Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ. İNSAN, FİKRİ NASIL ÜRETİR, FİKİR NASIL SONUÇLANIR? Mühendislik Yönetimi  Olayları gözlemleme,okuma  İhtiyaçlara cevabi olarak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ. İNSAN, FİKRİ NASIL ÜRETİR, FİKİR NASIL SONUÇLANIR? Mühendislik Yönetimi  Olayları gözlemleme,okuma  İhtiyaçlara cevabi olarak."— Sunum transkripti:

1 MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ

2 İNSAN, FİKRİ NASIL ÜRETİR, FİKİR NASIL SONUÇLANIR? Mühendislik Yönetimi  Olayları gözlemleme,okuma  İhtiyaçlara cevabi olarak ürün üretme  Mühendis, gerekliliği görme  Olayları günün ihtiyaçlarına uygun hale getirebilecek hadiseleri okuma

3 MUTLU OLMAK NEDİR? MUTLU OLDUĞUMUZU NASIL ANLARIZ? NE İSTEDİĞİNİ BİLİYOR MUSUN? (BİLGELİK) HEDEFİNE ULAŞTIN MI? (BAŞARI) BU BAŞARI İLE ARANDA BİR BAĞ VAR MI? (SEVGİ) EVET MUTLULUK Mühendislik Yönetimi

4 Teknoloji nedir? Başka bir deyişle bilgi ve beceriler ışığında uzmanlaşmış kişiler tarafından malzeme ve bilgiyi birleştirmektir. Buradaki bilgi ve beceri içerisinde matematik fen bilimleri ve sosyal bilimlerdeki özel bilgi ve beceriler,mühendislik analizi ve tasarımı barındırmalıdır. Aeschylus, bu yetenekler için techne kelimesini kullanmıştır. Bu tanım “episteme (bilgi,) kelimesinden farklı olarak “zanaat, yetenek, hüner” anlamlarını karşılar; teknoloji sözcüğünün kökeni de buradan gelir, techne (zanaat, hüner) ve logia (bilgi). Aeschylus ’un burada astronomi ve aritmetiği de techne yani zanaat olarak kabul etmesi ilginç bir ayrıntıdır.

5 Mühendislik Yönetimi nedir? Matematik Fen bilimleri Sosyal bilimlerdeki özel bilgi ve becerileri Mühendislik analiz Tasarım Bilimsel yöntemlerle birleştirerek, bu sistemlerden elde edilecek sonuçları belirleyip, kestirerek değerlendiren ve disiplinler arası bir yaklaşım sergileyen; zaman, para, malzeme, enerji gibi kaynakların verimli kullanımına ve mühendislik hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunur. Mühendislik Yönetimi

6  Üretim,mühendisçe düşünerek yapılmalıdır.  Üretim yönetimi,mühendis becerileri altında yapılsa da insan unsuru göz ardı edilemez.  Mühendislik yönetimi; iş dünyası ile mühendislik prensiplerinin füzyonudur. ÜRETİM VE MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ

7 Mühendislik Yönetimi Ekonomik ve yönetim bilgilerine sahip kişi tahmin yapabilir,ürünün avantaj ve dezavantajlarını ve gerekli materyallerini bilir, risk analizi yapabilir. Ürünün büyümeğe olan katkısını bilmeli,ön görmelidir. Yönetim konusunda uzmanlaşmak, iş hayatına uygun mühendislik prensipleri uygulamalarıyla ilgilidir.

8 Mühendislik Yönetimi Bilimsel disiplinler,tasarımlar,ürün geliştirme süreçleri ve sistemler, Planlama için yönetimsel görevler, Organizasyon,güvenlik,insan unsuru yönetimi, Pazarlama,finans ve diğer hizmetler mühendislik yönetimi alanı içerisindedir.

9 Mühendislik Yönetimi Matematik; Fizik; Fizik felsefeden gelir. Felsefe düşünme, beyni ve uzuvlarımızı doğru yerde kullanma sanatıdır. Sosyal bilimler; Yönetim bilimi, etkileşimde bulunduğu tüm kişilerin tutum ve davranışları, çalışan toplum ilişkileri ve bu davranış ve ilişkilerin bireysel ve toplumsal yönleriyle ilgilenmek durumundadır. Yöneticiler çalışanlarını şirketin amaçları doğrultusunda davranışa sevk edebilmenin ya da müşterileri tüketime yönlendirebilmenin yollarını aradıklarından psikolojiden sık bir şekilde yararlanırlar.

10  Mühendislik Yönetimi Alanı Mühendislik Yönetimi Matematik Statik PsikolojiProje Yönetimi Mühendisli k Yönetimi Yapılacak işlemlerin araştırılması İnsan Kaynakları Organizasyon Modeli Muhasebe Ekonomi Strateji İmalat Sistem Mühendisliğ i

11 Mühendislik Yönetimi MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ MODELİ MY İmalat Sistemleri Müh. İnsan Kaynakla rı Operasyon Araştırmaları Proje Yönetimi İstatistik Psikoloji Muhasebe Ekonomi Strateji Matematik

12 Örneğin: Bir makine üç tane ürün üretiyor; ama siz öyle bir güne denk geldiniz ki, o gün 6 tane üretmeniz gerekiyor. Makineyi iki kat çalıştıracaksınız ancak buna ne gün yeter nede insan. Ama herkes inanırsa bu işe gönlünü koyarsa günde 6 tane çıkar. Bu olay mühendislik yönetimi için çok önemli bir kondur. Mühendislik Yönetimi Not: Mühendislik yönetiminde sadece matematik, fizik ve kimya bilimleri ile bakılırsa sistem yolda kalır. Bundan dolayı sosyal bilimleri dahil etmemiz gerekir. Sonuç:Bütün bunların ışığı altında olayı değerlendirip, ne zaman biteceğini tahmin edecek, bütün bu konuları içine alan bilimin adına mühendislik yönetimi denir. Mühendislik yönetimi boyutu ele alınmaz ise sistem çöker. O zaman siz iyi bir yönetici olamazsınız.

13 Mühendislik Yönetimi Diğer bir örnekte ‘Bir günde teslim’ sloganını incelersek, kendi stratejisinde stoğunda bir günde teslim edebilecek bir kuvvet olursa, o zaman stratejik olarak pazarda yer alma şansı vardır.Yani deponda yeteri miktarda o üründen tutma stratejisi vardır.

14  Bilimsel disiplinler de tasarım, ürün geliştirme ve ürün prosesi geliştirme argümanları vardır.  Üretimde ilk önce ürünü, sonra üretim sürecini tasarlayacaksınız. Bunları yaptıktan sonra planlama, organize etme ve en önemlisi liderlik etme göreviniz vardır.  O zaman mühendislik yönetiminin içine liderlik konusu girer. İyi bir lider, mühendislik yönetimde başarılı olur. Böylece yönetim sürecini ivmelendirir. Not: Bunu yapan para kazanır. Bunu yapamayan düz bir mühendis olur. Mühendislik yönetimini iyi yaparsanız çok önemli bir noktaya gelirsiniz. Mühendislik Yönetimi

15  İnsan unsurunu kontrol edebilme,  Ürünü kontrol edebilme,  Araştırma-geliştirme faaliyetleri,  Pazarlamayı,  Finansı,  Ve diğer hizmetleri kontrol edebilmeyi gerektirir. Mühendislik Yönetimi Mühendislik yönetimi ayrıca;

16 Bir şirkette bilgi ve ürün üretilir. Bu üretim yapılırken; yapılacak işlerin araştırılması, insan kaynakları, proje yönetimi ve imalat sistem ile ilgili mühendislik faaliyetine başvurulur. Bunlara direkt denir. İn direkt olan şeyler ne? Matematik, fizik, kimya, istatistik (istatistik her alanda gerekli; pazarlamada, imalatta, maliyet analizinde gibi), psikoloji, organizasyon modeli, muhasebe, ekonomi, strateji, finans gibi. Mühendislik yönetiminin ilgi alanları; Ürün geliştirme İmalat Prosesin yapılması Dizayn mühendisi Endüstriyel mühendisi Teknoloji Mühendislik Yönetimi

17 Örnek 1: Nükleer bir pil ile bir otomobil teorik olarak çalıştırılabilir. Neden yok böyle bir sistem. Çünkü uygulanabilir değil. Yani mühendislik hayatı, yaşamın gerçeklerinden uzak kalamaz. Yada teorik olarak yapılan bir şey gerçek hayatta yapılacak anlamına gelmez. Mühendislik Yönetimi Mühendislik yönetimi iş ve mühendislik ilkelerinin füzyonu, yani mühendislik kuralları ve disiplinleri ile iş aleminin bir alaşımı (bileşiği) demektir. İyi bir mühendislik yönetimi için, mühendislik prensipleri ile iş aleminin kuralları iç içe girmeli, aksi halde iyi bir yönetici olunamaz.

18  Teknolojik problemleri çözme ve idrak etmenin getirdiği kariyer, mühendisliğin organizasyon, yönetim ve planlama kabiliyetiyle, kompleks sistemin üstesinden gelmeyle olur.  Verilen işi yapmak ve yerine getirmek kariyer için yeterli değildir. Mühendislik Yönetimi

19  Öncelikli Mühendislik Konuları;  Ürün Geliştirme,  İmalat  Yapı ve inşa etme  Dizayn(tasarım) mühendisliği  Endüstri Mühendisliği  Teknoloji  Üretim  İş alanında ve mühendislikteki eğitim ve deneyim gerektiren başarılı mühendislik yöneticisi;  Etkileyicilik ile birlikte verim elde etmeye çalışır. Problem çözme ve operasyon geliştirmeye yoğunlaşır. Mühendislik Yönetimi

20 Başarılı mühendislik yöneticileri için, genellikle eğitim ve deneyim gerektiren iş ve mühendislik kriterleri; -Çalışma etkinliği ve verimliliği, -Problem çözme ve operasyon iyileştirme süreçleridir. Mühendislik alanında ki yöneticiler, insanı anlamak için eğitilmiş; kaynak yönetimi, finans, endüstriyel psikoloji, kalite kontrol, operasyon araştırma ve çevre yönetimi gibi alanlarda kendini geliştirmeli ve bunu hissettirmelidir.

21  Mühendislik yöneticileri; insan kaynakları yönetimi, finans, endüstriyel psikoloji, kalite kontrol, işlemlerin araştırmaları ve çevresel yönetim hakkında bilgilidir, eğitimlidir.  Mühendislik; matematiksel, çalışmayla kazanılmış doğal bilimler ile ilgili tecrübeler ve pratikleri birtakım yollar ve araçlar kullanarak, insanların faydasına ürün veya hizmetler sunar.  Yönetici;planlamayı içine alan aktiviteler kurgular. Karar verme, organizasyon, liderlik yapma ve bu liderlikle kurulan süreci kontrol etme, fiziksel ve bilgisel olan kaynakları kontrol etme, bu kaynakları kullanarak istenilen şekilde ürün ve hizmet sunma konusunda bilgilidir.  Yönetimin İhtiyaç Konuları; İnsan Kaynaklar Metotlar Organizasyon kurma Mühendislik Yönetimi

22  LİDER KİŞİ,REHBER OLAN KİŞİDİR.EMREDİCİ TAVIRLA DAVRANMAZ. LİDER,İNSANLARIN HATASINI GÖRMESİNİ SAĞLAR. DİSİPLİN İÇERİSİNDE İYİMSER TAVIRLIDIR. Mühendislik Yönetimi

23 Mühendislik nedir? Matematik ve doğa bilimlerini öğrenip, tecrübe ve pratik yaparak alet, edevat, metot geliştirerek insanların faydasına sunan bilim dalıdır. Yönetici ne yapar? Karar verebilme yeteneği, organizasyon yapabilme yeteneği, liderlik özelliği ve kontrol edici özelliğini alacak organizasyon kaynaklarına göre yönlendiren kişidir. İnsan, para, fizik, fiziksel ortamlar ve bilimsel ortamları yönlendirerek organizasyon hedefi doğrultusunda ki herhangi bir şeyi verimli ve efektif (etkileyici) bir şekilde başarmaktır. Mühendislik Yönetimi

24 Örnek; Bir toplantı esnasında üretim bölümü x konuyu istiyor, finans bölümü direniyor, planlama bunu zamanında çıkaramayacağını söylüyor, ARGE ben bunu geliştiremem diyor. Bütün bunlara bütüncül gözle bakabilenler üst yönetici olurlar. Üst yöneticinin özelliği; Yukarıdaki örnekteki her bir yöneticinin isteklerini aynı havuzun içine koyabilecek ve hepsinin de ulaşabileceği bir sonucu veya bir metodu ortaya çıkaracak özelliğe sahip olmaktır. Mühendislik Yönetimi

25 Endüstriyel psikoloji; işveren psikoloji, genel müdür psikolojisi, işçinin psikolojisi, satın alıcının psikolojisi gibi alanları kapsar. Çevresel yönetim; çevresel etkiler, tedarikçiler, komşularında psikolojisini dikkate almak gerekir. Rakipler aynı zamanda fiziksel çevre içersindedir. Mühendislik Yönetimi

26 Soru: Bir öğrenci mezun olur olmaz üst yönetici olabilir mi? Hayır mümkün değildir. Anacak potansiyelin olup olamadığını anlamak mümkündür. Üst yöneticinin sahip olması gereken bazı önemli özelliklere sahiptir. Bu özellikler. Sabır; Sabır olmadan diğer özellikler hakkında söz edilemez. İlk tepkiler;Yöneticilikte büyük bir beladır. İlk tepkiler her zaman yanıltır. Acelecilik; Üst yönetici çok konuşmaz. Çok düşünür. Çok sabırlıdır. Söyleyeceği sözü, söylediği zaman geri alamayacağı için çabuk söylemez. Bu sebepten dolayı acelecilik üst yönetici için tehlikelidir. Böyle bir özelliği olan varsa bunun üzerine çalışmalıdır. Bu özellikler üzerinde çalışan insan bir yere kadar gelebilir. Mühendislik Yönetimi

27 Üst yönetici özelliğini bir örnek ile tekrar açıklayalım. Örnek; Üretim planlama:“Bu ürün 15 gün içinde biter. Zaman analizi yaptım. Buna göre bu ürünler 15 gün içinde çıkması gerekiyor. ” Üretim müdürü: “Ben bu işi yapamam çünkü 5 tane bölümden 20 tane adam izin aldı. Benim bunu 15 gün içinde yetiştirmem imkansız.” Finans: ”Çabuk bu ürünü bitirin, faturalandırın yoksa ben bu maaşları ödeyemem” Muhasebe: “Benim vergi dönemim geliyor. Çekler var. Buna çözüm üretin.” Üst yönetici yukarıdaki sorunlara; bütün organizasyona interaktif bir sistem çerçevesinde bakabilme kabiliyetine sahip olan kişidir. Mühendislik Yönetimi

28 Başarılı bir mühendis yöneticisi nasıl olunur? İhtiyaç duyacağınız iki önemli konu var, bunlar eğitim ve tecrübedir. Nerede alınacak bu eğitim ve tecrübe? İş hayatında ve mühendislik alanında. Not: Tecrübe için zaman mı geçmesi gerekir? Hayır başkaların tecrübelerinden yararlanmak gerekir. Ancak bu tecrübeleri tamamını kabul edilmemelidir. Mühendislikte ve iş hayatındaki tecrübe ile eğitimi bir araya getirmezse başarılı sonuç alınamaz. Bu eğitim ve tecrübe “problem çözme yeteneği”, “iyileştirme kabiliyeti” “etkileyicilik sanatını” ve “verimi” kazandıracaktır. Ayrıca insan kaynakları yönetimi ve endüstriyel psikolojiyi bilmezsek bu alanda başarılı olamayız. Mühendislik Yönetimi

29 Kötü Yöneticiİyi Yönetici Çalışanları güdümleyerek iş yaptırır.İnsanları yanına alarak, yapmak istediği şeyi yaptırır; yani koçluk eder. Herkesin onun aleyhine çalıştığını düşünür.Bu nedenle kendisini her konuda otoriter olmaya endekslemiştir. İyi niyetle olaya yaklaşır,personele önyargılı yaklaşmaz. İnsanlara korku salarak iş yaptırır.İnsanlarda heves ve istek uyandırarak iş yaptırır. ‘BEN’ odaklıdır.‘BİZ’ odaklıdır.Ekibine değer verir ve başarıyı sadece kendisine mal etmez. Bir hata olduğunda; hatalı birisini arar bulur ve o kişiyi cezalandırır. Bir hata olduğunda tolere etmeyi iyi bilir. Emredicidir.İster. ‘Git ‘der.‘Hadi gidelim’ der. Mühendislik Yönetimi

30 Yönetim ve ekonomi bilgisine sahip olmakla bir takım tahviller yapabilirsin ve onları öngörebilirsin. Ürün için; kullanacağın araç gereçleri, yapacağın işin avantajını, dezavantajını belirleyeceksin. Ürünle ilgili dezavantajları, avantajları bileceksin ve bunun ekonomik ve yönetimsel açıdan tahvilleri yapacaksın. Örneğin; Otomobil üretiminde ekonomi ve yönetimsel açıdan argümanları ortaya koyacaksın. Bu ürün tutar mı, satılır mı, büyümeye katkısı nedir? İyi bir mühendislik yönetimi, bunu öngörebilir. Mühendislik yönetimi öyle bir kariyerdir ki, teknolojik bir problemin çözümünü getirir. Bu çözümü sağlarken organizasyonu, yönetimi ve planlama kabiliyetini kullanır. Sonuç; Diyelim ki siz mühendislik yönetimi alanında kariyer yapmak istiyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor. Teknolojik problemleri ile yönetim ve organizasyon bakış açısından aynı gözle bakabilmeniz gerekir. Mühendislik Yönetimi

31  Bir şirkete başvurdunuz “ Ben mekatronik mühendisiyim iş arıyorum.” dediniz.  Sizi işe alan kişi:“Senin burada var olmanın bana katkısı ne olacak?” diye bir soru sordu.  “Benim aldığım mühendislik hizmetleri şu argümanlardan oluşur efendim: Elimizdeki malzeme, insan kalitesi, insan kaynağı, çevre faktörleri, finans gerçekleri, muhasebe gerçekleri, ürünün müşteriye kabul ettirilmesi, satın alma faaliyetlerindeki mühendislik detaylarının iyi kullanılması gerekir. Bu ve benzeri unsurları bir araya getirip müşterinin beklentilerine uygun ürünü en düşük maliyetle, en yüksek kar ile satabilme en öncelikli konudur.  Ben kariyer hedefimi bu tanım içerisinde planlıyorum. Bu argümanlar ışığında şirketinize değer katmak istiyorum.”  Mühendislik yönetiminin içinde öyle bir konu vardır ki buda “verim”dir. Diğer bir konuda “etkileyicilik sanatı” dır. Mühendislik Yönetimi Bir iş görüşme mülakatı nasıl olmalı

32 Örnek 2: Piyasada elektrik araçlar var. Neden yaygın değiller. Çünkü maliyeti çok yüksek. Bir akü masrafı 300-400 lira ayrıca bakım masrafları da var. Elektrik aracın tek pozitif yanı, çok az yakıt yakması. Ancak yinede benzin ve türevlerindeki araçlarla rakip olamaz. Benzinli aracın aylık masrafı 300-400 lirayı geçmez. 300 lira yetiyor iken neden elektrik aracı alacak. Yapmış olduğun bütün mühendislik hesapları çöp oldu. Mühendislik Yönetimi

33 YÖNLENDİRME YÖNETİCİ FONKSİYONLARI KONTROL ORGANİZASYON PLANLAMA

34  Yöneticinin kafasında konu ve hedefler olmalıdır.  Planlama yöneticiye doğru şeyleri yapmasında yardım eder.  İyi planlama takibe ihtiyaç duyar.  Ne yapılacağına, ne zaman, nasıl yapılacağına ve kimin yapacağına karar verir. Mühendislik Yönetimi

35  Kaynakların yönetmesi ( insan ve materyal ),  Prosesin organize edilmesi  Planlanan oluşumun tamamlanması  Organizasyon şu soruları takip eder; İnsanlar neyi, nerede nasıl yapacağını ve yöneteceğini? Yapılanmanın nasıl olduğunu? (Muhasebe, Finans) İletişim akışının nasıl olduğunu? Görevlerin nasıl yapıldığını? Mühendislik Yönetimi

36 Hedefleri gerçekleştirebilmek için insan davranışlarını yönlendirmek gerekir, bu sebeple yönetici gerekli insan davranışlarını bilmelidir. Üretebilmek ve üretime devam edebilmek için kendini ve başkalarını motive edebilmelidir. Kendi altındaki personeli etkileyebilmelidir. Yönlendirmede soru sorma tekniği çok önemlidir. Veri denetimi çok önemlidir. Mühendislik Yönetimi

37 SORULAR KISA OLMALI, CEVAPLAR İÇİN BEKLENMELİ BIÇA Ğ I B İ LEYEN B İ LEY TA Ş I KESK İ N DE Ğİ LD İ R, ANCAK KESK İ NLE Ş T İ R İ R.

38 Mühendislik Yönetimi

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81 Takip için güvenilirlik esastır

82 GÜVENİLİRİLİK VARDIR TELAFİSİ OLABİLİR, 2 ŞANSI HAKEDER

83 Üst Seviye Yönetim Olaylara kavramsal bakacak,uzun dönemli problemleri çözebilme ve bir interaktif sistem olarak organizasyona toplamda bakabilme,herkesin açısından olaylara bakabilme yeteneği Örn=Piyasayı öngörebilen kişi Orta Seviye Yönetim İnsanlar arası ilişkilerde ikna edeci olma,ahenk yakalama,liderlik pozisyonunda olayı ele alma,etkin çalışma kabiliyetine sahip olma…Yönetim müdürü,banka müdürü vs. Örn=Reklamcılıkta gazete,dergi vb üzerindeki kişi Süpervizör (gözetmen) Yönetim Teknik aletleri kullanabilme,uygulamalı bilgide uzmanlaşma,süreci yönetme Örnek=Reklam sektöründe kameraman,ışık,video YÖNETİMSEL YETENEKLER Mühendislik Yönetimi ''Küçük insanlar kişileri, normal insanlar olayları, büyük insanlar fikirleri tartışır'' Hyman G. Ricover

84 STRATEJİ Şirketin performansını arttırmak için yöneticilerin rakiplerine bakarak aksiyon birliği oluşturmasıdır. Her kurumun hatta her kişinin bir stratejisi olmalıdır.  Örnek olarak bir LCD monitör üreten fabrikanın stratejisini düşünelim. Fabrikanın ARGE'si hologram monitör buldu diyelim. Bunu endüstriyelleştirmeden rakiplere göre davranıp gereksiz ilerleme yapmamak strateji olabilir. Strateji yavaşlamak olabilir.  Yöneticinin stratejisi de olmalı. Sürekli iş verme üzerine gitmemeli, verimli personel stratejisi uygulamalı. Mühendislik Yönetimi

85 Strateji:Stratejinin birçok tanımı vardır.  Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol ya da  İnsanın veya bir işletmenin geleceğe yönelik vizyonunu tamamlaması için önceden öngörerek geleceği planlayarak yapacağı işlem adımlarını planlamasıdır. Strateji seni yeni bir aşamaya taşıyan cümle olmalıdır. Örneğin:Bir şirket için strateji cümlesi şu şekilde olabilir;’’Gelirimizin % 10’u reklam paylarına ayırarak,çalışanlarımıza hizmet içi eğitim imkanları sunarak, rakiplerimize fark atabileceğimizi düşündüğümüz bir strateji izleyeceğiz.’’ Mühendislik Yönetimi

86 Stratejinin amacı nedir?  Diğer şirketlerin üzerinde rekabetçi bir oluşum getirmek,  Rekabetçi olurken ortalama bir kâr hedeflemek,  Yarının rekabetçilik anlayışını oluşturmak ve yarının hedefini oluşturmak,  Sektörün ne yönde gittiğini görüp rakiplerden hızlı davranmak olarak sıralayabiliriz. Mühendislik Yönetimi

87 AMERİKAN VE JAPON ORGANİZASYONLARINI KARŞILAŞTIRMA AMERİKAN Mobil çalışma Kişisel karar verme Bireysel sorumluluk Hızlı ilerleme Kariyerde uzmanlaşma Belli kontrol tekniği Personel üzerinde ilgi odaklı Ülkemizde kullanabileceğimiz şekliyle bir organizasyon oluşturmak isteyelim ve buna da ALATURKA diyelim; Kendi karar verebilen fakat bunu ilahlaştırmayan bir sistem,ilerleme açısından ürettikten sonra envantere girmesi için resimlerini,raporlarını yazılı hale getirme. Yani böylelikle iki kültürün organizasyon biçimin doğru yönleniri alarak ikisinin ortası bir sistem kurabiliriz. JAPON Ömür boyu çalışma Ortak karar verme Grupça sorumluluk Yavaş ve sistematik ilerleme Genel kariyer bakışı Üstü kapalı kontrol tekniği Grup ilgi odaklı Mühendislik Yönetimi

88 Ömür Boyu İstihdam Yavaş Değerleme Ve Terfi Uzmanlaşmamış Mesleki Gelişme Ortak Karar Verme Ortak Sorumluluk Japon Yönetim Sisteminin Özellikleri

89 Mühendislik Yönetimi Ömür Boyu İstihdam Japon işletmelerinin en önemli özelliği ömür boyu istihdamdır. Bu hayat ile işin bütünleşmesine neden olmaktadır. Japon örgütlerinde personel sık sık işyeri değiştirmez. Bir örgüte girer ve istikrarlı olarak bu işyerinde çalışarak hak edeceği ikramiyeyi almayı amaç edinir. Batı ülkelerinde sosyal sigorta ve emeklilik güvencesi olduğundan, iş görenler kolayca başka işletmelere geçmektedir. Diğer bir deyimle, kısa dönem istihdam yaygındır ve işletmeden transfer olmak bir modadır.

90 Mühendislik Yönetimi Yavaş Değerleme Ve Terfi Japon yönetim biçiminde, önemli bir özellik de yavaş değerleme ve terfidir. Bir insan işe girdikten sonra ne kadar bilgili, zeki ve yetenekli olursa olsun ancak sekiz yıl veya on yıl sonra terfi olacaktır. Bu süre içinde kendisi gibi olan insanlardan yüksek maaş ve ikramiye alamaz. Uzmanlaşmamış Mesleki Gelişme Japonlar, kişisel mesleki bilginin gelişmesine önem vermektedirler. Yani Japonya’da yeni işe atanan bir kimse, bir yıl boyunca işletmeyi bir bütün olarak tanıyabilmek için değişik görevlerde çalışır. Bu süre hayli uzundur.

91 Mühendislik Yönetimi Ortak Karar Verme Japonların en iyi bilinen özelliği, ortak karar vermedeki yaklaşımlarıdır. Batı Avrupa ve ABD deki şef, yönetici veya genel müdür kendi yetki sınırları dahilinde tek başına karar verme sorumluluğunu üstlenmektedir. Batı kuruluşlarının bazılarında da katılımcı karar verme işlemi vardır. Bu işlem, beş ile on kişilik departman üyelerinin bir masa etrafında toplanıp sorunu tartışarak alternatif çözüm tarzları geliştirmelerinden ibarettir. Ancak, fikir ayrılıkları ve çatışmaları önleyici ya da çözümleyici etkin bir yolda henüz bulunamamıştır.

92 Mühendislik Yönetimi Ortak Sorumluluk Japonya’da ortak karar verme mekanizmasının olması hangi kararlardan kimin sorumlu olduğunun belirlenmesini güçleştirmektedir. Batı Avrupa ve ABD'nin yönetim sistemlerinde hangi yöneticinin karar yetkisinin nerede başlayıp nerede açık seçik belirgindir. Görev tanımları ve sorumlulukları ayrıntılarıyla belirtilmiştir. Japonya’lar ekip halinde çalıştıkları için birbirlerini denetleyen kontrol mekanizması geliştirilmiştir. Yönetimde az bencil daha çok işbirliğine dönük bir davranış geliştirmektedir. Böylece çalışanlar birbirlerini anlama, kabul etme, karşılıklı görüş alış verişinde bulunma ekip halinde çalışma sayesinde hata yapma olasılığını çok azaltmaktadır

93 Mühendislik Yönetimi İçe dönük ve dışa dönük kontrol mekanizması Amerika’da dışa dönük kontrol mekanizması vardır. Bu kontrol mekanizması kamuoyuna açık, herkes o adamın o işi yapıp yapamayacağını görür. Buda adamı sonuç almaya zorlar. Japonya’da ise içe dönük kontrol mekanizması vardır. Yani kontrol mekanizması kendi içinde belirlenir ve denetlenir. Dışarıdaki insanlar bunu bilmezler.

94 Japonya sisteminde ki bütün kararlar topluca alındığından bireysel karizmalar veya ego öne çıkmaz. Topluca alınan kararlarda bireyler öne çıkmadığından, birey sorumluluk almaz. Bu da verimin düşük olmasına neden olur. Ancak Japon’ların çok çalışkan bir millet olması bu olumsuz etkiyi azaltır. Soru; Bu iki sistemin ortası yok mudur? Evet vardır. Bu sistemde; insanlara bir hareket alanı sağlanacak ve o hareket alanı içerisinde karar verebilecektir. Ancak toplu kararlarda tamamen bağımsız olmayacaktır. Bu sisteme Türk usulü diyebiliriz Mühendislik Yönetimi

95 JAPON YÖNETİM TARZINDAN AMERİKAN TARZINA UYARLANMIŞ (Z) YÖNETİM YAKLAŞIMINA GEÇİŞ

96 Amerikalılarda bireysel sorumluluk vardır. Kişiye sorumluluk yüklenir ve sonuç istenir. Yani sistem sonuç odaklıdır. Böylece sistem çok hızlı çalışır. Amerika’nın teknoloji alanında lider olmasının nedeni budur. Mühendislik Yönetimi Almanya gurup çalışmasında aşırı mükemmeliyetçilik vardır. Bürokrasi bu sebeple çok uzar. Sonuç alınması gecikir.Bu da maliyetlerin yüksek olmasına neden olur. Olumlu yanı ise ürün kalitesini yükseltir.

97 TEMEL DEĞERLER (İLKELER) Nereye ulaşmak istiyoruz?  Temel değerler kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder.  Kuruluşun çalışma felsefesi nedir?  Kuruluşun çalışmalarına temel teşkil eden ilkeler, standartlar ve idealler nelerdir?  Kuruluşun personeli tarafından benimsenen değerler ve inançlar nelerdir? Mühendislik Yönetimi

98 Bir şirketin stratejik karar vermede kararına rehberlik edecek 4 temel unsur vardır. 1-Misyon 2-Vizyon 3-Değerler 4-İş birlik hedefleri Bu dört unsur karar vermede iyi bir sonuca ulaşmak için olmazsa olmaz değerlerdir.Bu dört unsuru daha detaylı ele alalım. Mühendislik Yönetimi

99  Misyon  Şirketin ne yapacağını tanımlar.  Ürün tanıtılmalıdır.  Şirket o ürüne odaklanmalı,müşteriler bilgilendirilmelidir.  Müşterilerin ihtiyaçlarına ve ilgilerine odaklanılmalıdır.  Misyon görev tanımıdır.  Vizyon  Neyi başarmak istediğini söylemek  Şirketin isteklerini,heveslerini açıkça ortaya koymak  Çalışan motivasyonunu sağlamak  Nasıl başarırız? Sorusuna cevap vermektir.

100 Misyon İfadesi NEDEN? Var oluş nedeni, kuruluş amacı NE? Hizmet alanların ihtiyaçları Nasıl? Yaklaşımlar,yöntemler KİME? Hizmet alan kesimler

101 Misyon Kavramı  Bir kimse kurum veya kuruluşun var oluş nedeni veya kuruluşun yapması beklenen görevidir. Misyon için cevaplanması gereken sorular:  NE yapmamız gerekiyor/bekleniyor?  Bunları KİMİN için yapıyoruz?  Hangi yöntem, yaklaşım ve değerler ile NASIL üretiyoruz? Nasıl çalışıyoruz?  Bunları NEDEN yapıyoruz? Neden varız? Mühendislik Yönetimi

102 Vizyon Kavramı  Bir kurumun ne yapmayı ve bunu nasıl yapacağını ifade eder.Yani misyonda belirttiği görevi nasıl gerçekleştireceğini vizyonda söyler.Açık bir şekilde isteklerini,eğilimlerini burada belirtir. Güçlü Bir VİZYON ; İdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir Özgündür; Aidiyeti belirtir Ayırt edicidir; Diğer kurumlardan farklı olmalıdır Çekicidir; Kurum içinden olan/olmayan herkesin ilgisini çeker

103 VizyonumÇalışanlarımYöneticilerimTedarikçilerimMüşterilerimBen Nasıllar Şirketimde çalışmaktan çok memnunlar Enerji Dolu vizyoner kendini adamış Bizimle çalışmak için çok istekliler sürekli yanımızdalar Ürün ve hizmetlerimiz i almaktan memnunlar Piyasada bilinir olmanın gururunu ve gücünü yaşıyorum Neler Yapıyorlar Çok sıkı ve özverili çalışıyorlar Çok heyecanlı strateji üretiyorlar Şirketimi büyütmek için finansal ortak olmak istiyorlar Bulamadıkları yerde bizi arıyorlar Ekibime güveniyor büyüme planları yapıyorum Neler Söylüyorlar Bu ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyduklarını İş piyasasında tercih edilen profesyoneller olarak görüldüklerini Vade planlarım ve ödeme şartlarıma tamamen uymak istediklerini Markama bağlılar ve artık değiştirmek istemedikleri ni Yeni bir değer daha yaratmak ve kendimi bir daha gerçekleştirm ek istiyorum 5 Yıllık Vizyon Belirleme Örneği Mühendislik Yönetimi

104 Vizyonum ÇalışanlarımYöneticilerimTedarikçilerimMüşterilerimBen Nasıllar Neler Yapıyorlar Neler Söylüyorl ar 5 Yıllık Vizyon Belirleme Matrisi

105 Misyon - Vizyon MisyonVizyon Bugünü yansıtır.Yarını gösterir. Müşterileri belirler.İlham vericidir. Temel süreçleri belirlemeye yarar. Kurumun gitmek istediği yönü belirler. Performans ölçütlerini belirlemeye yarar. Stratejik karar ölçütlerini belirlemeye yarar. Mühendislik Yönetimi

106  Değerler  Çalışanlar ve yöneticiler arasında nasıl bağlantı kurulacağını söyler.  Organizasyon kültürünün temelini kurar.  Çalışanları çözüme ortak yapar.  Temel Hedefler  Şirketlerin gerçekleştirilebilir, teşebbüsleri ölçülebilir hedefler koyması  Önemli konuları adreslemek  Gerçekçi tehditleri ortaya koymak Mühendislik Yönetimi

107  Paydaşlar Şirket içinde performansı gözetleyen ilgili kişiler,gruplar veya kuruluşlardır.  İçsel(Enfüsi) Paydaşlar  Stok tutucular  Çalışanlar  İcracılar ve Yöneticiler  Yönetim kurulu  Dışsal(Afaki) Paydaşlar  Müşteriler ve Tedarikçiler  Kredi sağlayan kuruluşlar  Devlet  Yerel yönetimler ve genel yönetimler Mühendislik Yönetimi

108 SWOT ANALİZİ NEDİR ? Mühendislik Yönetimi SWOT ANALİZİ; incelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir.

109 SWOT ANALİZİ Şirketin yüzleşmesi gereken organizasyon zayıflıklarına, dayanıklılığına, fırsatlarına ve tehditlere dikkat çekmek amacıyla içsel ve dışsal denetimleri inceleyen analizdir. Mühendislik Yönetimi

110 STREANGHTS / Güçlü Yanları WEAKNESSES / Zayıf Yanları OPORTUNITIES / Fırsatlar THREATS / Tehditler Mühendislik Yönetimi

111 OLUMLU YÖNLER 1- Güçlü Yanları 2- Fırsatlar OLUMSUZ YÖNLER 1- Zayıf Yanları 2- Tehlikeler

112 Mühendislik Yönetimi PLAN AÇIKLAMASI KİM: HANGİ ZAMAN ARALIĞINDA: NE İÇİN: NEYİ YAPACAK: NASIL YAPACAK: NEREDE YAPACAK: KİMDEN DESTEK ALACAK: YETKİ İLE HAREKET SAHİP OLDUKLARI YETKİLER: (Örnek:...... İle koordine, İcra,...... İle Yazışma, talimat verme..... SÜRE: Ne kadar süreyle yetkili olacak GÖZLEM ARA DEĞERLENDİRME RAPORU (15 GÜNLÜK- AYLIK) KONUNUN GEÇMİŞİ : Bu güne kadar ne oldu? KONUNUN BU GÜNÜ: Yapılanlar, Yapılamayanlar ve Sebepleri GELECEK: Yapılacakların yazılması? (5N1K unsurlarından gerekenleri kullanarak belirtilecek) AKSİYON PLANI Mevcut Durum Değerlendirme Testinde ortaya çıkan ve eyleme geçilmesi gereken bölümlerle ilgili aşağıdaki Aksiyon Planını kullanarak eyleme geçirebilirsiniz. Aynı şekilde tek kişilik şirketlerde önceki böülmlerde kullanılan hedef ve ödev formları da kullanılabilecektir.

113 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ FİRMALAR İÇİN KULLANILABİLECEK ALTERNATİF SWOT ANALİZİ SONRASI UYGULAMA TAVSİYE RAPORU Aşağıdaki örnek küçük ölçekli bir firmada kullanılan SWOT analizine örnektir. İş Modelinin kullanılamadığı ve bu durumda modele uygun SWOT un yapılamadığı durumlarda ALTERNATİF OLARAK KULLANILABİLECEKTİR: ABC Firması SWOT ANALİZİ ÇALIŞMANIN AMACI Yapılan çalışmada ABC'in emin adımlarla vizyon yolculuğunda ilerlemesine katkı sağlayacak güçlü yönlerinin tespit edilmesi, bununla birlikte iyileşmeye ve gelişime açık alanlarının tespit edilerek çözüm üretmek üzere eyleme geçilmesinin sağlanması, pazar payını artırmak için mevcut fırsatlar ile karşılaşacağı tehlikeleri göz önüne serilmesi hedeflenmiştir.

114 GÖRÜŞ VE ÖNERİLER SWOT Analizinin her bir öğesi için iki basamaklı eylem planı yaratılmıştır. İlk basamakta Güçlü Yönler hariç diğerleri için bir etkinlik matrisi hazırlanmıştır. Yönetim ve/ veya çalışanlar arasından seçilecek gruplarla etkinlik analizi yapılarak öncelikli konular belirlenmeli, daha sonra oluşturulacak kurullarla bu konularda ilerleme sağlanması yoluna gidilmesinin firmanın etkinliğine önemli katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Güçlü yönler (S) 6 aylık veya yıllık anket uygulaması yapılarak hangi konuda ne seviyede olunduğu tespit edilerek güçlü yönlerin sürekliliğinin sağlanması mümkün olabilecektir. Müteakip dönemlerde yapılacak iyileştirme çalışmaları sonrası zayıf yönlerden bazıları güçlü yönlere transfer edilebilecek ve yeni dönem anketlerde güçlü yönlerin durum tespitine dâhil edilebilecektir. Konuyla ilgili detaylar aşağıdadır.

115 1.Genç bir ekibin olması 2.Vizyoner bir şirket olması 3.Çalışanlarına değer vermesi 4.Ekip içerisinde yardımlaşmanın ön planda durması 5.Çalışanlar arasında arkadaşlık bağının güçlü olması 6.Dinleyen (iyi dinleyen) bir şirket yapısının olması 7.Güncel teknoloji kullanılması 8.Referans isteğinin güçlü olması 9.Nish paketlere/çözümlere sahip olması 10.Şirket içerisinde kendi ürünlerinin kullanılması 11.Kadro yapısının güçlü olması 12.Organizasyon şema ve kademelerinin olması (Yeni) 13.Güçlü bir satış ekibi, destek ve yardım ekibine sahip olması 1.Şirket içi (takımlar arası) iletişim eksikliği 2.Motivasyon eksikliği 3.Eğitim eksikliği (şirket içi ve şirket dışı eğitimler) 4.Aktivite eksikliği (organizasyon) 5.Öneri sisteminin yapılması 6.Şirket sisteminin yapılması 7.Teknik personel eksikliği 8.Fiziksel yer problemi 9.Sosyal imkânlar 10.Kullanılan ekipmanların standardize edilmesi 11.Dokümantasyonun yeterli olmaması 12.Çalışanların şirketin tüm ürünleri hakkında yeterli bilgi sahibi olmaması 13.Yeni teknolojileri takip edebilmek açısından gerekli / yeterli AR-GE çalışmalarına kaynak ayrılmaması

116 14.Yurtdışı satışlarının olması 15.Müşteriye doğru ve sürekli cevap verilmesi 16.Kurumsallaşma yolunda ilerleyen bir şirket 17.Yurtdışı şirketine sahip olması 18.Geliştirmeye açık ürünlerin olması 19.Farklı sektörlere çözüm üretilmesi 20.Çözüm odaklı olması 21.Maaşların aksamadan yatması 22.Cumartesi günlerinin tatil olması 23.Yöneticiler ile iletişimin kolay olması 24.Yapıcı eleştirilere açık olması 25.Müşteri yelpazesinin fazla olmasından tüm piyasayı tanıma imkânı 26.Gelişmeye yönelik aksiyonların alınması 27.Çalışanların fikirlerine değer verilmesi 28.Tecrübesiz kişilere iş olanağı sağlanıp yetiştirilmesi 29.Kişisel problemlerde izin için inisiyatif sağlanması 30.Farklı teknolojileri tanıma imkânı, geliştirilmesi 31.Yeni yapılanma ile çalışanlarına kariyer imkânı sağlanması 32.Çalışanlar arasındaki uyum ( kaygı; çalışan sayısının artmasıyla bu uyumun yok olması) 14.Reklam, promosyon, pazarlama çalışmalarına yeteri kadar kaynak ayrılmaması. 15.Çalışanların kullandığı ekipmanların yeterli düzeyde ve sürekli iyileştirilebilir olmaması. 16.Daha fazla müşteriye (hedef kitle) ulaşabilmek için, yaygın olarak kullanılan yazılım şirketleriyle çözüm ortaklığı yapılması 17.Hızlı ve nitelikli desteğin sürekli verilebilmesi için destek ekibinin nitelik / nicelik bakımından minimum düzeyde sürekli sağlanması. 18.Geliştirdiğimiz ürünlerin gerçek değerini yansıtacak sunumun / tanıtımın gerçekleştirilmemesi. 19.Bazı sektörlerde referansın azlığı ya da hiç olmayışı. 20.Kurum içi mentorluk sisteminin olmaması.

117 Mühendislik Yönetimi 33.Hedeflerini yüksek belirlemesi ve bu doğrultuda aksiyonlar alınması 34.Destek sistemindeki anket ile müşteri memnuniyetinin ölçülmesi 35.Türkiye’ nin en önemli alanlarında yazılım geliştiriyor olması 36.Ürettiği yazılımlarla farklı çözümler sunuyor olması 37.Güçlü referanslarının olması 38.Ürettiği çözümlerle yerli rakiplerinin olmaması 39.Yazılımlarıyla ilgili eğitim, danışmanlık, geliştirmelerin kendisi tarafından verilmesi 40.Uygulamaların hızlı sürede ve daha az kaynakla devreye alınması 41.Kendi pazarında, kendi lokasyonunda (Türkiye) yer alan firmalara uygun mevzuatlar sunması 42.Sunduğu çözümlerin farklı dillerde çalışıyor olması 43.Niş pazarlara zamanında girebilmesi

118 Mühendislik Yönetimi 44.Güçlü mali yapı 45.Tamamı Türk mühendisliği 46.Teknoloji geliştirme bölgesinde yer alması 47.Yeni mezunlara istihdam sağlar 48.( Sektörün kalbinde yer aldığından kişisel gelişim olanağı tanıması) 49.Katı organizasyon yapısının bulunmaması 50.Daha hızlı destek ve daha hızlı çözüm sunması 51.Farklı ihtiyaçlara esnek şekilde destek vermesi 52.Yurt içi ve yurt dışında yaygın bilinirlik 53.Müşterinin istek ve beklentilerine göre kurum ve vizyonunu yenileyebilmesi 54.Farklı çözümlere hitap eden ürün çeşitliliği 55.Ürünlerin kullanılabilirlik seviyesinin son kullanıcıya hitap etmesi

119 FIRSATLAR (OPPORTUNITIES) TEHDİTLER (TREATMENTS) 1.Firmaların teknolojiye yatırım yapması 2.Kamunun bilişim sektörüne yönlendirilmesi 3.Şirket yapısının değişmesi, büyüyor olması 4.Şirket içi eğitimlerin olması 5.Devletin firmalara sunduğu bilişim teşviki 6.Bilişim sektöründe çok fazla bilişim sektörünün olmaması 7.Pazardaki öncü firmalara hizmet vermesi, diğer öncü firmalara hizmetlerini sunma fırsatı 8.Üniversite öğrencilerine ürünler ile ilgili eğitim verilmesi 9.Doğu ve Güney Afrika ülkelerinin gelişiyor olması 10.Avrupa ve Amerika pazarında sunduğumuz ürünlerin muadillerinin çok fazla olmaması 11.Firmaların Turqualty üyesi olması Kurum İçi 1.Hızlı büyümenin iyi yönetilmeme durumu ( hizmet kalitesi vs.) 2.Müşteri sayısındaki artışa paralel hizmet kalitesi yönetimi 3.Şirket içi sorununa bağlı aksaklıklar 4.Güncel teknolojiyi yakalayamama 5.Kritik önem arz eden kaynakları kaybetme 6.Firma mülkiyet haklarının korunması 7.Çalışma mekânının yetersiz olması 8.Ortak hedeflerin benimsenmemesi olasılığı 9.Ulaşılamayacak hedefler 10.Liderlik eksikliği 11.Çalışan motivasyonundaki erozyon 12.Yanlış satış stratejisi 13.Çalışanların kendilerini yenileyememesi / geliştirememesi 14.İş sürekliliği ve risk yönetimi eksikliği 15.Gelecekteki yurt dışı firmalarına olan destek durumunun karşılanmama olasılığı 16.Destek ekibinin yetersizliği( eleman sayısı vb.)

120 FIRSATLAR (OPPORTUNITIES) TEHDİTLER (TREATMENTS) 17.Organizasyon/ koordinasyon 18.İletişim 19.Lokasyon 20.Motivasyon 21.Oryantasyon 22.Deneyimli çalışanların rakibe geçmesi 23.Yönetim değişikliğinin risklerini öngörememek ve önlem alamamak 24.Kurumsallaşma sürecinin iyi kurgulanamaması 25.Gelecek sene aynı yemek firması ile çalışılması

121 Mühendislik Yönetimi FIRSATLAR (OPPORTUNITIES) TEHDİTLER (TREATMENTS) Pazar 1.Memnun edilemeyen müşterilerin kötü referansı 2.Ürünlerin rekabet gücünü kaybetmesi 3.Mevcut kullanılan companentlere olan bağımlılık 4.Genel ekonomi durumun kötüleşmesi 5.Rakiplerin artması 6.İş ortaklarından beklenen verimin alınamaması 7.Ürün tanıtımındaki eksiklik 8.Pazarda oluşan fiyatın maliyeti karşılamaması 9.Mevzuatlardaki değişiklikler 10.İmaj kaybı, itibar kaybı 11.Müşteri pazarının daralması 12.Yanlış fiyat politikası( Rakip analizi) 13.Marka yönetimi 14.Gelecek dönem müşteri ihtiyaçlarının öngörülememesi 15.Ürün taklidi 16.Partnerlerin doğru yönetilememesi 17.Siyasi karışıklık (lokal ve yurt dışı) 18.Ekonomik kriz 19.Yeni teknolojide gelişmeleri takip etmemek 20.Z kuşağı 21.Çalışma şeklinin değişmesi 22.Dünyadaki değişmeleri takip etmemek, öngörememe

122 Mühendislik Yönetimi GÜÇLÜ ALANLARA (S) (SWOT) YÖNELİK YAPILMASI TAVSİYE EDİLEN HUSULAR Yukarıda belirtildiği üzere 6 aylık veya yıllık anket uygulaması yapılarak hangi konuda ne seviyede olunduğu tespit edilerek güçlü yönlerin sürekliliğinin sağlanması mümkün olabilecektir. Müteakip dönemlerde yapılacak iyileştirme çalışmaları sonrası zayıf yönlerden bazıları güçlü yönlere transfer edilebilecek ve yeni dönem anketlerde güçlü yönlerin durum tespitine dâhil edilebilecektir.

123 Mühendislik Yönetimi ZAYIF ALANLARA (W) (SWOT) YÖNELİK EYLEMLER ÖNCESİNDE YAPILACAK ETKİNLİK ANALİZİ Aşağıda belirtilen analizle öncelikli olanların belirlenmesinin ardından yönetim kurulu veya yöneticilerin liderlik ettiği çalışma grupları kurularak sorunlarla ilgili çözüm / eylem planı yapılmasının ve uygulamaya geçirilmesinin gelişime önemli fayda sağlayacağı değerlendirilmektedir.

124 TESPİT EDİLEN ZAYIF YÖNLERİN ETKİNLİK ANALİZİ UYGULAMA KOLAYLIĞI UYGULAMA SÜRESİ MALİYET ABCİN İLERLEMESİNE ETKİSİ 0: zor 1: Normal 2: kolay 0: Uzun 1: Normal 2: Kısa 0: Fazla 1: Normal 2: Az 0: Etkisi yok 1: Etkili 2: Çok etkili Şirket içi (takımlar arası) iletişim eksikliği Motivasyon eksikliği Eğitim eksikliği (şirket içi ve şirket dışı eğitimler) Aktivite eksikliği (organizasyon) Öneri sisteminin yapılmaması Şirket sisteminin yapılmaması Teknik personel eksikliği Fiziksel yer problemi Sosyal imkânlar Kullanılan ekipmanların standardize edilmesi Dokümantasyonun yeterli olmaması Çalışanların şirketin tüm ürünleri hakkında yeterli bilgi sahibi olmaması Yeni teknolojileri takip edebilmek açısından gerekli / yeterli AR-GE çalışmalarına kaynak ayrılmaması Reklam, promosyon, pazarlama çalışmalarına yeteri kadar kaynak ayrılmaması Çalışanların kullandığı ekipmanların yeterli düzeyde ve sürekli iyileştirilebilir olmaması

125 TESPİT EDİLEN ZAYIF YÖNLERİN ETKİNLİK ANALİZİ UYGULAMA KOLAYLIĞI UYGULAMA SÜRESİ MALİYET ABCİN İLERLEMESİNE ETKİSİ 0: zor 1: Normal 2: kolay 0: Uzun 1: Normal 2: Kısa 0: Fazla 1: Normal 2: Az 0: Etkisi yok 1: Etkili 2: Çok etkili Daha fazla müşteriye (hedef kitle) ulaşabilmek için, yaygın olarak kullanılan yazılım şirketleriyle çözüm ortaklığı yapılması Hızlı ve nitelikli desteğin sürekli verilebilmesi için destek ekibinin nitelik / nicelik bakımından minimum düzeyde sürekli sağlanması Geliştirdiğimiz ürünlerin gerçek değerini yansıtacak sunumun / tanıtımın gerçekleştirilmemesi Bazı sektörlerde referansın azlığı ya da hiç olmayışı Kurum içi mentorluk sisteminin olmaması NOT: TOPLAMDA 5 VE ÜZERİ PUAN ALANLAR DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULABİLİR.

126 Mühendislik Yönetimi Konular aşağıda "TASLAK" olarak belirtilen kurullara dağıtılarak ve proje bazlı eylem planı Ölçülebilir hedefleri olan Başlangıç-Bitiş tarihli ve 5N1K unsurlarına cevap verebilen detaylı planlar (Kim/Kimler, Ne İçin, Neyi, Ne zaman, Nerede, Nasıl yapacaktır) hazırlanmalı ve yine bir sonraki sayfada örneği bulunan "Örnek İş Takip Raporu"na benzer bir raporla işlerin ilerlemesi takip edilmelidir..

127 Kurul Başkanı (Yönetim Kurulu / Üst Yönetici) Görev dağılımını yaparak toplantıları İlgili Mevzuat Sorumlusu (Konuyla ilgili yasal mevzuatı ve yapılması gerekenleri araştıran ve raporlayan ve koordinatöre ulaştıran) Cari İşlemler Sorumlusu (Yasal mevzuat paralelindeeylem planlarını yürüten ve raporlayan ve koordinatöre ulaştıran) (Firma tarafından uygun görülecek ek / yedek görevli) Genel Koordinatör (Kurul üyelerinden gelen bilgileri toplayan, derleyen, işleyen, raporlayan, takvimleyen, koordine kuran)

128 ÖRNEK İŞ TAK İ P RAPORU PLAN AÇIKLAMASI KİM: HANGİ ZAMAN ARALIĞINDA: NE İÇİN: NEYİ YAPACAK: NASIL YAPACAK: NEREDE YAPACAK: KİMDEN DESTEK ALACAK: YETKİ İLE HAREKET SAHİP OLDUKLARI YETKİLER: (Örnek:...... İle koordine, İcra,...... İle Yazışma, talimat verme..... SÜRE: Ne kadar süreyle yetkili olacak GÖZLEM ARA DEĞERLENDİRME RAPORU (15 GÜNLÜK- AYLIK) KONUNUN GEÇMİŞİ : Bu güne kadar ne oldu? KONUNUN BU GÜNÜ: Yapılanlar, Yapılamayanlar ve Sebepleri GELECEK: Yapılacakların yazılması? (5N1K unsurlarından gerekenleri kullanarak belirtilecek)

129 FIRSATLARA (O) (SWOT) YÖNELİK EYLEM KARARININ ÖNCESİNDE ETKİNLİK ANALİZİ FIRSAT OLARAK TESPİT EDİLEN HUSUSLAR UYGULAMA KOLAYLIĞI UYGULAMA SÜRESİ MALİYET ABCİN İLERLEMESİNE ETKİSİ 0: zor 1: Normal 2: kolay 0: Uzun 1: Normal 2: Kısa 0: Fazla 1: Normal 2: Az 0: Etkisi yok 1: Etkili 2: Çok etkili Kamu ihalelerinin daha efektif takibi Devlet Teşvikleri Geleceğe yatırım maksadıyla üniversite öğrencilerine ürün kullanıcılığı konusunda sertifikalı eğitimler düzenlenmesi Doğu ve Güney Afrika ülkelerindeki gelişmeler. NOT: TOPLAMDA 5 VE ÜZERİ PUAN ALANLAR DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULABİLİR.

130 Konular aşağıda "TASLAK" olarak belirtilen kurullara dağıtılarak ve proje bazlı eylem planı (Ölçülebilir hedefleri olan Başlangıç-Bitiş tarihli ve 5N1K unsurlarına cevap verebilen detaylı planlar (Kim/Kimler, Ne İçin, Neyi, Ne zaman, Nerede, Nasıl yapacaktır) hazırlanmalı ve yine bir sonraki sayfada örneği bulunan "Örnek İş Takip Raporu"na benzer bir raporla işlerin ilerlemesi takip edilmelidir..

131 Kurul Başkanı (Yönetim Kurulu / Üst Yönetici) Görev dağılımını yaparak toplantıları İlgili Mevzuat Sorumlusu (Konuyla ilgili yasal mevzuatı ve yapılması gerekenleri araştıran ve raporlayan ve koordinatöre ulaştıran) Cari İşlemler Sorumlusu (Yasal mevzuat paralelindeeylem planlarını yürüten ve raporlayan ve koordinatöre ulaştıran) (Firma tarafından uygun görülecek ek / yedek görevli) Genel Koordinatör (Kurul üyelerinden gelen bilgileri toplayan, derleyen, işleyen, raporlayan, takvimleyen, koordine kuran)

132 ÖRNEK İŞ TAKİP RAPORU PLAN AÇIKLAMASI KİM: HANGİ ZAMAN ARALIĞINDA: NE İÇİN: NEYİ YAPACAK: NASIL YAPACAK: NEREDE YAPACAK: KİMDEN DESTEK ALACAK: YETKİ İLE HAREKET YETKİLERİ NE OLACAK: (Örnek:...... İle koordine, İcra,...... İle Yazışma, talimat verme..... SÜRE: Ne kadar süreyle yetkili olacak GÖZLEM ARA DEĞERLENDİRME RAPORU KONUNUN GEÇMİŞİ : Ne oldu? KONUNUN BU GÜNÜ : Yapılanlar, Yapılamayanlar ve Sebepleri GELECEK: Yapılacakların yazılması? (5N1K unsurlarından gerekenleri kullanarak belirtilecek)

133

134 FIRSATLAR SORU LİSTESİ DEĞER ÖNERİSİ FIRSATLARI Ürünleri hizmetlere dönüştürerek gelirlerimize süreklilik kazandırabilir miyiz? 12345 Ürün ve hizmetlerimizi dahi iyi entegre etmenin bir yolu var mı? 12345 Müşterilerimizin başka hangi ihtiyaçlarına cevap verebiliriz? 12345 Değer Önerimizi ne gibi öğelerle tamamlayabilir ya da genişletebiliriz? 12345 Müşterilerimiz için başka neler yapabiliriz? 12345 MALİYET/GELİR FIRSATLARI Tek seferlik satış işlemi gelirlerimizi, tekrarlayan gelir akışına çevirebilir miyiz? 12345 Müşteri başka hangi şeyler için para ödemeye razı olabilir? 12345 Dahili olarak ya da ortaklarımızla çapraz satış fırsatımız var mı? 12345 Ekleyebileceğimiz ya da yaratabileceğimiz yeni Gelir Akışları söz konusu olabilir mi? 12345 Fiyatları yükseltebilir miyiz?12345 Maliyeti nerelerde kısabiliriz?12345

135 ALTYAPI FIRSATLARI Daha az maliyetli kaynakları kullanarak aynı sonucu elde edebilir miyiz? 12345 Ortaklardan hangi Temel Kaynakları daha iyi bir biçimde temin edebiliriz? 12345 Hangi Temel Kaynaklardan yeterince yararlanmıyoruz? 12345 Başkaları için değerli olabilecek ama kullanmadığımız fikri mülkiyet hakları var mı? 12345 Temel Faaliyetlerden bazılarını belli bir standarda oturtabilir miyiz? 12345 Genel anlamda verimliliği nasıl arttırırız? 12345 IT'nin desteği verimliliği arttırırmı?12345 Çevremizde dış kaynak kullanım fırsatları var mı? 12345 Ortaklarımızla kuracağımız daha iyi işbirliği, esas faaliyet alanımıza odaklanmamıza yardım eder mi? 12345 Ortaklarımızla çapraz satış yapma fırsatımız var mı? 12345 Ortakların Kanalları sayesinde müşterilere daha iyi şekilde ulaşabilir miyiz? 12345 Ortaklar, Değer Önerimize bütünleyici yönde katkıda bulunabilir mi? 12345 FIRSATLAR SORU LİSTESİ

136

137 GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER SORU LİSTESİ DEĞER ÖNERİSİ DEĞERLENDİRMESİ İŞ M O DE L İ A Ç I S I N D A N Ö N E M DE R E C E S İ 1 - 1 0 Değer Önerilerimiz müşterilerimizin ihtiyaçlarıyla uyumlu 5432112345 Değer Önerilerimiz müşterilerimizin ihtiyaçlarıyla uyumlu değil DE Ğ E RL E N D İ RM E N O T U 1 - 1 0 Değer önerilerimizin zincirleme etki yaratma gücü yüksek 5432112345 Değer önerilerimizin zincirleme etki yaratma gücü düşük Ürün ve hizmetlerimiz arasında güçlü bir sinerji var 5432112345 Ürün ve hizmetlerimiz arasında güçlü bir sinerji yok Müşterilerimiz son derece memnun5432112345Sık sık şikayetler alıyoruz Maliyet/Gelir Değerlendirmesi İŞ M O DE L İ A Ç I S I N D A N Ö N E M DE R E C E S İ 1 - 1 0 Güçlü paylardan yararlanıyoruz5432112345Paylarımız hayli düşük DE Ğ E RL E N D İ RM E N O T U 1 - 1 0 Gelirlerimiz sağlam kaynaklardan geliyor 5432112345Gelirlerimizin kaynağı sağlam değil Düzenli bir gelir akışımız ve sık tekrarlanan satışlarımız var 5432112345 Gelirlerimiz, nadiren tekrarlanan satışlarımızdan geliyor Gelir akışlarımız çeşitlilik arz ediyor 5432112345 Gelir akışlarımız tek bir kaynaktan besleniyor Sürdürülebilir nitelikte bir Gelir akışımız var 5432112345 Gelir akışımızın sürdürebilirliği tartışmalı Maliyete girmeden gelirleri toplayabliyoruz 5432112345 Gelirleri toplamadan önce yüksek maliyet altına giriyoruz Müşterinin para harcamaya istekli olduğu şeyden para kazanıyoruz 5432112345 Müşterinin para harcamaya istekli olduğu şeyden kazanamıyoruz Fiyatlandırma mekanızmamız, para harcama isteği yaratıyor 5432112345 Fiyatlandırma mekanizmamızparayı masada bırakıyor Maliyetlerimiz öngörülebilir5432112345Maliyetlerimiz öngörülemez Maliyet yapımız ile iş modelimiz son derece uyumlu 5432112345 Maliyet yapımız ile iş modelimiz arasındaki uyum çok düşük Operasyonlarımız düşük maliyetli5432112345 Operasyonlarımızın maliyeti çok yüksek Ölçek ekonomilerinden istifade ediyoruz 5432112345 Ölçek ekonomilerinden hiçbir istifade edemiyoruz

138 GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER SORU LİSTESİ ALTYAPI DEĞERLENDİRMESİ İŞ MODELİ AÇISINDAN ÖNEM DERECESİ 1-10 Rakiplerimizin Temel Kaynaklarımızı kopya etmesi çok zor 5432112345 Rakiplerimizin Temel Kaynaklarımızı kopya etmesi çok kolay D E Ğ E R LE N D İ R M E N O T U 1 - 1 0 Kaynakların ihtiyaçları öngörülebilir nitelikte 5432112345 Kaynakların ihtiyaçları öngörülebilir nitelikte değil Doğru anda doğru miktarda Temel Kaynağı devreye sokabiliyoruz 5432112345 Doğru anda doğru miktarda Temel Kaynağı devreye sokmakta zorlanıyoruz Temel Faaliyetleri etkin şekilde icra ediyoruz 5432112345 Temel Faaliyetlerin icrasında yetersizliklerimiz var Temel Faaliyetlerimizin kopyalanması çok zor 5432112345 İcra kalitesi çok yüksek5432112345İcra kalitesi çok düşük Şirket içinde yaptığımız faaliyetlerle dışarıdan temin yoluyla yaptığımız faaliyetler arasındaki denge ideal 5432112345 Kendi başımıza ya çok az ya da çok fazla faaliyet yapıyoruz Tam olarak odaklanmış durumdayız 5432112345 Odaklanamıyoruz ve ortaklarımızla yeterince işbirliği yapamıyoruz Temel Ortaklarımızla iyi ilişkiler yürütüyoruz 5432112345 Temel Ortaklarımızla ilişkileirmiz çatışam ve gerilim yüklü

139 MÜŞTERİ ARAYÜZ DEĞERLENDİRMESİ İŞ MODELİ AÇISINDAN ÖNEM DERECESİ 1-10 Müşteri azalma oranı çok düşük 5432112345Müşteri azalma oranı çok yüksek D E Ğ ERLE N D İ RM E N O T U 1 - 1 Müşteri kitlesinin segmentlere dağılımı çok iyi 5432112345 Müşteri kitlesinin segmentlere dağılımı çok kötü Sürekli yeni müşteri ediniyoruz 5432112345 Yeni müşteri edinmekte başarısız oluyoruz

140

141 POPÜLER OPTİMİST GÜÇLÜ KOLERİK BARIŞÇIL SOĞUKKANLI T AMAM L A YICI KARIŞIM İ L İŞKİ O D AKLI T AMA ML A YI C I KA R IŞIM İŞ O D AKLI DOĞAL KARIŞIM İNSANLARDAN GÜÇ ALIR. DIŞA DÖNÜK. İYİMSER SÖZÜNÜ SAKINMAZ DOĞAL KARIŞIM KARAMSAR. TATLI DİLLİ. İNSANLAR GÜCÜNÜ TÜKETİR Esprili. YumuşakbaşlıKararlı Düzenli Hedef Odaklı DeğilHedef Odaklı ÖNDEGİDER ANALİZEDER MÜKEMMELİYETÇİ MELANKOLİK Artistik Duygusal Duygusuz- Güçlü İradeli Duygusuz- Güçlü İradeli

142 BİLİNEN ÖZELLİKLERİ Sürekli konuşma. Yüksek ses. Parlak gözler. Hareketli eller. Renkli ifadeler. Coşku. Kolay kaynaşma. Tez canlı tutum. Kontrolü çabuk yakalama. Özgüven. Hiç durmama ve gücünü kullanma. Ciddi. Duyarlı. Terbiyeli tutum. Kendini küçümseyen yorumlar. Titiz ve bakımlı görünüş. Mümkün olan her an oturma ya da uzanma. Sakin yaklaşım. Rahat duruş.

143 GÜÇLÜ YÖNLER Her şey hakkında konuşma. Öykü anlatabilme. Coşkulu-Esprili. İyimser. İnsanlardan hoşlanır. Her şeyin sorumluluğunu alabilme. Çabuk ve doğru yargıda bulunma yeteneği. Planlama ve analiz yeteneği. Uzun vadeli hedefler belirleme. Yüksek standart ve ideallere sahip olma. Dengeli. Düzenli. İnce bir espri duygusu. Kişiliğinden genellikle hoşlanılır.

144 İŞ VE LİDERLİK ÖZELLİKLERİ Kısa zamanda iş başarma. İyi sonucu sezme. Genellikle haklı olma. Başaracağına inanç. Kendine güven Yaratıcılık. Detaycılık / Sabır. Yüksek performans. Duygulara karşı duyarlılık. İyi organizasyon. Renkli ve yaratıcı. İyimser,rahatlatıcı. Neşelendiren. İkna eden. Cezbeden. Esin kaynağı olan. Heyecanlandıran. İşbirliğine açıklık. Sakinleştirici etki. Arabuluculuk. Objektiflik. Kendisine hakim olma. Ani karar vermeme. Sorun odaklı değil.

145 Neden geriliyoruz? Neden bu kadar ciddiyet? Bu kadar detay ne işe yarayacak? Artık sadede gelsek. Amma uzattın be! Kafa gitti başka yere. Hoop. Benim kadar çalışıyor musun da şikayet ediyorsun. Atıp tutuyorsun yine boş boş? Hani dayanağın? Ne kadar inceledin de bu yargıya vardın? Biraz sakin olsak da kırmasak birbirimizi… Çok ani karar vermiyor muyuz? Bunun için acele etmesek … ORTAMDA NE DÜŞÜNÜRLER?

146 İnsanlarla etkileşimli. Eğlenceli. Mümkünse masa başı. olmayan (Muhasebe. finans vb. olmayan) Satışçılık vb. Yöneticilik.(İletişim zafiyetini gidermesi şartıyla) Ekip yönetme. Her türlü analiz. hesap kitap. planlama işleri. İnsanlarla iletişim etkileşimli (Psikoloji. Öğretim üyesi. vb. ) NE TÜR İŞLER UYGUNDUR?

147 DUYGUSAL İHTİYAÇLARI Eğlenmek. İlgi. Şefkat. Onaylanma. Kabul görmek. Kontrol altına almak. İtaat edilmesi. Takdir görme. Yeteneklerine güvenilmesi. Düzgün yapmak. Denge. İyi Mekân. Sessizlik. Duyarlılık ve destek. Hiç çatışma yaşamamak. Huzuru korumak Saygılı ortam. Değer verilme. Anlayış. Duygusal destek.

148 Sevilmemek. Ortamın çok ciddi olması. Saate bağlı yaşamak. Harcadığı paranın kaydını tutmak. Kontrolü kaybetmek. İşlerin onun istediği gibi gitmemesi. İş kaybetmek. Terfi edememek. Önemli hastalıklar. Asi bir çocuk. Desteklemeyen eş. Düzeninin bozulması. Anlaşılmamak. Hata yapmak. Standartlarından ödün vermek zorunda kalmak. Büyük kişisel sorunlar. Büyük sorumluluklar. Hayatında büyük değişiklikler yapmak zorunda kalmak. KORKULARI

149 İşten / ortamdan ayrılma. Bahane bulma ve suçlama. Alışverişe çıkma. Eğlenceli bir grup bulma. Agresifleşme. Sıkı kontrol ve çalışma. Harekete geçme. Suçlu avı. Suçluyu cezalandırma. Kabuğuna çekilme. Bunalıma girme. Bir kitaba dalma. Vazgeçme. Sorunlarını herkese anlatma. Ortamdan uzaklaşma. Televizyon seyretme. Yemek yeme. STRESE TEPKİLERİ

150 Dinleyen. Gülen. Öven. Onaylayan. Destekleyici ve mümkünse boyun eğen. Olayları onun bakış açısıyla gören. Hemen işbirliği yapan. Ciddi. Entelektüel. Derin ve akıllıca sohbet edebilen. Onun adına karar veren. İhmal etmeyecek. Saygı gösterecek insanlar. HOŞLANDIĞI TİPLER

151 Eleştiren. Esprilerine yanıt vermeyen. Kendisinin şirin olduğunu düşünmeyen. Tembel ve sürekli çalışmakla ilgilenmeyen. Otoritesine karşı gelen. Bağımsız davranan ya da sadık olmayan. Unutkan. Geciken. Düzensiz. Yapay. Kaçamak yanıt veren. Ne yapacağı seçilemeyen. Fazla hırslı. Çok gürültücü. Ondan çok şey bekleyen insanlar.. HOŞLANMADIĞI TİPLER

152 Düzenli. Arkasını toplayan. duyarlı ve ciddi Mükemmeliyetçi Melankolikler Uzlaşmacı Barışçıl Soğukkanlılar Eğlenceli ve Renkli Popüler Optimistler Çabuk karar veren. sorumluluk alabilen Güçlü Kolerik EŞ TERCİHİ

153 İyi yaptıklarını görün ve iltifat edin. Eğlenmesine olanak tanıyın. İlgi ve şefkat gösterin. Onaylayın. O gülünce gülümseyin. Kısa kesin../ Sadede gelin. Kontrolüne bir şeyler verin. Başarılarını takdir edin. Güvendiğinizi söyleyin. Resmin bütününü gösterin.. Düzgün yaptığı işleri övün. Duyarlılık gösterin ve destek olun. Detaylar için ona makul bir zaman verin. Kartları açık oynayın. Sesinizi yükseltmeyin. Dik dik bakmayın. Öfkeliyseniz onunla konuşmayın. Değer verdiğinizi hissettirin. Anladığınızı belirtin. Zorla karar verdirmeyin İLETİŞİM KURMAK İÇİNYAPIN…

154 Eğlenmek… Keyifli bir iş … Enerjisi yüksek … Tadını çıkarmaya bak… Akmak.. Neşe… Heyecanlı….  Çok özet olarak….  Genel Tablo  Sizin bakışınız….  Yönetilebilir…  Kazanç büyük olabilir  Kontrol edilebilir  Hemen şimdi yapacağı  Veriler..  Analiz sonuçları…  Denenmiş uygulama  Kalite..  Sizi çok net anlıyorum  Kanıtlanmış sonuçlar  Bilimsel veriler…  Ölçümlenmiş… Değerli Sükunetiniz Anlayışınız…. Nezaketiniz…. Çok anlamlı Sizi yürekten anlıyorum Sizi yürekten destekliyorum İLETİŞİMDE KULLANILACAK KELİMELER

155 Düzen konusunda daha az hassas. Ayrıntıları / isimleri unutmaya eğilimli. Abartmaya eğilimli. Daha az ciddi. İşlerin yapılmasında başkalarına GÜVENİR. Tahakkümcü.(Baskıcı) Duyarsız ve sabırsız. Görevleri devretmeye isteksiz. Başkalarına karşı GÜVENSİZ. Çabuk bunalıma girme Hazırlık için çok zaman harcama. Ayrıntılara odaklanma. Olumsuzlukları hatırlama. Başkalarına ŞÜPHEYLE yaklaşma. Zor karar verebilen. Coşkusu ve enerjisi daha düşük. Demirden irade. Değişime DİRENÇ GÖSTERİR. İYİLEŞMEYE AÇIK YÖNLERİ

156 Düzenli olur, Daha az konuşur, Saate bakmayı öğrenirse. Başkalarının karar vermesine olanak tanır ve sonuçlarını bekler, Otoriteyi dağıtır, Herkesin kendisi gibi üretmesini beklemezse. Hayatı çok ciddiye almaz ve başkalarının mükemmeliyetçi olmasında ısrar etmezse. Hedef belirler, Kendisini motive eder, Daha fazlasını yapmayı ve beklenenden çabuk davranmayı arzular, Başkalarının sorunlarını hallettiği gibi kendi sorunlarıyla da yüzleşebilirse. NE ZAMAN GELİŞİR

157 POPÜLER OPTİMİST İnsanlarla ilişki kurmanın önemli olduğu durumlarda popüler optimistler başarılıdır Telefonda ön kısımda müşteri karşılamada yeni fikirler yaratmada ve personel arası ilişkilerde çok iyi performans gösterir. Kayıt tutmalarını beklemeyin Ayrıntılar rakamlar ve zamanlama konusunda pek iyi değillerdir. Ama insanları mutlu ederler

158 GÜÇLÜ KOLERİK Hedef odaklıdırlar. Onlara mücadele edecekleri alanlar ve karşılığında ödüller sunarsanız sürekli hareket edebilirler ve ilerlerler Başkaları ile geçinmenin ne kadar önemli olduğunu zihinlerine kazıdığınız sürece aldıkları tüm sorumluluklarda başarılı olurlar.

159 Mükemmeliyetçi melankolik En iyi performansla çalıştıkları durum başka insanlar tarafından engellenmedikleri zamanlardır. Masaları düzenli. hesapları denktir. mektuplarını düzgün yazar ve işe daima Zamanında gelirler. Her şeyi zamanında isterler Uygun çalışma koşulları ve detaylar için yeterli zaman verildiğinde her zaman ellerinden gelenin en iyisini sergilerler. Ayrıntılar ve uzun vadeli planlama konusunda etkilidiriler. Saygıyla davranıldığında çok sadık insanlardır.

160 Barışçıl Soğukkanlı İyi motive edebilirseniz Harika elemanlar olabilirler. Her şeyin net açıklandığı ne yapacaklarını görebildikleri ve doğru yaptıklarını anlayabildikleri ortamlarda başarılı olurlar Kendi başlarına bırakıldıklarında zaman kaybedebilirler İstedikleri gibi iş görmeye bırakıldıklarında ise çuvallayabilirler. Onların gözünde doğru Zaman hiç gelmeyeceği için ellerindeki her işi sürüncemede bırakmaya eğilimli olurlar İki tarafı da objektif görebildikleri için sorunlar üzerinde derinlemesine düşünme özellikleri son derece iyidir.

161 İş Geliştirme D.I.S.C. ®

162 MENTORLUk

163 Sizlerden Beklenti Mentorluk yapacağınız firmalara katma değer yaratmanız ve yazılacak başarı hikayesine ortak olmanızdır.

164 Diğer Mesleklerle Farkı MENTORLUK Genellikle bir işte/konuda başarıya yönelik eğitim veya talimlerle ilgilenir bir işin nasıl yapılması gerektiğini anlatır. Daha Yaşlı ve tecrübeli birisi ile daha genç ve tecrübesiz birisi arasında bir ilişki söz konusudur. Mentorda bir takım cevaplar vardır Duygusal tepkileri sınırlıdır. Mentor onun davranışlarını ve uzmanlığını tecrübesini gözlemlemenize izin verir, sorularınızı cevaplar, size rehberlik yapar DANIŞMANLIK Genellikle problemlerle ilgilenir ve onları çözecek strateji, metodoloji, uzmanlık ve yapısal değişikliklere ilişkin bilgiler sunar. İlişkiler uzman ve problemli şahıs arasındadır. Danışmanın cevapları vardır. Duygularla işi olmaz yalnızca bilgilendirir. Danışman arkada durur, durumu değerlendirir ve daha sonra size problemin ne olduğunu ve nasıl çözülmesi gerektiğini anlatır. KOÇLUK Genellikle kişinin bu günü ve geleceği ile ilgilenir. Kişinin daha cazip ve arzu edilebilir bir geleceğe ulaşmasına yönelik yollara odaklanır. Koç ve Danışan eşit bir ortaklığı yürütür. Koç danışanının kendi cevaplarını bulmasına yardımcı olur. Duyguların doğal olduğunu farz eder ve danışanının davranışlarını normal karşılar. Koç danışanıyla beraberdir ve onun güçlükleri tanımlamasına yardımcı olur ve bu güçlükleri zafere dönüştürmek için birlikte çalışır. Danışanının arzu ettiği amaçlarına ulaşması konusunda daima sorumlu kalmasını sağlar.

165 D.I.S.C. ® İŞ GELİŞTİRME

166 D.I.S.C. ® İŞİNİZİ TANIMLAYIN K.A.M.Ç.I KONU AMAÇ MEVCUT ÇÖZÜM ISMARLAMA

167 D.I.S.C. ® Güçlü Soru Sorma Metodu (ek1) ile Başarı tanımınıza ulaşacağız. Güçlü Soru Sorma Metodu (ek1) Büyüme Alanı Tanımlama Formu (ek2) ile büyümek istediğiniz alanı belirleyeceğiz. Ana Değerler Belirleme Formu (ek3) ile işinizi temellerine oturtacağınız etiklerinize ulaşacağız. İŞİNİZİ TANIMLAYIN – Pusulanızı, pergelinizi alın.

168 D.I.S.C. ® İŞİNİZİ TANIMLAYIN TUSİAD VİZYON

169 D.I.S.C. ® Son olarak ; Vizyon Belirleme Matrisi Kullanarak hedeflerimizin netleştirilmesini sağlıyoruz ve yolumuzu seçiyoruz. Elbette Açık, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Alakalı ve Zamana Bağlı olarak. İŞİNİZİ TANIMLAYIN – Vizyon ile gideceğiniz yönü belirleyin

170 D.I.S.C. ® 1)Başka bir şirketle birleşme 2)Başka bir şirket tarafından satınalınma 3)Şirketin Satışa Çıkarılması 4)Franchising 5)Çalışana Hisse Satışı 6)Halka Arz ÇIKIŞI BAŞLARKEN DÜŞÜNÜN İŞ PLANIMIZ

171 D.I.S.C. ® İŞİNİZİ TANIMLAYIN K.A.M.Ç.I KONU AMAÇ MEVCUT ÇÖZÜM ISMARLAMA

172 D.I.S.C. ® İŞİNİZİ TANIMLAYIN BAŞARI TANIMIMIZ DEĞERLERİMİZ VİZYON VE HEDEFLERİMİZ İŞ MODELİMİZ HANGİSİ OLACAK ?

173 İş Modeli İle Mevcut Durum Tanımlama D.I.S.C. ®

174

175 ® 1 MÜŞTERİ SEGMENTİ Ürün veya Hizmetleri satmak istediğimiz kurum veya insan gruplarıdır.  Kitlesel Pazar  Niş Pazar  Segmentlere ayrılmış bir pazar

176 D.I.S.C. ® Belli bir müşteri segmenti için sunulan ürüne veya hizmete değer katan özelliktir.özelliktir. 2 DEĞER ÖNERİSİ  Yenilik  Performans  Kişiselleştirme  İşi Yaptırmak İşi Yaptırmak  Tasarım  Marka/ Statü  Fiyat  Maliyet Azaltma  Risk Azaltma  Erişim Kolaylığı  Kullanışlılık

177 D.I.S.C. ® Bir şirketin Değer Önerisi sunmak için istediği Müşteri Segmentine mal veya hizmetini ulaştırma yoludur. 3 KANALLAR  Mağazacılık  Abonelik  Balık yemi ve olta  Ağ Pazarlaması  Doğrudan Satış  Hizmet  Satış Sonrası.

178 D.I.S.C. ® Şirketin belirli müşteri segmenti ile kurduğu ilişki metodudur. 4 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ  Kişisel Yardım  Kişiye Özel Yardım  Self Servis  Otomatik Hizmetler  Topluluklar  Forum

179 D.I.S.C. ® Bir şirketin her bir Müşteri Segmentinden beklediği gelire ulaşma metodudur. 5 GELİR AKIŞI  Ürün veya Hizmet Satışı  Kullanım Bedeli  Abonelik Bedeli  Kiralama  Lisanslı Kullanım  Aracılık Hizmetleri  Reklam

180 D.I.S.C. ® Şirketin iş modelinin yürütmesi için gereken en önemli varlıklardır. 6 TEMEL KAYNAKLAR  Fiziksel : Fabrika, depo, iş yeri  Fikri : Lisans, patent  Beşeri : İnsan Kaynağı  Finansal : Finansal kaynaklara ulaşım gücünü temsil eder.

181 D.I.S.C. ® Şirketin ana iştikal konusudur. 7 TEMEL FAALİYETLER  Üretim  Hizmet  Problem Çözme  Danışmanlık  E ticaret

182 D.I.S.C. ® İşin gerçekleşmesi için gerekli tedarikçi ve iş ortaklarıdır. 8 TEMEL ORTAKLAR  Taşeron Hizmetleri  Stratejik İş Birliği  Ortak Kullanım

183 D.I.S.C. ® Mal veya hizmetin müşteri segmentine kadar ulaşımındaki tüm maliyetleri ifade eder. 9 MALİYET YAPISI  Maliyet Güdümlü İş Modelleri : VESTEL, POLİNAS  Değer Güdümlü İş Modelleri : LÜKS OTELLER

184 D.I.S.C. ® İŞ PLANIMIZ

185 D.I.S.C. ® Benzersiz Ürün veya Hizmet Ürünlerin ve Hizmetlerin Benzersiz Birleşimi Hedef Grubun İhtiyaçlarının Karşılanması için Benzersiz bir yol Benzersiz Teslimat Yöntemi APPLE Macintosh iPod İpad iPhone LOGITECH kapsamlı bilgisayar bileşenleri hattı STARBUCKS Kahve meraklılarının adresi Amazon.COM İnternet yolu ile kitap müzik ve daha fazlası İŞ PLANIMIZ

186 D.I.S.C. ® İŞ PLANI - YEM OLTA - ÖRNEK ÇALIŞMA – Bedava Telefon

187 İş Modeli Örneği- YEM OLTA ®

188 Müşteri Segmenti Perakende Müşterileri Kanallar Perakende Mağazaları Müşteri İlişkisi Müşteriyi Bağlama Unsuru Gelir Akışı 1 Sap satışını takiben sürekli başlık satışı Cash Para Akışı Perakende Yazarkasaları Maliyet Yapısı Pazarlama, Üretim, Lojistik Arge Temel Kaynaklar Patentler Marka Lisans Temel Faaliyetler Pazarlama ArGe Lojistik Temel Ortaklar Perakende Satıcılar Üreticiler Değer Önerisi 1 Sap alın ve sadece başlık değiştirin

189 UYGULAMALI İŞ MODELİ ÇALIŞMASI

190 İş Modeli SWOT Analizi GÜÇLÜ ve ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER

191 İş Modeli SWOT Analizi İş modelinizin genel anlamda bütünlüğünü değerlendirmek önemlidir. SWOT analizi iş modelinin unsurlarını değerlendirmekte kullanılacağı gibi iş modeli üzerinde verimli tartışma imkanı sunacaktır. Bu konuda uygulama için ekteki örneğe bakınız.

192 D.I.S.C. ® İş modeli uygulamasının zaman, ekip, bütçe nedenli zorlukla karşılaşması durumunda Mevcut Durum Değerlendirme Testini kullanarak şirketin genel değerlendirmesini de yapmanız mümkündür. Mevcut Durum Değerlendirme Testi Burada amaç SWOT tablosunu en kısa sürede ve az ekiple oluşturmak ve aksiyon planı çıkarmaktır. Aksiyon Planı İki aracı da ekler de bulabileceksiniz. İş Modeli SWOT Analizi

193 D.I.S.C. ® İŞİNİZİ TANIMLAYIN K.A.M.Ç.I KONU AMAÇ MEVCUT ÇÖZÜM ISMARLAMA

194 İş Modeli SWOT Analizi GÜÇLÜ ve ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER

195 D.I.S.C. ® İş modeli uygulamasının zaman, ekip, bütçe nedenli zorlukla karşılaşması durumunda Mevcut Durum Değerlendirme Testini kullanarak şirketin genel değerlendirmesini de yapmanız mümkündür. Mevcut Durum Değerlendirme Testi Burada amaç SWOT tablosunu en kısa sürede ve az ekiple oluşturmak ve aksiyon planı çıkarmaktır. Aksiyon Planı İki aracı da ekler de bulabileceksiniz. İş Modeli SWOT Analizi

196 FAALİYETLERKOLAYLIKSÜREMALİYETETKİTOPLAM Akredite Kurum Olma00022 Koçluk Eğitimi Standardizasyon11215 Yeni Akredite Koçluk Programı11215 Şube Yönetim Sistemi01214 Üni.lerle işbirliği10214 Yürütülen Koçluk eğitimleri01225 Dernek Kuruluşu01214 Firmalara Eğitim01225 Danışmanlık00112 Yeni Kitap10124 Pazarlama01023 İş geliştirme00123 CRM00123

197 SEÇENEKLERUYGULAMA KOLAYLIĞI UYGULAMA SÜRESİ MALİYET KONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TOPLAM 1 REKLAM11013 2 FUARLAR21126 3 TASARRUF2122 7 4 TURNOVER01023 5 VERİMLİLİK (PERSONEL) 11125 6 PAZAR ARŞT.21115 7 MÜŞTERİ AVCISI SATIŞÇI 00123 8 OUTSOURCE22015 9 DEVLET00213 0: zor 1: Normal 2: kolay 0: Uzun 1: Normal 2: Kısa 0: Fazla 1: Normal 2: Az 0: Etkisi yok 1: Etkili 2: Çok etkili

198 SEÇENEKLERUYGULAMA KOLAYLIĞI UYGULAMA SÜRESİMALİYET VERİMLİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TOPLAM 1 Çalışma Süresi Planlama Eğitimi10124 2 İş Yükü Analizi / dağılımı00123 3 Geribildirim (+) kültürü geliştirme2 1227 4 Ödüllendirme Sistemi Optimizasyonu12227 5 Mola Alanı21126 6 Değer kültürü00123 7 Ofis dizaynı değişimi00022 8 Teknoloji iyileştirme (Bilgisayar vb)11013 9 Teknik destek optimizasyonu10113 10 Mail Trafik optimizasyonu22217 11 Toplantı Kültürü (Eğitim vb.)22217 0: zor 1: Normal 2: kolay 0: Uzun 1: Normal 2: Kısa 0: Fazla 1: Normal 2: Az 0: Etkisi yok 1: Etkili 2: Çok etkili

199 SEÇENEKLERUYGULAMA KOLAYLIĞI UYGULAMA SÜRESİMALİYET TAKIMLAR ARASI UYUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TOPLAM 1 Ortak Etkinlikler (Turnuvalar- Sosyal Sorumluluk-Kulüp) 11013 2 Karma Eğitim01113 3 Bilgi Paylaşım Saati Yaygınlaştırma22217 4 Happy Hour10124 5 Kurumsal Takım Standardizasyonları00011 6 Takımlar Arası Oyuncu değişikliği (Rotasyon) 11125 0: zor 1: Normal 2: kolay 0: Uzun 1: Normal 2: Kısa 0: Fazla 1: Normal 2: Az 0: Etkisi yok 1: Etkili 2: Çok etkili

200 D.I.S.C. ® İŞİNİZİ TANIMLAYIN K.A.M.Ç.I KONU AMAÇ MEVCUT ÇÖZÜM ISMARLAMA

201 D.I.S.C. ® SWOT analizi ile belirlenen ve ETKİNLİK analizi ile öncelikler sırasına konulan konuların sonuca ulaştırılması için kesinlikle iş takibi yapılmalıdır.ETKİNLİK İş Modeli ETKİNLİK Analizi

202 Başarı Tanımlama Formu Farklı girişimciler başarıyı farklı şekillerde tanımlar. Seri girişimci için yeni fırsat yakalamanın ve farklı bir işe girmenin getirdiği adrenali olabilir. Bir diğeri için anlamı istedikleri hayatı yaşayabilmek mali hedeflere ulaşmak olabilir. Başkaları için ise otonomi, yenilik, heyecan, etki yaratmak veya sosyal fayda sağlamak olabilir. Başarı tanımınız alacağınız kararlar için bir filtre gibi hizmet etmelidir. Net bir başarı tanımı onu ne zaman başaracağınızı bilmenize yardımcı olur. Başarının sizin için ne demek olduğu hakkında düşünmeye başlamak için aşağıdaki soruları cevaplayın. Hedefleriniz hakkında düşünürken işinizi nasıl sona erdireceğinizi de düşünün. Onu yeni başlamak için satacak mısınız ? Emekliliğiniz için kaynak mı yaratacaksınız ? Hayatınızın sonuna kadar sevdiğiniz işi yapmak için elinizde mi tutacaksınız.

203 Zamanınız kısıtlı, bu y ü zden onu başkalarının hayatını yaşayarak harcamayın. Başarılı olup olmadığını nasıl bileceksiniz ? …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………… İşiniz için başarıyı ne şekilde tanımlarsınız ? …………………………………………………………………………… Bir çıkış stratejisine sahip misiniz ? Öyleyse hangi noktada ve nasıl bırakmayı düşünüyorsunuz ? …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………

204 Büyüme Alanı Tanımlama Formu Çoğu girişimci işinin büyüdüğünü görmek ister. Girişimciler büyümeyi bir kar, gelir, müşteri, pazar payı – ancak bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde – tanımlar. Burada diğer bir kriter Ne kadar hızlı büyümek istiyorsunuz ? Yüksek beklentileriniz var mı ? gibi hedeflerin belirlenmedir Aşağıdan büyümek istediğiniz alanı seçerek, size özel diğer alanları yazarak devam ediniz.  Kar  Gelir  Müşteriler  Pazar Payı  Çalışanlar  Alanlar  Güç ve Etki  Oluşturulmuş Fikri Mülkiyetler  Topluma Olan Faydalar  Kişisel Tatmin  Diğerleri

205 ToplumDürüstlük  Dahil Olma  Adalet  Müşterilere Yardım  Mükemmeliyet  Mali Kazanç  Bağlılık  Kişisel Gelişim  Fayda  Diğerlerine Saygı  Aile Dostluğu  İtibar  Tanınmışlık  Yakın İlişkiler  Etik Uygulamalar  Toplum  Dürüstlük  Diğer ……. Ana Değerler Belirleme Formu Alacağınız t ü m kararlar ana değerlerinizin yansımasıdır. Değerler işi y ü r ü t ü rken size ve ç alışanlarınıza rehberlik eden en iyi ilke ve inan ç lardır. G üç l ü şirketler, kendisini ana değerlere adamış ç alışanlarla var olabilir. Gelecekte yeni hedefler belirlemeye stratejinizi belirlemeye veya vizyonunuzu yenilemeye karar verebilirsiniz ama ana değerleriniz değişmeyecektir. Bunlar kritik bir karar alınması gereken zamanlarda pusulanız olacaktır.

206

207 2 4 6 8 246 8 10 Ekip Yönetimi ve Mentorluk : Destekleyen, teşvik eden, öğreten, yönlendiren, kontrol ve koordine eden objektif bir yaklaşım sergileme. Planlama ve Koordinasyon: Şirketin genel hedefleri doğrultusunda kısa ve uzun vadeli kaynak planlama, strateji belirleme, koordinasyon ve organizasyon Karar Alma: Zamanında; verilere dayalı, objektif, kollektif destekli karar verebilme. Gelişme Açıklık ve Yenilkçilik: kişisel vemesleki anlamda gelişime açık, yenilikçi bakış açısına sahip, yenilikçilik ve gelişim faaliyetlerini destekleyen. İletişim ve İnsan Odaklılık: İletişime açık; yazılı ve sözlü iletişim becerileri gelişmiş, dış görünüşü ile bulunduğu ortama uyumlu, beden dilini kontrol edebilen, empatik. İş Disiplini ve Sorumluluk: iç motivasyonu yüksek, kurallara uygun hareket eden, şirketine karşı yüksek aidiyet duygusuna sahip. Sonuç Odaklılık : Hedeflenen sonuçlara; belirlenen zamanda, gerektiğinde bireysel gerektiğinde de ekip arkadaşlarıyla birlikte, etik biçimde çalışarak ulaşabilme. Ekip Çalışmasına Yatkınlık Bulunduğu ekip içinde uyumlu ve uzlaşıcı tavırlar sergileme, ekip içindeki rolünü benimseme ve yerine getirme, ekibe ve ekip çalışmasına destek olma. Proaktif Olma: Sorun değil çözüm odaklı olma, sorun çıkmadan olası sorunları öngörebilme ve önleyici tedbirler alabilme, alternatifler çözümler Üretebilme, kararlarının sorumluluğunu üstlenebilme Analitik: Yeterince Detaycı, farklılıkları, tutarsızlıkları tespit edebilen ve çözümüne odaklanabilen

208 2 4 6 8 246 8 10 Ekip Yönetimi ve Mentorluk : Destekleyen, teşvik eden, öğreten, yönlendiren, kontrol ve koordine eden objektif bir yaklaşım sergileme. Planlama ve Koordinasyon: Şirketin genel hedefleri doğrultusunda kısa ve uzun vadeli kaynak planlama, strateji belirleme, koordinasyon ve organizasyon Karar Alma: Zamanında; verilere dayalı, objektif, kollektif destekli karar verebilme. Gelişme Açıklık ve Yenilkçilik: kişisel vemesleki anlamda gelişime açık, yenilikçi bakış açısına sahip, yenilikçilik ve gelişim faaliyetlerini destekleyen. İletişim ve İnsan Odaklılık: İletişime açık; yazılı ve sözlü iletişim becerileri gelişmiş, dış görünüşü ile bulunduğu ortama uyumlu, beden dilini kontrol edebilen, empatik. İş Disiplini ve Sorumluluk: iç motivasyonu yüksek, kurallara uygun hareket eden, şirketine karşı yüksek aidiyet duygusuna sahip. Sonuç Odaklılık : Hedeflenen sonuçlara; belirlenen zamanda, gerektiğinde bireysel gerektiğinde de ekip arkadaşlarıyla birlikte, etik biçimde çalışarak ulaşabilme. Ekip Çalışmasına Yatkınlık Bulunduğu ekip içinde uyumlu ve uzlaşıcı tavırlar sergileme, ekip içindeki rolünü benimseme ve yerine getirme, ekibe ve ekip çalışmasına destek olma. Proaktif Olma: Sorun değil çözüm odaklı olma, sorun çıkmadan olası sorunları öngörebilme ve önleyici tedbirler alabilme, alternatifler çözümler Üretebilme, kararlarının sorumluluğunu üstlenebilme Analitik: Yeterince Detaycı, farklılıkları, tutarsızlıkları tespit edebilen ve çözümüne odaklanabilen

209 10 6 6 6 6

210 6 6 6 6

211 2 4 6 8 246 8

212 2 4 6 8 246 8

213 Piramit sistemi

214

215 ÖĞRENME MERDİVENİ

216 BİLİNÇSİZ/YETERLİ BİLİNÇLİ/YETERLİ BİLİNÇLİ/YETERSİZLİK BİLİNÇSİZ/YETERSİZLİK Mutluluk dolu cehalet Yapamayacağım, biliyorum. Kolay ve zahmetsiz Dikkat verirsem yaparım


"MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ. İNSAN, FİKRİ NASIL ÜRETİR, FİKİR NASIL SONUÇLANIR? Mühendislik Yönetimi  Olayları gözlemleme,okuma  İhtiyaçlara cevabi olarak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları