Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AQAP BELGESİ NEDİR ? AQAP, Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen, “Endüstriyel Kalite Teminatı Seviye Belgesi” (AQAP-Allied Quality Assurance Publications)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AQAP BELGESİ NEDİR ? AQAP, Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen, “Endüstriyel Kalite Teminatı Seviye Belgesi” (AQAP-Allied Quality Assurance Publications)"— Sunum transkripti:

1 AQAP BELGESİ GMP BELGESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

2 AQAP BELGESİ NEDİR ? AQAP, Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen, “Endüstriyel Kalite Teminatı Seviye Belgesi” (AQAP-Allied Quality Assurance Publications) demektir. Askeri alanda üretim gösteren firmaların Milli Savunma Bakanlığı ihalelerine girmeleri için ön şart olan AQAP Belgesi, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi altyapısına sahip olan işletmelerin NATO Kalite Güvence Gereklilikleri’ni de sistemlerine ilave etmeleriyle birlikte Milli Savunma Bakanlığı tarafından belgelendirilmektedir.

3

4 NATO Kalite Kontrol Güvence Sistemleri yani AQAP hakkında daha fazla bilgi için yazının devamını kullanabilirsiniz; Günümüzdeki ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’nın da temellerini oluşturan AQAP standardı, ilk olarak 1968’de NATO üyesi ülkeler için oluşturulmuş askeri alanda kalite standardı olarak ortaya çıkmıştır. 5201 Sayılı Kanun Gereğince MSB.lığı tarafından tespit edilip resmi gazetede yayımlanan “Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste” de yer alan malzemeye yönelik üretim yapan firmaların AQAP belgelendirilme işlemleri yapılır. Bu kapsama girmeyen firmaların, AQAP belgesi için başvuruları kabul edilmemektedir.

5 AQAP NASIL ALINIR ? Faaliyet alanı içerisinde yer alan ürün ve hizmetlerin kalite yönetimine yönelik; tasarım, geliştirme, üretim, bakım/onarım, test ve muayene, depolama, sevk, servis, vb. faaliyetlerinin yerine getirilmesinde takip edilecek yöntemleri ortaya koyan KEK ile KSP’leri; talep edeceği AQAP kalite sistem gerekleri dokümanını rehber alarak, hazırlayacaktır. Kalite sistemine yönelik olarak hazırlamış olduğu KEK ve KSP’lerini, standardizasyonu sağlamak amacıyla mavi klasör içerisinde KGM’ye vererek, belge talebinde bulunacaktır. Belgelendirme talebinde bulunacak firmalar, müracaat için istenen belgeleri tam olarak başvuru sırasında teslim edeceklerdir.

6 Protokolde belirtilen belgelendirmeye esas hususları yerine getirecektir.
Belgelendirmeye esas dokümantasyon üzerinde KGM tarafından yapılan ön incelemede tespit edilen ve düzeltilmesi gerekli görülerek firmaya bildirilen hususları göz önüne alarak, KSD’de düzeltmeler yapacak ve tekrar incelenmek üzere KGM’ye sunacaktır. KSD’si uygun bulunan ve tetkik programına alınan firmalar; kendilerine yapılan tarih bildirimini müteakiben, tetkik heyetine yardımcı olmak amacıyla gerekli tertip ve düzeni (firma tanıtım brifingi, ilgili personel ile uygulamalar ve kayıtların hazır bulundurulması) sağlayacaktır. Firma, talep edilen AQAP kalite sistem belgesine göre; dokümantasyon, organizasyon ve uygulamada tespit edilen uygunsuzlukları, kendilerine KGM’ce yapılacak resmî bildirimi müteakip düzeltecek ve EK-D’deki protokole göre hareket edecektir.

7 AQAP BELGESİNE SAHİP OLAN FİRMALARIN SORUMLULUKLARI ?
Belgelendirmeye esas alınan Kalite Sistem Dökümantasyonunda belirtilmiş disiplin/yöntemleri istisnasız uygulayacak ve idamesini sağlayacaktır. KSD’de ilgili AQAP Kalite Sistem Standardı çerçevesinde yapmayı plânladığı değişiklikleri önceden Kalite Güvence Müdürlüğü’ne bildirecektir. KGM, değişiklik bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde değişikliğe ilişkin olumsuz cevap vermezse, bu değişiklikleri uygulamaya koyabilecektir. Belgenin geçerlilik süresi içerisinde MSB.lığı heyetince 48 saat önceden haber verilerek yapılacak ara tetkiklere ilişkin gerekli tertip ve düzeni sağlayacaktır.

8 Ara tetkikler esnasında tespit edilen ve yazılı olarak bildirilen uygunsuzlukların düzeltildiğine dair KGM’yi bilgilendirecektir. Firma tarafından, süresi dolacak belgenin yenilenmesinin istenmesi hâlinde, bu talep belge geçerlilik süresinin bitiş tarihinden en az 3 (üç) ay önce, yenileme başvurusu yapılarak KGM’ye bildirilecektir. Bu kapsamda, yönergede belirtilen işlem ve uygulamaları takip edecektir.

9 GMP BELGESİ GMP "İyi İmalat Uygulamaları" Belgesi (GMP- Good Manufacturing Practices) demektir. GMP (Good Manufacturing Practices) başka bir deyişle İyi Üretim Uygulamaları bu ürünlerin hangi koşullarda üretilmesi gerektiği konusunda kılavuzluk eder. Kozmetik ürünlerin üretiminde GMP uygulamaları yeni kozmetik yönetmeliği ile şart haline gelmiştir. ISO özellikle kozmetik ürünler için hazırlanmış GMP uygulamalarını içeren ve belgelendirilebilen uluslararası standarttır.

10 Avrupa Kozmetik Yönetmeliğinin yeni temel özelliklerinden birisi de, İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ile uyumluluktur. GMP'nin temel amaçlarından birisi, Avrupa Birliği'nde dolaşımdaki kozmetik ürünlerinin kalitesinin ve güvenliğinin sağlanmasıdır. ISO sertifikasyonu, yönetmelik gerekliliği dışında marka imajınızın gelişmesine yardımcı olur, ihracat işlemlerinizi kolaylaştırır ve ilgili yetkili makamların denetimlerine hazırlanmanızı sağlar. İmalat için bir kalite yaklaşımıdır ve gıda sanayi çalışanlarının profesyonel çalışmasını temin ederek güvenilir ve etkili ürün üretimini sağlar.

11 GMP BELGESİ TEMEL ŞARTLARI
Kalite yönetimi Personel ve organizasyon Bina, donanım, ekipman ve materyaller Dokümantasyon Ham ürün girişi, ürün işleme, saklama ve dağıtım Kalite kontrol ve yeterlilik testleri Tüm işlemlerin onaylanması ve yetkilendirme Şikayetler ve geri çağırma Örneklerin saklanması, sorunlu,iade edilen ürünlerin imha edilmesi İçsel ve dışsal denetim

12

13 GMP BELGESİ AŞAMALARI GMP'de, her işin SOP 'lerinin oluşturulması ve SOP(Standart Operasyon Prosedürleri) 'ne uygun olarak işlerin yapılması gerekliliği vardır. Hijyen ve temizlik koşulları GMP için çok önemlidir. Üretim ya da hizmet verilen yerin temizlik kuralları oluşturulmalı ve denetleyiciler tarafından yapılan temizliğin kontrol edildiği imza altına alınmalıdır. Ürün ve hizmet'in karışma riski'nı önleyici tedbirler alınmış olmalıdır.Güvenlik GMP'de çok önemlidir, Deprem, yangın, izlenebilirlik, vs gibi tüm güvenlik önlemleri itina ile alınmış olmalıdır.

14 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi
İşçilerin, Ziyaretçilerin iş kazalarına uğramalarını ve meslek hastalıklarına tutulmalarını önlemek,  sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine İş sağlığı güvenliği denir. İş Sağlığı Güvenliği  önlemlerini sistematik standartlara (Örneğin OHSAS belgesi Standartlarına) dayandırarak yapılan organizasyonel faaliyete de İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi denir.

15 OHSAS Belgesi Nedir ? Bu standartlar ile kurulan sistemin bağımsız ve tarafsız belgelendirme kuruluşları tarafından denetlenerek OHSAS standardına uygun olup olmadığı denetleme sonucunda uygunluğu ifade eden belgeye de OHSAS Belgesi denir.

16 Uluslararası çalışma örgütü (ILO) ile Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) işçi sağlığı ve iş güvenliği ortak komisyonunda işçi sağlığının esasları şöyle belirlenmiştir: Bütün iş kollarında işçinin fiziksel, ruhsal ve sosyo-ekonomik bakımdan sağlığını en üst düzeye çıkarmak ve bunun devamını sağlamak. Çalışma şartları ve kullanılan zararlı maddeler nedeni ile işçi sağlığının bozulmasını engellemek. Her işçiyi kendi fiziksel ve ruhsal yapısına uygun işte çalıştırmak. Özet olarak işin, işçiye ve işçinin işe uyumunu sağlamaktır. Belirlenen amaçlara ulaşmak, dolayısıyla, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliliği Yönetiminin sorumluluğundadır.

17 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimine 3 temel görev düşmektedir. Bunlar: 
Tehlikeleri tanımlamak. Her tehlike için riskin boyutunu tahmin etmek ve saptamak. Riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek ve riski kontrol altına almaktır.

18 TEŞEKKÜRLER… Mahmut Ozan Harmancı

19 sorular GMP Belgesi temel şartları nelerdir?
AQAP Belgesine sahip firmaların sorumlulukları nelerdir? İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi nedir?


"AQAP BELGESİ NEDİR ? AQAP, Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen, “Endüstriyel Kalite Teminatı Seviye Belgesi” (AQAP-Allied Quality Assurance Publications)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları