Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 4 – Kuvvet Sistem Bileşkeleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 4 – Kuvvet Sistem Bileşkeleri"— Sunum transkripti:

1 Bölüm 4 – Kuvvet Sistem Bileşkeleri
4/28/2017 Chapter 4

2 Momentler ilkesi Bir kuvvetin bir noktaya göre momenti , bu kuvvetin bileşenlerinin bu noktaya göre momentlerinin toplamını ifade eder. F F1 F2 A 4/28/2017 Chapter 4

3 Momentler ilkesi 4/28/2017 Chapter 4

4 4/28/2017 Chapter 4

5 Örnek: Şekildeki F kuvvetinin A noktasına göre momentini belirleyiniz.
4/28/2017 Chapter 4

6 4/28/2017 Chapter 4

7 4/28/2017 Chapter 4

8 4/28/2017 Chapter 4

9 4/28/2017 Chapter 4

10 Örnek: Şekildeki F kuvvetinin A noktasına göre momentini belirleyiniz.
4/28/2017 Chapter 4

11 4/28/2017 Chapter 4

12 4/28/2017 Chapter 4

13 4/28/2017 Chapter 4

14 4/28/2017 Chapter 4

15 Bir kuvvetin belirli bir eksen göre momenti
Bazı durumlarda bir kuvvetin belirli bir eksene göre momentine ihtiyaç duyulabilir. Sometimes need the component Skaler analiz: ma=Fda burada da kuvvetin etki çizgisinin ilgili eksene dik veya en kısa olan mesafedir. Vektörel analiz: ma= ua • (r x F) Yukarıdaki ifade karma çarpım olarak adlandırılır 4/28/2017 Chapter 4

16 4/28/2017 Chapter 4

17 4/28/2017 Chapter 4

18 4/28/2017 Chapter 4

19 F kuvvetinin aa’ eksenine göre momenti bulunurken öncelikle F kuvvetinin bu eksen üzerindeki bir noktaya göre ( O noktası) momenti bulunur ve bu moment daha sonra o eksen üzerine iz düşürülür. 4/28/2017 Chapter 4

20 4/28/2017 Chapter 4

21 4/28/2017 Chapter 4

22 rx , ry , rz aa’ ekseninin üzerindeki herhangi bir O
uax , uay , uaz aa’ ekseninin doğrultusunu tanımlayan birim vektörün x, y, z bileşenleri rx , ry , rz aa’ ekseninin üzerindeki herhangi bir O noktasından kuvvetin etki çizgisi üzerindeki herhangi bir A noktasına çizilen konum vektörünün x, y, z bileşenleri Fx , Fy , Fz kuvvet vektörünün x, y, z bileşenleri 4/28/2017 Chapter 4

23 Ma pozitif veya negatif bir skalerdir.
Pozitif işaret Ma ‘nın ua ile aynı yönde olduğunu gösterir. Negatif işaret Ma ‘nın ua ile ters yönde olduğunu gösterir. 4/28/2017 Chapter 4

24 Örnek: Şekildeki F kuvveti A noktasına uygulanmaktadır
Örnek: Şekildeki F kuvveti A noktasına uygulanmaktadır. Bu kuvvetin x ve Oa eksenlerine göre momentlerini belirleyiniz. 4/28/2017 Chapter 4

25

26 4/28/2017 Chapter 4

27 4/28/2017 Chapter 4

28 4/28/2017 Chapter 4

29 Örnek: Şekildeki çubuk iki kelepçe tarafından tutulmaktadır.
F = {-600 i j k} N kuvvetinin AB eksenine göre momentini bulunuz. 4/28/2017 Chapter 4

30 4/28/2017 Chapter 4

31 4/28/2017 Chapter 4

32 4/28/2017 Chapter 4

33 4/28/2017 Chapter 4

34 Örnek: Şekildeki F kuvvetinin AF eksenine göre momentini bulunuz ve bu momenti kartezyen vektör olarak ifade ediniz Cevap: MAF =9.33i+9.33j-4.67k

35 Örnek: Şekildeki F kuvvetinin x, y, z eksenlerine göre ayrıca AC eksenine göre momentlerini bulunuz.
Cevap: Mx =15 Nm My =4 Nm Mz =36 Nm MAC =14.4 Nm MAC =11.5i+8.64j

36 Örnek: Şekildeki F=450 N’luk kuvvetinin x eksenine göre momentini bulunuz.
Cevap: Mx=73 Nm

37 Kuvvet çiftinin moenti
Bir kuvvet çifti aralarındaki dik uzaklık d olan, aynı büyüklükte ve zıt yöndeki paralel iki kuvvet olarak tanımlanır. -F 4/28/2017 Chapter 4

38 Kuvvet çiftinin momenti
Kuvvet çiftinin bileşkesi sıfırdır. Kuvvet çiftinin etkisi bir momenttir. 4/28/2017 Chapter 4

39 4/28/2017 Chapter 4

40 Kuvvet çiftinin momenti
Kuvvet çiftinin herhangi bir noktaya göre momenti kuvvetlerin o noktaya göre momentlerinin toplamına eşittir. 4/28/2017 Chapter 4

41 Kuvvet çiftinin momenti
Skaler formülasyon: Büyüklük M = Fd’dir. Doğrultu kuvvetlerin oluşturduğu düzleme diktir. Sağ el kuralı 4/28/2017 Chapter 4

42 Vektör formülasyon 4/28/2017 Chapter 4

43 Bileşke Kuvvet çifti momenti
Kuvvet çifti momentleri serbest vektörler olduğundan, cisim üzerindeki herhangi bir noktaya uygulanabilir ve vektörel olarak toplanabilirler. 4/28/2017 Chapter 4

44 4/28/2017 Chapter 4

45 4/28/2017 Chapter 4

46 Örnek: = = 4/28/2017 Chapter 4

47 Örnek: Şekilde gösterilen makine parçasına etkiyen kuvvet çiftinin momenti belirleyiniz.
4/28/2017 Chapter 4

48 Örnek: Şekilde gösterilen boruya etkiyen kuvvet çifti momentini belirleyiniz. AB parçası x-y düzleminden 30o aşağıya doğru yönlenmiştir. 4/28/2017 Chapter 4

49 Skaler yöntem N m N 4/28/2017 Chapter 4

50 4/28/2017 Chapter 4

51 Vektörel yöntem 4/28/2017 Chapter 4

52 4/28/2017 Chapter 4

53 4/28/2017 Chapter 4

54 Örnek: Şekildeki boruya etkiyen iki kuvvet çiftinin bileşke kuvvet çifti momentini bulunuz.
4/28/2017 Chapter 4

55 4/28/2017 Chapter 4

56 4/28/2017 Chapter 4

57 Örnek: Şekildeki iki kuvvet cisminin cisim üzerinde oluşturacağı momenti bulunuz. F=200 N.
Cevap: M=259.6 Nm 4/28/2017 Chapter 4

58 4/28/2017 Chapter 4

59 Örnek: Şekildeki dişli kutusuna etkiyen üç kuvvet çiftinin bileşke kuvvet çifti momentini ve doğrultu açılarını bulunuz. M1=500 Nm, M2=600 Nm, M3=450 Nm Cevap: MR =-520i+500j-750k =120o =61.3o =136o 4/28/2017 Chapter 4

60 4/28/2017 Chapter 4


"Bölüm 4 – Kuvvet Sistem Bileşkeleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları