Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU KARADENİZ HAVZASI İZLEME PROGRAMI Aralık 2015 DSİ 22. Bölge Müdürlüğü -Trabzon’da yapılan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU KARADENİZ HAVZASI İZLEME PROGRAMI Aralık 2015 DSİ 22. Bölge Müdürlüğü -Trabzon’da yapılan."— Sunum transkripti:

1 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU KARADENİZ HAVZASI İZLEME PROGRAMI Aralık 2015 DSİ 22. Bölge Müdürlüğü -Trabzon’da yapılan havza paydaş toplantısı

2 SUNUM İÇERİĞİ 2  Mevcut Durum  SYGM Görevleri  Mevzuat  Mevzuata Göre İzleme Türleri  Su Kütleleri ve Tiplerin Belirlenmesi  Risk Analizi  İzleme Programlarının Hazırlanması  İzleme Noktalarının Seçimi  İzleme Parametreleri/Sıklıklar

3  Orman ve Su İşleri Bakanlığı, –Araştırma Maksadıyla Hizmet Alımı İle İzleme Yapan Kurumlar  Su Yönetimi Genel Müdürlüğü  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, –Araştırma Maksadıyla Hizmet Alımı İle İzleme Yapan Kurumlar  Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Tarım Reformu Genel Müdürlüğü  Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (Mevcut laboratuvarı bulunmayıp İl Gıda Kontrol Laboratuvarları ve Enstitülerde analizler yapılmaktadır.) ÜLKEMİZDE İZLEME YAPAN KURUMLAR 3

4  Sağlık Bakanlığı, –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu  Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı  Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı  Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı  Belediyeler –Laboratuvar Alt Yapısı Olan Kurumlar  Büyükşehir Belediyelerinde 1 Merkez Laboratuvar, ayrıca İçme Suyu Arıtma ve Atık Su Arıtma Tesislerinde de İşletme Laboratuvarları mevcuttur. 4 ÜLKEMİZDE İZLEME YAPAN KURUMLAR

5 5 *** Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyelerinden izleme noktaları temin edilemediği için haritaya işlenmemiştir.

6 6 KURUMLARIN HAVZALARDA ÇAKIŞAN İZLEME NOKTALARI

7 7 SÇD’ye Göre İzlenen ParametrelerSÇD’ye Göre İzlenmeyen Parametreler ** Mikrokirleticiler ve spesifik kirleticiler dahil MEVZUATA GÖRE KURUMLARIN İZLEDİĞİ PARAMETRELER

8 8 Parametre Grubu DSİ Genel Müdürlüğü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Çevre Şehircilik Bakanlığı Fiziksel Parametreler (Sıcaklık,pH, İletkenlik, Renk) + + (Renk Hariç) + + Oksijenlendirme Parametreleri (Çözünmüş Oksijen,KOİ BOİ) ++ (KOİ,BOİ Hariç) + (KOİ,BOİ Hariç)+ Nurtientler++++ İz Elementler+ + (Tarım Reformu Gn. Md. Hariç) ++ Pestisitler+-++ KURUMLAR TARAFINDAN MÜKERRER İZLENEN PARAMETRELER

9 Toplam 31 parametre 9 Tüm Kurumlar için Ortak (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bak. Pestisitler Hariç) Toplam 47 parametre Toplam 19 parametre 3 Kurum Ortak İzlemekte 2 Kurum Ortak İzlemekte KURUMLAR TARAFINDAN MÜKERRER İZLENEN PARAMETRELER

10 MEVZUAT  29/6/2011 Tarihli, 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile; «Yer üstü ve yer altı sularının kalite ve miktarının korunmasına yönelik hedef, ilke ve alıcı ortam standartlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte belirlemek, su kalitesini izlemek veya izletmek» «Su yönetiminin ulusal ve uluslararası düzeyde koordinasyonunu sağlamak » görevi Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’ ne verilmiştir. 10 İzleme ve Su Bilgi Sistemi Daire Başkanlığı

11 1. Planlama (Havza Eylem ve Yönetim Planları) 2. Koordinasyon 3. Su Politikası, Sınıraşan ve Sınır Oluşturan Sular 4. Su ile Alakalı Uluslararası İlişkiler 5. Su Hukuku ve Mevzuat Geliştirme 6. Envanter ve Ulusal Su Bilgi Sistemi 7. Havza Esaslı Sektörel Su Tahsisi 8. Su Kütlelerinin Kalitesini Belirleme 9. Su Kalite Standardı ve Kriterleri Geliştirme 10. Alıcı Ortam Su Kalite Standartları Geliştirme 11 SYGM GÖREVLERİ - I

12 12 SYGM GÖREVLERİ - II 11. Kirliliğe Karşı Hassas Alanların Belirlenmesi, Yönetimi 12. İzleme İstasyonlarını, İzlenecek Parametreleri, İzleme Periyotlarını ve Metotlarını Belirleme 13. İzleme Programı Hazırlama ve Uygulamaları İzleme 14. Kalite Ölçümlerinin Koordinasyonu 15. Taşkın Yönetimi Planlaması 16. Kuraklık Yönetimi Planlaması 17. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum 18. Su Verimliliği 19. Arıtma Sistemleri ve Su Teknolojisi 20. Su Kaynaklarının Modellenmesi

13 MEVZUAT  Amaç Ülke genelindeki bütün miktar, kalite ve yüzeysel sular ve yeraltı suları hidromorfoloji Mevcut durumunun ortaya konulması, Suların ekosistem bütünlüğünü esas alan bir yaklaşımla izlenmesi, İzlemede standardizasyonun ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasına yönelik esasların belirlenmesi  İzleme programlarının oluşturularak Ulusal İzleme Ağının kurulması,  İzleme verilerinin Ulusal Su Bilgi Sistemine aktarılması 13  28910 Sayılı 11/02/2014 tarihli R.G.’de yayımlanan Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik

14 Su Kütlelerinin ve Tiplerinin Belirlenmesi Referans Şartların Belirlenmesi Baskı ve Etkilerin Belirlenmesi İzleme Noktalarının Belirlenmesi İzleme Programlarının Hazırlanması Ulusal İzleme Ağının Oluşturulması 14 MEVZUAT

15 15  Yüzeysel Su Kalitesi İyi Su Durumu İyi Ekolojik Durum Hidromorfolojik Fiziko-kimyasal Biyolojik kalite unsurları İyi Ekolojik Durum Hidromorfolojik Fiziko-kimyasal Biyolojik kalite unsurları İyi Kimyasal Durum

16 İZLEME TÜRLERİ 16 Korunan alan izlemeleri

17 Genel Amaçlı İzleme Yüzeysel sulardaki doğal şartlardan ve insani faaliyetlerden kaynaklanan uzun dönemli değişikliklerinin değerlendirilmesi maksadıyla yapılan izlemedir. Daha sonra yapılacak izleme programlarının etkili ve verimli dizaynı için gereklidir. Her bir izleme noktasında en az bir yıllık süreyle,  Genel fizikokimyasal ve kimyasal kalite elementleri  Biyolojik  Hidromorfolojik 17 İZLEME TÜRLERİ

18 Operasyonel İzleme Kirleticiler açısından risk altında bulunan su kütlelerinde, kirletici girişinin olduğu yerlerde yapılan izlemedir. Çevresel hedeflerine ulaşamama riski olan su kütlelerinin durumlarının belirlenmesi, Risk altındaki su kütlelerinin önlemler programı ile durumlarındaki değişimin izlenmesi maksadıyla yapılmaktadır. Operasyonel İzleme Noktasında; Havzaya deşarj edilen bütün öncelikli maddeler, Diğer kirletici maddeler Baskıya karşı hassas olan biyolojik ve hidromorfolojik kalite elementleri 18 İZLEME TÜRLERİ

19 Araştırmacı İzleme Çevresel hedeflere ulaşamama sebebinin ve kazara oluşan kirliliğin boyutunun ve etkisinin belirlenmesi maksadıyla yapılan izlemedir. Sadece ilgili kalite unsurları izlenir. Referans Alanların İzlenmesi Yüzeysel sularda, baskıların olmadığı veya etkilerin ekosistem işleyişini etkilemediği, bozulmanın olmadığı veya doğala yakın özellikteki noktalar referans alan olarak belirlenir. 19 İZLEME TÜRLERİ

20 20 Korunan Alanların İzlenmesi Korunan Alanİzleme Sıklığı İÇME SUYU ÇEKİM NOKTALARI Hizmet verilen toplumun nüfusu 30.000den fazla ise yılda 12 kez Hizmet verilen toplumun nüfusu 10.000 ile 30.000 arasındaysa yılda 8 kez. Hizmet verilen toplumun nüfusu 10.000den az ise yılda 4 kez SUCUL TÜRLERİN KORUNMASI İÇİN TAHSİS EDİLEN ALANLAR Aylık KABUKLULARIN KORUNMASI İÇİN TAHSİS EDİLMİŞ ALANLAR YÜZME SULARI Haziran ve Eylül arasında aylık olarak (yılda 4 kez) DUYARLI BÖLGELER Aylık HASSAS ALANLAR Yılda 6 kez HABITAT VE TÜR KORUMA ALANLARI İzleme Programları çerçevesinde belirlenen sıklıkta uygulanır. İZLEME TÜRLERİ

21 SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ 21

22 22 Yapay Su Kütleleri Sulak Alan = YAS Bağlantılı Ekosistemler Nehirler Geçiş Suları = haliç, delta, lagün Kıyı Suları Yeraltı SuyuGöller SU KÜTLESİ KATEGORİLERİ

23 SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ 23 Nehir kategorisi olarak ayrılan su kütleleri daha sonra morfolojik olarak bölümlere ayrılır.  Eğer su kütlesinin bir kısmı korunan alan olarak tespit edilmişse bu kısım ayrı bir su kütlesi olarak değerlendirilmelidir, çünkü korunan alan durumundaki su kütleleri için farklı koruma önlemlerinin alınması ve farklı izleme yükümlülüklerinin uygulanması gerekmektedir.  Coğrafi ve hidromorfolojik özellikler de yüzey suyu ekosistemini ve bunların insani faaliyetlere duyarlılığını önemli oranda etkileyebilir. Bu özellikler su kütlelerinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken önemli faktörlerdir.  Su kütlelerinin belirlenmesi sırasında Strahler 1 ve 2 ölçeğindeki nehirler, içme suyu kaynağı veya koruma alanı olmadıkları sürece dikkate alınmamış, 3 ve üstü ölçekteki nehirler su kütlesi olarak belirlenmiştir.

24 24

25 Göl su kütlelerinin belirlenmesi nehir su kütlelerinin belirlenmesinden farklılık gösterir.  Bir göl ya da rezervuar tek başına bir su kütlesi olarak belirlenebileceği gibi, bir bölümünün diğer bölümlerden farklı özellikler göstermesi nedeniyle birden fazla su kütlesine bölünebilir.  Göl su kütlelerinin belirlenmesinde batimetri ve tuzluluk da önemli faktörlerdir. 25 SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ

26 26

27 27

28 25 Havzada; 1814 adet nehir su kütlesi, 656 adet göl su kütlesi belirlenmiştir. 28

29 DEKOS Projesi kapsamında; Kıyı suları için 76 Su Yönetim Birimi tanımlanmıştır. 29 SU KÜTLELERİNİN BELİRLENMESİ

30 SU TİPLERİNİN BELİRLENMESİ 30 Tipolojiler değişik biyolojik toplulukları barındıran su kütleleri için doğru referans değerlerin belirlenmesi amacıyla kullanılır. Tipoloji: Çeşitli parametrelere göre su kütlelerinin kendi içerisinde sınıflandırılmasını sağlayan bilimsel çalışmadır.

31 31 NEHİR TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ FaktörlerSeçeneklerKodYorum Akış rejimi Mevsimsel A1 İlk yaklaşım Sürekli A2 Büyüklük (Drenaj Alanı) <1000 km2 (kurak alanlarda <3000 km2) D1 (Yalnızca sürekli akış olması halinde kullanılır) >1000 km2 (kurak alanlarda >3000 km2) D2 Yağış <400 mm Y1 (Yalnızca sürekli akış olması halinde kullanılır) >400 mm Y2 Eğim <%2 E1 Hepsi için kullanılır >%2 E2 Rakım 0-800 m R1 Hepsi için kullanılır 800-1600 m R2 >1600 m R3 Jeoloji Yüksek mineralizasyon J1 Hepsi için kullanılır Düşük mineralizasyonJ2 FaktörlerSeçeneklerKod Rakım 0-800 mR1 800-1600 mR2 > 1600 mR3 Derinlik< 5 mD1 > 5 mD2 Yüzey alanı< 500 haA1 > 500 haA2 JeolojiYüksek mineralizasyonJ1 Düşük mineralizasyonJ2 GÖL TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ

32 32 GEÇİŞ SULARI TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ

33 33 KIYI SULARI TİPOLOJİSİ KRİTERLERİ

34  1814 nehir suyu kütlesi için 56 nehir tipi  656 göl suyu kütlesi için 23 göl tipi tespit edilmiştir. 34

35 35

36 36 Havzada; 52 Nehir Suyu Kütlesi 6 Göl Suyu Kütlesi 6 Kıyı Suyu Kütlesi bulunmaktadır. Havzada; 52 Nehir Suyu Kütlesi 6 Göl Suyu Kütlesi 6 Kıyı Suyu Kütlesi bulunmaktadır. HAVZADAKİ SU KÜTLELERİ

37 37 Havzada; 12 Nehir Tipi 4 Göl Tipi bulunmaktadır. Havzada; 12 Nehir Tipi 4 Göl Tipi bulunmaktadır. HAVZADAKİ TİPLER

38 38 GENEL AMAÇLI (GÖZETİMSEL) İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ Havzadaki genel maksatlı izleme noktaları seçilirken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmuştur:  Her nehir su kütlesi tipine yönelik en az bir genel maksatlı izleme istasyonu,  Her göl su kütlesi tipine yönelik en az bir genel maksatlı izleme istasyonu,  Risk altında olmayan su kütlelerine yönelik genel maksatlı izleme istasyonları,  Havzanın genel durumu ile ilgili yeterli veri sağlayacak genel maksatlı izleme noktaları belirlenmiştir.

39 39 Aynı tipte olan su kütleleri arasından, izleme noktasının hangi su kütlesine konulacağı belirlenirken;  Bulunduğu tipi en iyi temsil eden,  Daha büyük alan kaplayan (uzun nehir, yüksek akış, büyük yüzey alanı vb.),  Hidrolojik bağlantı bakımından en membada veya en mansapta olan,  Üzerinde daha önceden izleme noktası bulunan,  Düşük baskıya sahip,  Ulaşım sorunu olmayan, su kütleleri tercih edilmiştir. GENEL AMAÇLI (GÖZETİMSEL) İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ

40 DOĞU KARADENİZ HAVZASI GENEL AMAÇLI İZLEME NOKTALARI 40 No İzleme Noktasının Kodu MevkiiSu Kütlesi Adı Koordinatlar XY 1DKGİG001_1Maçka TrabzonAtasu Barajı559226,76164522963,048 2DKGİG001_2Maçka TrabzonAtasu Barajı559266,44924522427,266 3DKGİG002_1Torul GümüşhaneTorul Barajı519967,8084498024,65 4DKGİG002_2Torul GümüşhaneTorul Barajı521098,90414496443,762 5DKGİG003_1Mesudiye OrduTopçam Barajı394715,16164495293,64 6DKGİG003_2Mesudiye OrduTopçam Barajı391827,5444495419,189 7DKGİG003_3Mesudiye OrduTopçam Barajı389330,53374494162,416 8DKGİG004_1Çaykara TrabzonUzungöl609418,45374497473,073 9DKGİG004_2Çaykara TrabzonUzungöl609658,16664497452,436 10DKGİGS001Melet Irmağı MansapGeçiş Suyu410424,9764536671,307

41 DOĞU KARADENİZ HAVZASI GENEL AMAÇLI İZLEME NOKTALARI 41 No İzleme Noktasının Kodu MevkiiSu Kütlesi Adı Koordinatlar XY 1DKGİGS002Harşit Çayı MansapGeçiş Suyu487512,37624539435,675 1212DKGİKS001Melet Irmağı Mansabı AçığıKıyı Suyu408417,6974541122,224 1313DKGİKS002Harşit Çayı Mansabı AçığıKıyı Suyu484020,77184540803,841 1414DKGİKS003Değirmendere Mansabı AçığıKıyı Suyu562658,57334541435,799 1515DKGİKS004Taşlı Dere-Günysu Deresi Açığı Merkez RizeKıyı Suyu630814,17994545776,149 1616DKGİKS005Kabısra Çayı Açığı Arhavi ArtvinKıyı Suyu693679,30564582387,941 1717DKGİKS006Bolaman Çayı Mansabı Açığı Fatsa OrduKıyı Suyu375490,19214547236,742 1818DKGİN001Cevizdere At çiftliği Yanı Köprü Ünye OrduCeviz Deresi359132,14324549950,088 19DKGİN002Meşebükü Köyü Yolu Köprüsü Fatsa OrduBolaman Çayı374173,5994538084,237 20DKGİN003Örencik DSİ Regülatörü Çamaş OrduBolaman Çayı371905,48564531299,49

42 DOĞU KARADENİZ HAVZASI GENEL AMAÇLI İZLEME NOKTALARI 42 No İzleme Noktasının Kodu MevkiiSu Kütlesi Adı Koordinatlar XY 21DKGİN004 Bayburt Of yolu Kenarı Köprü KTÜ Teknoloji Fak. Yanı Of Trabzon Solaklı Çayı607605,05194531723,218 22DKGİN005 Çınarlık Köyü yolu Sonrası Köprü Tütün İşleme Fab. Yanı Akçaabat Trabzon Kale Deresi544932,21254535968,893 23DKGİN006 Karaağaç Köyü Çatalkaya Köprüsü Ulubey Ordu Melet Irmağı400503,09814523660,807 24DKGİN007 Hacı Ziya Habiboğlu Caddesi Yanı Köprü Vakfıkebir Trabzon Foldere523582,31434542174,72 25DKGİN008 Kürtün Barajı Torul Barajı Arası AşağıKaradere Köyü Yolu Köprüsü Kürtün Gümüşhane Harşit Çayı515488,65864499394,373 26DKGİN009 Trabzon-Gümüşhane Yolu DSİ Değirmendere(Öğütlü) SKİ Maçka Trabzon Maçka Deresi (Değirmendere) 553243,92814520695,946 27DKGİN010DSİ Melet Çayı Arıcılar AGİ Mesudiye OrduMelet Irmağı387475,18444489496,363 28DKGİN011 Akçakale Köyü Altı DSİ SKİ Köprü Merkez Gümüşhane Harşit Çayı544163,03474475530,79

43 DOĞU KARADENİZ HAVZASI GENEL AMAÇLI İZLEME NOKTALARI 43 No İzleme Noktasının Kodu MevkiiSu Kütlesi Adı Koordinatlar XY 29DKGİN012 Of Karaçay Fabrikası Yolu Üzeri köprü İyidere Rize İyidere616004,36024536122,05 30DKGİN013 Akkaş Köyü Kovanlık Yolu yanı köprü Bulancak Giresun Pazarsuyu429641,05684529309,902 31DKGİN014Duroğlu köyü Köprüsü Merkez GiresunAksu Çayı455123,11854521256,198 32DKGİN015 Yassıkaya köyü Yolu Köprüsü Araklı Trabzon Kara Dere587482,25954528310,108 33DKGİN016Fırtına Deresi MansapFırtına Deresi666265,38824559372,085

44 44 Havzada; 33 Adet Genel Amaçlı İzleme Noktası bulunmaktadır. Havzada; 33 Adet Genel Amaçlı İzleme Noktası bulunmaktadır. DOĞU KARADENİZ HAVZASI GENEL AMAÇLI İZLEME NOKTALARI

45 45 OPERASYONEL İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ Noktalar seçilirken izlenen yöntem;  Risk altında olan tüm su kütleleri için operasyonel izleme yapılması gerektiği belirlenmiştir.  Öncelikli maddelerin deşarj edildiği su kütleleri için operasyonel izleme yapılması gerektiği belirlenmiştir.  Diğer kirleticilerin önemli miktarlarda deşarj edildiği su kütleleri için operasyonel izleme yapılması gerektiği belirlenmiştir.  Bu kriterler göz önünde bulundurularak izleme noktaları seçilmiştir.  Baskının tipine göre izlenecek parametreler ve sıklıklar belirlenmiştir.

46 46 DOĞU KARADENİZ HAVZASI OPERASYONEL İZLEME NOKTALARI No İzleme Noktasının Kodu MevkiiSu Kütlesi Adı Koordinatlar XY 1DKOİG001_1Maçka TrabzonAtasu Barajı559226,76164522963,048 2DKOİG001_2Maçka TrabzonAtasu Barajı559266,44924522427,266 3DKOİKS001Bolaman Çayı Mansabı AçığıKıyı Suyu375490,19214547236,742 4DKOİKS002Değirmendere Mansabı AçığıKıyı Suyu562658,57334541435,799 5DKOİN001 Meşebükü Köyü Yolu Köprüsü Fatsa Ordu Bolaman Çayı374173,5994538084,237 6DKOİN002 Mustafa Kemal Bulvarı Köprü Melet Irmağı Mansap Merkez Ordu Melet Irmağı410424,9764536671,307 7DKOİN003 Çınarlık Köyü yolu Sonrası Köprü Tütün İşleme Fab. Yanı Akçaabat Trabzon Kale Deresi544932,21254535968,893 8DKOİN004 Değirmendere Köprüsü Merkez Trabzon Değirmendere563669,41734538925,092 9DKOİN005 Torul Barajı öncesi Köprü Torul Gümüşhane Harşit Çayı525732,40034491801,642 10DKOİN006 Hacı Ziya Habiboğlu Caddesi Yanı Köprü Vakfıkebir Trabzon Foldere523582,31434542174,72

47 47 DOĞU KARADENİZ HAVZASI OPERASYONEL İZLEME NOKTALARI No İzleme Noktasının Kodu MevkiiSu Kütlesi Adı Koordinatlar XY 11DKOİN007Fırtına Deresi Mansap Ardeşen RizeFırtına Deresi666265,38824559372,085 12DKOİN008 Topçam Barajı Sonrası Topçam Köyü Köprüsü Mesudiye Ordu Melet Irmağı (Ulubey) 396501,39524497654,643 13DKOİN009 Torul Barajı Çıkışı Kürtün Barajı Torul Barajı Arası AşağıKaradere Köyü Yolu Köprüsü Kürtün Gümüşhane Harşit Çayı515488,65864499394,373 14DKOİN010 Gümüşhane-Giresun Yolu Kürtün Sonrası Köprü Kürtün Gümüşhane Harşit Çayı505888,18514506096,046 15DKOİN011 Elmalı Barajı Sonrası Köprü Kürtün Gümüşhane Sümüklü Dere504185,2234495619,219 16DKOİN012 Atasu Barajı Sonrası Köprü Maçka Trabzon Değirmendere558778,57224523506,826

48 48 Havzada; 16 Adet İzleme Noktası bulunmaktadır. Havzada; 16 Adet İzleme Noktası bulunmaktadır. DOĞU KARADENİZ HAVZASI OPERASYONEL İZLEME NOKTALARI

49 KORUNAN ALAN İZLEME NOKTALARININ SEÇİMİ Korunan alanlara ilişkin izleme noktaları, ülkemiz mevzuatına göre koruma altına alınmış alanlar; (sulak alan, içme suyu koruma alanı, milli park, tabiat parkı vb.) kapsamında belirlenmiştir. 49

50 50 DOĞU KARADENİZ HAVZASI KORUNAN ALAN İZLEME NOKTALARI No İzleme Noktasının Kodu MevkiiSu Kütlesi Adı Koruma Türü Koordinatlar Parametre Paketi XY 1DKKAİG001_1Çaykara TrabzonUzungölHabitat609418,45374497473,073KAİ2 2DKKAİG001_2Çaykara TrabzonUzungölHabitat609658,16664497452,436KAİ2 3DKKAİG002_1Maçka TrabzonAtasu Barajıİçme Suyu559226,76164522963,048KAİ1 4DKKAİG002_2Maçka TrabzonAtasu Barajıİçme Suyu559266,44924522427,266KAİ1

51 51 Havzada; 4 Adet Korunan Alan İzleme Noktası bulunmaktadır. Havzada; 4 Adet Korunan Alan İzleme Noktası bulunmaktadır. DOĞU KARADENİZ HAVZASI KORUNAN ALAN İZLEME NOKTALARI

52 İZLEME NOKTALARI Genel Amaçlı İzleme Noktası Operasyonel İzleme Noktası Korunan Alan İzleme Noktası Nehir1612- Göl924 Kıyı Suyu62- Geçiş Suyu2-- Toplam33164 52 53 izleme noktası

53 53 53 izleme noktası İZLEME NOKTALARI

54 6 yılda 1 yıl, yılda 4 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 12 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 2 kez 6 yılda 1 yıl, yılda 4 kez Sürekli Fiziko-kimyasal Parametreler, Belirli Kirleticiler, Pestisitler, Mikrobiyolojik Parametreler Öncelikli Maddeler Biyolojik Parametreler Hidromorfolojik Parametreler Hidroloji 54 PARAMETRELER VE SIKLIKLARI Genel Amaçlı İzleme Parametreleri / Sıklıklar

55 Her yıl 4 kez Her yıl 12 kez 6 yılda 2 yıl, yılda 2 kez Her yıl 4 kezSürekli Fiziko-kimyasal Parametreler, Spesifik Kirleticiler, Mikrobiyolojik Parametreler Öncelikli Maddeler Biyolojik Parametreler Hidro-morfolojik Parametreler Hidroloji 55 Operasyonel İzleme Parametreleri / Sıklıklar PARAMETRELER VE SIKLIKLARI

56 Koruma AlanıParametreSıklık İçme Suyu Koruma Alanı İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik kapsamındaki parametreler Nüfus ve miktara bağlı olarak belirlenir (4/8/12 kez) Habitat Koruma Alanları İlgili mevzuatta yer alan parametreler İlgili mevzuatta yer alan izleme sıklıkları 56 Korunan Alan İzleme Parametreleri/Sıklıklar PARAMETRELER VE SIKLIKLARI

57 Dinlediğiniz için Teşekkür Ederim… 57


"ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU KARADENİZ HAVZASI İZLEME PROGRAMI Aralık 2015 DSİ 22. Bölge Müdürlüğü -Trabzon’da yapılan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları