Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan : Mehmet TEKER Sosyal Bilgiler Ö ğ retmeni.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan : Mehmet TEKER Sosyal Bilgiler Ö ğ retmeni."— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan : Mehmet TEKER Sosyal Bilgiler Ö ğ retmeni

2  Gediz ve Büyük Menderes ırmakları arasında kurulmu ş lardır.  Ba ş kentleri Sard' tır (Manisa- Salihli). Ba ş kent

3

4 Efes’ten ba ş layıp Mezepotamya’ya kadar giden Kral Yolu’nu kullanarak ticaretle u ğ ra ş mı ş lardır. Tüccarlara devlet güvencesi getirerek, tarihteki ilk sigortacılı ğ ı yapmı ş lardır.

5

6  Alı ş veri ş te de ğ i ş -toku ş (takas) usulüne son vererek ilk parayı bulmu ş lardır.  Fenike alfabesini kullanmı ş lardır.  İ lk bankacılık faaliyeti de bu dönemde ortaya çıkmı ş tır.

7

8 Lidyalılar döneminden bir eser

9 Lidyalılar döneminden bir e ş ya

10 tümülüs  Lidyalılarda Friglerliler gibi krallarını ve zenginleri tümülüs tipi mezarlara gömmü ş lerdir.

11

12

13  Tarihte ticaret alanında takas (de ğ i ş -toku ş ) usulünün ortadan kalkmasını ve böylece ekonomik hayatın büyük ölçüde geli ş mesini sa ğ layan bulu ş a ş a ğ ıdakilerden hangisidir? A) Ka ğ ıt B) Para C) Yazı D) Takvim

14  Kral yolunun yapımında rolleri bulunan ve tarihte parayı ilk defa kullanarak takas sistemine son veren uygarlık hangisidir? A) Lidya B) Frigler C) Hititler D) Urartular

15


"Hazırlayan : Mehmet TEKER Sosyal Bilgiler Ö ğ retmeni." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları