Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bazal Ganglionlar ve Bozuklukları Yrd. Doç. Dr. Sefa Gültürk Fizyoloji Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bazal Ganglionlar ve Bozuklukları Yrd. Doç. Dr. Sefa Gültürk Fizyoloji Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Bazal Ganglionlar ve Bozuklukları Yrd. Doç. Dr. Sefa Gültürk Fizyoloji Anabilim Dalı

2 Dr. Sefa Gültürk2 İçerik Bazal ganglionların anatomisi Bazal ganglionların fizyolojisi Bazal ganglionların bozuklukları

3 Dr. Sefa Gültürk3 Serebrumun bölgeleri Gri bölge Korteks Beyin kabuğunun altında aksonlardan oluşan ak bölge Ak bölge içine gömülü gri bölgeler: –Talamus –Hipotalamus –Bazal ganlionlar

4 Dr. Sefa Gültürk4 Figure 12.11b Bazal ganglionlar

5 Dr. Sefa Gültürk5 Bazal ganglionlar Ak maddenin içine gömülü 5 nükleus vardır: –N. kaudatus –Putamen –N. subtalamikus –Substansia nigra –Globus pallidus Tüm alt ve üst sinir sistemi ile aferent ve eferent bağlantıları vardır. Hareketin kontrolü ve bilişsel işlevlerde rol alır.

6 Dr. Sefa Gültürk6 Bazal ganglionlar

7 Dr. Sefa Gültürk7 Figure 12.11a Bazal ganglionlar

8 Dr. Sefa Gültürk8 Serebellumun kas aktivitesi üzerindeki etkileri gibi düzenleyici etki gösterir. Bazal ganglionlar hareketin kaba kontrolünü, beyincik ise ince kontrolünü üstlenir.

9 Dr. Sefa Gültürk9 Bazal ganglionlar: girişler ve çıkışlar İşleyeceği bilgiyi temel olarak kortikal bölgeden alır. İşlediği bilgiyi talamus yolu ile yine korteksin –Prefrontal –Premotor ve –Primer motor alanlarına gönderir.

10 Dr. Sefa Gültürk10 Bazal ganglionlar Duyusal korteks, talamus ve beyin sapından aldıkları bilgileri kullanma Uyaranları nonspesifik alanlardan somatomotor alanlara geçirme Kas tonusu, postür ve hareketle ilgili düzenleme Çıktıları serebral korteks ve beyin sapındaki motor merkezlerin aktivitelerini etkileyerek kas hareketlerini düzenlenme

11 Dr. Sefa Gültürk11 Bazal ganglionlar

12 Dr. Sefa Gültürk12 Harekete katkı Ekstremitelerin proksimallerinin istemli hareket için uygun pozisyon alması –Motor aktivitenin kognitif kontrolü –Hafıza ve taze duysal bilgi

13 Dr. Sefa Gültürk13 Düşünme ve sentezleme Motor merkezlere katkı: –Makasla kağıt kesme –Çivi çakma –Basket atma –Merdiven inme çıkma –Pas verme –Kürekle birşeyi atma –Deprem, tehlike objesi vs. Harekete katkı

14 Dr. Sefa Gültürk14 Bazal ganglion hastalıkları Bazal ganglion hasarlarında motor, bilişsel ve emosyonel anormallik Motor bozukluklar temel olarak ikiye ayrılır: –Hipokinetik –Hiperkinetik

15 Dr. Sefa Gültürk15 Hiperkinetik bozukluklar Diskinezi Atetoid hareketler Ballismus Korea İstemli hareket yapmada güçlük Ekstremitelerin distallerinde ortaya çıkan birbirini izleyen ritmik hareketler Ekstremitelerin ani, kontrolsüz, yelken gibi tüm yönlere açılması hareketleri Ekstremite kaslarında ani, yavaş dalgalı, danseder gibi hareketler

16 Dr. Sefa Gültürk16 Hiperkinetik bozukluklar

17 Dr. Sefa Gültürk17 Hipokinetik bozukluklar Zayıf ve yavaş hareketlerdir: –Akinezi –Bradikinezi –Spontan hareketlerin başlatılmasında ve sürdürülmesinde güçlük –Hareketin yapılmasında yavaşlık ve amplitüdünde azalma

18 Dr. Sefa Gültürk18 S. nigranın dopaminerjik liflerini N. caudatus ve putamene götüren kısmın harabiyeti İlaçla tedavi –L-Dopa –MAO inhibitörü Cerrahi tedavi –Nükleusların çıkarılması Parkinson sendromu

19 Dr. Sefa Gültürk19 Parkinson sendromu Dopaminerjik nigrostrial yol harabiyeti: –Motor bozukluklar –Tremor –Rijidite Postural reflekslerin kaybı: –Tremor –İstirahatte eller, ayaklar ve dilde

20 Dr. Sefa Gültürk20 Parkinson sendromu Hareketle ve uykuda kaybolur: –Rijidite Dişli çark belirtisi: –Bradikinezi Hareketin başlatılması ve devamında güçlük: –Postural bozukluklar –Yürürken kollar sallanmaz; adımlar kısalır. –Hasta ayakta iken kollar fleksiyonda ve kambur yürür.

21 Dr. Sefa Gültürk21 Özet Beyin sapının her iki yanında bulunan N. Kaudatus, putamen, N. Subtalamikus, Substansia nigra ve Globus pallidus tarafından oluşturulur. Tüm alt ve üst sinir sistemi ile aferent ve eferent bağlantıları vardır. Hareketin kontrolü ve bilişsel işlevlerde rol alır. En önemli iki bozukluğu Parkinson sendromu ve Huntington korea’dır.


"Bazal Ganglionlar ve Bozuklukları Yrd. Doç. Dr. Sefa Gültürk Fizyoloji Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları