Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6/21/2016Chapter 51 Bölüm 5 - Rijit Cismin Dengesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6/21/2016Chapter 51 Bölüm 5 - Rijit Cismin Dengesi."— Sunum transkripti:

1 6/21/2016Chapter 51 Bölüm 5 - Rijit Cismin Dengesi

2 6/21/2016Chapter 52 3 Boyutta Denge

3 6/21/2016Chapter 53 FyFy FxFx FzFz Küresel Mafsal

4 6/21/2016Chapter 54 kablo pürüzsüz yüzey mesnedi tekerlek

5 6/21/2016Chapter 55 küresel mafsal tek kayma yatak

6 6/21/2016Chapter 56 kare şaftlı tek kayma yatak tek itme yatak tek pürüzsüz pim

7 6/21/2016Chapter 57 tek menteşe sabit mesnet

8 6/21/2016Chapter 58

9 6/21/2016Chapter 59

10 6/21/2016Chapter 510

11 6/21/2016Chapter 511

12 6/21/2016Chapter 512

13 6/21/2016Chapter 513 Uygun yerleştirilmiş A,B,C deki kayma yataklar.

14 6/21/2016Chapter 5 14 Yataklarda oluşan tepki kuvvetleri kuvvet moment dengesi için yeterlidir. Çünkü bunlar milin koordinat eksenleri etrafında dönmesini engellerler.

15 6/21/2016Chapter 515 A’daki pim ve BC kablosu

16 6/21/2016Chapter 516 x ve z eksenleri etrafında dönmeyi engelleyen, çubuk üzerinde pim tarafından oluşturulan moment bileşenleri

17 6/21/2016Chapter 517 Uygun yerleştirilmiş A’daki kayma yatak, C menteşe ve B’de tekerlek

18 6/21/2016Chapter 518 Her bir koordinat ekseni etrafında dönmeyi engelleyen, plak üzerinde yatak ve menteşe tarafından oluşturulan (sadece) kuvvet tepkileri. Menteşede hiç moment oluşmaz.

19 6/21/2016Chapter 519 A’da itme yatak ve BC kablosu

20 6/21/2016Chapter 520 y ve z eksenleri etrafında dönmeyi engelleyen, çubuk üzerinde yatak tarafından oluşturulan moment bileşenleri

21 6/21/2016Chapter 521 Denge denklemleri

22 6/21/2016Chapter 522 Denge denklemleri

23 6/21/2016Chapter 523 Denge denklemleri

24 6/21/2016Chapter 524 Rijit Cisim için Bağlar 1. Fazla bağlar: Bir cisim gereksiz, yani, cismi dengede tutmak için, gerekenden fazla mesnede sahipse, statik olarak belirsiz hale gelir.

25 6/21/2016Chapter 525

26 6/21/2016Chapter 526

27 6/21/2016Chapter 527 2. Uygunsuz bağlar: Bazı durumlarda, cisim üzerindeki bilinmeyen kuvvet sayısı denge denklemi sayısı kadar olsa da mesnetlerdeki uygunsuz bağ kuvvetleri sebebiyle cismin kararsızlığı ortaya çıkabilir.

28 6/21/2016Chapter 528

29 6/21/2016Chapter 529

30 6/21/2016Chapter 530

31 6/21/2016Chapter 531

32 6/21/2016Chapter 532

33 6/21/2016Chapter 533

34 6/21/2016Chapter 534 Örnek: Şekilde gösterilen 100 kg kütleli homojen plak A’daki tekerlek, B’deki küresel mafsal ve C’deki halatla yatay düzlemde tutulduğuna göre mesnetlerdeki tepki kuvvetlerini bulunuz.

35 6/21/2016Chapter 535

36 6/21/2016Chapter 536

37 6/21/2016Chapter 537

38 6/21/2016Chapter 538

39 6/21/2016Chapter 539

40 6/21/2016Chapter 540

41 6/21/2016Chapter 541

42 6/21/2016Chapter 542

43 6/21/2016Chapter 543 Sum the moments about B:

44 6/21/2016Chapter 544 Sum the forces:

45 6/21/2016Chapter 545 Örnek: Şekilde gösterilen direkte BC ve BD iplerindeki çekme kuvvetlerini ve A küresel mafsalındaki tepkileri belirleyiniz.

46 6/21/2016Chapter 546

47 6/21/2016Chapter 547 Identify the forces:

48 6/21/2016Chapter 548 Sum the forces:

49 6/21/2016Chapter 549 A noktasına göre momentlerin toplamı

50 6/21/2016Chapter 550 5 denklem, 5 bilinmeyen:

51 6/21/2016Chapter 551 Solution:

52 6/21/2016Chapter 552

53 6/21/2016Chapter 553 Örnek: Şekilde gösterilen AB çubuğu 200 N’luk kuvvet etkisindedir. A küresel mafsalındaki tepkileri ve BD ve BE iplerindeki çekme kuvvetlerini belirleyiniz.

54 6/21/2016Chapter 554

55 6/21/2016Chapter 555 Identify the forces:

56 6/21/2016Chapter 556 Sum the forces:

57 6/21/2016Chapter 557 Sum the moments about A:

58 6/21/2016Chapter 558

59 6/21/2016Chapter 559 Solution:

60 6/21/2016Chapter 560 Örnek: Şekildeki bükülmüş çubuk A’daki kayma yatak, D’deki küresel mafsal ve B’deki BC ipiyle tutulmaktadır. Sadece bir denge denklemi kullanarak, BC ipindeki çekme kuvvetini bulunuz.

61 6/21/2016Chapter 561

62 6/21/2016Chapter 562 T B çekme kuvveti, D ve A noktalarından geçen eksene göre momentler toplamından doğrudan bulunabilir.

63 6/21/2016Chapter 563 Kuvvet vektörleri

64 6/21/2016Chapter 564 Konum vektörleri

65 6/21/2016Chapter 565 Denge denklemleri

66 6/21/2016Chapter 566

67 6/21/2016Chapter 567 Apply Equilibrium Equations:

68 6/21/2016Chapter 568

69 6/21/2016Chapter 569 Örnek: Şekildeki levhayı dengede tutan BD ve CD iplerindeki kuvvetleri ve A küresel mafsalındaki kuvvetleri bulunuz.

70 6/21/2016Chapter 570

71 6/21/2016Chapter 571 Örnek: Şekildeki levhayı dengede tutan CD ipi, B tekerleği ve A küresel mafsalındaki tepki kuvvetleri bulunuz.

72 6/21/2016Chapter 572

73 6/21/2016Chapter 573 Örnek: A sabit duvarındaki tepkinin x, y, z bileşenlerini belirleyiniz. 150 N’luk kuvvet z eksenine, 200 N’luk kuvvet y eksenine paraleldir. Cevap: A x = 0 A y = -200 N A z =150 N (M A ) x =100 Nm (M A ) y =0 (M A ) z =500 Nm

74 6/21/2016Chapter 574 Örnek: Şekildeki yatay çubuk A’daki küresel mafsal ve B’deki germe teliyle tutulmaktadır. x-z düzlemine paralel düzlemde bulunan kablolardaki yüklerin her biri 5 kN olduğuna göre dengenin sağlanması için A’daki tepkinin bileşenleri ne olmalıdır. Cevap: A x = 0 A y =16.7 kN A z =5 kN

75 6/21/2016Chapter 575 Örnek: Şekildeki AB elemanı BC kablosu ve elemanın ucundaki kare deliğe gevşek şekilde oturan A’daki kare çubukla tutturulmuştur. F=20i-40j-75k olduğuna göre BC kablo kuvvetini ve A mesnetindeki tepkileri bulunuz. Cevap: F BC =175 N A x = 130 N A y = -10 N (M A ) x =-300 Nm (M A ) y =0 (M A ) z =-720 Nm

76 6/21/2016Chapter 576 Örnek: Eğer P= 6 kN, x=0.75 m ve y=1 m ise AB, CD, ve EF kablolarındaki kuvvetleri bulunuz. Plakanın ağırlığını ihmal ediniz. Cevap: T CD = 3 kN T EF = 3 kN T AB = 3 kN

77 6/21/2016Chapter 577

78 6/21/2016Chapter 578 Örnek: Şekildeki mil üç tane pürüzsüz yatak tarafından desteklenmektedir. Buna göre yatak tepkilerini belirleyiniz. Cevap: A x = 475 N A z =125 N B x = 25 N B z =1125 N C y = 450 N C z =250 N

79 6/21/2016Chapter 579


"6/21/2016Chapter 51 Bölüm 5 - Rijit Cismin Dengesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları