Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ & İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ & İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ & İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ & İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ 1."— Sunum transkripti:

1 ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ & İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ & İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ 1

2 . ‘’’Ekmekçiler, standart olarak alınan ekmeği narh üzere pâk işleyeler, eksik ve çiğ olmaya. Etmek içinde kara bulunursa ve çiğ olursa, tabanına let uralar; eksük olursa tahta külâh uralar veyahud para cezası alalar. Ve her etmekçinin elinde iki aylık, en az bir aylık un buluna. Tâ ki, aniden bazara un gelmeyüb Müslümanlara darlık göstermeyeler. Eğer muhâlefet edecek olurlarsa, cezalandırıla.. Eyle olıcak ekmek gâyet eyü ve arı olmak gerekdir.. Aşcılar bişürdükleri aşı pâk bişüreler ve çanakların pâk su ile yuyalar ve tezgâhlarında kâfir olmaya. Ve iç yağiyle nesne bişürmeyeler. Ve bir akçelik eti her ne narh üzerine alurlar ise beş pare olur. Bir akçelik aş alanın aşına bir pâre koyalar. İki pulluk dahi etmek vereler. Bir akçelikden artuk alsalar ya eksük alsalar, bu hisâb üzerine vereler. Cemî‘ Edirne'nin aşcıları ittifakiyle teftiş olundı.. Ve kile ve arşun ve dirhem gözlenile; eksüği bulunanın hakkından geleler. Un kapanında olan kapan taşlarını, mahkeme kararıyla muhtesib (belediye başkanı) dâim görüb gözede. Tâ ki, hile ve telbîs olub un alan ve satan kimesnelere zarar ve ziyân olmaya’’’. DÜNYANIN İLK STANDARTI ‘’İHTİSABI BURSA’’ 2

3 3 ÜRETİM BÖLÜMÜ -Üretim İş Akışı -Çalışan Görev Tanımları -Talimatlar BAKIM-ONARIM BÖLÜMÜ -Bakım İş Akışı -Çalışan Görev Tanımları -Talimatlar SAT-PAZ BÖLÜMÜ -Sat-Paz İş Akışı -Çalışan Görev Tanımları -Talimatlar SATINALMA BÖLÜMÜ -Sat-Paz İş Akışı -Çalışan Görev Tanımları -Talimatlar GENEL MÜDÜR/YÖNETİM -Y.G.G. -Çalışan Görev Tanımları -Talimatlar -Kalite Hedefleri -Kalite Politikası TEDARİKÇİLER MÜŞTERİLER RAKİPLER,ÇEVRE,PAZAR YASAL MEVZUATLAR

4 ISO Nedir?  Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Organization for Standardization)'nun kısaltılmış halidir. 1947 Yılında kurulmuş olup, merkezi İsviçre'nin Cenevre Şehri'ndedir. Kuruluş amacı; dünya çapında geçerliliği olacak şekilde standartlar yayınlamak ve böylelikle ürünlerin/hizmetlerin uluslararası dolaşımına katkıda bulunmaktır.International Organization for Standardization ISO 9001 Nedir?  Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır. ISO 9001:2008 Nedir?  ISO 9000 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 20008 rakamı, bu revizyonun 2008 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu). 4

5 0-GİRİŞ 0.1: GENEL 0.2: PROSES YAKLAŞIMI 0.3: ISO 9004 İLE BAĞLANTISI 0.4: DİĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ İLE UYUM1.KAPSAM 2.ATIF YAPILAN STANDARTLAR 3.TERİMLER VE TARİFLER 4.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 GENEL ŞARTLAR 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 5.YÖNETİMİN SORUMLULUĞU 5.1 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ 5.2 MÜŞTERİ ODAKLILIK 5.3 KALİTE POLİTİKASI 5.4 PLANLAMA 5.5 SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM 5.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 6.KAYNAK YÖNETİMİ 6.1 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI 6.2 İNSAN KAYNAKLARI 6.3 ALT YAPI 6.4 ÇALIŞMA ORTAMI 7.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME 7.1 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI 7.2 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER 7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME 7.4 SATIN ALMA 7.5 ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI 7.6 İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ 8.ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 8.1 GENEL 8.2 İZLEME VE ÖLÇME 8.3 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ 8.4 VERİ ANALİZİ 8.5 İYİLEŞTİRME 5

6 4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 GENEL ŞARTLAR 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI -4.2.1 Genel -4.2.2 Kalite El Kitabı -4.2.3 Dokümanların Kontrolü -4.2.4 Kayıtların Kontrolü 6

7 4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 7

8 4.2.3: DOKÜMANLARIN KONTROLÜ 8

9 4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.2.3: DOKÜMANLARIN KONTROLÜ 9

10 4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.2.4: KAYITLARIN KONTROLÜ 10

11 5- YÖNETİMİN SORUMLULUĞU 5.1 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ 5.2 MÜŞTERİ ODAKLILIK 5.3 KALİTE POLİTİKASI 5.4 PLANLAMA -5.4.1 Kalite Hedefleri -5.4.2 Kalite Yönetim Sisteminin Planlaması 5.5 SORUMLULUK,YETKİ VE İLETİŞİM -5.5.1 Sorumluluk ve Yetki -5.5.2 Yönetim Temsilcisi -5.5.3 İç İletişim 5.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 11

12 KALİTE POLİTİKASI Sektörümüzde Kalite İle Özdeşleşmiş Bir Firma Olmak Hedefi Doğrultusunda; Sürekli Müşteri Memnuniyetini Sağlamak, Takım Anlayışı İle Çalışmak, Her Zaman Güvenilir Bir Firma Olmak, Ülkemizin mevcut yasal şartlarını yerine getirmek, Mevcut Durumumuzu Korumakla Yetinmeyip Sürekli İyileşmeyi Temel Felsefemiz Olarak Belirlemek, Kalite Yönetim Sistemi Şartlarına Sürekli Uymak, Kalite Politikamızdır. GENEL MÜDÜR 12

13 Özel Gerçekçi Ölçülebilir Zamanla sınırlandırılmış Ulaşılabilir -2012 Yılı içerisinde Müşteri memnuniyet oranını %80’den %85’e çıkartmak -En Kısa zamanda bayii sayımızı olağanüstü arttırmak -2012 yılı içerisinde herhangi bir yatırım yapmadan Pazar payını %20’den %70’e çıkartman 13

14 5.5.1: SORUMLULUK VE YETKİ 14

15 5.5.1: SORUMLULUK VE YETKİ 15

16 5.5.2: YÖNETİM TEMSİLCİSİ ÖRNEK 16

17 5.6: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 17

18 6- KAYNAK YÖNETİMİ 6.1 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI 6.2 İNSAN KAYNAKLARI -6.2.1 Genel -6.2.2 Yeterlilik,Eğitim ve farkındalık 6.3 ALT YAPI 6.4 ÇALIŞMA ORTAMI 1.İŞE ALIM 2.ORYANTASYON 3.EĞİTİM 4.PERFORMANS YÖNETİMİ 5.KARİYER PLANLAMASI 18

19 19 6.2.2: YETERLİLİK, FARKINDA OLMA (BİLİNÇ) VE EĞİTİM

20 ÖRNEK 20

21 BİNALAR İLETİŞİM SU VE KANALİZASYON SİSTEMİ ELEKTRİK SİSTEMİ MAKİNE ISINMA VE HAVALANDIRMA SİSTEMİ ARAÇLAR ALTYAPI DEMİRBAŞ 6- KAYNAK YÖNETİMİ 21 MAKİNE ISINMA VE HAVALANDIRMA SİSTEMİ

22 7- ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME 7.1: ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI 7.2 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ ŞARTLARIN BELİRLENMESİ -7.2.1 Ürüne İlişkin Şartların Belirlenmesi -7.2.2 Ürüne İlişkin şartların gözden geçirilmesi -7.2.3 Müşteri İle İletişim 7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME 7.4 SATINALMA -7.4.1 Satınalma Prosesi -7.4.2 Satın alma Bilgisi -7.4.3 Satın alınan Ürünün doğrulanması 7.5 ÜRETİM VE HİZMETİN SUNUMU -7.5.1 Üretim ve Hizmetin Sunum Kontrolü -7.5.2 Özel Proses -7.5.3.Tanımlama ve İzlenebilirlik - 7.5.4 Müşteri Mülkiyeti -7.5.5 Ürünün Muhafazası 7.6 İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ 22

23 KALİTE PLANI Doküman No: KEK.PL.01 Yayın Tarihi: 01.03.2004 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: Sayfa: 1 / 2 KONTROL EDİLECEK PROSES VE ÜRÜN ADI KONTROL CİHAZI KONTROL EDİLECEK PARAMETRE KABUL KRİTERİ TOLERANS KONTROL PERYODU İLGİLİ DOKÜMAN İLGİLİ KAYITSORUMLU TEDARİKÇİLERDEN GELEN HAMMADDE Miktar Kontrolü -Kantar -Göz -Miktar -Sipariş edilen miktarda gelmiş olmalı. %5 -Her hammadde gelişinde KEK.TL.09KEK.FR.03Depo Sorumlusu Genel kontrol-Göz-Ürün -Sipariş edilen hammadde ile gelen hammadde aynı olmalı - -Her hammadde gelişinde KEK.TL.09KEK.FR.03Depo Sorumlusu Kimyasal Madde -PH metre -Refraktometre - PH -Katı madde miktarı -Firmanın istediği ürün kriterlerini sağlamalı + - 0,5 -Her seferde KEK.TL.04 KEK.TL.05 Ürün analiz sertifikası Laboratuar Şefi Boya-DenemeRenk -Firmanın istediği ürün kriterlerini sağlamalı - -Yeni marka denendiğinde KEK.TL.20KEK.FR.06Laboratuar Şefi PROSES AŞAMASI Top Açma-Göz -Yağ lekesi -Kumaş hatası -İplik hatası ---Her Girişte-KEK.FR.04İlgili Operatör 7- ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME 7.1: ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI 23

24 7- ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME 7.4.1: SATIN ALMA PROSESİ 24

25 7- ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME 7.4.1: SATIN ALMA PROSESİ 25

26 7.4.3: SATIN ALINAN ÜRÜNÜN DOĞRULANMASI ÖRNEK 26

27 7.6: İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ 7- ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME ÖRNEK 27

28 8- ÖLÇME ANALİZ İYİLEŞTİRME 8.1 GENEL 8.2 İZLEME VE ÖLÇME -8.2.1 Müşteri Memnuniyet -8.2.2 İç Tetkik -8.2.3 Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi -8.2.4 Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi 8.3 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ 8.4 VERİ ANALİZİ 8.5 İYİLEŞTİRME -8.5.1 Sürekli İyileştirme -8.5.2 Düzeltici Faaliyet -8.5.3.Önleyici Faaliyet 28

29 8- ÖLÇME-ANALİZ-İYİLEŞTİRME 29 8.2.1: MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖRNEK

30 8- ÖLÇME-ANALİZ-İYİLEŞTİRME ÖRNEK8.2.2 İÇ TETKİK 30

31 8- ÖLÇME-ANALİZ-İYİLEŞTİRME ÖRNEK8.2.2 İÇ TETKİK 31

32 8- ÖLÇME-ANALİZ-İYİLEŞTİRME 32 8.2.3: PROSESLERİN İZLENMESİ VE ÖLÇÜMÜ

33 8- ÖLÇME-ANALİZ-İYİLEŞTİRME 8.3: UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ RED ETİKETİ ŞARTLI KABUL KABUL 33

34 8- ÖLÇME-ANALİZ-İYİLEŞTİRME ÖRNEK 34

35 0-GİRİŞ 0.1: GENEL 0.2: PROSES YAKLAŞIMI 0.3: ISO 9004 İLE BAĞLANTISI 0.4: DİĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ İLE UYUM1.KAPSAM 2.ATIF YAPILAN STANDARTLAR 3.TERİMLER VE TARİFLER 4.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1 GENEL ŞARTLAR 4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 5.YÖNETİMİN SORUMLULUĞU 5.1 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ 5.2 MÜŞTERİ ODAKLILIK 5.3 KALİTE POLİTİKASI 5.4 PLANLAMA 5.5 SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM 5.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 6.KAYNAK YÖNETİMİ 6.1 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI 6.2 İNSAN KAYNAKLARI 6.3 ALT YAPI 6.4 ÇALIŞMA ORTAMI 7.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME 7.1 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI 7.2 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER 7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME 7.4 SATIN ALMA 7.5 ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI 7.6 İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ 8.ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 8.1 GENEL 8.2 İZLEME VE ÖLÇME 8.3 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ 8.4 VERİ ANALİZİ 8.5 İYİLEŞTİRME 35

36 ZORUNLU PROSEDÜRLER 4.2.3DOKUMANLARIN KONTROLÜ 4.2.4KAYITLARIN KONTROLÜ 8.2.2İÇ DENETİM 8.3UYGUN OLMAYAN ÜRÜN KONTROLÜ 8.5.2DÜZELTİCİ FAALİYET 8.5.3ÖNLEYİCİ FAALİYET 36

37 KAPSAM DIŞI YAPILABİLEN MADDELER 37 7.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME 7.1 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI 7.2 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER 7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME 7.4 SATIN ALMA 7.5 ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI 7.6 İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ

38  KYS’nin en önemli bileşenidir  KYS’nin etkinliğini ölçmeyi amaçlar  Üst yönetime bilgi akışı sağlar  Bağımsızlık ilkesini benimser  Sistemlerin ara kontrolüdür  Planlı ve sistematik bir faaliyettir  Sonuçları raporlanır  Belirli mekanizma ve prosedürlere göre uygulanır TETKİK NEDİR ? 38

39 PLANLA UYGULA ÖNLEM AL KONTROL ET PUKÖ DÖNGÜSÜ 39

40  Zayıf noktaların güçlendirilmesi  KYS’nin sürekli iyileştirilmesi  Müşteri memnuniyetinin arttırılması  Kalite bilincinin geliştirilmesi  Yönetimin uygulamaları takip etmesi  Doküman uygulama bilincinin geliştirilmesi  Hedefler önündeki engellerin yok edilmesi  KYS’nin etkinliğinin ölçülmesi NİÇİN TETKİK NEDİR ? 40

41  TÜRLERİ AÇISINDAN 1.UYGULAYAN AÇISINDAN TETKİKLER 2.KAPSAMI AÇISINDAN TETKİKLER TETKİK TÜRLERİ 41

42 UYGULAYAN AÇISINDAN TETKİKLER 1.Birinci taraf tetkiki (İç tetkik) 2.İkinci taraf tetkiki (Müşteri tetkiki) 3.Üçüncü taraf tetkiki (Belgelendirme tetkiki) TETKİK TÜRLERİ 42

43 43 Kapsam açısından üçe ayrılır: 1.ÜRÜN TETKİKİ 2.SÜREÇ TETKİKİ 3.SİSTEM TETKİKİ TETKİK TÜRLERİ 2-KAPSAMI AÇISINDAN TETKİKLER

44  Üst yönetim  Yönetim temsilcisi  Kalite yöneticisi  Bölüm yöneticisi  Baş tetkikçi  Tetkikçi  Kılavuz TETKİKLERDE ROL ALANLAR 44

45  Olumlu Özellikler √ Olumsuz Özellikler Nezaket Eleştirici Arkadaşça Tartışma Yardımcı İnatçı YapıcıSonuç arayıcı Bilgilendirici Saldırgan Algılama Düşüncesiz Sağ görülüTutarsız Kararlılık Esnek olmamak Olumlu Tembel Şeffaflık Hilekarlık Diplomatik Duygusal DürüstÇok bildiğini düşünen OlgunPratik olmayan Alçak gönüllü Dikkatsiz NazikKararsız Araştırmacı Korkak, Çekingen 45 TETKİKÇİLERİN ÖZELLİKLERİ

46 1.PLANLAMA 2.HAZIRLIK 3.UYGULAMA 4.RAPORLAMA TETKİK AŞAMALARI 46

47 MAJÖR Uygunsuzluk Sistemi direkt etkileyen bir prosedürün olmaması veya uygulanmaması, standardın bir maddesinin tamamen eksikliği durumlarıdır. Bir tek Majör uygunsuzluk kuruluşun kalite yönetim sisteminin belgelendirilmemesi anlamına gelir. 47

48 MİNÖR Uygunsuzluk İlgili standardın herhangi bir maddesinin eksik işletilmesi gibi sistemi doğrudan etkilemeyen uygunsuzluklardır. GÖZLEM Denetçinin, denetim sırasında gördüğü bir uygulama ile ilgili kendi bakış açısına göre iyileştirmek anlamında firmaya tavsiye de bulunmasıdır. Gözlem firmaya katkı sağlamak amaçlı yazılır. 48

49 49


"ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ & İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ & İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları