Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Coğrafya Performans Ödevi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Coğrafya Performans Ödevi"— Sunum transkripti:

1 Coğrafya Performans Ödevi
Konu : Doğal Kaynaklar ve Enerji Kaynaklarının Kullanımlarının Çevreye Etkileri Merve Öncül 11-D 1555

2 Su Kullanımı Su, bir doğal kaynaktır. Akarsular ve göller yeryüzünün su depolarıdır. Su kaynaklarının yanlış kullanımı çevresel sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Akarsular ve göller kurumakta, toprakta tuz birikmesi artmakta, içme ve kullanma suyu bulmak zorlaşmakta, tarımsal üretim düşmekte ve ekolojik denge bozulmaktadır.

3 Atatürk Barajı

4 Taş Ocaklarının Çevreye Etkileri
Taş ocakları genellikle inşaatlarda ve sanayide gerekli olan taş, kum, mıcır, kara yolu ve demir yolu dolgu malzemesi,çimento ve beton üretimi amacıyla kurulmaktadır. Taş ocaklarının faaliyeti sonucu oluşan tozlar, çevredeki bitki örtüsüne, toprak yapısına, havaya, suya, tarım alanlarına ve insanlara zarar verir. Taş ocaklarının patlatmalı yöntemle işletilmesi, doğal çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratırken, kesme yöntemlerinin kullanılması olumsuzlukları en aza indirmektedir.

5 Taş Ocağı

6 Ormanlar Ormanlar bitki ve hayvanlar için doğal yaşam alanı oldukları gibi, Dünyadaki oksijeninde %40’ını sağlarlar. Aynı zamanda ormanlar bulundukları ülke için önemli bir zenginlik kaynağıdır.

7 Orman

8 Ormanların Tahribatı Üzerinde Etkili Olan Faktörle
Kara ve Demiryolu inşaatları amaçlı orman tahripleri   Otlaklar oluşturma amaçlı orman tahripleri Kereste üretmek amaçlı orman tarhipleri Altın, kalay, demir, alüminyum cevheri gibi kaynakların işletilmesi sırasında meydana gelen orman tahripleri Hidroelektrik santral inşaatlarının neden olduğu orman tahripleri

9 Orman Tahribatı

10 Ormanların Tahrip Olması Sonucu Ortaya Çıkan Sorunlar
Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri Doğal bitki ve hayvan türlerinin yok olması Erozyonun artması Kuraklık ve tarımsal verimde azalma Sel ve taşkınların sayısının ve şiddetinin artması

11 Yeraltı Suyunun Kullanılmasının Çevresel Sonuçları
Yeraltı sularının çeşitli amaçlarla aşırı kullanımı birtakım çevresel sonuçları ortaya çıkarır.

12 Bunlar; Yeraltı su tablası seviyesinin azalması
Kıyılarda tatlı suyun tuzlu suyla yer değiştirmesi Yerin çökmesi ve obrukların oluşması Tarım topraklarının tuzlanması ve çoraklaşması Göllerin ve akarsuların kuruması Konya Ovası ve Tuz gölü çevresinde aşırı ve bilinçsiz su kullanımı yukarıda sözü edilen olumsuzlukları doğurmaktadır.

13 Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri
Arazinin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için geleceğe yönelik doğru bir planlamanın yapılması gerekir.

14 Arazi planlaması yapılırken çevresel etkilerin dikkate alınmaması zamanla doğal çevre ve beşeri yapılara büyük zarar vermektedir. Örneğin; – Orman alanlarının, çayır ve meraların tarım alanlarına dönüştürülmesi erozyonun şiddetini artırmıştır. – Tarım alanlarının sanayi amaçlı kullanılması, toprak kirliliğini artırmıştır.

15 Türkiye’de Enerji Kaynakları ve Çevreye Etkileri
İnsanların ihtiyaçlarının karşılanmasında ve gelişmesinin sağlıklı olarak sürdürülmesinde gerekli olan enerji özellikle sanayi, konut ve ulaştırma gibi sektörlerde kullanılmaktadır. Nüfus artışına, sanayinin gelişmesine paralel olarak kurulan büyük ölçekli enerji üretim ve çevrim sistemleri ekolojik dengeyi önemli ölçüde etkiledikleri gibi sınırlar ötesi etkileri de beraberinde getirmektedir.

16 Bugünün enerji kaynakları yenilenemeyen enerji kaynakları (kömür, petrol, doğalgaz ve nükleer enerji) ve yenilenebilen enerji kaynakları (odun, bitki atıkları, tezek, jeotermal enerji, güneş, rüzgar, hidrojen, hidrolik, gelgit ve dalga enerjisi) şeklinde sınıflandırılmaktadır. Diğer taraftan gelecek nesiller için fosil yakıt yataklarından, kömürün 250 yıl petrolün ise 50 yıl sonra tükeneceği düşünüldüğünde bunların yerine yeni enerji kaynaklarının ikame edilmesinin ne kadar gerekli olduğu ortaya çıkmaktadır.

17 Enerji Kaynakları


"Coğrafya Performans Ödevi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları