Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çölleşme ile Mücadelede Eğitimin Önemi Prof. Dr. Sabit ERŞAHİN Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çölleşme ile Mücadelede Eğitimin Önemi Prof. Dr. Sabit ERŞAHİN Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı."— Sunum transkripti:

1 Çölleşme ile Mücadelede Eğitimin Önemi Prof. Dr. Sabit ERŞAHİN Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı

2 Çölleşme Kurak, yarı-kurak ve yarı-nemli alanlar başta olmak üzere iklim ve insanın da etkisiyle arazi bozulması ve biyolojik ve ekonomik verimde düşme.

3 Çölleşme Etkileyen faktörler İklim İnsan Etkilenen faktörler Arazi Bitki örtüsü Toprak Su

4 Çölleşme Kriter ve Göstergeleri

5 Sıcaklık Yağış Güneşlenme Buhar basıncı Rüzgar İklim

6 Toprak Fiziksel Özellikleri Toprak kimyasal Özellikleri Toprak biyolojik Özellikleri Toprak verimliliği Toprak derinliği Toprak erozyonu

7 Vejetasyon Yoğunluğu Vejetasyon tipi Vejetasyon Çeşitliliği Biyolojik üretkenlik Yangına dayanıklılık Bitki örtüsü

8 Su varlığı ve erişebilirlik Su kalitesi Yer altı su Kaynakları Su kirliliği Su kullanımı Su kaynaklarında değişimler

9 Arazi kullanım yoğunluğu Arazi kullanım Şekli Arazi kullanım Uygunluğu Arazi kullanım değişimi Terk edilmiş araziler Arazi kullanımı

10 Denizden yükseklik Eğim Jeomorfo loji Jeoloji Bakı Topo- grafya

11 Eğitim Sürd. Arazi kullanımı Yaptırımlar Destekler Korunan alanlar Hük. Pol.

12 Kültürel Yapı Göçler Sürdürü lebilirlik Esneklik Yoksulluk Sosyo- Ekonomi

13

14 Ekosistem İnsan Çölleşme İklim CO 2 Salınımı Fosil yakıt kullanımı Yanlış arazi kullanımı Ormansızlaştırma Arazi kullanım değişimi Bitki örtüsünün tahribi Yanlış arazi kullanımı Erozyon İklim değişimi Sosyo-ekonomik yapı Kültürel yapı Politikalar Bilgi düzeyi-farkındalık Biyolojik verimlilikte düşme Ekonomik verimlilikte düşme Kırsal elastikiyette (resilience) azalma Toprak Bitki örtüsü Su ……

15 Hükümet politikaları Farkındalık … Bilgilendirme Eğitim Karar vericiler Kullanıcılar Diğer A.Sistemin bileşenlerini iyi analiz edebilecek, sistemin sorunlarına çözüm üretebilecek, uzmanların yetiştirilmesi B. Çok-disiplinli programlar oluşturulmalı (yeni fakülte/ bölüm açılmalı) C. Mevcut fakülte ve bölümlerin yapılanmasında ilgili kurumlar (işveren) ve üniversiteler beraber hareket etmeli (iş tanımı ve yeni program teklifi) D. Mevcut ilgili Fakülte (çevre müh, ziraat, orman) / programların müfredatında çölleşmeye yer verilmeli. Yüksek Öğretimde

16 Hükümet politikaları Bilgi Düzeyi- farkındalık Eğitim Karar vericiler Kullanıcılar Diğer Sistemin bileşenleri ve bütünü üzerinde karar verebilecek uzmanları yetişmesi Sağlanmalıdır. Çok-disiplinli bir eğitim anlayışı benimsenmeli. Takım çalışmasında yer alabilecek, Problemi tanımlayabilecek ve çözüm üretebilecek uzmanlar yetiştirilmelidir. Uzman: Sistemi analiz edebilmeli ve yönetebilmelidir. İlgili Yüksek öğretim kurumları müfredatlarında ve yapılanmalarında buna yer vermelidirler Yüksek Öğretim

17 Karadeniz Teknik Üniversitesi Genel Ekoloji ve Meteoroloji Orman Ekolojisi Havza Amenajmanı Çayır-Mera Ekolojisi Ormancılık Yönetim Bilgisi Milli Park Yönetimi

18 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ AFET KÜLTÜRÜ FELSEFE VE DOĞA HAVZA AMENAJMANI HAVZA ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME ORMAN EKOSİSTEMLERİ BİLGİSİ ORMANCILIK YÖNETİM BİLGİSİ ÇEVRE KİRLİLİĞİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

19 Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Bilgisi Ormancılıkta Çevre Bilimi ve İklim Bilgisi Orman Ekolojisi Havza Yönetimi Ormancılık Politikası ve Yönetimi

20 Kısıtlamalar Müfredatların oluşturulmasında akademik personelin konservatif davranması, disiplinler arası derslere yer verilmemesi, Lisans üstü eğitimde bakış açısının dar tutulması ve disiplinler arası derslere yer verilmemesi Yurt-dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin zayıf olması, Yeni fakülte ve programların açılmasında/oluşturulmasında ya da programların revize edilmesinde uygulayıcı kurum ve kuruluşlar ile müzakere yapılmaması.

21 DEPARTMENT OF FOREST ENGINEERING, RESOURCES AND MANAGEMENT DEPARTMENT OF WOOD SCIENCE AND ENGINEERING DEPARTMENT OF FOREST ECOSYSTEMS AND SOCIETY Oregon State University Multicultural Perspectives in Natural Resources Population Trends and Policy Society and Natural Resources Environmental Law, Policy, and Economics Ecological Restoration Wildland Fire Science and Management Applied Community and Ecosystem Ecology Global Crises in Resource Ecology Integrated Watershed Management Endangered Species, Society, and Sustainability Principles of Wildlife Diseases Wildlife in Agricultural Ecosystems Wetlands and Riparian Ecology Global Change and Earth Sciences Environmental Sociology

22 Yale School of Foresrtry and Environmental Studies Law, Environment and Religion: A Communion of Subjects American Indian Religions and Ecology World Religions and Ecology: Asian Religions Climate Change Policy and Science Mitigation of Climate Change An Atmospheric Perspectice of Global Change Forest Dynamics: Growth and Development of Forest Stands Global Resources, International Resources Exchanges, and the Environment Water Resource Management Global Ethics and Climate Change

23 Faculty of Agricultural, Life and Environmental Sciences, University of Alberta Dynamics of Wildlife and Rangeland Ecosystems Management and Conservation of Genetic Resources Environmentally Sustainable Agriculture Protected Areas Planning and Management International Forest Conservation and Management Climates and Ecosystems Intermediate Forest Problems Wildlife Biodiversity and Ecology Environmental and Conservation Sciences and Forestry Field Schoo Introduction to Fire Science and Managementl

24 University of Idaho, ABD CSS 383 Natural Resource and Ecosystem Service Economics (3 cr) For 235 Society and Natural Resources (3 cr) For 375 Introduction to Spatial Analysis for Natural Resource Management (3 cr) For 424 Forest Dynamics and Management (4 cr) Engl 317 Technical Writing (3 cr) CSS 486 Public Involvement in Natural Resource Management (3 cr) CSS 490 Wilderness and Protected Area Management (3 cr) REM 411 Ecological Monitoring and Analysis (2 cr) REM 429 Landscape Ecology (3 cr) REM 440 Wildland Restoration Ecology (3 cr) REM 459 Rangeland Ecology (2 cr) Soil 446 (s) Soil Fertility (1-3 cr, max 3)

25 FRST 100 (3) Sustainable Forests FRST 201 (3) Forest Ecology FRST 395 (3) Forest Wildlife Ecology and Management FRST 407 (1) Vegetation Management FRST 415 (3) Sustainable Forest Policy FRST 420 (3) Forest Environmental Management FRST 423 (3) Integrated Resources Management FRST 495 (3) Biological Diversity and Forest Management FRST 535 (3) Global Environmental Issues and Forests FRST 543 (4) Development of Forestry Institutions University of British Columbia Faculty of Forestry Departmen of Forest Resources Management Department of Forest and Consrvation Services Department of Wood Sciences

26 Hükümet politikaları Bilgi Düzeyi- farkındalık Eğitim Karar vericiler Kullanıcılar Diğer A.Müfredata ilave: Yerel ölçekten küresel ölçeğe, çevre ve doğal kaynakların önemi ve doğal dengenin dinamikleri ve işleyişi hakkında algı oluşturabilecek bilgilere müfredatta yer verilmeli B.“Çölleşme” konseptinin detaylı (israf, geridönüşüm, toprak erozyonu vb) olarak ele alındığı “hafta” etkinliklerinin milli eğitim, üniversite ve sivil toplum örgütleri katılımıyla gerçekleştirilmeli C.“Proje sergisi” etkinliklerinde “çölleşme” konulu çalışmalara yer verilmesi İlk-Orta Öğretim

27 Hükümet politikaları Bilgi Düzeyi- farkındalık Eğitim Karar vericiler Kullanıcılar Diğer A.Ulusal gündemde “çölleşme” kavramı üzerinde farkındalık oluşturularak daha fazla kişiye ulaşılması (kamu spotları; kısa animasyonlar ; reklam filmleri için yarışmalar düzenlenmesi vb) B. Toplumda hiçbir kaynağın sınırsız olmadığı bilinci oluşturulmalıdır. B. Cuma hutbelerinde; Kaynak kullanımında dini ve ahlaki değerlere yer verilmeli; gıda, su, enerji ve diğer benzeri kaynakların kullanımında da israftan kaçınılması gerektiği ve bu dünyadaki canlı cansız her şeyin yaratıcının bize bir emaneti olduğu vurgulanmalıdır. Kitle İletişim Araçları/

28 Teşekkür Ederim Prof. Dr. Sabit ERŞAHİN Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı


"Çölleşme ile Mücadelede Eğitimin Önemi Prof. Dr. Sabit ERŞAHİN Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları