Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EL BİLEĞİ-DİRSEK-ÖN KOL YARALANMALARI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EL BİLEĞİ-DİRSEK-ÖN KOL YARALANMALARI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015."— Sunum transkripti:

1 EL BİLEĞİ-DİRSEK-ÖN KOL YARALANMALARI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

2 EKSTREMİTE YARALANMALARI GENEL YAKLAŞIM
Hikaye: –Yaralanmanın mekanizması –Travma birlikteliği ? Osteoporoz ? –Eşlik eden hastalıklar (DM, Kalp yetmezliği)

3 EKSTREMİTE YARALANMALARI GENEL YAKLAŞIM
Fizik bakı: –İnspeksiyonda •Şişlik •Renk değişiklikleri •Deformite

4 –Yaralanmanın distal ve proksimal eklemindeki aktif ve pasif hareketler değerlendirilmeli
–Palpasyonda hassasiyet? Sistematik olmalı Şikayet belirtilen alanların da dışına taşmalıdır. –Nörovasküler durumun değerlendirilmesi redüksiyon veya manüplasyon öncesi yapılmalıdır.

5 GENEL YAKLAŞIM •Ağrı ve şişliğin kontrolü
–Şişme-Elevasyon ve soğuk uygulama –Ağrı-Parenteral ağrı kesiciler –Mücevher ve takılar çıkarılmalı •Oral alım durdurulmalıdır –Cerrahi ? •Kırığa bağlı deformitenin düzeltilmesi(Sedasyoneşliğinde)

6 GENEL TEDAVİ –Kısa dönemde •Ağrının azaltılması
•Damar ve sinirlerdeki gerilimin azaltılması •Kapalı bir kırığın açık bir kırık haline gelmesinin önlenmesi •Nabızsız distal ekstremitedeki dolaşımın düzeltilmesi –Uzun dönemde •Ekstremitenin normal görünüm ve fonksiyonunu kazanması

7 •Dislokasyonların düzeltilmesi
–Dolaşımsal bir problem olmadığı sürece dislokasyonlarda mutlaka düzeltme öncesi x-ray alınmalıdır. Eşlik eden kırık !!! –Redüksiyon sonrası kontrol filminin çekilmeli ---Bu hem hukuki yönden hem de hekimin sağduyulu davranması adına gereklidir.

8 •Açık kırıkların başlangıç tedavisi
–Osteomyelit!!! –Genel yara bakımı kuralları olan irrigasyon, debritman ve antibiyotik bunlar içinde geçerlidir. –Tetanoz ve antibiyotik uygulaması acil serviste yapılabilirken debritman işleminin ameliyathanede yapılması uygundur –Antibiyotik önerisi 1. kuşak sefalosoprin ve aminoglikozit kombinasyonu

9 DİRSEK TRAVMALARI

10

11 Suprakondiller humerus kırıkları
En sık olarak çocuklarda görülür ve çocuklarda meydana gelen dirsek kırıklarının %60’ını oluşturur.• Ekstra artiküler olan bu kırıklarda kırık parça–%95 posteriora–%5 anteriorayer değiştirir. •Atlandığı takdirde kalıcı sakatlıklara neden olabilir. •Nörolojik komplikasyon oranı % 7 (Radialveya mediansinir)

12 Suprakondiller humerus kırıkları
•Vasküler yaralanmalarda mutlaka akla gelmelidir. –Radial nabız yokluğu (spazma bağlı) çocuklarda oldukça sıktır .–Brachial arterde değerlendirilmelidir. •En ciddi komplikasyonu Volkman İskemik Kontraktürüdür. •Tedavi –Kırığın tipine –Eşlik eden komplikasyona Medyan sinire zarar verebilir Başparmak pozisyonunu kontrol ediniz İşaret parmağının his algılamasını kontrol ediniz Sabitleme: Üst uzun kol

13 DİRSEK Dirsek Çıkıkları •En sık görülen 3. çıkık türü
•En fazla posteriora •Açık el üzerine düşme ile mg. •Klinik: –Kol 45 derece açılı vaziyettedir. –Olekranon başı posteriorda belirgindir. –Şişme şiddetlidir. •Nörovasküler yaralanma %8-23 –Ulnar sinir –Brachial arter

14 Dirsek Çıkıkları •Tedavi –Sedasyoneşliğinde redüksiyon –Atel
•Ortopedi konsültasyonu –İrredüktabl çıkıkta –Nörovasküler yaralanma varlığında –Eklem kapsülü yırtığında –Eşlik eden kırık varlığında –Açık kırıklarda istenmelidir.

15 Radyal baş çıkığı -Dadı dirseği-
Genellikle 1 ile 4 yaş arasında Kolun aniden çekilmesi nedeniyle oluşur Kol bükülmüş ve öne doğru durur. Travma yoksa, röntgen gerekmez Supinasyon ve fleksiyon ile yerine yerleştiriniz

16 Radius başı çıkığı •1-4 yaşlar arası sık 7 yaş üzeri nadir •Mekanizma:
–Dirsek ekstansiyonda ve ön kol pronasyonda iken traksiyon yapılması ile çıkar (Koldan çekme) •Travma yoksa x-ray gerekmez. •Tedavi –Redüksiyon •Supinasyon •Ekstansiyon

17 ÖN KOL YARALANMALARI

18 Kırıklar – Ulna ve radiusun birlikte olduğu
•Büyük bir güç gerektirir –Motorlu taşıt kazaları –Düşme –Direkt travma ile mg. •FM: –Şişme –Deformite –Hassasiyet •Tanı:X-ray •Tedavi: –Kırığın tipine (örn; toruskırığı) –İnternal veya eksternal fiksasyon

19 interkondiler fraktür
suprakondiler fraktür ----ekstensiyon tip suprakondiler fraktüre -----fleksiyon tip suprakondiler fraktüre ------

20 ÖN KOL-Ulna kırıkları •İzole kırıklar ulna üzerine düşme ile mg.
•Tedavi –Nondeplase ise uzun kol alçısı yeterli –Deplase: •10 º’den fazla açılanma •%50’den fazla yer değiştirme •Açık redüksiyon internal fiksasyon

21 •Monteggia Fraktürü: –Ulna şaft fraktürü ve radius başı çıkığı –Açık redüksiyon internal fiksasyon

22 ÖN KOL-Radius kırıkları
Proksimal ya da distal fraktürleri olabilir •Proksimal –İzole fraktürleri proksimal 2/3’te ancak nadir –Proksimal 2/3 fraktürleri genelde deplase –Tedavi: internalfiksasyon •Distal 1/3 –Pronasyondaki kola direkt darbe veya açık el üzerine düşme ile mg.

23 •GaleazziFraktürü –Distal şaft kırığı ve radio ulnar ayrılma
–Ön kol supinasyonda immobilize edilir –Açık redüksiyon

24 DİSTAL RADİUS ULNA KIRIKLARI

25 Colles kırığı •El üzerine düşme ile mg. •Radius dorsale açılanır.
•El bileğinde karakteristik dorsifleksiyon veya gümüş çatal sırtı deformitesi görülür. •Median sinir üzerindeki basınç veya gerilimden dolayı palmar parastezi vardır.

26 Colles’ Kırığı Radius dışa doğru döner
Yaşı >50 olanlarda en sık görülen kırık Dışarıya doğru uzatılmış elin üzerine düşüldüğünde olur. Acilde hematoma anestezik enjeksiyonu ya da sedasyonla yerine konur. FLEKSİYONDA Volar Sabitleme

27 •Anstabilite: –Açılanmanın 20 derecenin üstünde olması, intraartiküler olması, kısalmanın 1 cm’den çok olması Tedavi –Stabil •Kapalı redüksiyon ve alçı –Anstabil •Ekternalveya internal fiksasyon

28 Smith kırığı •Distal radius kırığının volar açılanmasıdır.
•El veya el bileğinin dorsaliüzerine düşme sonucu oluşur. •El palmara yer değiştirir. •Lateral grafi volar açılanma ve yer değiştirmeyi gösterir. •Tedavi Colleskırığı gibidir.

29 EL BİLEĞİ YARALANMALARI

30 ANATOMİ Distal radius scaphoid ve lunate kemiklerle direk eklemleşir.
Distal radiusun 3 eklem yüzeyi(radiokarpal,distal radioulnar, trianguler fibrokartilaj) vardır. Radiusun radiokarpal yüzü konkavdır ve 2 planda  eğilmiştir. 8 karpal kemik 2 sıra halinde dizilmiştir. Distal sıra(trapezium, trapezoideum, capitatum ve hamatum) tamamen stabildir. .

31 EL BİLEĞİ TRAVMALARI El bileği; radius ve ulna distali ile KMK eklemleri kapsar. 8 karpal kemik ve distal radius ile ulna arasındaki eklemlerden oluşan bir kompleksdir. Bu alanda travma sıktır ve tanısı zordur. Fonksiyonel anatominin anlaşılması,travmanın mekanizması ve klinik değerlendirme ;uygun tanı ve tedavi için gereklidir.

32 El bileği: –Kompleks bir yapı –Travma sıktır ve tanısı zor.
– Fonksiyonel anatominin anlaşılması ve klinik değerlendirme; uygun tanı ve tedavi için gerekli Yaralanma sıklıkla el üzerine düşme ile mg.

33 BİLEK YARALANMALARI Karpalkemik kırıkları-Skafoid
•En sık görülen karpalkemik kırığıdır. •Dorsifleksiyondaiken el üzerine düşme sonucu mg. •Avaskülernekroz !!! •FM:–El bileğinin radial kısmında ağrı vardır ve enfiye kutusunda hassasiyet vardır. •Tedavi –Non-deplase kırıklar veya kırıktan şüphelenilen durumlar kısa kol-baş parmak atelinealınır. –Deplase veya anstabilkırıklar uzun kol-baş parmak ateline alınır. –Ortopedi konsültasyonu

34 Skafoid kırık Başlangıçta röntgenler normalmiş gibi görünebilir.
Proksimal skafoid’de avasküler nekroz ile sonuçlanabilir.

35 Skafoid Kırık Skafoid üzerinde hassasiyet varsa,
Başparmağı Spica atele alınız ve 2 hafta içinde röntgeni tekrarlayınız Enfiye kutusu – Sniff-Box Hassasiyeti (X-ray den daha değerlidir)


"EL BİLEĞİ-DİRSEK-ÖN KOL YARALANMALARI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları