Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALPER KABASAKAL 6/A 95 SOSYAL BİLGİLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALPER KABASAKAL 6/A 95 SOSYAL BİLGİLER."— Sunum transkripti:

1 ALPER KABASAKAL 6/A SOSYAL BİLGİLER

2 HİTİTLER • M.Ö 2000 yıllarında Anadolu’ya gelerek
Kızılırmak çevresinde devlet kurmuşlardır. • Başkentleri Hattuşaş (Boğazköy) şehridir. Çorum yakınlarındadır

3 • Hititliler Suriye’yi ele geçirmek için Mısırlılarla savaşmışlardır
• Hititliler Suriye’yi ele geçirmek için Mısırlılarla savaşmışlardır.Bu savaşın sonunda iki devlet arasında Kadeş Antlaşması imzalandı. • Kadeş Antlaşması (M.Ö 1280) Dünya tarihinde iki devlet arasında yapılan ilk antlaşmadır. Hitit Devleti M.Ö 1200 yılında Anadolu’ya gelen Frigyalılar tarafından yıkıldı.

4 FRİGYALILAR • M.Ö 1200 yıllarında Hititlerin yıkıldığı bölge üzerinde ve Ankara ,Eskişehir ,Afyon dolaylarında devlet kurdular. • Devletin başkenti Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarındaki Gordion şehridir. • Frigyalılar krallarına Midas ünvanı verirlerdi

5 • Tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır
• Tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Tarım ve hayvancılıkla ilgili sert kanunlar koymuşlar tarıma ve hayvancılığa zarar verenleri şiddetle cezalandırmışlardır. • Frigyalılar M.Ö 7.yüzyılda Kafkaslardan Anadolu’ya gelen Lidyalılar tarafından yıkılmıştır

6 LİDYALILAR Gediz ve Büyük Menderes ırmakları arasında kurulmuştur.
• Kral Giges zamanında bağımsız bir devlet kurmuşlardır. • Başkentleri Sard şehridir.( Bugünkü Manisa-Salihli yakınlarındadır.)

7 • Ticaretle uğraşmışlardır
• Ticaretle uğraşmışlardır.Kral Giges Efes’ten başlayıp Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu’nu yaptırmıştır. • Ticaretteki bu gelişmeler nedeniyle Lidyalılar tarihte ilk kez parayı icad ettiler. • Lidyalılar M.Ö 547 yılında Anadolu’yu işgal eden Persler tarafından yıkıldılar.

8 URARTULAR • M.Ö 900 yılında Doğu Anadolu’da kuruldu. • Başkenti
Tuşpa ( Van) şehridir. • Maden işlemeciliğinde ilerlemişlerdir

9 • Tarımla ve hayvancılıklada uğraşmışlardır
• Tarımla ve hayvancılıklada uğraşmışlardır. Van ovasını sulamak için yaptıkları su kanalları günümüzde bile kullanılmaktadır. Urartu Devleti M.Ö 600 yılında Medler tarafından yıkılmıştır.

10 İYONLILAR • M.Ö 1200 yıllarında Yunanistan’dan göç ederek Ege kıyılarına yerleşen Akalar tarafından kuruldu. • Akalar Ege kıyılarında 12 ayrı şehir kurmuşlar ve şehir devletleri halinde yaşamışlardır. • En önemli İyon şehirleri İzmir, Efes, Milet, Foça’dır.

11 Her şehrin başında ayrı bir kral bulunuyordu
Her şehrin başında ayrı bir kral bulunuyordu.Bundan dolayı hiçbir zaman güçlü bir krallık kuramamışlar ve ayrı ayrı şehir devletleri halinde yaşamışlardır.Siyasi birlik yoktur. • İyonyalılar denizcilikte ileri gitmişlerdir.Ancak zamanla Lidyalıların,Perslerin ve Romalıların egemenliğine girerek kaybolmuşlardır.

12 SÜMERLER • Mezopotamya’da kurulan ilk uygarlık Sümerlerdir. M.Ö 3500’de Orta Asya’dan gelerek Mezopotamya’da devlet kurmuşlardır. • Kanallar açmışlar ve bataklıkları kurutarak tarım ve hayvancılık yapmışlardır. • Tarihte ilk yazıyı Sümerler bulmuşlar ve kullanmışlardır.( Çivi yazısı) M.Ö 3200 • Not: Yazının bulunmasıyla tarih devirleri başlamıştır.

13 • İlk yazılı kanunlar, ilk takvim, ilk matematik bilgileri de yine Sümerlere aittir.
• Sümerler çok tanrılı dine inanırlar ve Ziggurat adı verilen tapınaklarında tanrılarına tapınırlardı ve kurban keserlerdi. • Sümerler Mezopotamya’da kurulan Akadlar tarafından son verilmiştir.

14 BABİLLER • Aşağı Mezopotamya’da kurulmuştur.
• Devletin en güçlü zamanı kral Hammurabi zamanıdır. Kral Hammurabi Sümer kanunlarını geliştirerek uygulamıştır. ( Hammurabi Kanunları diye bilinir)

15 Babil, dünyanın yedi harikasından biri olan “Babil’in Asma Bahçeleriyle” ünlüdür.
• Babilliler M.Ö 6.yüzyılda Persler tarafından yıkılmıştır.

16 ASURLAR • Yukarı Mezopotamya’da kurulmuştur. Ninova şehri başkenttir.
• Asurlular ticaretle uğraşmışlardır. Anadolu, Mısır ve Mezopotamya arasında ticaret yapmışlardır.

17 Asurlular ticaret amacıyla Anadolu’ya geldiklerinde yazıyı da beraberinde getirmişlerdir.Böylece Anadolu hem yazıyı öğrenmiş hem de tarih çağlarına girmiştir. • Asurlular M.Ö 612 yılında Pers egemenliğine girmiştir.

18 AKADLAR M.Ö 2300 lü yıllarda Arabistan’dan gelerek Mezopotamya’da devlet kurdular. • Akadlar; Elam, Asur, Doğu Anadolu ve Akdeniz’i fethederek imparatorluk kurdular. • M.Ö 2150 yıllarında kuzeyden gelen Gutiler tarafından yıkılmıştır.

19 • M. Ö 753’te İtalya’da kurulan Roma İmparatorluğu M
• M.Ö 753’te İtalya’da kurulan Roma İmparatorluğu M.Ö 60 ‘lı yıllarda sınırlarını hızla genişletmiş ve Anadolu,Mısır,Suriye ve Kuzey Afrika’yı ele geçirerek büyük bir imparatorluk kurmuşlardır. Anadolu’da Roma dönemine ait mimari eserler vardır.Bunlar; İstanbul’da Bozdoğan kemeri ve Çemberlitaş, Ankara’da

20 Roma İmparatorluğu M.S 395 yılında Batı Roma ve Doğu Roma ( Bizans İmparatorluğu) olmak üzere ikiye ayrıldı.Doğu Roma’dan (Bizans’tan ) günümüze pek çok mimari eser kalmıştır bunların en önemlisi İstanbul’daki Ayasofya , Yerebatan Sarnıcıdır. • Doğu Akdeniz kıyılarında denizcilikle uğraşan Fenikeliler buldukları 22 harflik alfabeleriyle Anadolu’yu ve Dünyayı etkileyerek katkıda bulunmuşlardır.

21 HİTİTLER HAKINDA RESİM

22

23

24

25

26

27 FRİGYALILAR HAKINA RESİM

28

29

30

31

32

33 LİDYALILAR HAKKINDA RESİM

34

35

36

37

38

39 URARTULAR HAKKINDA RESİM

40

41

42

43

44

45 İYONLULAR HAKKINDA RESİM

46

47

48

49

50

51 SÜMERLER HAKKINDA RESİM

52

53

54

55

56

57 BABİLLER HAKKINDA RESİM

58

59

60

61

62

63 ASURLARLA İLGİLİ RESİM

64

65

66

67

68

69 AKADLARLA İLGİLİ RESİM

70

71

72

73

74

75 PERFORMANS ÖDEVİM BURADA SONA ERMİŞTİR
SLAYTIMI SEYREDENLERE TEŞEKKÜR EDERİM


"ALPER KABASAKAL 6/A 95 SOSYAL BİLGİLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları