Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Spring 2002Equilibrium of a Particle1 Bölüm 3 - Parçacık Dengesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Spring 2002Equilibrium of a Particle1 Bölüm 3 - Parçacık Dengesi."— Sunum transkripti:

1 Spring 2002Equilibrium of a Particle1 Bölüm 3 - Parçacık Dengesi

2 Spring 2002Equilibrium of a Particle2 3 Boyutta denge

3 Spring 2002Equilibrium of a Particle3

4 Spring 2002Equilibrium of a Particle4 Üç boyutlu kuvvet sistemi i, j, ve k birim vektörlerini kullanarak

5 Spring 2002Equilibrium of a Particle5

6 Spring 2002Equilibrium of a Particle6 Analiz Yöntemi Denge Denklemleri 1. Kuvvetleri kartezyen koordinatlarda bileşenlere ayırın. 2. Denge denklemlerini uygulayın. 3. Eğer negatif bir sonuç bulunursa SCD’da kabul edilen yönün ters olduğu sonucuna varın.

7 Spring 2002Equilibrium of a Particle7

8 Spring 2002Equilibrium of a Particle8 Örnek 3-5 90 N’luk yük şekilde gösterilen kancadan asılıdır. Yük iki ip ve k=500 N/m katsayılı yay ile tutulmaktadır. Denge durumunda, iplerdeki kuvveti ve yayın uzama miktarını belirleyiniz. AD ipi x-y düzleminde ve AC ipi x-z düzleminde bulunmaktadır. N N/m

9 Spring 2002Equilibrium of a Particle9 Serbest Cisim Diyagramı N

10 Spring 2002Equilibrium of a Particle10 Denge denklemleri

11 Spring 2002Equilibrium of a Particle11

12 Spring 2002Equilibrium of a Particle12 Uzama

13 Spring 2002Equilibrium of a Particle13 Örnek 3-6 Şekildeki O parçacığının dengede kalabilmesi için gereken F kuvvetini ve doğrultu açılarını belirleyiniz.

14 Spring 2002Equilibrium of a Particle14 Serbest Cisim Diyagramı

15 Spring 2002Equilibrium of a Particle15 Kuvvet Vektörleri

16 Spring 2002Equilibrium of a Particle16 Denge

17 Spring 2002Equilibrium of a Particle17

18 Spring 2002Equilibrium of a Particle18

19 Spring 2002Equilibrium of a Particle19

20 Spring 2002Equilibrium of a Particle20 Şekildeki 40 N’luk sandığı taşımak için kullanılan kabloların her birinde ortaya çıkan kuvveti bulunuz Örnek 3-7 m m m m

21 Spring 2002Equilibrium of a Particle21 N Serbest Cisim Diyagramı

22 Spring 2002Equilibrium of a Particle22 A, B, ve C noktalarının koordinatları A (0, 0, 0) B (-3, -4, 8) C (-3, 4, 8)

23 Spring 2002Equilibrium of a Particle23

24 Spring 2002Equilibrium of a Particle24

25 Spring 2002Equilibrium of a Particle25 Denge:

26 Spring 2002Equilibrium of a Particle26

27 Spring 2002Equilibrium of a Particle27 Şekildeki 500 kg’lık bloğu taşımak için kullanılan çubuklardaki kuvvetleri belirleyiniz Problem 3.55 Cevap: F AD = 6321 N F AC = 10370 N F AB = -19149 N

28 Spring 2002Equilibrium of a Particle28 Free Body Diagram

29 Spring 2002Equilibrium of a Particle29 Koordinatlar

30 Spring 2002Equilibrium of a Particle30 Konum vektörleri

31 Spring 2002Equilibrium of a Particle31

32 Spring 2002Equilibrium of a Particle32

33 Spring 2002Equilibrium of a Particle33

34 Spring 2002Equilibrium of a Particle34 Denge

35 Spring 2002Equilibrium of a Particle35

36 Spring 2002Equilibrium of a Particle36

37 Spring 2002Equilibrium of a Particle37

38 Spring 2002Equilibrium of a Particle38

39 Spring 2002Equilibrium of a Particle39

40 Spring 2002Equilibrium of a Particle40 Problem 3.59 AB ve AC halatlarındaki maksimum çekme kuvvetinin 500 N olmasına müsaade diliyorsa, 200 N ‘luk sandığın kaldırılabileceği maksimum z yüksekliğini ve yatay F kuvvetini bulunuz, y= 8 m. m m m Cevap: F=831 N Z=2.07 m

41 Spring 2002Equilibrium of a Particle41 Serbest Cisim Diyagramı

42 Spring 2002Equilibrium of a Particle42 Koordinatlar

43 Spring 2002Equilibrium of a Particle43 Konum vektörleri

44 Spring 2002Equilibrium of a Particle44

45 Spring 2002Equilibrium of a Particle45 Kuvvet Vektörleri

46 Spring 2002Equilibrium of a Particle46 Denge

47 Spring 2002Equilibrium of a Particle47

48 Spring 2002Equilibrium of a Particle48

49 Spring 2002Equilibrium of a Particle49

50 Spring 2002Equilibrium of a Particle50 Equilibrium

51 Spring 2002Equilibrium of a Particle51

52 Spring 2002Equilibrium of a Particle52

53 Spring 2002Equilibrium of a Particle53 Örnek:150 kg’lık levha üç kablo tarafından tutulmaktadır. Buna göre her bir kablodaki kuvveti bulunuz. Cevap: F AB = 858 N F AC = 0 F AD = 858 N

54 Spring 2002Equilibrium of a Particle54 Örnek:75 kg’lık silindiri dengede tutmak için gereken AB, AC ve AD kablo kuvvetlerini bulunuz Cevap: F AB = 831 N F AC = 35.6 N F AD = 415 N

55 Spring 2002Equilibrium of a Particle55 Örnek: A noktasındaki 50 kg’lık vazo üç halat tarafından tutulmaktadır. Buna göre halatlardaki kuvvetleri bulunuz. d=2.5 m Cevap: F AB = 580 N F AC = 312 N F AD = 312 N

56 Spring 2002Equilibrium of a Particle56 Örnek: 15 kg’lık lamba AO direği ile AB ve AC kabloları tarafından tutulmaktadır. Direkteki kuvvet direk boyunca etki ettiğine göre direk ve kablolardaki kuvvetleri belirleyiniz. Cevap: F AB = 110 N F AC = 85.8 N F AO = 319 N

57 Spring 2002Equilibrium of a Particle57 Örnek: Şekildeki parçacığın dengede olabilmesi için F 1, F 2 ve F 3 ’ün büyüklükleri ne olmalıdır. Cevap: F 1 = 5.6 kN F 2 = 8.55 kN F 3 = 9.44 kN


"Spring 2002Equilibrium of a Particle1 Bölüm 3 - Parçacık Dengesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları