Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yürüme kontrollü bir düşmedir (J.Perry)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yürüme kontrollü bir düşmedir (J.Perry)"— Sunum transkripti:

1 Yürüme kontrollü bir düşmedir (J.Perry)
Yürüyüş döngüsü Duruş Salınım

2 DURUŞ AŞAMASI

3 Patolojik Yürüyüş = Arz Talep Dengesizliği

4 Yürüyüşün Düzeltilmesi
Dr. Gage Duruştaki denge Salınım sırasında açma İlk temas anında ayağın ön pozisyonu Yeterli adım uzunluğu Enerji tasarrufu

5 "Patolojik yürüyüşü olan çocukların anormal baldır kinematiği vardır
"Patolojik yürüyüşü olan çocukların anormal baldır kinematiği vardır. Baldır kinematiğinin normalleştirilmesi optimum uyluk ve gövde kinematiği ve diz ve kalça kinetiğine ulaşmanın en iyi yoludur. " 1

6 Strathclyde Yaklaşımı

7 SORU Hangi tür ortez uygulaması baldır kinematiğinin normale döndürebilmemizi sağlar?

8 Strathclyde Yaklaşımı
AFOFCs (Ankle Foot Orthosis-Footwear Combination) kullanır AFOFC’nin dikeye yakın ‘‘ayarlanması’’ uygulayıcının baldır kinematiğini kontrol etmesini sağlar ‘‘Ayarlamak’’ baldır kinematiği üzerinde etki etmek üzere ayakkabının topuk taban mesafesinin ayarlanması Baldır kinematiğini manipüle edilerek – diğer hareketlere etki edilir

9 Strathclyde Yaklaşımı

10 Strathclyde Metodu ‘‘Solid AFO uygun ayak bileği açısında (AA) yerleştirilir. ‘‘AA kompleks bir klinik değerlendirme ile belirlenir.

11 Ayrıca&. Yürüme Laboratuarı gereklidir.

12 Temel Ortez Değerlendirmesi

13 Hasta Öyküsü Yaş (puberte, kas iskelet sistemi matüritesi) Boy ve Kilo
Hastaya bağlı problemler (uyku bozuklukları, epilepsi) Aile durumu – Bakıcılar Geçmişteki tedaviler / Müdahaleler Hasta & Klinik hedefleri (fonksiyonu artırmak? bakım sağlamak ? deformite gelişimini önlemek? hijyen?)

14 Hasta Değerlendirmesi
I. ROM – potansiyel - Kısıtlamalar MTS - Hangi breys? Hangi dizayn? II. Dayanıklılık – max.potansiyeli kullanma - Hangi zayıf kaslar güçlendirici terapi programından fayda görebilir? III. Fonksiyon - Yürüyüş nasıl düzeltilebilir? - Uzanma, kavrama, yakalama artırılabilir mi?

15

16 ROM Ölçümleri Modifiye Tardieu Skalası
Potansiyel: R1-R2 R1: V3 - AOC: spastisite - açıklık fonksiyon veya dinamik kısıtlama için uygundur - kollojen proliferasyonu ve sarkomer membranında sertlik → hasta risk altında R2: V1 – max. son açıklık veya statik kısıtlama

17 Modifiye Tardieu Skalası R1 vs. R2
+++ farkı geniş ‘‘dinamik’’ komponenti karakterize eder → BTX-A enjeksiyonları - farkı → ağırlıklı olarak yapısal bir kısıtlama (BTX-A yapma) ►Yeni teknoloji ile her ikisine de konservatif ortez uygulamaları ile yaklaşabilirsiniz

18 R1 vs. R2 için Değerlendirme Teknikleri
++ poziyonu – Alignment Ön-, orta- ve arka ayak!!! Deviasyonları mümkün olduğunca düzelt Nötral veya fonksiyonel pozisyon ►R1 / R2

19 Normal Alt Ekstremite R2 ROM İçin Kılavuzlar

20 İDEAL PEDİATRİK AYAK BİLEĞİ BULGULARI: GASTROKNEMİUS

21 Normal Üst Ekstremite R2 ROM İçin Kılavuzrar

22 Ortez ile tedavi zamanı ve tedavi en uygun şekilde nasıl planlanır?

23 Tedavi PT, OT: ROM 6/24 – Denge Dayanıklılık Fonksiyon Yürüyüş
Uzanma – kavrama – yakalama Oturma – kalkma Kordinasyon &

24 Ultraflex® Tedavi Ortezleri
ROM Dayanıklılık Fonksiyon - FirstFlex: üst ekstremite - ADR: alt ekstremite

25 Ultraflex® Tedavi Ortezleri: Prensip
Standart manuel germe teknikleri temelinde geliştirilmiştir. Hareket oluşturmak ve mobilizasyona izin vermek için spastisiteyi kullanır

26 Ultraflex® Tedavi Ortezleri: Özellikleri
Sabit zayıf germe (LLPS) Tekrarlayan mobilizasyon ► PT / OT için yeterli araç ► R1 / R2

27 Ultraflex® Tedavi Ortezleri: Uygulama
Kişiye özel tasarlanmış orteze mekanik eklem entegre edilir

28

29 Müdahalelerin odak noktası
Büyüme sırasında hareket açılıklarını kontrol eder: PT/OT endikasyonu koyulmuşsa, breys uygulanması da tavsiye edilir.

30 Son dönemdeki inceleme
Tekrarlayıcı hareket + LLPS - Kas uzatma ve ↑ ROM - Kas güçlendirme - ↓ spastisite - ↑ fonksiyon +++ Uyum

31 Ultraflex Botox Uygulamasının Etkinliğini Nasıl Artırır?
Botox – Seri alçı – Statik breys

32 Ultraflex Botox Uygulamasının Etkinliğini Nasıl Artırır?
Botox – Seri alçı – Statik breys - her 3-6 ayda bir - alçı uyumu? - hasta/aile uyumu? - postür? - ROM sorunları

33 Ultraflex Botox Uygulamasının Etkinliğini Nasıl Artırır?
Botox – Seri alçı – Statik breys - hareket açıklığını sürdürmek - zayıf uyum

34 Ultraflex® Tedavi Breysi
- Kas uzatma ve ↑ ROM - Kas güçlendirme - ↓ spastisite - ↑ fonksiyon +++ Uyum

35 Cerrahi ile Kombinasyon?
Spastisite 24/24 Breys tedavisi: Cerrahinin etkisini korur Uygun breys uygulaması İyi hasta uyumu ↓ spastisite

36 AFO uygulamaları yürüyüşü
nasıl düzeltir?

37 "Patolojik yürüyüşü olan çocukların anormal baldır kinematiği vardır
"Patolojik yürüyüşü olan çocukların anormal baldır kinematiği vardır. Baldır kinematiğinin normalleştirilmesi optimum uyluk ve gövde kinematiği ve diz ve kalça kinetiğine ulaşmanın en iyi yoludur. " 1

38 Yürüyüşün Düzeltilmesi
Dr. Gage Duruştaki denge Salınım sırasında açma İlk temas anında ayağın ön pozisyonu Yeterli adım uzunluğu Enerji tasarrufu

39 Geleneksel AFO’lar Ayak bileğini immobilize eder veya P.F.’yi kısıtlar: ‘‘stabilite’’? İlk temas anında şok absorbsiyonu yapmaz (= P.F. veya yük cevabı) Agresif diz ekstansiyon momenti Parmağı kaldırana kadar yürümeye izin vermez

40 Geleneksel Zorluklar Plantar fleksiyonu engelleyen + dorsifleksiyona izin veren menteşeli AFO - çocuklarda fonksiyonu artırabilir - ancak uzun dönemde çömelerek yürümeye destek olabilir

41 Geleneksel Zorluklar Rigid AFO varus, valgus veya ekin gibi salınım fazı deformitelerini kontrol edebilir - çömelerek yürüme!! (Dr. Gage) - ilk temastan önce diz uygun pozisyonda olmaz - kötü ilk temas

42 Strathclyde Yaklaşımı
AFOFCs (Ankle Foot Orthosis-Footwear Combination) AFOFC’nin ‘‘ayarlanması’’ : ‘‘Baldır kinematiğini kontrol eder ‘‘Ayarlamak’’ ayakkabı tabanını yükselterek rigid AFO’nun negatif etkilerini kompanse eder ► Yürüme lab.

43 ADR - Technology Adjustable Dynamic Response (Ayarlanabilir Dinamik Yanıt)

44 ADR – Ayak Bileği Biyomekaniği
Ön ve arka kanalları birleştiren elastomer rodlar Arka elastomer ilk duruş aşamasında tibialis anterior aktivitesini engeller Ön elastomer orta-geç duruş aşamasında gastroc-soleus aktivitesini engeller GRF’nin dinamik kısıtlanması vs. rigid engelleme veya tutma

45 ADR – Teknolojisi şunları ele almak için geliştirilmiştir:
1. Kontrollü ROM döngüsüne izin vererek yürüyüş sapmalarına neden olur, fakat aynı zamanda instabiliteyi önler 2. Özellikle yürümenin duruş fazında geleneksel ortez dizaynlarının ve komponentlerinin kısıtlılıkları Kuvveti daha proksimale yönlendirme yerine daha ileri progresyon elde etmek için GRF’lerin yönünü değiştirme

46 İdeal Ortez& ‘‘ayağın pozisyonunu salınım, ilk
temas ve yük cevabı fazlarında kontrol eden fakat orta ve terminal duruş fazlarında ayak bileğini tamamen serbest bırakan cihazdır ‘’

47

48 Breys Seçimi Hangi breys dizaynı, hangi hasta için, ve niye?

49 Soleus Spastisitesi (hemipleji) Solues Test R2 Değeri <150 (Normal = 200 ‘‘Soleus kas uzunluğunu konservatif korumak ve uzatmak ‘‘ Aşil uzatma cerrahisini geciktirmek ‘‘ Aşamalı botilinum toksin tip A ve seri alçı uyg. tamamlamak ‘‘ Durumu korumak veya soleus testinde normal R2 değerlerini yakalama

50 Gastroc-soleus Spastisitesi (quadripleji,dipleji) Gastroc Test R2 Değeri ≤50 (Normal = 100 ‘‘Gastroc kas uzunluğunu konservatif korumak ve uzatmak ‘‘ Aşil uzatma cerrahisini geciktirmek ‘‘ Aşamalı botilinum toksin tip A ve seri alçı uyg. tamamlamak ‘‘ Durumu korumak veya gastroc testinde normal R2 değerlerini yakalama

51 Hamstring Spastisitesi (quadripleji,dipleji) Popliteal Test R2 Değeri >300 (Normal = 250 ‘‘Hamstring (ve gastroc- soleus) kas uzunluğunu konservatif korumak ve uzatmak ‘‘ Hamstring uzatma cerrahisini geciktirmek ‘‘ Aşamalı botilinum toksin tip A ve seri alçı uyg. tamamlamak ‘‘ Durumu korumak veya popliteal testte normal R2 değerlerini yakalama

52 Hamstring, gastroc- soleus spastisitesi (quadripleji,dipleji) Popliteal Test R2 Değeri >300 , Gastroc Test R2 Değeri ≤50, Soleus Test R2 Değeri <50 (Normal = 250 popliteal 100 gastroc 200 soleus ‘‘Hamstring (ve gastroc- soleus) kas uzunluğunu konservatif korumak ve uzatmak ‘‘ Hamstring uzatma cerrahisini geciktirmek ‘‘ Aşamalı botilinum toksin tip A ve seri alçı uyg. tamamlamak ‘‘ Durumu korumak veya Popliteal, gastroc ve soleus testlerinde normal R2 değerlerini yakalama

53 Çok seviyeli alt ekstremite spastisitesi addüktörler,hamstring, gastroc-soleus (quadripleji,dipleji) Abdüktör açı<400 ‘‘Addüktörler, hamstring ve gastroc-soleus) kas uzunluğunu konservatif korumak ve uzatmak (2-5 yaş çocuklara erken müdahale) ‘‘Çok aşamalı cerrahiyi geciktirmek ‘‘ Aşamalı botilinum toksin tip A ve seri alçı uyg. tamamlamak ‘‘ Durumu korumak veya kalça abdüksiyonunda normal R2 değerlerini yakalama

54 Önemli Not: R2 > 50 normal 1 dinamik eklem / breys

55 Fonksiyonel Breys Seçimi – ADR
Hangi dizayn, hangi hasta için, ve niye?

56 ADR - Dizaynlar

57 ADR – Klinik Presentasyon
Ekstansiyon yürüyüşü – arka kaplama Fleksiyon yürüyüşü/çömelme – ön kaplama

58 ADR – Ekstansiyon Yürüyüşü
Posterior kaplama Soleus spastisitesi -Erken çocukluk: R1<100 df R2 normal sınırlarda -Geç çocukluk: R1<00 R2<150

59 ADR – Fleksiyon Yürüyüşü
Çömelme - Anterior kaplama Hamstring ve gastroc-soleus spastisitesi -Erken çocukluk: -Poplitea: R1>300 -Gastroc : R1<50 df -R2 normal sınırlarda -Geç çocukluk: -R1 dinamik kısıtlama -Poplitea: R2>300 -Gastroc-Soleus: R2<50 df

60 ADR – Dizaynlar: Not: R1ve R2 gastroc açıklığı: ayak düzeltmeleri!
R2 kısalığı için topuk yükseltici Fikse ayak deformiteleri için SMO

61 Üst Ekstremite İçin Tedavi Edici Ortezler

62 Genel Kılavuzlar R2 ≥ 100

63 Spastik el bileği fleksörleri (carpi radialis carpi ulnaris,palmaris longus) El bileği ekstansiyonu R2’den 100 veya daha çok kısıtlı; el bileği ekstansiyonu <500 R2 ‘‘El bileği fleksörlerinin kas uzunluğunu konservatif korumak ve uzatmak ‘‘ Aşamalı botilinum toksin tip A ve seri alçı uyg. tamamlamak ‘‘ Durumu korumak veya el bileği için normal R2 değerlerini yakalama

64 Üst ekstremite fleksör-
pronator spastisitesi (quadripleji,brakial pleksus hasarı) El bileği ekstansiyon kısıtlılığı >100 R2, el bileği ve önkol nötral veya nötrale yakın pozisyonda ‘‘Fleksör-pronatör kas uzunluğunu konservatif korumak ve uzatmak ‘‘ Aşamalı botilinum toksin tip A ve seri alçı uyg. tamamlamak ‘‘ Durumu korumak veya el bileği için normal R2 değerlerini yakalama

65 Spastik dirsek fleksörleri (biseps Brachii, brakialis, brakioradialis) Dirsek ekstansiyon kısıtlılığı >100 R2 ‘‘Dirsek fleksörlerinin kas uzunluğunu konservatif korumak ve uzatmak ‘‘ Aşamalı botilinum toksin tip A ve seri alçı uyg. tamamlamak ‘‘ Durumu korumak veya dirsek için normal R2 değerlerini yakalama

66 Spastisite, iyi pasif hareket açıklığı fakat kas dengesizliğine bağlı uzanma,kavrama, tutma,bırakma fonksiyonlarında eksiklik (hemipleji) ‘‘Uzanma,kavrama, tutma,bırakma fonksiyonlarını geliştirmek

67 Tedavi Edici Ultraflex Breysi Nasıl Kullanılır?

68 Yönetim: PT / OT Tedavi süresi Aleti çalıştırma

69 Ön Ayarlar

70 Gerginlik Ayarları Ağrı

71

72 ADR- Komponentler: Özellikleri ve Yararları

73 Tork Özellikleri Elastomerler: ++ kas fonksiyonunun taklidi
Nemlendirme etkisi yanısıra ekzantrik görevere izin verir Pediatrik ADR komponenti: 15,8 Nm Standart yaylar: 2 Nm

74 Postür Özellikleri Ön ve Arka Stop

75 ADR Sonuçları ADR ile serbest hareket: Pürüzsüz yürüyüş
Yokuşta ve basamaklarda stabilite ve konfor Kas dayanıklılığı Daha iyi denge ve tempo Kolay ayarlanabilme

76 Adult ve Pediatrik Versiyonlar

77

78 İnce Ayar

79 ADR teknolojisi daha doğal bir yürüyüş için HEM STABİLİTE HEM HAREKET öneriyor

80 Gece Hareket Açıklığı Kazanın -
Gündüz Yararlanın


"Yürüme kontrollü bir düşmedir (J.Perry)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları