Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ TANITIM SUNUSU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ TANITIM SUNUSU"— Sunum transkripti:

1 MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ TANITIM SUNUSU
Hazırlayan; Abdurrahman ERDOĞAN Araklı Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı

2 MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNİN TANIMI
Lise, uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak öğretim veren ve bu hizmeti merkezî sistemle yürüten bir kurumdur.

3 MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNİN AMACI
Lise'nin amacı, gelişmiş kitle iletişim araçları ve yeni teknolojileri kullanarak; İlköğrenimini tamamlayan, ancak orta öğretime devam edemeyenler ile orta öğretimden ayrılan, mezun olanlara farklı alanlarda öğrenim görme fırsatı vererek eğitim-öğretim imkânı sağlamak. Orta öğretim düzeyinde fırsat ve imkân eşitliğine, toplumun kültür düzeyinin yükseltilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlamak. Öğrencileri hayata ve yüksek öğretime hazırlamaktır.

4 MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER YENİ KAYIT YAPTIRABİLİR?
Mesleki Açık Öğretim Lise’ne; sağlık durumu öğrenim görmek istediği meslek eğitimine uygun olanlardan; İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar, Ortaöğretim düzeyindeki okullardan ayrılanlar, (tasdikname alanlar) Ortaöğretim düzeyindeki okullardan mezun olanlar, (lise diplomalı) Denklik belgelerinde belirtilen öğretim düzeylerinin yukarıdaki şartlardan birisini taşıması durumunda, yurt dışında öğrenim görmüş olanlar, kayıt yaptırabilirler.

5 YENİ KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanının fotokopisi Bir adet vesikalık renkli fotoğraf, Kayıt ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı, (diploması kayıp olanlar Diploma Kayıp Örneğinin aslı), çıkma belgesi ya da denklik belgesinin aslı, Tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı, ( tasdiknamenin veya tasdikname kayıp belgesinin ekinde notları gösteren başarı durum belgesi mutlaka olacak) Lise diplomasının noter tasdikli fotokopisi, (noter tasdikli olmayan diplomalar geçersizdir.) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, (tecil, teskere, muaf, askerde) Kayıt ücreti muafiyeti olanların muafiyet belgesi,

6 KAYIT BAŞVURUSUNUN GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR
Tasdikname belgesinin aslını vermeyenler, Lise diploması ile kayıt yaptıranlardan, noter onaylı lise diploması örneği vermeyenler, Lise diploması ile başvuranlardan diplomasında bir yüksek okuldan ayrıldığı veya mezun olduğu yazılı olanlar, İlköğretim veya Ortaokul diplomasının aslını vermeyenler, Ortaokul / ilköğretim okulundan sorumlu ders/dersleri olanlar, Geçerli ücret muafiyet belgesi olmayanların, Kayıtları kabul edilmez ve kayıt evrakları iade edilir, bu öğrencilerimizin, eksik evraklarını belirlenen süre içerisinde tamamlayıp Halk eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

7 YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ
Lise'ye yeni kayıt yaptıran ya da kayıt yenileyen öğrencilerden dönem başlarında, ilgili mevzuat hükümlerine göre Bakanlıkça belirlenen miktarda ücret alınır. Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıt ücreti iki bölüm olarak yatırılır. 20,00 TL.(2012 yılı için) Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numaralarını bildirerek Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracak. 5,00 TL Okulun kırtasiye, personel ve diğer giderleri ve TL Temrinlik Ücreti olmak üzere TOPLAM=20.00 TL (2012 yılı için) okul aile birliği hesabına makbuz karşılığında yatırılır.

8 YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME BAŞVURU ÜCRETİNİ ÖDEMEYECEK ÖĞRENCİLER
1974 Kıbrıs Barış Harekâtı gazilerimiz ile bu mücadelede şehit düşenlerin birinci dereceden yakınlarından (eş ve çocuklar), Terörle mücadele görevini yaparken yaralanan gazilerimiz ile eşleri ve çocukları, bu mücadelede şehit düşenlerin birinci derecedeki yakınlarından (eş ve çocuklar); Durumlarını belgelendirmeleri halinde öğrenim süreleri boyunca diploma harcı dışında, kayıt, kayıt yenileme ve eğitim giderleri alınmamaktadır.

9 SİLİK ÖĞRENCİ FORM-C İŞLEMİ
Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olduğu halde iki dönem üst üste kayıt yenileme yapmayan öğrenciler silik öğrenci olarak adlandırılır. Öğrencilik durumu ‘’SİLİK’’ duruma düşen öğrenciler “silik öğrenci form-c işlemi” yaptırarak kayıt yenilerler.

10 Geçiş işlemi öğrenci kayıt yeniledikten sonra o dönem için geçerli olan aktif dönem üzerinden yapılmaktadır. Örneğin 2011/2 aktif sınavlara katılmış bir öğrenci genel lise kısmından Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçmek isterse veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinde alan değiştirmek isterse; Bu öğrencinin öncelikle kaydını 2012/1 olarak yenilemesi ve bu yeni kayıt üzerinden değişikliğin yaptırması gerekmektedir.

11 Geçiş İşlemleri Öğrencilik durumu aktif ve donuk olan öğrencilerden, Açık Öğretim lisesinden Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçmek isteyenler ile Mesleki Açık Öğretim Lisesinde alan değişikliği yapmak isteyenlerin dilekçeleri yeni kayıt süresince alınacak, dilekçesi alınan öğrenciler yüz yüze eğitim almak üzere meslek liselerine yazı ile gönderilecek, öğrencilerin sistem üzerinden geçiş işlemleri kayıt yenileme işlemi yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir. Örnek Dilekçe 3-4

12 TASDİKNAMELİ FORM-C İŞLEMİ
Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname almış öğrencilerin tekrar sisteme kaydı için ‘’Tasdiknameli Öğrenci Form-C’’ işlemi yapılır.

13 KAYIT YENİLEME İŞLEMİ Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinden, öğrencilik durumu aktif veya donuk olan ve ücretini yatıran tüm öğrenciler Okul Müdürlüklerine başvurup kayıt yenileme işlemini yaptırabilirler. Kayıt yenileme işlemi yaptıran öğrenciler sistemden ders seçimini yaparak, kitaplarını Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden teslim alırlar.

14 ÖĞRETİM SİSTEMİ Lisede, ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. Programlar, ortak, alan ve seçmeli derslerden; öğretim yılı ise birbirinden bağımsız dönemlerden oluşur. Öğrenciler sınavında başarılı oldukları dersin kredisini kazanırlar.

15 a.Ortak dersler: Mesleki Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için alınması gereken derslerdir. Bu dersler başarılamazsa tekrar alınması gerekir. Üç kez sınava girilerek başarısız olunan ortak dersten muaf olunur. Muaf olunan dersin kredisi kazanılmış olmaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan kalkar. Muaf olunan ortak ders, istenirse tekrar alınabilir. Dil ve Anlatım Dersi başarılması zorunlu olan derstir. Bu dersten muaf olunmaz.

16 b.Alan dersleri: Kayıtlı oldukları alana göre tanımlanmış meslek derslerini ifade eder, öğrenciler bu dersleri yüz yüze eğitimle almak zorundadırlar. 4 yıllık sistemde alınması gereken alan dersleri adresinde yayınlanmaktadır.

17 c.Seçmeli dersler: Mezuniyet kredisini tamamlamak için, ortak ve alan derslerinin yanında alınan derslerdir. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci o dersi istediği takdirde tekrar alabilir veya onun yerine başka seçmeli ders seçebilir.

18 Kredi: Müfredat programında belirtilen derslerin haftalık ders saati sayısı o dersin kredisidir. Öğrenciler, başardıkları derslerin kredilerini kazanırlar. Daha önce sınıf sisteminde öğrenim görmüş öğrencilerin başarılı oldukları derslerin haftalık ders saati sayısı, Açık Öğretim Liselerinde o dersin kredisi olarak değerlendirilir.

19 Mezuniyet İçin Gerekli Kredi:
4 YILLIK SİSTEME GÖRE Uzaktan Eğitim (Ortak + Seçmeli) Yüz Yüze Eğitim (Alan) Toplam kredi-Dönem Tüm Alanlar 100 140 240(8 dönem) İmam-Hatip Lisesi Programı 110 130

20 Lise diploması ile kayıt yaptıran öğrenciler;
Mesleki Açık Öğretim Lisesi’ne lise diploması ile kayıt yaptıran öğrencilere 4 yıllık sistemin dersleri okutulur, yüz yüze eğitim veren okulun fiziki durumu ve öğretmen durumu göz önünde bulundurularak her dönem 40 kredilik ders verilebilir. Yüz yüze eğitimini başarı ile bitiren lise diplomalı öğrenciler 4 dönemde mezun edilir.

21 DERS SEÇİMİ Sistemde kaydı aktif olan öğrenciler öğrenci numarası ve şifresi ile sistemden ders seçimini yapar. Ders seçimi ile ilgili ayrıntılı bilgiye adresindeki sıkça sorulan sorular kısmından ulaşılabilir.

22 ÖĞRENİM SÜRESİ Lisenin öğrenim süresi sekiz dönemdir. On yedi yaşını bitirmeyenler, bir öğretim yılında en fazla iki dönem sınavlara alınırlar. Her eğitim öğretim yılında 3. Dönem Sınavlarına bu sınavların yapıldığı gün itibariyle 17 Yaşını doldurmuş öğrenciler girebilir. 3. dönem sınavı için kayıt yenileme işlemini sadece bu öğrenciler yaptırabilir.

23 Ortaöğretim kurumlarının ya da bunlara denk yurt dışındaki öğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılarak tasdikname veya öğrenim belgesi ile liseye kayıt yaptıranların, bu belgenin düzenlenme tarihinden önce öğrenim gördükleri her öğretim yılı, iki dönem olarak değerlendirilir. Öğrencilik süresi on iki dönemi aşanlar, öğrenim görme hakkını kullanmaya devam edebilirler. Ancak, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. İlköğretim okulu mezunlarından kalfalık ya da ustalık belgesine sahip olarak Liseye kayıt yaptıranlar; Lisenin birinci ve ikinci dönem ortak ve seçmeli kültür derslerinden sorumlu tutulmazlar. Ancak, bu gibilerin branşları itibariyle hangi mesleki ve teknik eğitim programına kayıt yaptıracakları ve bu programın hangi derslerinden sorumlu tutulmayacakları Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca belirlenir.

24 PROGRAM TÜRLERİ Lise’de: a) Endüstri Meslek Lisesi,
b) Kız Meslek Lisesi, c) Ticaret Meslek Lisesi, d) İmam Hatip Lisesi programları uygulanır.

25 YÜZ YÜZE EĞİTİM Tanımı: İmam hatip liseleri ile meslekî ve teknik orta öğretim okul/kurumlarında öğrencilere dershane ve atölyelerde yaptırılan eğitim. Mesleki Açık Öğretim Lisesinde herhangi bir alanda yüz yüze eğitim verilebilmesi için, en az 8 kişinin o alana müracaat etmesi gerekmektedir. Kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim belgelerinin birer örneği öğrenci listesi ile birlikte yüz yüze eğitim veren okula gönderilir. Diğer belgelerin tamamı Meslekî Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderilir. Yüz yüze eğitim veren okul müdürlüğünün oluşturacağı denklik komisyonu, öğrenim belgelerini inceleyecek, tasdikname ile gelen öğrencilerin gerekli denkliklerini yaparak, alacağı meslek dersi olmayan öğrencilerin muafiyet belgelerini en kısa zamanda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne gönderir.

26 Meslekî Açık Öğretim Lisesi 4 yıllık sistemde İmam- hatip lisesine kayıt yaptıran öğrenciler
1. dönemden, diğer alanlara kayıt yaptıran öğrenciler ise 3. dönemden itibaren yüz yüze eğitime başlar. Yüz yüze eğitim veren okul, bu eğitim tamamen bittikten sonra yüz yüze eğitimi tamamlama belgesi, başarı durum belgesini Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderir. Bunun dışında not fişi vb. belge gönderilmez diğer belgeler okulda saklanır.

27 DEVAM-DEVAMSIZLIK Öğrencilerin yüz yüze eğitime devam etmeleri zorunludur. Bir dersteki özürlü ve/veya özürsüz devamsızlığı o dersin dönem içindeki toplam ders saatinin 1/4’ünden fazla olanlar, dönem puanları ne olursa olsun o dersten başarısız sayılır.

28 NAKİL İŞLEMLERİ Öğrenci yüz yüze eğitime devam ettiği okuldan alacağı başarı durum belgesi yada yüz yüze eğitime katılmadığını gösteren yazı ve nakil istek dilekçesi ile kayıtlı olduğu Okul Müdürlüğüne müracaat eder. Okul Müdürlüğü , öğrencinin nakil evraklarını yüz yüze eğitim alacağı okula resmi yazı ile gönderir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin nakil istekleri kesin kayıt işlemlerini sonuçlanmasından sonra yapılır. Ayrıca, Meslekî Açık Öğretim Lisesi sınavlarından bir ay önce nakil işlemi yapılmaz

29 AÖL’ne kayıtlı öğrencilerden MAÖL’ne geçmek isteyen, aktif ve donuk öğrenciler 1. Dönem kayıt yenileme tarihlerinde, Öğrencilik durumu silik olan öğrenciler ise 1. Dönem yeni kayıt tarihlerinde Eğitim görecekleri okul müdürlüklerine dilekçe ile başvurarak işlemlerini yaptırabilirler. MAÖL’ne kayıt yaptırmak isteyen, askerlik çağına girmiş olanlardan askerlik ilişiksiz belgesi istenir. MAÖL’ne kayıtlı öğrencilerden alan değiştirmek isteyen aktif ve donuk öğrenciler 1. dönem kayıt yenileme tarihlerinde, Öğrencilik durumu silik olan öğrenciler ise 1. Dönem yeni kayıt tarihlerinde Eğitim görecekleri okul müdürlüklerine başvurarak işlemlerini yaptırabilirler. Silik öğrencilerden askerlik çağına girmiş olanlar askerlik ile ilişiklerinin bulunmadığına dair belgeyi getirmek zorundadırlar. MAÖL’ne kayıtlı öğrencilerden AÖL’ne geçmek isteyen öğrenciler AÖL Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

30 Meslek Liselerinde 10. sınıftan notları oluşanlar ile Meslekî Açık Öğretim lisesinde 2 dönemden fazla kayıtlı olan öğrenciler Açık Öğretim Lisesine (genel lise) kayıt yaptıramazlar. Meslekî Açık Öğretim lisesinden mezun olabilecek her öğrenci ÖSS ye başvurabilir. Meslekî Açık Öğretim lisesinden mezun öğrenci, öğrenci seçme sınavında aynı kategorideki örgün eğitim öğrencisi ile aynı haklara sahiptir.

31 SINAVLAR Uzaktan eğitim kapsamındaki derslerin sınavları, dönem sonlarında ve sınavları yürütmekle görevli birimce belirlenecek okul veya kurumlarda merkezî sistem ve test yöntemiyle yapılır. Yüz yüze eğitim uygulamasında öğrenci başarısının değerlendirilmesi; yüz yüze eğitim uygulamasının gerçekleştirildiği örgün eğitim kurumunun tabi olduğu mevzuat çerçevesinde eğitimin yapıldığı okul müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

32 DERS GEÇME Bir dersin yıl sonu puanı, uzaktan eğitim kapsamındaki derslerin sınavlarından alınan puan, yüz yüze eğitim kapsamındaki derslerin yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlarından alınan puanlar ile ödev ve projelerinden alınan puanların ilgili mevzuatı kapsamında birlikte değerlendirilmesi sonucunda bulunan puandır. Bir dersten başarılı sayılmak için, o dersin dönem puanının en az 45 olması gerekir.

33 MEZUN OLMA Öğrenci gerekli olan dönemi, Yüz yüze eğitimini,
Ortak derslerini tamamlamış, yeterli krediye ulaşmış ise, Meslekî Açık Öğretim Lisesinden mezun olur. Diploması kısa sürede düzenlenerek Okul Müdürlüklerine gönderilir. Mezun olan öğrenci ait olduğu yıl için belirlenen diploma harcını ilgili banka şubelerinden birisine yatırır dekontu ile birlikte şahsen veya bir vekili aracılığı ile diplomasını imza karşılığı teslim alır.

34 AÇIK ÖĞRETİM BÜROLARININ GÖREVLERİ
a) Öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yapmak. b) Öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapmak. c) Kayıt olmak isteyenlerin başvurularını almak, varsa eksik evrakını tamamlatarak başvuruları, Değerlendirme ve Yerleştirme Komisyonuna sunmak. d) Meslekî eğitime kabul edilen öğrencilerin kayıtlarını tutmak, liste ve çizelgeleri yüz yüze eğitimin yapılacağı okullara göndermek. e) Nakil talebinde bulunan öğrencilerin notlarını, diğer belgelerle birlikte nakil istenen açık öğretim bürosuna göndermek. f) Değerlendirme ve Yerleştirme Komisyonunca yerleştirilen, naklen gelen öğrencileri kayıt etmek, bunları Lise Müdürlüğüne süresi içinde bildirmek. g) Okullara yerleştirilen öğrencilerle ilgili her türlü bilgiyi tutmak ve Lise Müdürlüğüne bildirmek. h) Öğrencilerin askerlik tecili ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.

35 MAÖL İLETİŞİM BİLGİLERİ
YAZIŞMA ADRESİ: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Adnan Güneşoğlu Kampüsü Meslekî Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü Ballıkpınar Köyü Gölbaşı/ANKARA E-MAİL:

36 TEŞEKKÜRLER… VE BAŞARILAR
Araklı Anadolu İmam-Hatip Lisesi 61700-Araklı/TRABZON Telefon: Fax: -


"MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ TANITIM SUNUSU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları