Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 5 - Rijit Cismin Dengesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 5 - Rijit Cismin Dengesi"— Sunum transkripti:

1 Bölüm 5 - Rijit Cismin Dengesi
4/28/2017 Chapter 5

2 3 Boyutta Denge 4/28/2017 Chapter 5

3 Fz Fx Fy Küresel Mafsal 4/28/2017 Chapter 5

4 pürüzsüz yüzey mesnedi
kablo pürüzsüz yüzey mesnedi tekerlek 4/28/2017 Chapter 5

5 küresel mafsal tek kayma yatak
4/28/2017 Chapter 5

6 kare şaftlı tek kayma yatak tek itme yatak tek pürüzsüz pim
4/28/2017 Chapter 5

7 tek menteşe sabit mesnet
4/28/2017 Chapter 5

8 4/28/2017 Chapter 5

9 4/28/2017 Chapter 5

10 4/28/2017 Chapter 5

11 4/28/2017 Chapter 5

12 4/28/2017 Chapter 5

13 A,B,C deki kayma yataklar.
Uygun yerleştirilmiş A,B,C deki kayma yataklar. 4/28/2017 Chapter 5

14 Yataklarda oluşan tepki kuvvetleri kuvvet moment dengesi için yeterlidir. Çünkü bunlar milin koordinat eksenleri etrafında dönmesini engellerler. 4/28/2017 Chapter 5

15 A’daki pim ve BC kablosu
4/28/2017 Chapter 5

16 x ve z eksenleri etrafında dönmeyi engelleyen, çubuk üzerinde pim tarafından oluşturulan moment bileşenleri 4/28/2017 Chapter 5

17 Uygun yerleştirilmiş A’daki kayma yatak, C menteşe ve B’de tekerlek
4/28/2017 Chapter 5

18 Her bir koordinat ekseni etrafında dönmeyi engelleyen, plak üzerinde yatak ve menteşe tarafından oluşturulan (sadece) kuvvet tepkileri. Menteşede hiç moment oluşmaz. 4/28/2017 Chapter 5

19 A’da itme yatak ve BC kablosu
4/28/2017 Chapter 5

20 y ve z eksenleri etrafında dönmeyi engelleyen, çubuk üzerinde yatak tarafından oluşturulan moment bileşenleri 4/28/2017 Chapter 5

21 Denge denklemleri 4/28/2017 Chapter 5

22 Denge denklemleri 4/28/2017 Chapter 5

23 Denge denklemleri 4/28/2017 Chapter 5

24 Rijit Cisim için Bağlar
Fazla bağlar: Bir cisim gereksiz, yani, cismi dengede tutmak için, gerekenden fazla mesnede sahipse, statik olarak belirsiz hale gelir. 4/28/2017 Chapter 5

25 4/28/2017 Chapter 5

26 4/28/2017 Chapter 5

27 Uygunsuz bağlar: Bazı durumlarda, cisim üzerindeki bilinmeyen kuvvet sayısı denge denklemi sayısı kadar olsa da mesnetlerdeki uygunsuz bağ kuvvetleri sebebiyle cismin kararsızlığı ortaya çıkabilir. 4/28/2017 Chapter 5

28 4/28/2017 Chapter 5

29 4/28/2017 Chapter 5

30 4/28/2017 Chapter 5

31 4/28/2017 Chapter 5

32 4/28/2017 Chapter 5

33 4/28/2017 Chapter 5

34 Örnek: Şekilde gösterilen 100 kg kütleli homojen plak A’daki tekerlek, B’deki küresel mafsal ve C’deki halatla yatay düzlemde tutulduğuna göre mesnetlerdeki tepki kuvvetlerini bulunuz. 4/28/2017 Chapter 5

35 4/28/2017 Chapter 5

36 4/28/2017 Chapter 5

37 4/28/2017 Chapter 5

38 4/28/2017 Chapter 5

39 4/28/2017 Chapter 5

40 4/28/2017 Chapter 5

41 4/28/2017 Chapter 5

42 4/28/2017 Chapter 5

43 Sum the moments about B:
4/28/2017 Chapter 5

44 Sum the forces: 4/28/2017 Chapter 5

45 Örnek: Şekilde gösterilen direkte BC ve BD iplerindeki çekme kuvvetlerini ve A küresel mafsalındaki tepkileri belirleyiniz. 4/28/2017 Chapter 5

46 4/28/2017 Chapter 5

47 Identify the forces: 4/28/2017 Chapter 5

48 Sum the forces: 4/28/2017 Chapter 5

49 A noktasına göre momentlerin toplamı 4/28/2017 Chapter 5

50 5 denklem, 5 bilinmeyen: 4/28/2017 Chapter 5

51 Solution: 4/28/2017 Chapter 5

52 4/28/2017 Chapter 5

53 Örnek: Şekilde gösterilen AB çubuğu 200 N’luk kuvvet etkisindedir
Örnek: Şekilde gösterilen AB çubuğu 200 N’luk kuvvet etkisindedir. A küresel mafsalındaki tepkileri ve BD ve BE iplerindeki çekme kuvvetlerini belirleyiniz. 4/28/2017 Chapter 5

54 4/28/2017 Chapter 5

55 Identify the forces: 4/28/2017 Chapter 5

56 Sum the forces: 4/28/2017 Chapter 5

57 Sum the moments about A: 4/28/2017 Chapter 5

58 4/28/2017 Chapter 5

59 Solution: 4/28/2017 Chapter 5

60 Örnek: Şekildeki bükülmüş çubuk A’daki kayma yatak, D’deki küresel mafsal ve B’deki BC ipiyle tutulmaktadır. Sadece bir denge denklemi kullanarak, BC ipindeki çekme kuvvetini bulunuz. 4/28/2017 Chapter 5

61 4/28/2017 Chapter 5

62 TB çekme kuvveti, D ve A noktalarından geçen eksene göre momentler toplamından doğrudan bulunabilir.
4/28/2017 Chapter 5

63 Kuvvet vektörleri 4/28/2017 Chapter 5

64 Konum vektörleri 4/28/2017 Chapter 5

65 Denge denklemleri 4/28/2017 Chapter 5

66 4/28/2017 Chapter 5

67 Apply Equilibrium Equations:
4/28/2017 Chapter 5

68 4/28/2017 Chapter 5

69 Örnek: Şekildeki levhayı dengede tutan BD ve CD iplerindeki kuvvetleri ve A küresel mafsalındaki kuvvetleri bulunuz. 4/28/2017 Chapter 5

70 4/28/2017 Chapter 5

71 Örnek: Şekildeki levhayı dengede tutan CD ipi, B tekerleği ve A küresel mafsalındaki tepki kuvvetleri bulunuz. 4/28/2017 Chapter 5

72 4/28/2017 Chapter 5

73 Örnek: A sabit duvarındaki tepkinin x, y, z bileşenlerini belirleyiniz
Örnek: A sabit duvarındaki tepkinin x, y, z bileşenlerini belirleyiniz. 150 N’luk kuvvet z eksenine, 200 N’luk kuvvet y eksenine paraleldir. Cevap: Ax= 0 Ay= -200 N Az=150 N (MA)x=100 Nm (MA)y =0 (MA)z =500 Nm 4/28/2017 Chapter 5

74 Örnek: Şekildeki yatay çubuk A’daki küresel mafsal ve B’deki germe teliyle tutulmaktadır. x-z düzlemine paralel düzlemde bulunan kablolardaki yüklerin her biri 5 kN olduğuna göre dengenin sağlanması için A’daki tepkinin bileşenleri ne olmalıdır. Cevap: Ax= 0 Ay=16.7 kN Az=5 kN 4/28/2017 Chapter 5

75 Örnek: Şekildeki AB elemanı BC kablosu ve elemanın ucundaki kare deliğe gevşek şekilde oturan A’daki kare çubukla tutturulmuştur. F=20i-40j-75k olduğuna göre BC kablo kuvvetini ve A mesnetindeki tepkileri bulunuz. Cevap: FBC=175 N Ax= 130 N Ay= -10 N (MA)x=-300 Nm (MA)y =0 (MA)z =-720 Nm 4/28/2017 Chapter 5

76 Örnek: Eğer P= 6 kN, x=0.75 m ve y=1 m ise AB, CD, ve EF kablolarındaki kuvvetleri bulunuz. Plakanın ağırlığını ihmal ediniz. Cevap: TCD= 3 kN TEF= 3 kN TAB= 3 kN 4/28/2017 Chapter 5

77 4/28/2017 Chapter 5

78 Örnek: Şekildeki mil üç tane pürüzsüz yatak tarafından desteklenmektedir. Buna göre yatak tepkilerini belirleyiniz. Cevap: Ax= 475 N Az=125 N Bx= 25 N Bz=1125 N Cy= 450 N Cz=250 N 4/28/2017 Chapter 5

79 4/28/2017 Chapter 5


"Bölüm 5 - Rijit Cismin Dengesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları