Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6/27/2016Chapter 41 Bölüm 4 – Kuvvet Sistem Bileşkeleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6/27/2016Chapter 41 Bölüm 4 – Kuvvet Sistem Bileşkeleri."— Sunum transkripti:

1 6/27/2016Chapter 41 Bölüm 4 – Kuvvet Sistem Bileşkeleri

2 6/27/2016Chapter 42 Momentler ilkesi A F1F1 F2F2 F Bir kuvvetin bir noktaya göre momenti, bu kuvvetin bileşenlerinin bu noktaya göre momentlerinin toplamını ifade eder.

3 6/27/2016Chapter 43 Momentler ilkesi

4 6/27/2016Chapter 44

5 6/27/2016Chapter 45 Örnek: Şekildeki F kuvvetinin A noktasına göre momentini belirleyiniz.

6 6/27/2016Chapter 46

7 6/27/2016Chapter 47

8 6/27/2016Chapter 48

9 6/27/2016Chapter 49

10 6/27/2016Chapter 410 Örnek: Şekildeki F kuvvetinin A noktasına göre momentini belirleyiniz.

11 6/27/2016Chapter 411

12 6/27/2016Chapter 412

13 6/27/2016Chapter 413

14 6/27/2016Chapter 414

15 6/27/2016Chapter 415 Bir kuvvetin belirli bir eksen göre momenti 1. Bazı durumlarda bir kuvvetin belirli bir eksene göre momentine ihtiyaç duyulabilir. Sometimes need the component 2. Skaler analiz: m a =Fd a burada d a kuvvetin etki çizgisinin ilgili eksene dik veya en kısa olan mesafedir. 3. Vektörel analiz: m a = u a (r x F) 4. Yukarıdaki ifade karma çarpım olarak adlandırılır

16 6/27/2016Chapter 416

17 6/27/2016Chapter 417

18 6/27/2016Chapter 418

19 6/27/2016Chapter 419 F kuvvetinin aa’ eksenine göre momenti bulunurken öncelikle F kuvvetinin bu eksen üzerindeki bir noktaya göre ( O noktası) momenti bulunur ve bu moment daha sonra o eksen üzerine iz düşürülür.

20 6/27/2016Chapter 420

21 6/27/2016Chapter 421

22 6/27/2016Chapter 422 u ax, u ay, u az aa’ ekseninin doğrultusunu tanımlayan birim vektörün x, y, z bileşenleri r x, r y, r z aa’ ekseninin üzerindeki herhangi bir O noktasından kuvvetin etki çizgisi üzerindeki herhangi bir A noktasına çizilen konum vektörünün x, y, z bileşenleri F x, F y, F z kuvvet vektörünün x, y, z bileşenleri

23 6/27/2016Chapter 423 1.M a pozitif veya negatif bir skalerdir. 2.Pozitif işaret M a ‘nın u a ile aynı yönde olduğunu gösterir. 3.Negatif işaret M a ‘nın u a ile ters yönde olduğunu gösterir.

24 6/27/2016Chapter 424 Örnek: Şekildeki F kuvveti A noktasına uygulanmaktadır. Bu kuvvetin x ve Oa eksenlerine göre momentlerini belirleyiniz.

25

26 6/27/2016Chapter 426

27 6/27/2016Chapter 427

28 6/27/2016Chapter 428

29 6/27/2016Chapter 429 Örnek: Şekildeki çubuk iki kelepçe tarafından tutulmaktadır. F = {-600 i + 200 j - 300 k} N kuvvetinin AB eksenine göre momentini bulunuz.

30 6/27/2016Chapter 430

31 6/27/2016Chapter 431

32 6/27/2016Chapter 432

33 6/27/2016Chapter 433

34 Örnek: Şekildeki F kuvvetinin AF eksenine göre momentini bulunuz ve bu momenti kartezyen vektör olarak ifade ediniz Cevap: M AF =9.33i+9.33j-4.67k

35 Örnek: Şekildeki F kuvvetinin x, y, z eksenlerine göre ayrıca AC eksenine göre momentlerini bulunuz. Cevap: M x =15 Nm M y =4 Nm M z =36 Nm M AC =14.4 Nm M AC =11.5i+8.64j

36 Örnek: Şekildeki F=450 N’luk kuvvetinin x eksenine göre momentini bulunuz. Cevap: M x =73 Nm

37 6/27/2016Chapter 437 Kuvvet çiftinin moenti -F Bir kuvvet çifti aralarındaki dik uzaklık d olan, aynı büyüklükte ve zıt yöndeki paralel iki kuvvet olarak tanımlanır.

38 6/27/2016Chapter 438 Kuvvet çiftinin momenti Kuvvet çiftinin bileşkesi sıfırdır. Kuvvet çiftinin etkisi bir momenttir.

39 6/27/2016Chapter 439

40 6/27/2016Chapter 440 Kuvvet çiftinin momenti Kuvvet çiftinin herhangi bir noktaya göre momenti kuvvetlerin o noktaya göre momentlerinin toplamına eşittir.

41 6/27/2016Chapter 441 Skaler formülasyon: Büyüklük M = Fd’dir. Doğrultu kuvvetlerin oluşturduğu düzleme diktir. Sağ el kuralı Kuvvet çiftinin momenti

42 6/27/2016Chapter 442 Vektör formülasyon

43 6/27/2016Chapter 443 Kuvvet çifti momentleri serbest vektörler olduğundan, cisim üzerindeki herhangi bir noktaya uygulanabilir ve vektörel olarak toplanabilirler. Bileşke Kuvvet çifti momenti

44 6/27/2016Chapter 444

45 6/27/2016Chapter 445

46 6/27/2016Chapter 446 Örnek: = =

47 6/27/2016Chapter 447 Örnek: Şekilde gösterilen makine parçasına etkiyen kuvvet çiftinin momenti belirleyiniz.

48 6/27/2016Chapter 448 Örnek: Şekilde gösterilen boruya etkiyen kuvvet çifti momentini belirleyiniz. AB parçası x-y düzleminden 30 o aşağıya doğru yönlenmiştir.

49 6/27/2016Chapter 449 Skaler yöntem N N m

50 6/27/2016Chapter 450

51 6/27/2016Chapter 451 Vektörel yöntem

52 6/27/2016Chapter 452

53 6/27/2016Chapter 453

54 6/27/2016Chapter 454 Örnek: Şekildeki boruya etkiyen iki kuvvet çiftinin bileşke kuvvet çifti momentini bulunuz.

55 6/27/2016Chapter 455

56 6/27/2016Chapter 456

57 6/27/2016Chapter 457 Örnek: Şekildeki iki kuvvet cisminin cisim üzerinde oluşturacağı momenti bulunuz. F=200 N. Cevap: M=259.6 Nm

58 6/27/2016Chapter 458

59 6/27/2016Chapter 459 Cevap: M R =-520i+500j-750k  =120 o  =61.3 o  =136 o Örnek: Şekildeki dişli kutusuna etkiyen üç kuvvet çiftinin bileşke kuvvet çifti momentini ve doğrultu açılarını bulunuz. M 1 =500 Nm, M 2 =600 Nm, M 3 =450 Nm

60 6/27/2016Chapter 460


"6/27/2016Chapter 41 Bölüm 4 – Kuvvet Sistem Bileşkeleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları