Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİYOM BİYOM; aynı iklim koşullarının yaşandığı ve bunun paralelinde aynı bitki örtüsüne sahip olan geniş coğrafi alanlardır. Canlıları ve yaşadıkları ortamı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİYOM BİYOM; aynı iklim koşullarının yaşandığı ve bunun paralelinde aynı bitki örtüsüne sahip olan geniş coğrafi alanlardır. Canlıları ve yaşadıkları ortamı."— Sunum transkripti:

1 BİYOM BİYOM; aynı iklim koşullarının yaşandığı ve bunun paralelinde aynı bitki örtüsüne sahip olan geniş coğrafi alanlardır. Canlıları ve yaşadıkları ortamı içine almaktadır. Her biyom kendine özgü iklim, hayvan ve bitki türüne sahiptir. Biyomlar iklim koşullarına bağlı olarak ayrılmıştır. Her biyomun sahip olduğu egemen bitki örtüsü o biyomda yaşayan hayvan türlerini etkilemektedir.

2

3 SUCUL BİYOMLAR Biyosferin en büyük kısmını kaplayan su biyomları durgun veya hareketli su kütlelerinden oluşur. Durgun olanlarına gölleri, hareketli olanlarına da akarsu ve nehirleri örnek verebiliriz.

4 Tatlı su biyomları: Göl Biyomları: Büyüklükleri ve yaşayan canlıları değişim gösteren bu biyomların en önemli besinini yağmur ve eriyen kar suları oluşturur. Pelajik bölge: Balık, kurbağa gibi canlıların yaşadığı bölümdür. Bentik bölge: Organik ve inorganik madde içeren kısımdır. Karakteristik hayvanları: Levrek, kurbağa, siyanobakteri, sazan, algler. Karakteristik bitkileri: Sazlık, kamış ve nilüfer. Ülkemizde Ulubat, Manyas, Sapanca v.b. göller bulunmaktadır.

5 Tatlı Su Biyomları:Saz,kamış,nilüfer gibi bitkiler.Balıklar,kurbağalar,solucanlar,

6 Akarsu biyomları: Akış hızı az ve fazla olarak bulunur. Akış hızı fazla olan akarsu biyomlarında alg, sürüngen ve kara yosunu gibi canlılar yaşamaktadır. Akış hızı az olanlarda, solucan, yumuşakça ve alabalık bulunur. Akarsu biyomlarında, alabalık, kefal ve sazan balıkları yaşamaktadır. Kızılırmak, Fırat, Yeşilırmak, Sakarya ve Aras ülkemizde bulunan akarsu biyomlarından birkaçıdır.

7

8 Sulak alanlar: Su ile kaplı alanlardır. Çok çeşitli canlılar içermesinden dolayı en zengin biyomlar arasında gösterilmektedir. Özellikle sivrisinek kaynağı oldukları için kurutulan sulak alanlar ekolojik dengeye son derece zarar vermektedir. Nerede görülür ? Türkiye'de Sultan Sazlığı, Göksu Deltası ve Yeşilırmak Deltası. Karakteristik bitkiler: Bataklık, turbalık ve sazlık.

9

10 Tuzlu su biyomları: Deniz ve okyanusları ifade eden tuzlu su biyomları, zengin biyoçeşitliliğe sahiptir. Tuzlu su biyomlarında aşağı doğru inildikçe sıcaklık düşmekte, ışık azalmakta buna bağlı olarakta canlı çeşitliliği değişmektedir. Işığın fazla oranda hissedildiği üst bölüm fitoplankton, zooplankton ve küçük balıklar bakımından zengindir. Tuzlu suda yaşayan canlıları belirleyen faktörler: dalgalar, tuzluluk, sıcaklık, basınç, ışık ve akıntılardır. Karakteristik hayvanları: Deniz anası, midye, solucan, balık, fok ve mürekkep balığı.

11 Genellikle %3 lük tuz derişimine sahip sular tuzlu su biyomları içerisinde kabul edilmektedir. En büyük tuzlu su biyomları deniz ve okyanuslardır. Canlılar için büyük bir yaşam alanıdır. Denizler bulunduğu bölgeye göre farklı özellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Denizlerde yaşayan canlı türleri genellikle derinliğe göre değişmektedir. Denizlerin akarsular ile beslenme noktaları en verimli bölgeleridir. Deniz ve okyanusların canlı çeşitliliğinin bol olduğu noktalar suyun üst kısımlarıdır. Tuzlu su biyomlarında derine doğru gidildikçe yaşayan canlı sayısı azalmaktadır. Bunun nedeni buralarda bulunan oksijenin yetersiz olmasıdır. Ayrıca derinlerde canlı yaşamını olumsuz etkileyecek gazlar bulunmaktadır.

12 Deniz Biyomları: Bitkisel planktonlar. Balık türleri,midye,yengeç,ahtapot,deniz anası,deniz yıldızı,


"BİYOM BİYOM; aynı iklim koşullarının yaşandığı ve bunun paralelinde aynı bitki örtüsüne sahip olan geniş coğrafi alanlardır. Canlıları ve yaşadıkları ortamı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları