Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNSAN VE ÇEVRE Hazırlayan: FATİH BAYTOZ 20120905062.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNSAN VE ÇEVRE Hazırlayan: FATİH BAYTOZ 20120905062."— Sunum transkripti:

1 İNSAN VE ÇEVRE Hazırlayan: FATİH BAYTOZ

2 EKOSİSTEMLER TÜR POPÜLASYON HABİTAT EKOSİSTEM

3 TÜR Kendi aralarında üreyip verimli döller verebilen ve bir ortak atadan gelen benzer bireylerin oluşturduğu topluluğa denir.

4 Etrafımızda gördüğümüz her canlı bir tür müdür?
Kurt köpeği Katır Kurt köpeği ve katır için ne söyleyebiliriz?

5 POPÜLASYON Belli bir bölgede yaşayan ve aynı türden canlıların oluşturduğu topluluğa denir.

6 ÖRNEKLER : Kuzey Kutbu’ndaki penguenler Karadeniz’deki hamsiler
Ankara’daki tiftik keçileri

7 HABİTAT Bir organizmanın doğal olarak yaşadığı ve ürediği yere denir. Kısacası habitat bir organizmanın adresidir.

8 ÖRNEKLER: Kangurular Avustralya’da yaşar. Ceylanlar ormanda yaşar.
Öyleyse bizim habitatımız neresidir?

9 EKOSİSTEM Belli bir habitattaki hayvan ve bitki topluluğu ile bu topluluğun içinde yaşadığı çevrede oluşan, aralarında madde alışverişi olan ve büyük ölçüde kendi kendine yeten sistem ekosistemdir.

10 FİZİKSEL ETMENLER: Işık, sıcaklık, rüzgar, yağış
EKOSİSTEMLER CANLI ÖĞELER Bitkiler Hayvanlar, Mikroorganizmalar CANSIZ ÖGELER KİMYASAL ELEMENTLER Organik Maddeler: Canlılar tarafından üretilen yağ,protein, karbonhidrat ve vitamin içeren maddeler. İnorganik Maddeler: Su, oksijen, karbondioksit,demir minerali, kireç minerali vb. FİZİKSEL ETMENLER: Işık, sıcaklık, rüzgar, yağış

11 En büyük ekosistem;içinde yaşadığımız dünya’dır.
Farklı ekosistemlerden birkaç tanesini birlikte inceleyelim:

12 ÇÖL EKOSİSTEMİ Sıcak ve kurak iklimin hakim olduğu çöllerde yaşayan canlıların buralarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlayacak çeşitli özelliklere sahip olmaları gerekir. Yağışın,suyun ve bitki örtüsünün yeterli olmadığı ortamlarda çöl ekosistemi hakimdir. En büyük çöl ekosistemi Sahra Çölü’dür.

13 DENİZ EKOSİSTEMİ Mikrobik canlılardan dünyanın en büyük memeli hayvanlarına kadar pek çok canlı yaşamaktadır.Denizlerdeki tuz oranı,bitki örtüsü,suyun derinliği sıcaklık,ışık miktarı bu ekosistemdeki canlı türlerinin çeşitliliğini belirler. Hazar denizi en büyük deniz ekosistemine sahiptir.

14 ORMAN EKOSİSTEMİ Ormanlar doğal kaynaklar yönünden çok zengindir. Dünya ikliminin dengede tutulması açısından da önem taşırlar. Bu ekosistemler yırtıcı kuşlardan palmiyelere, maymunlara, çalılara kadar birçok canlı barındırır. En büyük orman ekosistemi Amazon Ormanları’ndadır.

15 SORULAR

16 1.soru: 2.soru: I. Yunus Balığı II. Katır III. Kurt Köpeği IV . Aslan
Yukarıda verilenlerden hangileri tür değildir? A) Yalnız I B) II ve IV C) I ve II D) II ve III E) I,III ve IV 2.soru: Ekosistemler,canlı öğeler,cansız öğeler, kimyasal öğeler olmak üzere 3’e ayrılır………….(D)(Y) Y

17 3.soru: Bir besin zincirini oluşturan aşağıdaki canlılardan hangisi bu zincirin ilk halkasını oluşturabilir? A) Serçe B)Dut yaprağı C)Tırtıl D)Kedi 4.soru Aşağıda verilen canlılardan hangisinin nesli ülkemizde tükenmiştir? A)Aslan B)kardelen C)su samuru D)orkide

18 tr.wikipedia.org bilgiustam.com biltek.tubitak.gov


"İNSAN VE ÇEVRE Hazırlayan: FATİH BAYTOZ 20120905062." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları