarak kendisinin ve başkalarının “nasıl bilebildikleri”ne açıklama getirilir (theory of mind) insanların farklı bakış açılarına sahip olabileceği farkedilir

34 kendiliğin yapılanması 5. yaş
yaşantıdan çok gözleme dayanılarak yeni davranışlar üretilmeye başlanır soyutlama ve yeniden yapılandırma yetileri gelişir davranışın forma uygun olması yanısıra amaca yönelik olması da öğrenilir

35 kendiliğin yapılanması 6-7. yaşlar
hata ile yalanı / gerçek ile espri ve şakayı birbirinden ayırt etmeye başlar arkadaşlarının bakış açılarından olayı değerlendirmeyi öğrenir bu iletişim becerisini güçlendirir

36 kendiliğin yapılanması
yaşam döngüsünün her aşamasında kendilik hem nörobiyolojik, hem de psikososyal süreçlerin etkisi altında yeniden, yeniden şekillenir örn; ergenlik döneminde prefrontal korteksteki belirgin budanma ve sosyal rollerdeki değişim kendiliğe damgasını vurur

37 nâgihân ol şâra vardım ol şârı yapılır gördüm ben dahi bile yapıldım taş u toprak arasında


"kendiliğin nörobiyolojisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları