Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAŞINIR MAL YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİM TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAŞINIR MAL YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİM TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 TAŞINIR MAL YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİM TOPLANTISI
(KBS ) TAŞINIR MAL YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİM TOPLANTISI ARALIK 2012 Sunumu Yapan : Adem TUĞ Stratejik Yönetim ve Planlama Şb.Müd.

2 EĞİTİM PLANI Giriş-Sunum TMYS- Taşınır Mal Yönetim Sisteminin Tanıtımı
Mevzuat Hatırlatmaları (İsteğe Bağlı) Soru - Cevap TMYS –UYGULAMALARI Örnek taşınır işlemleri yapacağız Sorulara birlikte çözüm bulacağız Harcama Birimi ve TKKY Tanımlamaları yapılacaktır. Kullanıcı Tanımlama Formu Doldurulacaktır. Sisteme Birim ve Kullanıcı Tanımlamaları Yapılacaktır. KBS Sistemine İlk Giriş Yapılacaktır.

3 Neden KBS-Taşınır Mal Yönetim Sistemine Geçiş Yapılıyor?
Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur. KBS çemberi içerisindedir. Taşınır Mal Yönetim sistemi Harcama Yönetim Sistemi Say2000i gibi otomasyonlar arasında entegrasyon bulunmaktadır. Ücretsizdir. Zorunludur. Muhasebe Birimi ile Hesap Tutturmak Yerine Fiili Mal Durumu ile Envanterde Kayıtlı Mal Durumun Karşılaştırılmasına Zaman Harcanacaktır. Stok Kontrolü Sağlanmış Olacaktır.

4 KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS)
Muhasebe Otomasyonu Say2000i Harcama Yönetim Sistemi Taşınır Mal Yönetim Sistemi TMYS E-Bütçe HYS

5 Eski Sistemden Yenisine Nasıl Geçiş Yapılacaktır.
tarihinden itibaren Satınalma girişlerinin yapılmaya başlanması Eski sistemdeki kayıtlı taşınırlar, yeni sisteme envanter girişi olarak aktarılacaktır. Aktarma sürecinde SGDB ile ortak çalışılacaktır. Bütün işlemler SGDB’nin koordinatörlüğünde gerçekleştirilecektir.

6 Anında Destek www.sgdb.hacettepe.edu.tr

7 SGDB’den Talep Edilecek Destek Konuları
Marka Ekleme Malzeme Ek Özellik tanımlama Ölçü Birimi Ekleme Taşınır Detay Hesap Kodu Ekleme Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Şifre İşlemleri Yeni Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Atama (Resmi yazı ve Kayıt Formu ile) Kullanıcı ekleme ve kayıt sorunları.

8 TKKY’lerin TMYS Sistemi Üzerindeki Tanımlama Yetkileri
Ambar Ekleme-Düzenleme Yeni Malzeme Tanımlama Firma Ekleme (Vergi No ile) İstek Birimi Ekleme İstek Birimi Yetkilisi Tanımlama Yerleşim Birimi Tanımlama

9 TKKY’lerin Taşınır İşlem Yetkileri
Giriş İşlemleri Satınalma Bağış ve Yardım Alma Devir Alma (Kurumlar Arası) İade (Tüketim Malzemeleri) Envanter Girişi Geçici Taşınır Girişi

10 Çıkış İşlemleri Devretme (Kurumlar arası ve Harcama Birimleri arası) Ambarlar arası devir. Bağış ve Yardım Etme Satış Kayıttan Düşme Zimmet İşlemleri Zimmete Verme Zimmetten Alma Değer Artırımı İşlemleri (14.000,00 TL) Taşınır Taleplerini Karşılama

11 Birim İstek Yetkililerinin İşlem Yetkileri
Yetkili olduğu birim için taşınır talebinde bulunur. Kişilerin zimmetine ve kullanımına verilecek taşınırların talebi

12 TAŞINIR GENEL SÜRECİ Taşınır İşlemleri (Devir ve Zimmet İşlemleri Hariç) TİF İşlemi Gerektiren Olay (Mal Teslimi, Fatura Teslimi,vb.) Taşınır Mal Yönetim Sistemine GİRİŞ-ÇIKIŞ İşlemi Harcama Yönetim Sisteminden MİF veya ÖEB Oluşturulması Muhasebe Birimi Tarafından Muhasebeleştirilmesi Kurumlar Arası ve Birimler Arası Devir DEVREDEN KURUM TMYS DEN DEVİR ÇIKIŞI YAPACAK (HYS’ye gönderilmeyecek) DEVRALAN KURUM VEYA BİRİM DEVİR GİRİŞİ(HYS2ye gönderilecektir.) HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİNDEN MİF OLUŞTURULACAKTIR. MUHASEBE BİRİMİ TARAFINDAN MUHASEBELEŞTİRİLECEKTİR.

13 TAŞINIR GENEL SÜRECİ AMBARLAR ARASI DEVİR TMYS’DEN DEVİR İŞLEMLERİNDEN AMBARLAR ARASI DEVİR İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLİR. TİF DÜZENLENEREK DOSYALANIR. HYS VEYA MUHASEBE BİRİMİNE GÖNDERİLMEZ.

14 Ambarlar arası devir ? Harcama birimleri arası devir ? Kurumlar arası devir?

15 KBS TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİNE GİRİŞ
KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Mozilla Firefox üzerinden çalışmaktadır. KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www. kbs.gov.tr adresi veya Başkanlığımız sayfasından ulaşılabilir.

16 Açılan sayfanın üst bölümünde yer alan “Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi” linkine tıklandığında aşağıdaki form gelecektir.

17 Şifre değiştirildikten sonra kullanıcının yetkili olduğu uygulamaya, kurum ve kullanıcı rolünün görüldüğü sayfaya ulaşılacaktır. Kullanıcı, Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi uygulamasında kullanıcı rolü veya kurum adı üzerini tıklayarak uygulamaya girebilecektir. Açılan menüden yapılmak istenen işlem türü seçilerek işlemler gerçekleştirilir. İşlem detayları uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Detaylı kullanım klavuzlarına web sitemizden ulaşabilirsiniz.

18 UYGULAMA ÖRNEKLERİ

19 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ VE TAŞINIR MAL YÖNETİM SİSTEMİ

20 5018 SAYILI KANUNDA TAŞINIRLAR KAMU KAYNAĞI OLARAK TANIMLANMIŞTIR
KANUNA GÖRE KAMU KAYNAĞININ; ETKİN, VERİMLİ, EKONOMİK, OLARAK KULLANILMASI, YÖNETİLMESİ VE HESABININ VERİLMESİ, ESASTIR.

21 Bu çerçevede, 5018 sayılı Kanunda;
Sorumluluk yetkiyi kullanana yüklenmiştir. 2) Kusursuz sorumluluk kaldırılmıştır. 3) Kanunla verilen yetki çerçevesinde; kamu kaynağını kullanan, kamu kaynağını yöneten, Ve kamu kaynağının edinilmesi, kullanılması ve yönetilmesi konularında emir ve talimat verenlerin, Bu işlemlerden dolayı sorumlu olarak hesap vermeleri öngörülmüştür.

22 YÖNETMELİK (Md:1); Bütün taşınırların kayıt altına alınmasını, Muhafazasını, İdareler arasında bedelsiz devir ve tahsisini, Yönetimini, Görevli ve sorumluların belirlenmesini, Hesabının verilmesini, Düzenlemektedir.

23 EDİN KAYDET YÖNET HESABINI VER

24 TAŞINIRLAR YÖNÜNDEN YÖNETMELİĞİN KAPSAMI
Yönetmelik; Tüketim Madde ve Malzemelerini, Makine, Cihaz ve Aletleri, Taşıtları, Ve Demirbaşları, kapsamaktadır. Maddi Olmayan Duran Varlıklar içinde yer alan telif hakları ve yazılımlar yönetmelik kapsamında değildir. Telif Hakları ve Yazılımlar muhasebe (260) kayıtlarında izlenir.

25 KAPSAMDAKİ TAŞINIRLARIN KAYDEDİLECEĞİ HESAPLAR
TAŞINIRIN MUHASEBE KAYITLARI Tüketim Malzemeleri 150 Demirbaşlar 255 Taşıtlar 254 Tesis Makine ve Cihazlar 253

26 TEMEL İLKE VE ESASLAR Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre; Bütün taşınırlar kayıt altına alınacak, Her kayıt belgeye dayandırılacak, Kayıtlar Elektronik Ortamda Tutulacak, Kayıtlar yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulacak, Kayıtlar Harcama Birimleri İtibarıyla olacak, Taşınır Hesabı Harcama Birimleri İtibarıyla Verilecek, Taşınır Yönetim Hesabını Harcama Yetkilisi verecektir.

27 Harcama Birimi ve Harcama Yetkilisi
Harcama Birimi; Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan merkez birimleri ile ödenek gönderilmek suretiyle harcama yetkisi verilen taşra birimleridir. Harcama Yetkilisi; Harcama biriminin en üst yöneticisidir.

28 GÖREVLİ VE SORUMLULAR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINDA; HARCAMA YETKİLİSİ, TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ, KONSOLİDE GÖREVLİSİ, MUHASEBE YETKİLİSİ, KENDİSİNE DAYANIKLI TAŞINIR ZİMMETLENEN PERSONEL , Görevli ve sorumlu olarak karşımıza çıkmaktadır.

29 HARCAMA YETKİLİLERİ HARCAMA YETKİLİLERİ, taşınırların; Hukuka uygun olarak edinilmesinden; etkili, ekonomik, verimli olarak kullanılması ve yönetilmesinden (5018/ ), Kayıtların usulüne uygun olarak, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan, Taşınır Yönetim Hesabını ilgili mercilere göndermekten, Kayıp ve noksanlıklarda, meydana gelen zararın kusurlu olanlardan tazmininden, Görevli ve sorumlu olup, gerektiğinde, kayıt ve işlemleri kontrol etmeye yetkilidir.

30 TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİLERİ (md:6)
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri; Harcama Yetkilisi tarafından, memuriyet ve çalışma unvanına bağlı kalınmaksızın görevlendirilir. Taşınır kayıt ve işlemlerinde Harcama yetkilisine karşı sorumludur. Ancak, kendi kusuru nedeniyle ambarlarında meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan doğrudan sorumludur. Sorumluluklarındaki ambarları devretmeden görevlerinden ayrılamazlar.

31 TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİLERİ (md:6)
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri; Edinilen taşınırları teslim alır, Tüketime ve kullanıma verir, Giriş ve çıkış kayıtlarını tutar, Ambarlarda; taşınırların ıslanmasına, bozulmasına, çalınmasına karşı gerekli tedbirleri alır, Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapar, Harcama biriminin ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olur, Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini hazırlar.

32 KONSOLİDE GÖREVLİSİ Konsolide Görevlileri; Konsolide Görevlisini görevlendirmeye, idarenin en üst yöneticisi yetkilidir. Kamu idaresinin harcama birimlerince düzenlenen taşınır hesaplarını, kurumsal sınıflandırmaya göre merkezde konsolide eder .

33 KONSOLİDE İŞLEMİ Konsolide işlemi, aynı kurumsal sınıflandırma içindeki harcama birimlerinden alınan taşınır hesap cetvellerindeki bilgilerin, tek cetvelde toplanmasıdır.

34 MUHASEBE YETKİLİLERİ TMY Md:30 ve 34 gereğince; muhasebe birimine gönderilen belgelere dayanılarak; 1- Taşınırların muhasebe kayıtlarını belgelerine uygun olarak tutmakla, 2- Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinin muhasebe kayıtlarına uygunluğunu kontrol ederek onaylamakla, Görevlidir.

35 Veriliş Amacına Uygun Olarak Kullanmak,
Kullanılmak Üzere Taşınır Teslim Edilen Kamu Görevlilerinin Sorumluluğu (MD:5) Veriliş Amacına Uygun Olarak Kullanmak, Muhafaza Etmek Ve Kaybolmasını Veya Zarar Görmesini Önlemek, Görevden Ayrıldığında veya İhtiyaç Kalmadığında İade Etmek, Kişisel kasıt, kusur veya ihmali sonucunda taşınıra verilen zararı ödemek.

36 STOK YÖNETİMİ 1- PERSONEL BAŞINA VE HİZMET BİRİMLERİ İTİBARIYLA ORTALAMA TÜKETİM MİKTARINI BELİRLEYNİZ 2- ASGARİ STOK SEVİYESİ BELİRLEYİNİZ 3- HARCAMA BİRİMİNE BAĞLI HİZMET BİRİMLERİNİ TESPİT EDİNİZ.HER HİZMET BİRİMİNDEKİ ASGARİ PERSONEL SAYISINI BELİRLEYİNİZ 4- İŞ ARTIŞI VEYA AZALIŞI OLAN DÖNEMLERİ BELİRLEYİNİZ 5- DAYANIKLI TAŞINIRLAR İTİBARIYLA ORTALAMA YENİLENME (KULLANIM) SÜRESİNİ BELİRLEYİNİZ. BELİRLİ TÜKETİM MALZEMELERİNDEN AYLIK, ÜÇ AYLIK VE YILLIK DÖNEMDE ORTALAMA TÜKETİM MİKTARINI TESPİT EDİNİZ BU VERİLERE GÖRE İHTİYAÇ PLANLAMASINI YAPINIZ VE PLANLAMALARA GÖRE ALIM YAPILMASI İÇİN ÖNERİDE BULUNUNUZ

37 ASGARİ STOK SEVİYESİ Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri, Asgari stok seviyesini harcama yetkilisi ile belirlemelidir. Asgari stok seviyesi belirlenirken; Doğrudan temin veya ihale süreçleri, Malın teslim süresi, Muayene ve kabul işlem süresi, Bu süreçlerde hizmet birimlerince ihtiyaç duyulacak asgari malzeme miktarı, Mutlaka dikkate alınmalıdır. Asgari (Kritik) stok seviyesine gelindiği anda, satın alma birimi bilgilendirilmelidir.

38 Kullanılacak Defterler (MD:9)
Defterler: 1-Tüketim Malzemeleri Defteri 2- Dayanıklı Taşınırlar Defteri 3- Müze Defteri 4- Kütüphane Defteri

39 Tüketim Malzemeleri Defteri
150- İlk Madde ve Malzemeler hesap grubunun altında detaylandırılan tüketim malzemeleri ile yedek parçalar kaydedilir. Kayıtlar “İlk giren- ilk çıkar (FİFO)” esasına göre yapılır.

40 GİRİŞ ÇIKIŞ İLK GİREN – İLK ÇIKAR (FİFO) METODUNA ÖRNEK S.No Cinsi
B.Fi. Miktar Tutar B. Fi. 1 F.Kağıt 10,00 150 1500,00 1(1.T) 50 500,00 2 8,00 100 800,00 2(2.T.) 75 750,00 3 13,00 975,00 3(3.T) 25 250,00 4 11,00 550,00 4(3.T) 40 320,00 5 (4.T) 60 480,00 6 (4.T) 20 260,00 7 (5.T) 55 715,00 8 (5.T) 5 55,00 9

41 Belgeler: Taşınır İşlem Fişi (TİF) Giriş ve çıkış kaydına esas belgedir. İstisnalar dışında, edinilen bütün taşınırlar için TİF düzenlenmesi zorunludur. TİF düzenlenmeden hiçbir giriş veya çıkış kaydı yapılamaz.

42 TİF’lerin İmzalanması
Giriş TİF’lerinin “SOL” tarafı, Çıkış TİF’lerinin “SAĞ” tarafı, Taşınır Kayıt Ve Kontrol Yetkililerince imzalanır. Giriş TİF’inin “Teslim Edilmiştir” bölümü, ilgisine göre; satıcı, satınalma memuru, kargo görevlisi, Çıkış TİF’inin “Teslim Alınmıştır” bölümü ise ambardan taşınırı teslim alan görevli, tarafından imzalanır.

43 Hangi Hallerde TİF Düzenlenmez (MD:10)
Aşağıdaki hallerde TİF düzenlenmez. Satınalındığı andan itibaren tüketimi yapılan; su- doğalgaz-kum-çakıl-toprak-gübre vb. Servislerinde yapılan onarımlarda kullanılan yedek parçalar ile taşıt depolarına konulan akaryakıt, LPG, Mutfak tüpleri, yangın tüpleri ve yazıcı kartuş dolumu (oksijen tüpleri) Dergi, gazete gibi süreli yayınlar. DİKKAT! Bunlardan ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere depolananlar ile ciltlenerek arşivlenenler için TİF düzenlenmesi zorunludur.

44 İşlem Türüne Göre Dayanak Belgeler
Giriş veya Çıkış TİF’lerinin düzenlenebilmesi için; Satın almalarda ve Değer artışlarında; fatura, Bağış/Hibelerde; varsa sözleşme,yoksa harcama yetkilisi/ üst yöneticinin kabul onayı, Bedelsiz devirde; protokol veya karşı tarafın vereceği TİF, İadelerde; iadeye ilişkin yazı, İç üretimde; üretime verilen malzemelere ait TİF in bir nüshası ve Değ.Tespit Kom. Tutanağı, Sayım noksanı ve fazlalarında;Say.Tutanağı,

45 Dayanak belge olarak, düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ekine bağlanır.
Tüketim çıkışlarında; Taşınır İstek Belgesi, Satış ve bağışlarda; yetkili makamın veya organın onay veya kararı, Çalıntı, kayıp, yok olma, hurdaya ayırmalarda; Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı, Dayanak belge olarak, düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ekine bağlanır.

46 Düzenlenecek Belge ve Cetveller (MD:10)
Zimmet FİŞİ Taşınır İstek Belgesi Dayanıklı Taşınırlar Listesi Taşınır Geçici Alındısı Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı Ambar Devir ve Teslim Tutanağı Sayım Tutanağı

47 Düzenlenecek Belge ve Cetveller (MD:10)
Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli Harcama Birimi Taşınır Yön. Hes. Cetveli, Taşınır Hesap Cetveli Taşınır Kesin Hesap Cetveli Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli Müze/ Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli

48 Taşınırların kayıt zamanı ve kayda esas değer
Taşınırlar edinildiğinde giriş, elden çıkarıldığında çıkış kaydedilir. Giriş ve çıkışta kayda esas değer; Satın alma ve Değer artışında maliyet bedeli, Diğer hallerde varsa kayıtlı değeri, kayıtlı değeri yok ise Değer Tespit Komisyonunca tespit edilen değer, Bedel Tespit edilemiyor ise (GYMY) iz bedeli. Esas alınarak kayıt yapılır.

49 GYMY md.24’e göre birim maliyet bedeli;
-Alım bedeli + ödenen giderler (vergi , resim, harç + nakliye +sigorta) den oluşur. Birim Maliyet Bedeli= (Toplam mal bedeli + giderler)/ Mal adedi Örnek: 10 adet makineye mal bedeli: TL, KDV: TL, nakliye:5.000 TL, sigorta:2.000 TL ödenmiş ise, bir adet makine bedeli= /10= TL olur. KDV Mükellefi ise= /10= TL. Olacaktır. (Dolayısıyla KDV TİF’te gösterilmeyecektir.) Not: Birden fazla çeşit mal için faturada gösterilen ortak giderler toplamı, her mala orantılı olarak dağıtılır.

50 DEĞER TESPİT KOMİSYONU
Değer tespit komisyonları; (MD:13) Harcama Yetkilisi onayı ile kurulur. Değer tespit komisyonları; Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, İşin uzmanı iki kişi, olmak üzere en az üç kişiden oluşur. DEĞER TESPİT KOMİSYONU BAŞKAN Harcama Yetkilisinin görevlendireceği uzman kişi ÜYE Taşınır Kayıt ve Kontrol yetkilisi ÜYE Görevlendirilecek Uzman kişi

51 Değer Artırıcı Harcamalar (MD:14)
Dayanıklı taşınırların; Niteliğini veya kullanım şeklinin değiştirilmesi, Hizmet kalitesi ve sağlanan faydanın artırılması, Amacıyla yapılan limit üstü harcamalar ilgili taşınırın maliyetine eklenecektir. Örneğin: Kamyonun Tankere, Minibüsün ambulansa dönüştürülmesi gibi.

52 Giriş İşlemleri (MD:15-21)
1-Satınalma Girişi 2-Bağış /Hibe Girişi 3-Bedelsiz Devir Alma a) Ambarlar Arası Devir Girişi b) Harcama birimleri arasında devir girişi c) Diğer kamu idarelerinden devir girişi 4-iç İmkanlarla Üretim Girişi 5- İade Girişleri 6- Değer Artışlarının Girişi 7- Sayım Fazlası Girişleri 8- Kayıt Düzeltme Girişleri (Hata Düzeltme) (TMYS uygulamasında ayrıntılı olarak anlatılacaktır.)

53 SATINALMA Satın almalarda dikkat edilecek hususlar; Uygun bütçe tertibinden (E-Kod) alınmalı, Uygun taşınır koduna kaydedilmeli, Uygun taşınır kodu hakkında alt detay kodu açılması gerekir ise SGDB ‘den talep edilmelidir.

54 Muayene ve kabul işlemine tabi ise;
“Taşınır Geçici Alındısı” düzenlenir ve emanet olarak alınır. Kayıtlara alınmaz. Kullanıma verilmez. Kabulü yapılarak ambara teslim edilenler, rapora dayanılarak kayıtlara alınır. Muayene ve kabul işlemine tabi değilse; “Taşınır İşlem Fişi” düzenlenerek giriş kayıtları yapılır.

55 TUBİTAK PROJELERİ DPT VE BAP PROJELERİ SAN-TEZ PROJELERİ
22/4/ R.G. yayınlanan Yönetmeliğin 10/5-6 fıkraları gereğince; 1- Satın alınan taşınırlar için TİF düzenlenir. 2-Taşınırlar projeyi yürüten kurum kayıtlarına alınır. 3-TUBİTAK’ca yurtdışından alınan taşınırlar projeyi yürüten kuruma, üniversiteye devredilir. 4-Özel bir ticari şirket tarafından yürütülen projelerde, dayanıklı taşınırlar proje sonunda TUBİTAK tarafından kuruluşa satılabilir. 5-Satış yapılamazsa kamu idarelerine bedelsiz devredilebilir. 1- (2547/Ek-28 Md) DPT; Ün Büt. Konulan proje ödeneklerinin Kul. Usul ve Es. /9-2 fıkrasına göre (01/01/2010’dan geçerli) -TİF düzenlenerek Yükseköğretim Kurumunun kayıtlarına alınır. -Dayanıklı taşınırlar proje yöneticisine veya görevlendireceği kişiye zimmetlenir. Tüketim malzemeleri doğrudan proje yürütücüsünün kullanımına verilir. 2- Bil.Ar.Projeleri kapsamında alınan taşınırlar, 10 /4/ 2002 tarih ve R.G. Yönetmelik Md:15 e göre; -ilgili birim kayıtlarına alınır ve kullanıcısına zimmetlenir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca desteklenen projelere ilişkin taşınırlar;5/7/ R.G. Yönetmeliğin, 1- 22 nci maddesine göre,Projeden alınan taşınırlar proje sonunda sözleşme hükümlerine göre Bakanlığın onayı ile; a) proje çalışmalarını yürüten yüksek öğretim kurumuna, b) veya proje ortağı firmaya, devredilebilir. 2- 27 nci maddesi hükmüne göre ise taşınır bedelleri ödemesinde TİF aranmayacaktır. Dolayısıyla 22 nci maddeye göre devir sırasında TİF düzenlenip kayıtlar alınır. AB HİBE PROJELERİ Maliye Bakanlığınca belirlenen usul esasların 9 uncu maddesine göre; -Proje kapsamında alınan taşınırlar, Önce kendi kayıtlarına alınmakta ve muhasebesinde izlenmektedir. Proje bitiminde kayıtlardan çıkarılarak, gider kaydıyla kuruma ve diğer kamu idarelerine devredilebilir.

56 Bağış yoluyla edinilen taşınırların kaydı
Kamu idareleri ayni (taşınır) bağış ve yardım kabul edebilir.(5018/40) Yapılan bağış ve yardımın kabul edildiğine ve kayıtlara alınmasına ilişkin harcama yetkilisi veya üst yönetici onayı gerekir. Taşıt bağışının kabul edilmesi, 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesi gereğince Yılı Bütçe Kanunun(T) Cetveline ve Bakanlar Kurulu Kararının alınmasına bağlıdır. Kayıtlara alınan bağışlar gelir kaydedilir, ancak bütçe geliri hesapları ile ilişkilendirilmez.

57 İade, iç üretim ve sayım fazlası taşınırların Girişi
İade tüketim malzemelerinde söz konusudur ve çıkış kaydına esas bedelle giriş kaydedilir. İç imkanlarla üretilen taşınırlar, üretimde kullanılanların çıkış değerinden aşağı olmamak üzere Değer Tespit Komisyonunca belirlenen değerle giriş kaydedilir. Sayım fazlası taşınırlar ise; son bir yılda giriş varsa bu değer, yoksa Değer Tespit Komisyonunca belirlenen değerle giriş kaydedilir.

58 Çıkış işlemleri Md:22-28) 1- Tüketim çıkışı 2- Bağış / Hibe yapılanlar çıkışı 3- Bedelsiz devredilenlerin çıkışı: a)Harcama birimleri arasında devir b) Diğer kamu idarelerine devir 4-Satışı Yapılanların çıkışı 5- Hurdaya ayrılanların çıkışı 6-Sayım Noksanlarının çıkışı, 7- Kayıt Düzeltme çıkışı (Mükerrer ve hatalı girişlerin çıkışı)

59 Tüketim suretiyle çıkış işlemleri
Tüketim madde ve malzemeleri Taşınır İstek Belgesi ile talep edilir.(Birim İstek Yetkilisi tarafından istek yapılır) Verilen taşınırlar TİF ile çıkış kaydedilir. Tüketim maddelerinin çıkışında “ilk giren-ilk çıkar” metodu uygulanır.

60 KULLANIM ÇIKIŞLARI KULLANIMA VERİLME SURETİYLE ÇIKIŞ: Dayanıklı taşınırların kullanıcılarına verilmesi işlemi olup, Bu suretle ambardan çıkarılan taşınırlar idarenin mülkiyetinden kesin olarak çıkmış kabul edilmez. Bu taşınırlar, kullanıcıları adına zimmetlenir ve kayıtlarda izlenir.

61 Kullanım suretiyle çıkış işlemleri
Taşıtlar ile iş makinelerinin kullanıma verilmesinde 6 örnek numaralı Zimmet Fişi, Makine ve cihazlar ile demirbaşların kullanıcılarına verilmesinde is 6/A örnek numaralı Zimmet Fişi, Ortak kullanım alanlarına konulacak demirbaşlar için 8 örnek numaralı Dayanıklı Taşınırlar Listesi, düzenlenir. Bu liste ortak kullanım alanından sorumlu kişi tarafından imzalanmalıdır.

62 Satış suretiyle çıkış İhtiyaç fazlası ve ölü stok satışı (7/5472 sayılı BKK), Mevcut taşıtların tasfiyesi (2006/10193 sayılı BKK) Satışa ilişkin mevzuat (5018/44 e göre Kanunla düzenlenecektir sayılı Kanun hükümleri bu yönüyle devrededir. 4916 sayılı Kanunun 37 inci maddesi satışa idareleri yetkili kılmaktadır. Satışlar her yıl belirlenen parasal sınırlar dikkate alınarak yapılır.

63 Kullanılmaz Hale Gelme Nedeniyle Çıkış
Yıpranma, kırılma, bozulma halinde; teknisyen raporu veya kırılma-bozulma nedenlerini gösteren bir tutanak düzenlenir, Bu belgelere dayanılarak “kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı” hazırlanır. Tutanak, taşınırın kayıtlı değerine göre (Parasal Sınırlar) harcama yetkilisi veya üst yönetici tarafından onaylanır. Kayıtlı değerleriyle TİF düzenlenip kayıtlardan çıkarılır. Kasıt, kusur veya ihmal varsa rayiç bedeli ilgiliden tazmin edilir.

64 Yok Olma (Kayıp-Çalıntı-Ölüm) Nedeniyle Çıkış
Kayıpta; Tutanak veya yazılı bildirim. Çalınmış ise; emniyet birimince durum tespit tutanağı düzenlenmesi gerekir. Canlı taşınırların ölümünde; ölüm nedeni gösterilen veteriner raporu aranır. Bu belgelere dayanılarak “kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı” hazırlanır. Tutanak, taşınırın kayıtlı değerine göre (Parasal Sınırlar) harcama yetkilisi veya üst yönetici tarafından onaylanır. Kayıtlı değerlerinden TİF düzenlenip kayıtlardan çıkarılır. Kasıt, kusur veya ihmal varsa rayiç bedeli ilgiliden tazmin edilir.

65 Sayım Noksanı Nedeniyle Çıkış
Sayım Tutanağı düzenlenir. Kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı hazırlanır. Tutanak, harcama yetkilisi veya üst yönetici tarafından onaylanır (Parasal Sınırlar) Kayıtlı değerleri üzerinden TİF düzenlenip kayıtlardan çıkarılır.

66 FİRELERİN ÇIKIŞI Olağan firelerde sorumluk aranmaz. Ancak olağan firelerin uzman kişilerden oluşan komisyon tarafından belirlenmesi veya meslek kuruluşlarından alınan olağan fire oranlarının mal miktarına uygulanması gerekir. Olağan Fireler sayım tutanaklarında ayrıca gösterilir. Sayım Tutanağı düzenlenir. Buna dayanılarak “kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı” hazırlanır. Tutanak, taşınırın kayıtlı değerine göre (Parasal Sınırlar) harcama yetkilisi veya üst yönetici tarafından onaylanır. Kayıtlı değerleri üzerinden TİF düzenlenip kayıtlardan çıkarılır.

67 Hurdaya ayırma (MD:28) Ekonomik olmadığı veya kullanılmasında yarar görülmediği için ilgililerce hizmet dışı bırakılması önerilen taşınırların hurdaya ayrılmasına komisyon karar verir. Komisyon Harcama Yetkilisi onayı ile kurulur. En az üç kişidir. Komisyon, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının hurdalara ilişkin açıklamalarını dikkate almalıdır. Hurdaya ayrılmasına karar verilenler için Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir. Harcama yetkilisi veya üst yöneticini onayı üzerine TİF ile kayıtlardan çıkarılır. Hurda değeri olanlar 294 hesaba alınır.(Hurda satışı;2001/15 Başbakanlık Tebliği) Ekonomik değeri olmayan hurda taşınırlar yetkili komisyonlarca imha edilir.

68 Elden Çıkarılacak Taşınırlar (Muhasebe Süreci)
Hurda Değeri Olan Veya Satışı Planlanan Taşınırlar İlgili Stok Ve Varlık Hesaplarından Çıkarılır. Bu Taşınırlar Elden Çıkarılana Kadar; 150 Hesabında takip edilen tüketim malzemeleri 157-Diğer Stoklar hesabında, 253, 254, 255 de takip edilenler ise 294-Elden Çıkarılacak Stok ve MDV. Hesabında, İzlenir.

69 TAŞINIRLARIN DEVRİ Harcama biriminin kendi ambarları arasındaki devirlerde; TİF düzenlenir, Parasal sınır yoktur, Yapılan işlem muhasebe kaydını etki etmediğinden, düzenlenen TİF muhasebe birimine gönderilmez.

70 TAŞINIRLARIN DEVRİ Harcama birimleri arasında devrinde; Devir alan birim TİF düzenler Parasal sınırlara uyulur (Detaylar uygulamalı olarak gösterilecektir. TMYS üzerinden)

71 TAŞINIRLARIN DEVRİ Farklı bütçeli idareler (Genel bütçe-Özel bütçe-belediye-özel idare) arasındaki devirlerde; TİF düzenlenir, Parasal sınırlara uyulur. Devreden ve devralan idarelerce düzenlenen TİF ilgili muhasebe birimlerine gönderilir. Veren idare gider(630), alan idare gelir (600) kaydını muhasebeleştirir.

72 Döner Sermayeli İşletmelerden İdarelerine Devir
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci Mad. çıkarılan Yönetmelik’in 7 inci maddesi gereğince; döner sermaye gelirleriyle alınan araç, gereç ve öteki demirbaş eşya (canlı demirbaş hariç) her mali yılın sonunda üniversiteye devredilmektedir. Bu işlem gider kaydıyla yapılır. Ancak Kurumlar Vergisi Mükellefi olan Döner Sermaye İşletmeleri amortisman tüketim süresi dolmadan devredemez.

73 Kamu idareleri arasında bedelsiz devir işlemleri
5 yılını tamamlamış, İdarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan, Diğer idarece ihtiyaç duyulan ve kullanımı ekonomik olup, mali yük getirmeyen taşınırlar bedelsiz devire konu olur. Kamu idarelerince desteklenen projeler veya uluslar arası organizasyonlar için alınan taşınırlar ile tüketim malzemelerinin devrinde 5 yıl şartı aranmaz. Aynı Kamu idaresinin harcama birimleri arasındaki devirlerde de 5 yıl şartı aranmaz.

74 Bedelsiz devir işlemleri -2
Devir yetkisi kullanımında parasal sınırlar uygulanır. Devredilen/devralınan taşınırlar için TİF düzenlenerek kayıtları yapılır. Bedelsiz devir esasları 1 sayılı Tebliğle belirlenmiştir. Bakanlıkça KBS de “İhtiyaç Fazlası Taşınırlar” modülü oluşturmuştur. Veri girişi ve taşınır sorgulaması bu modülden yapılacaktır.

75 TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİ DEVRİ
Taşıt ve İş makinelerinin devri için, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınır. Bakanlık uygun görüş taleplerinde; 237/13 md. gereğince “Taşıt Muayene Ve Kontrol” raporu (140 nolu Tebliğ eki), İhtiyaç fazlası olduğuna ve kullanım alanı kalmadığından bedelsiz devrinde sakınca olmadığına ilişkin Üst Yönetim Onayı. Karşı idarenin resmi talebi (Mahalli idarelerde Meclisi kararı), Taşıt veya iş makinesinin ruhsat ve tescil belgeleri fotokopisi, aranmaktadır.

76 Taşınırların muhasebe kaydı
Dayanıklı taşınırların giriş ve çıkış işlemleri için düzenlenen TİF’ler düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde, Tüketim malzemelerinin çıkış işlemleri için düzenlenen TİF’ler üçer aylık dönemler itibarıyla Muhasebe birimine gönderilir. Ancak, satın alınan taşınırlar ile Değer artışına ilişkin TİF’ler ödeme emri belgesi ekinde gönderildiğinden tekrar gönderilmez.

77 Sayım işlemleri Kamu idarelerine ait taşınırlar; Yeni görevliye devirde, Yıl sonlarında , Harcama yetkilisinin gerekli gördüğü zamanlarda sayılır. Sayımlar Sayım Kurulu tarafından yapılır. Sayım kurulu harcama yetkilisi tarafından kurulur ve en az üç kişiden oluşur. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi kurulun üyesidir.

78 Sayım İşlemleri(MD:32) Kurul sayımdan önce TKKY’ni giriş ve çıkışı yapılmayan işlemler konusunda uyarır Ambarların sayımı defter kayıtlarına göre, Ortak kullanım alanlarındaki taşınırların sayımı Dayanıklı Taşınırlar Listesine göre, Kişiler üzerine zimmetli taşınırların sayımı Zimmet Fişlerinden, yapılır Sayım sonuçları Sayım Tutanağına kaydedilir.

79 Sayım sonucuna göre yapılacak işlemler (MD:32)
Sayımda fazla çıkanlar TİF düzenlenerek giriş kaydedilir. Sayımda noksan çıkanlar için öncelikle Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir. Tutanak onaylandıktan sonra TİF düzenlenerek kayıtlar fiili duruma uygun hale getirilir. Kayıtlarla fiili durum uygun hale getirildikten sonra Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir. Bu cetvel Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin hesabıdır.

80 Taşınırların Noksan Çıkmasında Kasıt-Kusur ve İhmali olanlar
Harcama Yetkililerince; Sayımda noksan bulunan taşınırların kaybında kasıt, kusur veya ihmal olup olmadığı incelettirilir. Kasıt, kusur veya ihmal varsa, kamu zararı rayiç bedel üzerinden sorumlularına tazmin ettirilir. Olağan firelerde sorumluluk aranmaz. Tazmin konusunda 657/13 Md ye göre çıkarılan Yönetmelik ve Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

81 Devir işlemleri (MD:33) TKK Yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında yeni TKKY’ne devir yapılır. Devir vermeyen veya veremeyenlerin devri Devir Kurulu marifetiyle yapılır. Devir Kurulu harcama yetkilisi tarafından, en az üç kişiden kurulur. Devir Kuruluna Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri üye olarak katılır. Ambar Devir ve Teslim Tutanağı düzenlenir.

82 Taşınır Yönetim Hesabı (Md:34)
Taşınır yönetim hesabı TKKY tarafından hazırlanarak harcama yetkilisine teslim edilir. Taşınır yönetim hesabı; - Önceki yıldan devreden, - Yılı içinde edinilen, - Yılı içinde çıkan - Ertesi yıla devredilen, Taşınırları gösterecek şekilde, Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli düzenlenerek hazırlanır.

83 Taşınır Yönetim Hesabı (Md:34)
Taşınır Yönetim Hesabı hazırlanmadan önce, Aralık ayının ikinci yarısında; Envanter kayıtları ile muhasebe kayıtları arasındaki farklar giderilmelidir. Envanter kayıtları ile muhasebe kayıtları arasında küsuratların yuvarlanmasından oluşan farklar, Kuruş Farkları Raporu düzenlenerek giderilir.

84 Taşınır Yönetim Hesabı (Md.34)
Taşınır yönetim hesabı aşağıdaki cetvellerden oluşur; Yıl sonu sayım tutanağı, Taşınır sayım ve döküm cetveli, Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli TİF’in son sıra numarasını belirtir tutanak. Taşınır Yönetim Hesabı, Harcama Yetkilisi tarafından Sayıştay’a verilir, Bir nüshası da konsolide görevlisi ’ ne gönderilir.

85 Taşınır Kesin hesabı Taşınır Kesin Hesabı SGB tarafından, Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri konsolide edilmek suretiyle hazırlanır. Bütçe kesin hesabı ekinde Maliye Bakanlığına verilir.

86 TAŞINIR KOD LİSTESİ Taşınırlar, Muhasebe Hesap planına uygun olması için 2.düzey detayda kodlanmıştır. Ancak, Maliye Bakanlığı 39 uncu maddenin verdiği yetkiye dayanarak 4. düzeye kadar detay kodlar vermiştir. İdareler Maliye Bakanlığınca belirlenen kodların daha altında (Sağa doğru) detay kodlar açabilmektedir. Alt detay taşınır kodları SGDB tarafından yapılmaktadır.

87 AMORTİSMAN UYGULAMASI
Genel Yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde 1 sayılı G.Y.M.Y Genel Tebliğinde belirlenen esaslara göre amortisman ayrılır. Amortisman uygulaması muhasebe birimlerinin sorumluluğundadır. İdareler amortismana tabi taşınırların sicil numaralarını muhasebe birimine bildirmekle yükümlüdür. Limit altındaki taşınırlara ( TL) %100 amortisman uygulanır. Bedelsiz devir alınan taşınırlar aynı şekilde amortismana tabi tutulur.

88 YENİDEN DEĞERLEME UYGULANACAK MI?
Değerlemeye ilişkin hükümler: 1) GYMY/Madde:28; son üç yılık fiyatlar düzeyindeki değişim toplamı KURUL’un (DMSK) belirlediği oranı geçerse, her hesap dönemi sonu itibarıyla Maliye Bakanlığınca belirlenecek esas ve usullere göre yeniden değerleme yapılacaktır. 2) MİBMY Madde:163/ 2- c); ...son üç yıllık fiyatlar genel düzeyindeki değişim toplamı Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre belirlenen oranı geçerse, her hesap dönemi sonu itibarıyla Maliye Bakanlığınca belirlenecek esas ve usullere göre yeniden değerlemeye tabi tutulacaktır. (Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği) 1) DMS KURULU ORAN BELİRLEMEMİŞTİR 2) MALİYE BAKANLIĞI USUL VE ESAS BELİRLEMEMİŞTİR. SONUÇ: YENİDEN DEĞERLEME ŞİMDİLİK YAPILMAYACAKTIR

89 TEŞEKKÜR EDERİZ.


"TAŞINIR MAL YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİM TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları