Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/14 Akdeniz karasal Karadeniz Türkiye, genelde Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Ancak bununla beraber, birbirlerinden belirgin farklarla ayrılabilen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/14 Akdeniz karasal Karadeniz Türkiye, genelde Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Ancak bununla beraber, birbirlerinden belirgin farklarla ayrılabilen."— Sunum transkripti:

1 1/14 Akdeniz karasal Karadeniz Türkiye, genelde Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Ancak bununla beraber, birbirlerinden belirgin farklarla ayrılabilen karasal ve Karadeniz iklimleri de etkili olmaktadır.

2 2/14 Türkiyegüneş ışınlarının yıllık sıcaklık farkları Dört mevsim Türkiye konumu itibariyle güneş ışınlarının dik geldiği alanın dışındadır. Güneş ışınlarının düşme açısında yıl boyunca büyük farklar vardır. Bunun sonucu olarak Türkiye iklimlerinde yıllık sıcaklık farkları fazladır. Dört mevsim belirgin olarak yaşanır. 0° Greenwich 0° Ekvator

3 3/14 Türkiye bulunduğu konumdan dolayı farklı hava kütlelerinin karşılaştığı yerde bulunmaktadır. Kıyılarımızda sıcaklık güneyden kuzeye doğru azalır.

4 4/14 iklim değişimi farklı mevsim Türkiye’de yer şekillerinin çeşitlilik göstermesinden dolayı kısa mesafede iklim değişimi fazladır ve aynı tarihlerde farklı mevsim özellikleri yaşanabilmektedir.

5 5/14 Yurdumuzun kuzey ve güneyinde dağlarınkıyıya paralel Yurdumuzun kuzey ve güneyinde dağların kıyıya paralel uzanması deniz etkisinin iç kesimlere sokulmasını engeller. Bu durum kıyı ile iç kesim arasında iklimin farklı olmasına neden olur.

6 6/14 Ege Bölgesi’ndekıyıya dik Ege Bölgesi’nde ise kıyıya dik uzanan dağlar arasındaki çöküntü alanları deniz etkisinin 200 km iç kesimlere kadar sokulmasına izin vermektedir.

7 7/14 yükselti Ülkemizde ortalama yükselti fazladır. Yükselti batıdan doğuya doğru gidildikçe artmaktadır. Yükseltinin artmasına bağlı olarak sıcaklık azalır ve kış yağışları daha çok kar şeklinde düşer.

8 8/14 Yüksekliği fazla olan yerler çevresine göre daha fazla yağış alır.

9 9/14 Kuzey Yarım Küre’de Ülkemizin Kuzey Yarım Küre’de yer almasından dolayı,dağlarımızın güneye bakan yamaçları bütün yıl kuzey yamaçlarına göre daha sıcaktır.

10 10/14 Kıyı bölgelerde nem fazla olduğunda buralarda kışlar ılık, yağışlar fazla ve sıcaklık farkları azdır.

11 11/14 kuzeydengüneyden Türkiye’ye kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken, güneyden gelenler sıcaklığı artırır (enlem etkisinden dolayı).

12 12/14 kışın soğuk hava kütlelerinin yazın sıcak hava kütlelerinin Yurdumuz, kışın kuzey kutbundan gelen soğuk hava kütlelerinin, yazın da tropikal kuşaktan gelen sıcak hava kütlelerinin etkisindedir.

13 13/14 SibiryaAfrikaArabistan Ülkemiz kuzeydoğuda Sibirya’nın, güneyde Afrika ve Arabistan yarımadasının etkisinde kalmaktadır. kış dönemindeSibirya Özellikle kış döneminde Sibirya üzerinde oluşan soğuk hava kütlesinin etkisiyle iç ve Doğu Anadolu’da kışlar soğuk geçer. Sibirya Afrika Arabistan

14 14/14 Afrika KıtasıArabistan Yaz döneminde ise ülkemiz, Afrika Kıtası ve Arabistan üzerinden gelen sıcak ve kuru havanın etkisinde kalır. Ülkemizin güney ve güneydoğu kesimlerinde kavurucu rüzgârlar görülür. Afrika Arabistan

15 15/14 Türkiye’de; I. Güneş ışınlarının hiçbir zaman dik düşmemesi, II. Cisimlerin gölgesinin cismin güney yönüne düşmemesi, III. Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması, IV. Kış mevsiminde kuzey kesimlerinde gece uzunluğunun güneydekilerden fazla olması özelliklerinden hangileri, Türkiye’nin Kuzey Yarım Küre’de yer aldığını gösterir? A)I ve IIB) I ve III C) II ve IIID) II ve IV E) III ve IV D ÖSS 2006 CEVAP……..

16 16/14 Türkiye, genelde Akdeniz ikliminin yayılış alanına girer. Buna karşın yurdumuzda birbirinden belirgin farklarla ayrılabilen iklim tipleri görülür. Bu farklılaşmada aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? A) Yer şekli B) Denize göre konum C) Yükselti D) Rüzgârların yönü E) Bölgelerin genişliği E ÖSS 1984 CEVAP……..

17 17/14 Türkiye’de değişik mevsim özelliklerinin aynı zamanda görülebilmesini sağlayan başlıca etken nedir? A) Ilıman iklim kuşağında yer alması B) Yer şekillerinin çeşitliliği C) Denizlerle çevrili olması D) Geniş topraklara sahip olması E) Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi B ÖSS 1983 CEVAP……..

18 18/14 ÖSS 1981 “İznik, Van ve Beyşehir gibi merkezlerin her birinde görülen günlük sıcaklık farkları, Afyon, Çankırı ve Sivas gibi merkezlerin her birinde görülen günlük sıcaklık farklarından daha azdır.” Buna göre, aşağıdaki kentlerin hangisinde günlük sıcaklık farkı en azdır? A) Uşak B) Burdur C) Urfa D) Niğde E) Çorum B CEVAP……..

19 19/14 B KPSS-2009 Bir Türkiye fiziki haritasında kahverengi tonlarının fazla olduğu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karın yerde kalma süresinin uzun olduğu B) Yıllık sıcaklık farkının az olduğu C) Gerçek alanla iz düşümsel alan arasındaki farkın fazla olduğu D) Akarsuların çağlayanlar oluşturduğu E) Ulaşımda güçlüklerle karşılaşıldığı CEVAP……..

20 20/14 Türkiye’de, temmuz ve ağustos aylarının çok sıcak olması, dağların güneye bakan yamaçlarının kuzey yamaçlarından daha sıcak olması, kuzeyden esen rüzgârların hava sıcaklığını düşürmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? A) Topraklarının iki yarımada üzerinde yer alması B) Çeşitli yer şekillerine sahip olması C) Ortalama yükseltisinin fazla olması D) Kuzey Yarım Küre’nin orta kuşağında yer alması E) Üç tarafının denizlerle çevrili olması D JANU 2010 CEVAP……..

21 21/14 Türkiye’de zeytinliklerin çıkabildiği yükselti sınırı kuzeye bakan yamaçlarda genelde 200-250 metreyken güneye bakan yamaçlarda 500-600 metredir. Bu duruma neden olan etmen aşağıdakilerden hangisidir? A) Bakı durumu B) Bağıl nem oranı C) Gündüz süresi D) Toprak türü E) Su kaynakları A KPSS-2010 CEVAP……..

22 22/14 Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden “İstanbul’da yarın kuvvetli kara yel ve şiddetli kar yağışı beklenmektedir.” uyarısı yapılmıştır. Bu uyarının, I. İstanbul’da kuzey sektörlü rüzgârların egemen olması, II. kış mevsiminin yaşanması, III. kuzeybatı yönünden gelen bir hava kütlesi olması verilerinden hangilerine dayanarak yapılmış olması beklenir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III E KPSS- 2010 CEVAP……..

23 23/14 Türkiye’nin aşağıdaki iklim özelliklerinden hangisi bakı etkisiyle açıklanabilir? A)Orta Karadeniz Bölümü’nün yıllık ortalama yağış tutarının Batı Karadeniz Bölümü’nden az olması B)Yazın en yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanması C)Akdeniz Bölgesi’nde maki üst sınırının Ege Bölgesi’nden daha yüksek olması D)Ege Bölümü’nde yıllık ortalama sıcaklığın İçbatı Anadolu Bölümü’nden yüksek olması E)Akdeniz Bölgesi’nde dağların kuzey yamaçlarında karın yerde kalma süresinin güney yamaçlarından uzun olması E ÖSS 2006 CEVAP……..

24 24/14 Ekvatordan kuzeye doğru gidildiğinde enleme bağlı olarak sıcaklığın düştüğü görülür. Kış mevsiminde, I. İzmir’de sıcaklığın Edirne’den daha yüksek olması, II. Samsun’da sıcaklığın Erzurum’dan daha yüksek olması, III. İstanbul’da sıcaklığın Afyonkarahisar’dan daha yüksek olması, IV. Adana’da sıcaklığın Konya’dan daha yüksek olması durumlarından hangileri, yukarıda belirtilen enlem ile sıcaklık arasındaki ilişkiye ters düşer? A)I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV C ÖSS 2007 CEVAP……..

25 25/14 Yeryüzünün herhangi bir yerinde, yükseklere çıkıldıkça bitki örtüsü kutuplara yaklaşılıyormuş gibi değişikliğe uğrar. Türkiye ile ilgili aşağıdaki gözlemlerden hangisi, bu genellemeye örnektir? A) Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde ormanların tahrip edilmesiyle makilerin geniş yer kaplaması B) Kuzey Anadolu Dağları'nda 1000-1200 metreden sonra geniş yapraklı ormanların yerini iğne yapraklılara bırakması C) Akdeniz iklimine özgü bazı bitki türlerinin Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesiminde de görülmesi D) Akdeniz ve Ege bölgelerinde tropik bitkilerin yetişebilmesi E) Toros’ların kuzey ve güney yamaçlarında orman üst sınırının farklı olması B ÖSS 2005 CEVAP……..

26 26/14 Kentler Yıllık ortalama sıcaklık (°C) Iğdır..................................11,5 Erzurum............................ 6,0 Ankara............................. 11,6 Yukarıdaki tabloda, üç kentin yıllık ortalama sıcaklıkları verilmiştir. Aynı enlem üzerinde yer almalarına karşın Erzurum’un yıllık ortalama sıcaklığının Iğdır ve Ankara’dan düşük olmasının başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Denize olan uzaklığının daha fazla olması B) Yükseltisinin daha fazla olması C) Daha fazla miktarda yağış alması D) Kuzey rüzgârlarına açık olması E) Bir ovada yer alması B ÖSS 1991 CEVAP……..


"1/14 Akdeniz karasal Karadeniz Türkiye, genelde Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Ancak bununla beraber, birbirlerinden belirgin farklarla ayrılabilen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları