Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI."— Sunum transkripti:

1 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2

3 İçerdiği soruların ağırlığı belirli dersleri kapsamaktadır. Belirli derslerle -örneğin yabancı dil dersleriyle- ilgili sorular yer almamaktadır Öğrencileri belirli derslere yöneltmesi sebebiyle diğer derslere ve sosyal aktivitelere ilgiyi azaltmaktadır. Öğrenci başarısını belli bir zaman diliminde ve tek sınavla ölçmesi sebebiyle telafisinin olmaması gibi birçok olumsuzluğu da beraberinde getirmektedir.

4 OKS'de öğrenciler anlık performanslarıyla değerlendirilmektedir. Oysa yeni ilköğretim müfredatımız sonucu değil süreci esas alan bir ölçme ve değerlendirme yöntemini zaruri kılmaktadır Okul içi performansın önemini azaltmakta ve buna dayalı olarak da öğretmenlerin otoritesini düşürmekte, etki alanını daraltmakta ve okul disiplinini olumsuz yönde etkilemektedir OKS odaklı süreç, okul içi performansı azaltmış, disiplini olumsuz etkilemişti, öğrenciyi okul dışı kaynaklara yöneltmiştir. Aileye bir yandan ekonomik yük getirirken diğer yandan da öğrenci ve ailede stres kaynağı olmuştur

5 8. SINIFTAN SONRA OKS FEN LİSESİ ÖZEL FEN LİSESİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ÖZEL OKULLAR ANADOLU LİSESİ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ANADOLU MESLEK LİSESİ ANADOLU TEKNİK LİSESİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ POLİS KOLEJİDPY ASKERİ OKULLAR ASKERİ LİSE ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULLARI SINAVSIZ DÜZ LİSEMESLEK LİSESİ ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİ

6

7 Yeni İlköğretim müfredatının başarılı bir şekilde uygulanmasını ve yeni müfredatın temel felsefesinin yerleşmesini sağlamak. Okulda sunulan eğitim ve öğretimi güçlendirmek ve daha anlamlı kılmak. Ortaöğretime geçişin, tek bir sınava bağlamadan, sürece dayalı, objektif, adil ve şeffaf bir yerleştirmeyle gerçekleştirilmesini sağlamak.  Yerleştirme puanının birden çok sınav ve diğer etkenlerle belirlenmesi sebebiyle öğrencilere telafi imkanı vermek.

8 Yeni ortaöğretime geçiş sistemiyle ilköğretim programlarının öğretilmesi ve okulda öğrenme ön plana çıkacaktır. Öğrencilerde okuldan farklı kaynaklara yönelme azalacaktır. Yeni sistemin en büyük beklentilerinden biride öğrencinin okula çekilmesiyle genel liselerin eğitim kalitelerinin artırılmasıdır. Okul kültürü içinde öğretmenin etkinli¤inin daha güçlü hâle getirilmesidir. Geliştirilen ortaöğretime geçiş modelinde eğitim ve öğretimin sınav merkezli olmaktan çıkarılarak okul ve öğrenci merkezli olması sağlanacaktır.

9 İlköğretimde sunulan eğitim ve öğretimin kaderinin, ağırlık olarak OKS'ye bağımlı bir şekilde devam etmesi düşünülemezdi. Ancak bugünkü şartlarda OKS'nin tamamen kaldırılması ve ortaöğretime geçişin sınavsız bir şekilde gerçekleştirilmesi de mümkün değildir. BU NEDENDEN DOLAYI

10 Yeni sistemin 6 avantajı Tek sınav kader olmayacak Okulun önemi artıyor, Öğrenci odaklı eğitim, Fırsat eşitliği Sınav kabus olmayacak Öğretmen tekrar önem kazanıyor

11 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ NEDİR? İlköğretim 6,7 ve 8.sınıf öğrencilerinin yıllara yayılan seviye ve performans ölçümüyle alacakları puanlara göre ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesini esas alan Seviye Belirleme Sınavı(SBS),Yıl Sonu Başarı Puanı(YBP),Davranış Puanı(DP)olmak üzere üç ana unsura dayanan öğrenci odaklı yeni bir sistemdir.

12 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ(OGES) OGES SBS (SEVİYE BELİRLEME SINAVI) YBP (YIL SONU BAŞARI PUANI) DP (DAVRANIŞ PUANI)

13 SEVİYE BELİRLEME SINAVI(SBS) NEDİR? İlköğretimin 6,7 ve 8.sınıflarında öğrencinin derslerden,o yılın müfredatında belirtilen kazanımları elde etme seviyesinin ölçüleceği MEB tarafından her yıl Haziran ayında yapılan merkezi bir sınav sistemidir.

14 SEVİYE BELİRLEME SINAVI  SBS’ye girmek zorunlu değildir.  SBS 6,7.sınıflarda uygulanacaktır.  SBS yılda bir defa yapılacaktır.

15 SINAV TARİHLERİ 6.Sınıflar 21 Haziran 2008 7.Sınıflar 22 Haziran 2008

16

17 YIL SONU BAŞARI PUANI (YBP)NEDİR? Kısaca karnedeki derslerin yıl sonu ortalamasıdır. Yerleştirmede 100 ile 500 puan aralığında puanlama yapılacak

18 YIL BAŞARI PUANI (YBP) NASIL HESAPLANIR? DERS ADIHAFTALIK DERS SAATİ YIL SONU NOTU AĞIRLIKLI YIL SONU NOTU Türkçe585425 Matematik480320 Fen ve Teknoloji478312 Sosyal Bilgiler390270 Yabancı Dil490360 Din Kül.ve Ahlak Bil. 2100200 Görsel Sanatlar1100 Müzik190 Beden Eğitimi195 Teknoloji ve Tasarım 280160 Rehberlik ve Sos.Etk. 195 Seçmeli Dersler287174 Genel Toplam30260130/2601=86,7

19 DAVRANIŞ PUANI(DP) İlköğretim okullarında;öğrencilerin tavır,davranış ve yetenekleri ile ilgili olarak belirlenen kriterlere göre derslerine giren öğretmenlerin vereceği puanların ortalamasıdır. 6,7.ve 8.sınıflarda öğrenci davranışları ile yöneltme yönergesinin verileri dikkate alınarak hesaplanacaktır.

20 Sınıf Puanı seviye belirleme sınavı puanı davranış puanı ve yılsonu başarı puanının e-okul sisteminde belli oranlara göre otomatik olarak hesaplanan puandır. Sınıf puanının hesaplanırken; Seviye Belirleme Sınavı Puanı % 70, Yıl Sonu Başalar› Puanı %25, Davranış Puanlarını % 5, SP SINIF PUANI

21 SINIF PUANI İLKÖĞRETİMSEVİYE BELİRLEME SINAVI(SBS ) YIL SONU BAŞARI PUANI(YBP) DAVRANIŞ PUANI(DP) SINIF DÜZEYİ(OYP) 6.SINIF%70%25%56.SINIF OYP 7.SINIF%70%25%57.SINIF OYP 8.SINIF%70%25%58.SINIF OYP TOPLAM Genel ortaöğretim e yerleştirme puanı

22

23 ORTAÖĞRETİM YERLEŞTİRME PUANI SINAVLAR; 6.SINIFTA %25 7.SINIFTA %35 8.SINIFTA %40 ORANINDA GENEL ORTAÖĞRETİM PUANINA ETKİ EDECEKTİR

24 SEVİYE BELİRLEME SINAVINDA HANGİ DERSLERDEN KAÇ SORU SORULACAKTIR? DERSLER6.SINIF7.SINIF8.SINIF Türkçe 192123 Matematik 161820 Fen Bilgisi 161820 Sosyal Bilgiler 161820 Yabancı Dil 131517 Toplam 8090100

25 SEVİYE BELİRLEME SINAVINDA DERSLERİN AĞIRLIKLI KAT SAYILARI NE OLACAK? DERSLER6.SINIF7.SINIF8.SINIF Türkçe444 Matematik444 Fen Bilgisi333 Sosyal Bilgiler 333 Yabancı Dil111 Toplam15

26 SBS’’YE GİRMEYEN ÖĞRENCİNİN OYP’NI NASIL HESAPLANACAK? Herhangi bir sebeple sınava katılamayan öğrencinin sınava girmediği yıla ait Seviye Belirleme Sınav puanı o yılın en düşük SBS puanı olarak kabul edilecektir.

27 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK? Ortaöğretime kurumlarına yerleştirme işlemleri OYP’ye göre yapılacaktır.MEB tarafından 8.sınıfın sonunda tercih başvuruları alınmak suretiyle,puan üstünlüğü esasına dayalı olarak önceden belirlenmiş kontenjanlara göre yerleştirme yapılacaktır

28 OYP ile hangi ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemi yapılabilecek? Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Teknik Liseleri,Anadolu Meslek Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, Anadolu İmam-Hatip Liseleri,Anadolu Sağlık Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Adalet Meslek Liseleri, AnadoluTarım ve Tarım Meslek Liseleri, Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi ve Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesine yerleştirme işlemi, ortaöğretime yerleştirme puanına göre yapılacaktır.

29 SBS BİLGİLERİ  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olmayanlar için Sosyal Bilgiler Dersi içinde soru çıkacaktır.  Zorunlu olarak okutulan yabancı dil derslerinden(ingilizce,almanca v.b) sınavda soru sorulacaktır.

30 7. SINIFTA OLAN ÖĞRENCİLERİMİZ PUANI HANGİ ORANDA OLACAKTIR? 7.SINIF %40 8.SINIF %60 oranında etki edecektir.

31 SBS SINAVINDA NASIL BİR PUAN TÜRÜ HESAPLANACAK? Bu yıl OKS kapsamında bulunan okullara ayrı ayrı müracat etmiş gibi DPYB,Polis Koleji,vb Puanlar ayrı ayrı hesaplanmayacak.Sadece okul türüne göre tek bir puanlama yapılacaktır.TM puanı geçerli olacak.

32 . 2007-2008 Öğretim Yılı sonunda OKS uygulanacaktır. OKS puanlarına İlköğretim Diploma Notu (Puanının) bir önceki uygulama doğrultusunda (% 7) dolayında etki etmesi sağlanacaktır.(yani önceki sene gibi) 8. SINIFLAR

33 Tercih Ve Yerleştirme Adaylardan sadece bir defaya mahsus olmak üzere 20 tercih alınacaktır, 1. yerleştirme sonrasında boş kalan kontenjanlara adaylardan tekrar tercih yapmaları istenmeyecek mevcut tercihlerine göre yerleştirilecekler.

34 -Özürlü Adayların Sınav Süreleri OKS’de görme özürlü adaylara sınavda 30 dakika ek süre verilecektir. Üst bedenini kullanamayan ve işitme özürü olan adaylara ise talep etmeleri halinde sınavda 30 dakika ek süre verilecektir.

35 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 6.SINI F SBS 80 SORU SBS %70 İBP Yıl Sonu Başarı Puanı %25 DP Davranış Puanı %5 SP6 6.Sınıf Puanı %25 7.SINI F SBS 90 SORU SBS %70 Yıl Sonu Başarı Puanı %25 Davranış Puanı %5 SP7 7.Sınıf Puanı %35 8.SINI F SBS 100 SORU SBS %70 Yıl Sonu Başarı Puanı %25 Davranış Puan %5 SP 8.Sınıf Puanı %40 100 OYP

36 SBS NEDEN Mİ BU KADAR ÖNEMLİ ?

37 LİSELERİN ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE BAŞARILARI OKUL TÜRÜBAŞVURANLİSANSA YERLEŞEN LİSANSA YERLEŞME % Fen Lisesi 7080424760 Öğretmen Liseleri 14987815854,43 Özel Fen Lisesi 2909165957,03 Anadolu Lisesi 974264022741,29 Y.Dilde Eğitim Yapan Özel Liseler 24412900036,87 Süper Lise 1218563756730,83 Özel Lise 12581276922 Lise 997583780587,92 Ticaret Meslek Lisesi 656759371,43 Teknik Liseler 115209438,19 İmam Hatip Liseleri 3071015164,94 Endüstri Meslek Liseleri 12458837072,98 Kız Meslek Liseleri 7378023463,18 Güzel Sanat Liseleri 3376200,06

38 İlköğretim programlarının öğretilmesi ön plana çıkacak, böylece öğrencilerin muhakeme ve yorum yapma yetenekleri gelişecektir. Öğrencilerin bireysel gelişimleri, yetenekleri, ilgi alanları, farklılıkları, bilgi ve becerileri tam olarak ölçülmüş olacaktır. Öğrencilerin ilköğretim süresince gerçekleştirmiş oldukları davranışlar ile yöneltme yönergesi çerçevesinde belirlenen yetenek ve ilgileri ortaöğretime geçişte değerlendirilmiş olacaktır. Eğitim sistemi, tek oturumda yapılan ve bir sınav olan OKS'ye odaklı olmaktan kurtulacaktır. Genel liselerin eğitim kaliteleri artırılmış olacaktır.

39 Sınavların zamana yayılması ile bir sınavın sebep olı puan kaybının telafisi mümkün olduğundan, öğrencilerin yaşadığı sınav stresi optimal noktada (olması gereken düzeyde) tutulacaktır. Diploma puanının değerlendirmeye katılması, okulda yapılan sınavların da önemini artıracak ve öğrenci tüm derslere aynı ilgi ve gayreti gösterecektir. Okul dışı kurumlara olan bağımlılık azalacaktır. Ortaöğretime geçişte sürece dayalı ve objektif bir yerleştirme sistemi gelişecektir. Okul kültürü öğretmenin etkinliği bağlamında daha güçlü hâle gelecektir. Öğrencilerin yetenek ve ilgi alanlarının ortaöğrenime geçişte değerlendirilmesine imkân verilecektir.

40 T.C KARABÜK VALİLİĞİ YENİCE-İSMETPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU


"ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları