Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇİNDEKİLER Kural nedir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇİNDEKİLER Kural nedir?"— Sunum transkripti:

1 İÇİNDEKİLER Kural nedir?
Kuralları belirlerken uyulması gereken hususlar? Sınıf kuralları nedir? Sınıfta kural koymanın faydaları nelerdir? Kurallar geliştirme Öğrenciler kurallara niçin uymazlar? Öğretmenin sınıf içi kuralları belirlerken dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir? Bir kuralın etkili olabilmesi için uyulması gereken noktalar? Bir öğretmenin sınıfta disiplin problemleriyle karşılaştığında alması gereken tedbirler nelerdir? Sınıf Kurallarıyla İlgili İlkeler Nelerdir? Sınıf kuralları örneği

2 KURALLAR Kurallar, önceden verilmiş hazır kararlardır. Deneyimlere dayanarak, gelecekteki belirli durumlarda nelerin nasıl yapılmasını iyi olacağını nelerin beklendiğini, uyulmadığında nelerin olacağını açıklayarak yöneticinin işini kolaylaştırır.

3 Kendisinden nelerin beklendiğini, neleri yapmasının istenmediğini, bunların sonuçlarını önceden bilen öğrenci, davranışlarını düzenlemeye yönelecektir. Sınıftaki ilişkilerin karmaşıklığı, onları, kural koyarak düzene sokmayı gerekli kılar.

4 KURALLAR BELİRLENİRKEN ÜÇ TEMEL PRENSİP :
Kural ifadeleri olumsuz değil olumlu olmalıdır. Kurallar nesnel ve belirli olmalıdır (yoruma açık olmamalı ). Uygulanabilir olmalıdır.

5 Bizim öğretmen daha ilk günden bazı kurallar üzerinde durmayı sever.

6 SINIF KURALLARI Öğrencilerden beklentiler.
İletişim ile arkadaşça ama işe yönelik ortam. Sınıftaki davranış kurallarının belirlenmesi ve uygulanması süreçleri ile gerçekleştirilebilir.

7 - Öğretmenin kural belirtmesinin en uygun zamanı okulun ilk günleridir
- Öğretmenin kural belirtmesinin en uygun zamanı okulun ilk günleridir. Kurallar (amaçlara dönük kararlar dizisi) belirlenirken amaca dönük olması kadar, uygulanabilir olması gerekir. - Sınıfta uyulması gereken kuralların belirlenmesinde öğretmen , öğrencilerinde görüşlerini almalıdır. Öğrenci katılımı ile belirlenen kurallara öğrencilerin uymaları gerekir.

8 SINIFTA KURAL KOYMANIN FAYDALARI NELERDİR?
Herkes için geçerli olduğundan yansızlığı sağlar. Kişisel isteklere ve geçiştirmelere engel olur. Kararları herkesin kabul etmesini ve yerine getirmesini sağlar. Ödül ve ceza uygulamalarına objektiflik getirir. Yönetme ve planlama işlerini kolaylaştırır.

9 KURALLAR GELİŞTİRME Hepimiz bir yerdeki kuralları ve bizden ne beklendiğini bildiğimizde kendimizi rahat hissederiz. Öğrenciler de… Öğrenmede güvenli ve düzenli bir ortam önemlidir.

10 Okuldaki ve sınıftaki bazı kuralları yasa ve yönetmelikler koymuştur.
Ayrıca seviyeye, derse ve imkanlara göre öğretmen de –yasa ve yönetmeliklerle çelişmemek şartıyla- kurallar koyabilir

11 Öğrenciler kurallara niçin uymazlar?
1. Çünkü kuralları tam olarak bilmezler. 2. Kurallara uyma eğitimi almamışlardır. 3. Öğretmen sınıfta ne olup bittiği ile ilgilenmiyordur.

12 Öğretmenin Sınıf içi kuralları belirlerken dikkat etmesi gereken noktalar :
Kurallar belirlenirken, öğrencilerin görüşleri alınmalıdır. Kural sayısı çok fazla olmamalıdır. Kurallar öğrencilerin anlayacağı, açık ve anlaşılır bir dille ifade edilmelidir. Öğrencilere belirlenen kuralların önemi ve yararları anlatılmalıdır. Kurallar öğrencilerin görebileceği bir yere asılmalıdır.

13 Bir kuralın etkili olabilmesi için:
Kurallar herkesin anlayabilmesi için açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmelidir. İfadeler kısa ve özlü olmalıdır. Kural geliştirme,tüm öğrencilerin katılımı ve tartışma ortamı yaratılarak yapılmalıdır.

14 Kurallar listesi uzun olmamalı,yani kurallar sayıca az tutulmalıdır.
Kurallar olumsuz değil,olumlu şekilde ifade edilmelidir. Oluşturulan kurallar,çocukların gelişim düzeylerine göre,uygun harflerle yazılarak sınıfın en uygun yerine asılmalıdır.

15 Kurallara uyulup uyulmadığı sürekli olarak gözlenmelidir
Kurallara uyulup uyulmadığı sürekli olarak gözlenmelidir.Gözlem sonucunda kurallara uyan öğrenciler ödüllendirilmeli,uymayanlara ise önceden belirlenen yaptırımlar uygulanmalıdır.

16 SINIF KURALLARIYLA İLGİLİ İLKELER
Sınıfta düzeni sağlayan ve yönetimi kolaylaştıran önemli faktörlerden biri de "Sınıf Kuralları" dır. Sınıf kuralları, öğrencilerin sınıftaki davranışlarını düzenler ve olumlu davranış göstermelerini sağlar. Öğrenciler kendi koyduğu kuralları daha kolay benimser ve uyar. Sınıf kuralları, öğretim yılı başında bir ders konusu gibi ele alınıp öğrencilerle konuşup tartışarak belirlenir. Bunun için:

17 Sınıf kurallarını belirlerken aşağıdaki örnekten yararlanabilirsiniz.
1 Kuralları belirlerken sınıfta düzeni bozan olumsuz öğrenci davranışlarını dikkate alarak olumlu davranışlar üzerinde durunuz ve bu davranışları sınıf kurallarına dönüştürünüz. 2 Sınıf kurallarını öğrencilerin anlayabileceği şekilde ifade ediniz. 3 Sınıf kurallarını bir kartona yazıp sınıfta öğrencilerin görebileceği bir yere asınız. 4 Kuralların yazılı bir örneğini velilere ileterek onların da ilgilenmelerini sağlayınız.

18


"İÇİNDEKİLER Kural nedir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları