Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde Alan Eğitiminin Yeri ve Önemi Dr. Okay BAŞAK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde Alan Eğitiminin Yeri ve Önemi Dr. Okay BAŞAK."— Sunum transkripti:

1 Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde Alan Eğitiminin Yeri ve Önemi Dr. Okay BAŞAK

2 O. Başak-Alan egitimi sempozyumu.26.03.092 Sempozyumun amacı Neden Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi? Neden birinci basamakta eğitim (alan eğitimi)? Nasıl öğreniyoruz, tanısal süreçte nasıl yetkinleşiyoruz? Neyi konuşacağız?

3 O. Başak-Alan egitimi sempozyumu.26.03.093 Neden alan eğitimi? Kuramsal temel Problem çözmenin öğrenilmesi Tanısal akıl yürütme stratejileri

4 O. Başak-Alan egitimi sempozyumu.26.03.094 Problem çözmenin öğrenilmesi Genel problem çözme becerisi yok! Problem çözme konuya bağımlı… Problemin oluştuğu ortamla ilişkili… Problem çözmenin öğrenilmesinde deneyimin rolü… Problem çözmenin farklı klinik ortamlarda öğrenilmesi zorunluluğu…

5 O. Başak-Alan egitimi sempozyumu.26.03.095 Kıssadan hisse… Problem çözmenin farklı klinik ortamlarda öğrenilmesi zorunluluğu… Transmural eğitim! Topluma dayalı tıp eğitimi!

6 O. Başak-Alan egitimi sempozyumu.26.03.096 Nasıl tanı koyuyoruz?

7 O. Başak-Alan egitimi sempozyumu.26.03.097 Doğru tanıyı belirleyen değişkenler Tanısal akıl yürütme stratejileri Klinisyenin uzmanlık düzeyi Sunulan klinik problemin niteliği

8 O. Başak-Alan egitimi sempozyumu.26.03.098 Tanısal akıl yürütme stratejileri Problemin içeriğinden bağımsız değil! Bilginin nasıl yapılandırıldığı önemli! Hipotez oluşturma ve daraltma yoluyla akıl yürütme (Elstein) Patern tanıma (Schmidt) Bütünleyici akıl yürütme – şemalar, organize bilgi yapıları (Mandin)

9 O. Başak-Alan egitimi sempozyumu.26.03.099 Hipotez daraltma stratejisi İpuçları Hipotez kurma Sınama ve hipotez eleme Doğru hipoteze/geçerli tanıya ulaşma İlk oluşturulan hipotezlerin niteliği önemli! Az ve dağınık bilgi için uygun

10 O. Başak-Alan egitimi sempozyumu.26.03.0910 Patern tanıma Aşama kuramı – gelişimsel model Birbiriyle nedensel olarak bağlı ağlar oluşturma Bilginin çoğalması Rahatsızlık/hastalık bilgileri Örnek olgular İyi bilinen problemlerin çözümünde…

11 O. Başak-Alan egitimi sempozyumu.26.03.0911 Bütünleyici akıl yürütme Çok sayıda klinik problemin varlığında Patern tanıma yetersiz kaldığında Bir araya getirilerek işlenmiş bilgi gerektirir… Bilginin depolanması ve yeniden ulaşılması için tümevarım ağaçları/yol haritaları oluşturulur…

12 O. Başak-Alan egitimi sempozyumu.26.03.0912 Sonuç… Ortamın önemi Deneyimin önemi Nasıl öğrendiğimizi ve nasıl tanı koyduğumuzu bilmek önemli mi? İyi bir klinisyen olma – doğuştan bir yetenek mi, öğrenilebilir mi?

13 O. Başak-Alan egitimi sempozyumu.26.03.0913 AH uygulamasının özellikleri İlk temas hekimliği, sürekli bakım, birey ve aileye sürekli giriş olanağı – “sistemler kuramı” Zamanın sınırlılığı, hasta sayısının çokluğu ve çeşitliliği – Aile Hekiminin farklı bir düşünce yapısına sahip olması.. Pragmatik ve problem yönelimli yaklaşım (hem hekim hem hasta için)

14 O. Başak-Alan egitimi sempozyumu.26.03.0914 Ayrışmamış ve organize olmamış rahatsızlıklar – rahatsızlıkların erken dönem özellikleri - kısa süreli, kendi kendini sınırlayan, kendiliğinden düzelebilen (tanı konamadan), - erken sağaltım ile tablo oturmadan iyileşebilen, - sınırda, - kişinin yaşamı ile iç içe geçen durumlar…

15 O. Başak-Alan egitimi sempozyumu.26.03.0915 Emosyonel bozuklukların prevalansının yüksekliği Emosyonel sorunların açık sunulmayışı Ciddi rahatsızlık / hastalıkların prevalansının düşüklüğü – düşük prevalans hekimliği

16 O. Başak-Alan egitimi sempozyumu.26.03.0916 Aile Hekimliği uygulaması Düşük prevalans hekimliği Üçüncü basamakta kullanılan tanı yöntemleri birinci basamakta değerli olmayabilir Tanısal testlerin prediktif değeri prevalansa göre değişir – düşük prevalansta yalancı pozitifler çoğalır

17 O. Başak-Alan egitimi sempozyumu.26.03.0917 AH uygulaması Aile Hekimliği klinik yöntemi Birey / hasta merkezli yaklaşım İlişkiler disiplini Ortama vurgu

18 O. Başak-Alan egitimi sempozyumu.26.03.0918 Aile hekimleri klinik tıp uygulamasının en etkili görüşmecileri olmak zorundadırlar!

19 O. Başak-Alan egitimi sempozyumu.26.03.0919 aile hekimliği uygulaması niçin farklı? KLİNİK İŞLEM TEKNİK İŞLEM BİRİNCİ BASAMAK İKİNCİ BASAMAK ÜÇÜNCÜ BASAMAK

20 O. Başak-Alan egitimi sempozyumu.26.03.0920 AH eğitimi Hastane rotasyonları Aile hekimliği uygulama eğitimi Bölüm eğitim etkinlikleri

21 O. Başak-Alan egitimi sempozyumu.26.03.0921 Alan eğitimi Derslikler dışında Uygulama sürecinde – “iş üstünde” Yeterliğe dayalı – bilgi, beceri ve tutum temelinde performans geliştirme Etkin iletişim ve geribildirim Klinik eğitim

22 O. Başak-Alan egitimi sempozyumu.26.03.0922 Tartışma konuları Adlandırma – alan? saha? birinci basamak? AH uygulama eğitimi? Tanımlama – nedir? Nerede – eğitim merkezleri? Kim – alan eğiticileri? Nasıl – eğitim yöntemleri? Değerlendirme? Örgütlenmesi, finansmanı ve belgelendirme?


"Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminde Alan Eğitiminin Yeri ve Önemi Dr. Okay BAŞAK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları