Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ TANITIMI MODÜL 2 BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ TANITIMI MODÜL 2 BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ TANITIMI MODÜL 2 BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ MODÜL 2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TANITIMI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ TANITIMI “Geleceğiniz, geleceğimizdir…”

2 PROJE TANITIMI Bursa temel eğitim sonrası kariyer danışmanlığı projesi; Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Geleceğiniz, geleceğimizdir…” fikrinden hareketle temel eğitimden ortaöğretime uzanan bu süreçlere ilişkin tanıtım, bilgilendirme, ilişkilendirme iş ve işlemlerine genişlik kazandırmak, birliktelik sağlamak, bilgi dağınıklığını ortadan kaldırmak, kılavuzluk ve kaynaklık etmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu bağlamda Bursa Temel Eğitim Sonrası Kariyer Danışmanlığı Projesinin hedef kitlesi ortaokullardır. Proje yapı olarak dört temel modülden oluşmaktadır: Merkezi ortak sınav temel bilgiler modülü Ortaöğretim kurumları tanıtım modülü Destek süreçleri modülü Tercih süreçleri modülü Modüller içerik ve zamanlama olarak birbirini izleyen, tamamlayan ve kapsayan bir yapı içermektedir. Bu bağlamda her modül için içeriğine ve amacına ilişkin kaynaklar (Kitapçık, sunu, yazılım v.b.) geliştirilmiştir.

3 ŞUAN PROJENİN NERESİNDESİNİZ ?
Modül 1 Merkezi Ortak Sınav Temel Bilgiler Modülü Modül 2 Ortaöğretim Kurumları Tanıtım Modülü Modül 3 Destek Süreçleri Modülü Modül 4 Tercih Süreçleri Modülü TEOG Genel Esasları TEOG Değerlendirmesine İlişkin Esaslar Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilere İlişkin Esaslar Tercih Süreçleri Genel Tanıtım Temel Eğitim Sonrası Ortaöğretim Eğitim Seçenekleri Fen Liseleri Tanıtımı Sosyal Bilimler Liseleri Tanıtımı Anadolu İmam Hatip Liseleri Tanıtımı Anadolu Liseleri Tanıtımı Kitabı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tanıtımı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Tanıtımı Özel Eğitim Okul ve Kurumları Tanıtımı Mesleki Eğitim Merkezleri Tanıtımı Açık Öğretim Kurumları Tanıtımı Temel ve özel liseler Tanıtımı Mesleki ve Teknik Eğitim Alanları Öğrenme Nedir Ve Nasıl Gerçekleşir? Bellek Sistemi ve Geliştirme Yolları Dikkat ve Konsantrasyon Verimli Ders Çalışmayı Etkileyen Faktörler Verimli Ders Çalışmayı Kolaylaştıran Yöntemler Amaç Belirleme ve Motivasyon Zaman Yönetimi ve Planlı Çalışma Sınav Stratejileri ve Test Çözme Teknikleri Sınav Kaygısı ve Başetme Yolları Nefes ve Gevşeme Egzersizleri Meslek Seçimi Ve Önemi

4 Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına yazılmıştır…
Bursa Temel Eğitim Sonrası Kariyer Danışmanlığı Projesi aşağıda belirtilen komisyon tarafından Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına yazılmıştır… VELİ SARIKAYA ARZU AYYILDIZ Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Müdür Yardımcısı MEHMET KÖYLÜ KEMAL AKAR ZAFER AĞAOĞLU HÜSEYİN İCAL Y. FIRAT ERKEK İLHAN SARIGÜL ERHAN AĞBABA Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şubesi Proje Koordinatörü Bursa İl Milli Eğitim Fatih Projesi İl Eğitmeni Nilüfer Zekai Gümüşdiş Ortaokulu Müdürü Osmangazi Şehit Deniz Piyade Er Tahsin Şen Ortaokulu Müdürü Yıldırım Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu Müdürü Nilüfer Abdurrahman Vardar Ortaokulu Müdürü Osmangazi Hamitler Adnan Türkay Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı ENİSE CANTAŞ GÖKAY MUTLU İBRAHİM İBRAM GÜLŞAH ER SEVAL ULVİYE AKYOL SERAP ÖZÜDOĞRU Yıldırım Rehberlik Araştırma Merkezi Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Zekai Gümüşdiş Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Abdurrahman Vardar Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Karamehmet Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Dilek Özer Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Nilüfer Süleyman Cura Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı

5 Projenin tüm çıktılarına Web adresimizden ulaşabilirsiniz…
Web adresimizden ulaşabilirsiniz…

6 BU SUNUDA NE BULACAKSINIZ?
Bu bölümde aşağıdaki başlıklara ilişkin bilgiler bulacaksınız… Açık Öğretim Liselerinin Amacı Açık Öğretim Liselerinin İlkeleri Açık Öğretim Liseleri Kayıt Kabul Şartları Açık Öğretim Liselerinin İşleyişi Açık Öğretim Liselerine Başvuru Süreci

7 Açık Öğretim Liselerinin Amacı
BÖLÜM Açık Öğretim Liselerinin Amacı

8 A. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNİN AMACI
Açık öğretim Lisesi Eğitim Öğretim yılında ihtiyaç duyan herkese, istediği yer ve zamanda eğitimini devam ettirme imkanı sunma amacı ile kurulmuştur. Ülkemizde ilk olarak fakülte düzeyinde uygulanan Uzaktan Eğitim Yöntemi, Açık öğretim Kurumları ile Eğitim Öğretim hizmetinin lise ve ilköğretim seviyesinde de geniş bir kitleye ulaştırılmasını sağlamaktadır.

9 A. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNİN AMACI
Lise'nin amacı, gelişmiş kitle iletişim araçları ve yeni teknolojileri kullanarak; a) İlköğretimi tamamlayan ancak orta öğretime devam etmeyenler ile orta öğretimden ayrılan, mezun olan ve yüksek öğretimden ayrılan veya mezun olanlara farklı alanlarda öğrenim görme fırsatı vererek eğitim öğretim imkânı sağlamak. b) Orta öğretim düzeyinde fırsat ve imkân eşitliğine, toplumun kültür düzeyinin yükseltilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlamak. c) Öğrencileri hayata ve yüksek öğretime hazırlamaktır.

10 Açık Öğretim Liselerinin İlkeleri
2. BÖLÜM Açık Öğretim Liselerinin İlkeleri

11 B. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNİN İLKELERİ
Lise'nin ilkeleri şunlardır: a) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 26 ncı ve 27 nci maddeleri uyarınca, ilköğretimini tamamlamış her öğrenciye ilgi, istek ve yeteneklerine uygun orta öğretim imkânlarından yararlanma hakkı verilir. b) Programların uygulanmasında özellikle gelişmiş kitle iletişim araçlarından etkin bir biçimde yararlanılır. c) Program ve materyaller; bilişim teknolojileri, doküman ve bunlarla ilgili diğer araçlarla desteklenir.

12 B. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNİN İLKELERİ
d) Eğitim öğretim çalışmalarında dönem bütünlüğü esastır. e) Ölçme ve değerlendirme, ders geçme ve kredi esaslarına göre yapılır. f) Öğrencilere, programlarda belirtilen bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenir. g) Her öğrencinin bir dönemde sınava girebileceği en fazla ders/kredi sayısı, dönemlere göre haftalık ders dağıtım çizelgelerinde belirtilir.

13 B. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNİN İLKELERİ
h) Öğrencilerin istemesi ve fizikî mekânın sağlanması durumunda, bazı derslerin kurs niteliğinde yüz yüze öğretiminin yapılması sağlanır. ı) Derslerin sınavları merkezî sistemle yapılır. i) Öğrenci kayıtlarında yaş sınırı yoktur, öğrenim süresi sınırsızdır. j) Lise'de, örgün genel orta öğretim programları uygulanır.

14 Açık Öğretim Liseleri Kayıt Kabul Şartları
3. BÖLÜM Açık Öğretim Liseleri Kayıt Kabul Şartları

15 C. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT-KABUL ŞARTLARI
Lise'ye; a) İlköğretim Okulu/ortaokul mezunu olanlar, b) Bakanlığa ve diğer bakanlıklara bağlı orta öğretim düzeyindeki okullardan ayrılanlar ile mezun olanlar, c) T.C. Danıştay Sekizinci Dairesinin Esas No:2005/ Kakar No:2007/1259 Tarih : 07/03/2007 ile iptal edilmiştir. d) Yurt dışında öğrenim görmüş olanlar, denklik belgelerinde belirtilen öğretim düzeylerinin yukarıdaki şartlardan birisini taşıması durumunda kayıt yaptırabilir. Ancak, zihinsel engelli olanların kayıtları yapılmaz, engeli sonradan anlaşılanların kayıtları silinir.

16 C. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT-KABUL ŞARTLARI
Yabancı uyrukluların kayıtları Yabancı uyrukluların kayıtlarında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Kayıt için başvuru zamanı Lise'de öğrenim görmek isteyenlerin kayıtları, Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında yapılır.

17 C. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT-KABUL ŞARTLARI
Kayıt için gerekli belgeler a) T.C. kimlik numarası beyanı, b) Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf, c) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı (ilköğretim/ortaokul diploma, tasdikname, denklik belgesi; ayrıca ortaöğretim kurumları ara sınıflarından gelenlerin okullarından alacakları not döküm çizelgesi veya öğrenim durum belgesi), d) Kayıt ücretinin yatırıldığına dair belgenin aslı.

18 C. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT-KABUL ŞARTLARI
Yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti Lise'ye yeni kayıt yaptıran ya da kayıt yenileyen öğrencilerden, dönem başlarında ilgili mevzuat hükümlerine göre Bakanlıkça belirlenen miktarda ücret alınır.

19 C. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT-KABUL ŞARTLARI
Kaydı kabul edilen öğrenciler Lise'ye kaydı kabul edilen öğrenciler, kayıt için sundukları öğrenim belgelerinin niteliğine göre aşağıdaki esaslara uyarlar: a)İlköğretim Okulu/ortaokul mezunları; Lise programındaki ortak dersler ile tercih ettiği alandaki alan derslerinin tamamından sınava girmek ve mezuniyet kredisini tamamlayabilecek kadar alan, ortak ve seçmeli derslerden kredi almak zorundadırlar. b)Alan veya program değiştiren öğrenciler okumadıkları ortak ve alan dersleri ile okudukları halde haftalık ders saati sayısı farkı birden fazla olan ortak ve alan derslerinden sorumlu tutulurlar.

20 C. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT-KABUL ŞARTLARI
c)Alanında öğrenimlerini tamamlamak isteyen öğrenciler, önceki sınıflarda başarısız oldukları ortak ve alan dersleri ile bu sınıflara sonradan konulan derslerden ve takip eden dönemlerdeki ortak ve alan derslerinden sorumlu tutulurlar. d) Döneminden önce ders seçimi yapılamaz. Ancak bir önceki dönem dersinden başarısız olanlar, bir alttaki başarısız oldukları dönem dersleri ile döneminin derslerini birlikte alabilirler.

21 C. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT-KABUL ŞARTLARI
e) Orta öğretim okulu/kurumu mezunu olup, alan veya program değiştirmek için başvuranlarda dönem şartı aranmaz. Bu öğrenciler, birbirini takip eden dersleri birlikte alabilirler. f) Dönemlere göre haftalık ders saati sayısı dersin kredisidir. Dersi başaran öğrenci o dersin kredisini alır. g) Öğrenciler, bir dönemde en fazla 30 kredilik ders alabilirler/seçebilirler.

22 C. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT-KABUL ŞARTLARI
Liseye kayıt yaptıran öğrenciler, alınması gereken ortak ve alan derslerinden sınava girmek, haftalık ders dağıtım çizelgelerinde gösterilen kadar alan, ortak ve seçmeli ders kredisini tamamlamak zorundadırlar. Ancak, üç kez sınava girilen ve başarısız olunan ortak derslerin kredisi alınmaz, bu krediler seçmeli dersler alınarak tamamlanır. Kayıt başvuruları Lise'ye kayıt başvuruları elektronik ortamda veya açık öğretim bürolarına yapılır. Kayıt belgeleri, bürolar veya öğrenciler tarafından Lise'ye gönderilir.

23 C. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT-KABUL ŞARTLARI
Örgün öğretim kurumlarına nakil ve geçiş Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin örgün orta öğretim kurumlarına nakil ve geçişleri, Bakanlıkça belirlenen usul esaslara göre yapılır. Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler her öğretim yılının başında yüz yüze eğitim veren okul müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak Mesleki açık Öğretim Liselerine geçiş yapabilirler, Açık Öğretim Lisesinde kazandıkları dönemler ve krediler aynen korunur.

24 C. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT-KABUL ŞARTLARI
Açık öğretim lisesinde ders geçme ve kredili sistem, örgün eğitim veren okullarda ise sınıf geçme sistemi uygulanmaktadır. Açık öğretim lisesinden örgün eğitim veren bir okula nakil yaptırmak isteyen öğrencilerin sınıf seviyesi, başarmış oldukları ortak derslere göre belirlenir. Örgün eğitim veren okullar, açık öğretim lisesinden tasdikname ile gelen öğrencilerin sınıf seviyesini, talim terbiye kurulu başkanlığının tarih ve 93 sayılı kararına göre belirler. Askerlik ertelemesi Öğrencilerin askerlik ertelemesi yapılmaz.

25 Açık Öğretim Liselerinin İşleyişi
4. BÖLÜM Açık Öğretim Liselerinin İşleyişi

26 D. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞLEYİŞ
Öğretim sistemi Lisede, ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. Programlar, ortak, alan ve seçmeli derslerden; öğretim yılı ise birbirinden bağımsız dönemlerden oluşur. Öğrenciler sınavında başarılı oldukları dersin kredisini kazanırlar. Öğrencilerin, Liseye kayıt olmadan önce öğrenim gördükleri ortaöğretim kurumlarında, öğretim yılının iki dönemden oluştuğu sınıf sistemine göre başarılı oldukları derslerin kredisi, o derslerin haftalık ders saati sayısının iki ile çarpımıyla belirlenir. Birinci dönemi tamamlayarak Liseye kaydolanların başarılı oldukları derslerin kredisi de bu derslerin haftalık ders saati sayısına göre belirlenir.

27 D. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞLEYİŞ
Öğrenim süresi Lisenin öğrenim süresi sekiz dönemdir. On yedi yaşını bitirmeyenler, bir öğretim yılında en fazla iki dönem sınavlara alınırlar. On yedi yaşını bitirenler ise bir öğretim yılında üç dönem sınavlara alınırlar. On yedi yaşını bitirmeden önce bir öğretim yılında iki dönem sınavlara katılan öğrenciler, on yedi yaşını bitirdikten sonra bir öğretim yılında üç dönemlik sınav hakkından yararlanmaya başlar. Lisenin, Dönemlere Göre Haftalık Ders Çizelgesinde belirtilen mezuniyet için yeterli krediyi alanlar mezun olurlar.

28 D. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞLEYİŞ
Ortaöğretim kurumlarının ya da bunlara denk yurt dışındaki öğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılarak tasdikname veya öğrenim belgesi ile liseye kayıt yaptıranların, tasdikname veya öğrenim belgesinin düzenlenme tarihinden önce öğrenim gördükleri her öğretim yılı, iki dönem olarak değerlendirilir. Öğrencilik süresi on iki dönemi aşanlar, öğrenim görme hakkını kullanmaya devam edebilirler. Ancak, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

29 D. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞLEYİŞ
Program çeşitleri Haftalık ders çizelgeleri, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri yönünde yetişmelerine imkân sağlayacak şekilde bireysel farklılıkları dikkate alınarak ortak ve seçmeli derslerden oluşur. Haftalık ders saatleri/kredileri ve kaç dönem okutulacağı, Kurul kararına bağlı olarak belirlenir ve Tebliğler Dergisinde yayımlanır. Bu kararda ortak dersler ile seçmeli derslerin sayıları ve haftalık saatleri dikkate alınarak, mezuniyet için gerekli kredilerin ne kadar olacağı da belirtilir.

30 D. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞLEYİŞ
Öğrenci başarısının belirlenmesi Öğrenci başarısı, merkezî sistemle yapılan sınavlardan alınan puanlara göre belirlenir. Bir dersten başarılı olabilmek için, o dersten en az kırk beş puan almak gerekir.

31 D. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞLEYİŞ
Ders alma ve başarısız olma halleri Ders çizelgelerinde yer alan; a) Herhangi bir ortak dersi başaramayan öğrenci, bu dersi iki dönem daha alır. Bu iki dönem sonunda da başarısız olan öğrenci, bu dersin kredisini alamaz. Mezuniyet kredisini seçmeli derslerden tamamlar. Öğrenci başarısız oluğu ortak dersi tekrar alabilir. b) Herhangi bir seçmeli dersi başaramayan öğrenci, o dersin kredisini alıncaya kadar o dersi seçebileceği gibi, bir başka seçmeli dersi de alabilir. c) Genel kültür alanı dışındaki bir alanda öğrenim gören öğrenci, öğrenim gördüğü alana ait Kurulca belirlenen miktardaki kredileri almak zorundadır.

32 D. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞLEYİŞ
Ders geçme Lise'de hangi derslerin ortak, alan ya da seçmeli ders olduğu ve kredileri, her dönem başında öğrencilere duyurulur ve elektronik ortamda yayımlanır. Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için merkezî sistem sınavında beşlik not sisteminde en az iki alması gerekir.

33 D. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞLEYİŞ
Okul bitirme kredisi Lise'de alanlara göre mezuniyet için gerekli olan alan, ortak ve seçmeli ders kredileri haftalık ders dağıtım çizelgelerinde gösterilir. Okul bitirmede gerekli olan ve ders dağıtım çizelgelerinde belirlenen toplam kredi, öğrencinin başardığı derslerin kredileri/haftalık ders saatleri toplanarak elde edilir.

34 D. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞLEYİŞ
Diploma notunun belirlenmesi Diploma notu, öğretim süresince alınan ve başarılı olunan derslerin ağırlıklı kredi notları toplamının, aynı derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölünmesiyle elde edilir. Diploma notu belirlenirken, bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Orta öğretim kurumları mezunu ile bir yükseköğretim kurumundan ayrılarak Lise'ye kayıt olup mezun olan öğrencilerin diploma notları kayıt esnasında sundukları belgelerindeki diploma notu ile Lise'de öğrenim süresince başardığı derslerden aldığı notların aritmetik ortalamasına göre hesaplanır.

35 D. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞLEYİŞ
Diploma tarihi Diploma tarihi, öğrencinin mezuniyet şartlarını tamamladığı sınavın yapıldığı günü takip eden ilk iş günüdür.

36 Açık Öğretim Liselerine Başvuru Süreci
5. BÖLÜM Açık Öğretim Liselerine Başvuru Süreci

37 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
1. Başvuru Tarihleri Açık öğretim lisesi ilk kayıt başvuru başvuruları eylül ayının ilk haftasından başlayarak ekim ayının ilk haftası kadarki zaman diliminde yapılır. 2. Başvuru Yeri Başvurular il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden yapılır.

38 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
3. İlk Kayıt Katılım Bedeli Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak öğrenci adayı, her yıl belirlenen İlk Kayıt Katılım Bedelini ödemek zorundadır yılında, bir dönem için İlk Kayıt Katılım Bedeli, 25 TL idi.

39 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
4. Açık Öğretim Lisesi Kayıt İşlemleri Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını doldurmamış olanların velileri ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvurması gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesine kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

40 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
a. Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir? ­ İlköğretim Okulu/ortaokul mezunu olanlar. ­ Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar. ­ Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi olanlar.

41 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
­ Rehberlik ve araştırma merkezlerince düzenlenen Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporuyla Açık Öğretim Kurumu Programına yönlendirilerek il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunca yerleştirme kararı alınan özel eğitim ihtiyacı olanlar, başvurabilir.

42 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
b. İlk Kayıt İçin Gerekli Evrakları I. E-Okulda Kaydı Olan Öğrenciler için; • İlköğretimi tamamlayanlar, • Liselerin ara sınıflarından ayrılanlar, T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge ile müracaatlarını yaparak, sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalayacaklardır (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır). Alınan rapor oluşturulacak öğrenci dosyasının içerisine konulacak, dosya üzerine de “e okul bilgilerine göre belge alınmadan kaydı yapılmıştır” ifadesi yazılacaktır.

43 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
II. E-Okulda Kaydı Olmayan Öğrenciler için; İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrenciler için; T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, ­Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf, ­İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlar, Diploma Kayıp Örneğinin aslı )

44 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrenciler için; ­T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, ­Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf, ­Sınıfını, notlarını, devam devamsızlığını gösteren Tasdikname, Öğrenim Belgesinin aslı, (Tasdikname/tasdikname kayıp belgesi/öğrenim durum belgesinin asılı olmak kaydıyla, ekinde olması gereken not dökümünün aslının temin edilememesi durumunda, notları gösteren belgelerin onaylı sureti de olabilir.) ­T.C Kimlik Numarası olmayanlardan Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

45 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olan öğrenciler için; ­T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, ­Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf, ­Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Ataşeliklerinden yukarıdaki (a) ve (b)

46 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
Eğitim Ataşeliklerinden Açık “Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir” başlığı altında yer alan (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesinin aslı, (Karneler denklik belgesi yerine geçmez). ­T.C Kimlik Numarası olmayanlardan, Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

47 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılan öğrenciler için (Belgeli form C işlemi); T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, Açık Öğretim Lisesinden alınan tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı, T.C Kimlik Numarası olmayanlardan Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

48 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
Meslekî Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname almış öğrenciler için; (Tasdiknameli form c işlemi); T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, Mesleki Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı, Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe, T.C Kimlik Numarası olmayanlardan Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

49 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname almış veya halen kayıtlı olan öğrencilerden, Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyenler, öncelikle il ve ilçelerde bulunan Mesleki Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten meslek liselerine müracaat ederek sistem üzerinden öğrencilik durumunu “Aktif” hale getirilmesini sağlayacaktır.

50 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
(Tasdiknameli Form C işlemi tamamlandıktan sonra) Belgenin aslı ile Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten Halk Eğitimi Merkezi veya Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek geçiş dilekçelerini vereceklerdir. Bu öğrencilerin dosyaları kayıtlı oldukları okullardan istenecek. Sistemden de dosya nakli gerçekleştirilecektir. Ancak dosyası Mesleki Açık Öğretim Lisesi (Ankara) Müdürlüğü arşivinde olan öğrencilerin belgeleri dosyasına konulmak üzere Müdürlüğümüze (Ankara) gönderilecektir.

51 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı ancak öğrencilik durumu “Silik” olanların başvuruları ­ T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge ­ Kayıt ücretinin ödendiğini gösteren belgenin aslı.

52 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
Dikkat: 2002 yılı ve daha önce Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmış, bu tarihten sonra hiç kayıt yenilememiş ve halen öğrencilik durumu “Silik” olan öğrencilerin T.C. Kimlik Numaraları Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı olmayabilir. Bu öğrencilerimiz öncelikle, durumlarını anlatan bir dilekçeyi ve T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisini tek sayfada olacak şekilde, ’e faks (ya da adresine e-posta) göndermeleri gerekmektedir.

53 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
5.İlk Kayıt Şartlarına Ait Açıklamalar a.Açık Öğretim Liselerinde Kullanılan Terimler *Önkayıt Öğrenci: İlk kayıt yaptıran, kaydı kesinleşmemiş öğrenci, *Aktif Öğrenci: İlk kayıt olan veya kaydını süresinde yenileyen öğrenci, *Donuk Öğrenci: Kaydını bir kez yenilemeyen öğrenci, *Silik Öğrenci: Üst üste en az iki kez kaydını yenilemeyen öğrenci, *Mezuniyet İncelemesinde Olan Öğrenci: Mezuniyet aşamasına gelmiş, kayıt evrakı incelenecek öğrenci.

54 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
b. Kimlerden Kayıt Katılım Bedeli Alınmaz? ­ 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında şehit olanların eş ve çocukları ile aynı mücadelede gazi olanların eş ve çocukları; ­ Terörle mücadelede görevini yaparken şehit düşenlerin eş ve çocukları ile aynı mücadelede gazi olanların eş ve çocukları; ­ Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar ile İstiklal Madalyası verilmiş olanlar,

55 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
­ Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenlerden, durumlarını belgelendirmek şartıyla İlk Kayıt bedeli alınmayacaktır. Söz konusu belgelerin fotokopileri alınacak ve üzerine “aslı gibidir” ibaresi yazılarak tarandıktan sonra öğrenci dosyasına konulacaktır. Not: Şehit ve gazilerimizin eş ve çocukları, evlendikleri takdirde “Katılım Bedeli” ödemek zorundadırlar.

56 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
c.Kayıt Başvurusunun Geçersiz Olduğu Durumlar; ­ Kayıt bedeli ödenmemiş ise, ­ Kayıt bedeli ödenmiş ancak Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerine kayıt için başvurmamışsa, ­ Belgelerin (Diploma, tasdikname/öğrenim durum belgesi, denklik belgesi) aslı verilmemişse veya e-okulda kaydı yoksa,

57 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
­ Ortaokul / ilköğretim okulundan sorumlu ders/dersleri var ise, ­ Katılım bedelinden muaf olan öğrenciler muafiyet belgelerini teslim etmemişse; Bu öğrencilerin kayıtları kabul edilmez ve kayıt evrakları iade edilir.

58 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
d.Askerlik Ertelemesi “Askerlik kanununda ( /c) yapılan değişiklikle Açık öğretim Lisesi öğrencilerine askerlik tecil (erteleme) hakkı verilmiştir. Askerlik çağında ki öğrencilerimiz, Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden alacakları onaylı “Ek.C2” formuyla Askerlik şubelerine tecil (erteleme) başvurusunda bulunabilirler. Dikkat: Öğrencilik durumu “Aktif”, “Donuk” ve “Silik” konumdaki öğrencilere Ek.C2 belgesi düzenlenebilir. Ancak belgenin kabulü Askerlik Şubelerinin sorumluluğundadır.

59 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
e. Engelli Öğrenciler; ­ Zihinsel engeli bulunan öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için rehberlik ve araştırma merkezlerince düzenlenen Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporuyla Açık Öğretim Kurumu Programına yönlendirilerek il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunca yerleştirme kararı alınan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, ­ Engelli öğrenciler, engelli olduğunu belgeleyen raporu Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlüklerine kayıt sırasında vererek engel durumlarını sisteme kaydettirmeleri gerekmektedir. Bu öğrencilerin belgeleri taranacaktır.

60 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
­ Sağlık kurulu raporuna göre evde sınav hizmetinden faydalanacak öğrencilerin hizmetten yararlanabilmesi için irtibat bürolarınca; “yatarak tedavi görüyor” seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir. İşitme ve zihinsel engeli %40 ve üzerinde olanlar heyet raporu olmak kaydıyla “Yabancı Dil” dersinden muaf olabilirler. Bunun için rapor ile “Yabancı Dil” derslerinden muaf olmak istediğini ifade eden dilekçeyi Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne(Ankara) göndermeleri gerekmektedir.

61 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
Hiçbir engeli olmadığı halde, sistem üzerinde özür gruplarından biri işaretlenmiş olarak görünen öğrenciler, İrtibat Bürolarına başvurarak veya Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne (Ankara) bir dilekçe göndermek suretiyle bu yanlışlığın düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir. Dikkat: Öğrencilerimizin engel durumlarını sisteme doğru bir şekilde işlenmesinden işlemi merkez ve kişi sorumludur. Engel öğrencilere ait heyet raporları taranarak sisteme aktarılacaktır.

62 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
f. Öğretim Sistemi Açık Öğretim Lisesinde ders geçme ve kredi sistemi uygulanmaktadır. Program ortak ve seçmeli derslerden, Öğretim yılı ise birbirinden bağımsız üç dönemden oluşmaktadır. Öğrenciler, yapılan sınavlarda başarılı oldukları derslerin kredisini kazanmaktadır. ­ Milli Eğitim Bakanlığının Orta Öğretim Kurumları yönetmeliği kapsamında eğitim öğretim yılı itibarı ile tüm okullarda öğrenciler, Alansız (Alan Yok) olarak eğitim almaktadır. Açık Öğretim Lisesine halen devam eden ve kayıt yaptıracak her öğrenci bu uygulamaya tabidir. ­ Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrenciler; ilk kayıt oldukları dönem hariç, her dönem kayıt yenileyerek yapılacak olan sınavlara katılabilirler. Üçüncü dönem sınavlarına ise sınav tarihinin ilk günü itibariyle 17 yaşını doldurmuş, 18 yaşından gün almış olanlar kayıt yenileyerek katılabilmektedir.

63 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
g. Ortak Dersler Ortak Dersler, Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için alınması gereken zorunlu derslerdir. ­ Öğrenci Ortak dersleri başarmak ya da muaf olmak durumundadır. (Öğrenci, bir “ortak” dersten 3 kez sınava girip başarısız olduğu takdirde, o dersten muaf sayılır.) ­ Öğrenci Muaf olduğu dersin kredisini alamaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan kalkar. Muaf olunan ortak ders, istenirse tekrar alınabilir. ­ Öğrenci “Dil ve Anlatım” dersi başarmak zorundadır. Bu dersten muaf olunamaz.

64 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
h. Seçmeli Dersler ­ Seçmeli Dersler, alınması zorunlu olmayan, gerekli toplam krediyi tamamlamak için ortak derslerin yanında öğrencinin isteğine bağlı olarak alınan derslerdir. ­ Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci o dersi istediği takdirde tekrar alabilir veya onun yerine başka seçmeli ders seçebilir.

65 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
i. Kredi Müfredat programında belirtilen derslerin haftalık ders saati sayısı o dersin kredisini ifade eder. (Örneğin; DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ 3 dersinin haftalık ders saati 1’dir, kredisi de 1’dir). ­ Öğrenciler, başardıkları derslerin kredilerini kazanmaktadırlar. ­ Toplam Kredi: Öğrencinin tasdikname/denklik belgelerinde getirdiği derslerin kredileri ile Açık Öğretim Lisesi sınavlarında kazandığı kredilerin toplamıdır.

66 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
j. Açık Öğretim Lisesi (Alan Yok) Mezuniyet Şartları ­ Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, ­ Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması, ­ Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması, ­ Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

67 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
k. Ders Seçimi Öğrencilerin, öğrencilik durumu “Aktif” olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorundadır. Öğrenciler ders seçimlerini öğrenci numaralarını ve kişisel şifrelerini kullanarak “www.aol.meb.gov.tr” internet adresinden yapmaları gerekmektedir. Ders seçiminde tüm sorumluluk öğrenciye aittir. Ders seçimini yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler sistem tarafından atanır ve öğrenciler seçilen bu derslerden sınava girmek zorundadır.

68 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
l. Kitapların Alınması Öğrenciler; sistem üzerinden seçtikleri derslerin listesi ile birlikte Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kitaplarını alabilirler. Dikkat: Öğrencilerimizin öğrencilikleri devam ettiği sürece; Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünün web sitesinde yayınlanan duyurular ile sistem üzerinden atılan mesajları takip etmeleri gerekmektedir.

69 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
6. Sınavlar a. Sınav Merkezinin Belirlenmesi Öğrencilik durumu Aktif hale gelen öğrenciler (Üçüncü dönem hariç) Sınava en geç gün kalıncaya kadar, öğrenci numarası ve şifresiyle sisteme girerek, isterlerse sınav merkezini değiştirebilir (Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü Öğrenciye tanınan sınav yeri değişikliği yapma süresini değiştirme hakkına sahiptir).

70 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
Açık Öğretim Lisesi ve Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi durumunda sınav merkezinde değişiklik yapabilir. Dikkat: Adres bilgilerinizi değiştirmeniz sınav merkezinizin de değişeceği anlamına gelmez. Bu nedenle sınav merkezinizi sistemde “Sınav Bölgesi İrtibat Merkezi” seçeneğinden kontrol ediniz ve değişmesi gerekiyorsa değiştiriniz.

71 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
b. Sınav Şekli ve Tarihi Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır. Sınavlarda; ­ Her dersten 20 soru sorulmaktadır, ­ Her soru 4 seçeneklidir, ­ Her doğru cevabın değeri 5 puandır, ­ Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez). ­ Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.

72 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
c. Sınava Giriş Belgelerinin Alınması Sınava Giriş Belgeleri “www.aol.meb.gov.tr” resmi web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir. Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise, irtibat bürolarınca öğrencinin fotoğrafı sisteme eklenerek, fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir. Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir. Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okuyunuz. Sınav Giriş Belgenizde belirtilen okul ve salonda sınava girmeniz gerektiğini unutmayınız. Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

73 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
d. Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler ­ Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, pasaport veya ehliyet belgelerinden biri. ­ Sistem üzerinden alınan fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi. ­ Kurşun kalem ve silgi. Dikkat: Adayların, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, kulaklık ve benzeri cihazları ile sınava girmeleri yasaktır.

74 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
e. Sınavların Değerlendirilmesi ­ Sınavlar yapıldıktan sonra, cevap kâğıtları Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde optik okuyucularla okunmakta ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği" kullanılmaktadır. Sınavınızın iptal edilmemesi için cevap kâğıdınızı kimseye göstermeyiniz, kopya çekmeyiniz, çektirmeyiniz. ­ Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular, hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.

75 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
f. Sınav Sonuçlarının Duyurulması Sınav sonuçları internet ortamında “www.aol.meb.gov.tr” adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçimi zorunludur.

76 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
g. Sınav Sonuçlarına İtiraz Edilmesi Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, sınav sonuçlarının ve internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde dilekçeyle Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yapılacaktır. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

77 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
Öğrenciler, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, MEB Sınav İtiraz (Kurumsal Tahsilât) Programı aracılığı ile yapacaklardır. Sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına itiraz başvurusunda bulunacak öğrencilerin başvuruları, 20 TL (Yirmi TL) sınav itiraz ücreti banka dekontu/makbuzu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe (itiraz gerekçeleri ayrıntılı olarak belirtilerek) ile yapılması gerekmektedir.

78 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, öğrencilerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. İtirazların cevaplanmasında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar, adaya ait T.C. Kimlik Numarası/Öğrenci Numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler ile Faks yada telefon yolu ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

79 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
Önemli: Sınav Giriş ve Sınav Sonuç Belgesi de dahil olmak üzere öğrenci adreslerine herhangi bir duyuru ve geri bildirim gönderilmeyecektir. Tüm bildirimler resmi web sitesinden yayınlanacaktır. Öğrenciler ihtiyaç duydukları her türlü bilgiye bu web sitesinden ulaşabilirler.

80 E. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE BAŞVURU SÜRECİ
Sevgili Öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi ile ilgili soru ve sorunlarınız için ilk başvuracağınız yer bulunduğunuz bölgedeki Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan irtibat bürolarıdır. AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİNİZE ULAŞMAK VE MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI ÖĞRENMEK İÇİN ALO 147’Yİ 7/24 SAAT ARAYABİLİRSİNİZ.

81 BAŞARILAR… BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


"AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ TANITIMI MODÜL 2 BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları