Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKOSİSTEM EKOLOJİSİ."— Sunum transkripti:

1 EKOSİSTEM EKOLOJİSİ

2 EKOSİSTEM EKOLOJİSİ

3 Aşağıdaki resimleri inceleyiniz
Aşağıdaki resimleri inceleyiniz. Altlarındaki boşluklara ekosistem, komünite ve popülasyon örneklerinden hangisini ifade ediyorsa onu yazınız.

4 Aşağıdaki resimleri inceleyiniz
Aşağıdaki resimleri inceleyiniz. Altlarındaki boşluklara ekosistem, komünite ve popülasyon örneklerinden hangisini ifade ediyorsa onu yazınız.

5 EKOSİSTEMİN BİLEŞENLERİ
10FL

6 UZUN GÜN BİTKİSİ

7 KISA VE NÖTÜR GÜN BİTKİLERİ

8 CANLILARIN AKTİF SAATLERİ

9 SICAKLIĞIN BİTKİ VE HAYVANLARIN ÜZERİNE ETKİSİ

10 İKLİM Klimatoloji biliminin incelediği iklim, pek çok faktörden etkilenmektedir. Isı, ışık miktarı, nem ve yağış gibi fiziksel etmenler iklimlerin oluşumunda rol oynamaktadır. Ayrıca bölgenin deniz seviyesinden yüksekliği ve ekvatora uzaklığı da iklimin oluşumunda etkilidir. Volkanik aktiviteler bitki örtüsü, atmosferdeki toz miktarı ve rüzgârda iklimi etkilemektedir. Ülkemizde, coğrafi koşullara bağlı dört farklı iklim kuşağı bulun- maktadır.

11 İKLİM İklimlerin sahip olduğu Özelliklere göre canlı türlerinin dağılışı da farklılık gösterir. Örneğin çay, fındık gibi bitkiler Karadeniz ikliminde; portakal, mandalina, muz gibi bitkiler Akdeniz ikliminde daha iyi yetişmektedir. İklim Özellikleri, geniş bölgelerde değişiklik gösterebildiği gibi mikroklima {belirli bir iklimin hâkim olduğu bir bölgenin küçük bir parçasında, arazi koşullarına bağlı farklı iklim Özelliğinin görülmesi) şeklinde daha dar alanlarda da değişiklik gösterebilmektedir.

12 TOPRAK Toprak; kara bitkileri için büyüyüp gelişme ortamı, hayvanlar için yaşama alanı, Mikroorganizmalar için ise yaşama ortamıdır. Toprak oluşumu kayaçların su, rüzgâr,sıcaklık değişimlerinin etkisiyle ufalanmasından meydana gelmektedir. Toprak oluşumu sürecinde çeşitli katmanlar ve birbirinde farklı özelliklere sahip toprak türleri oluşabilmektedir.

13 TOPRAK ÇEŞİTLERİ Tarıma fazla elverişli olmayan, suyu alt tabakalara geçiren ve bitki- lere yeterli mineral desteği sağlayamayan toprak çeşidi kumlu topraktır. Bitki gelişmesine en uygun olan, mineral bakımından zengin, bitki ve hayvan kalıntıları içeren topraklara humuslu toprak denir. Humuslu topraklar bol miktarda su depolayabildiği için tarıma en elverişli toprak çeşididir. Kireç bakımından zengin topraklara kireçli toprak denir ve açık renkli görünür. Kil miktarının bol olduğu topraklara killi toprak adı verilir. Killi toprakların su geçirgenliği çok azdır. Toprak renginin oluşumunda, yapısındaki organik maddeler ve azot miktarı etkili olmaktadır. Örneğin, koyu renkli topraklar organik maddeler ve azot bakımından zenaindir. 10A

14 TOPRAK ÇEŞİTLERİNE YETİŞEN BİTKİLER
Bazı toprak çeşitlerinin tarımda kullanılabilmesi için eksik minerallerin ilave edilmesi gerekmektedir. Toprak üzerinde yetişen bitki örtüsü ve aynı alanı paylaşan hayvanlar, toprağın Özelliklerine göre dağılım gösterir. Aynı iklime sahip bir bölgede, birbirinden farklı bitkiler yetişebilir. Bunun nedeni aynı bölgede farklı toprak çeşitlerinin bulunmasıdır. Örneğin, Akdeniz Bölgesi'nde görülen makiler, kireçli toprakta yetişirken aynı bölgede yetişen pamuk,humuslu topraklarda büyüyüp gelişmektedir.

15 MİNERALLER

16 SU Dünyanın %70 'i sularla kaplıdır. Bu suyun %95'ine yakını denizlerde, geri kalan %5'i ise göllerde, ırmaklarda ve yer altı su kaynaklarında bulunmaktadır. Buharlaşma yolu ile atmosfere ulaşan su, atmosferde yoğunlaşarak yağmur, kar, dolu ve çiğ şeklinde yeryüzüne geri dönmektedir. Su miktarı bir canlının biyolojik olaylarını etkilemektedir. Tüm hücrelerde gerçekleşen enzimatik reaksiyonlar için su miktarının belirli bir değerde olması gerekmektedir. Bu nedenle su miktarı önemli ölçüde düşen bir hücrede enzim faaliyeti durur ve hücre ölümü gerçekleşebilir. Enzim faaliyetlerinin devamlılığı için canlılar mutlaka dışarıdan su almak zorundadır.

17 SU Ortamdaki suyun miktarı ve mevsimlere göre dağılışı, bitkilerin yayılışı bakımından Önemlidir. Sürekli yağış alan nemli bölgelerde ormanlar ve çayırlar daha fazla gelişir. Yağış miktarı az olan ve yaz aylarını kurak geçiren yerlerde orman ve çayırların yerini kurak bölgelere dayanıklı, tek yıllık ve genellikle tohumla üreyen bitkiler alır. Bitkiler su ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli yapısal değişiklikler geliştirmişlerdir. Örneğin, kaktüsler su depolayan bir gövdeye sahipken aleovera gibi bazı bitki türleri de suyu köklerinde depolayabilmektedir.

18 SU İLE İLGİLİ RESİMLER

19 SU Bitkilerde yaprakların çoğu, bulundurduğu su miktarı %30-%50'nin altına düştüğünde kurur. Su, bitkilerde sıcaklığın kontrolü bakımından da önemlidir. Bitkiler terleme yoluyla fazla suyu buhar şeklinde dışarı atarken belli bir miktar ısıyı da uzaklaştırarak aşırı ısınmayı önler. Su, iyi bir çözücü olduğu için içinde çözünmüş mineraller bulunmaktadır. Bitkiler topraktan suyla beraber suda çözünmüş mineralleri de almış olur. Sadece bitkiler değil diğer canlı türleri de suya bağımlıdır. Birçok hayvan su ihtiyaçlarını göl ve akarsulardan karşılamaktadır. Yağmur sonrasında mantarın daha çok geliştiğini görmek de mümkündür

20 PH DEĞİŞİKLİĞİ

21 BİYOTİK FAKTÖRLER

22 ÜRETİCİLER

23 PLAKTONLAR

24 HERBİVORLAR

25 KARNİVORLAR

26 SAPROFİTLER(ÇÜRÜKCÜLLER)

27 KARA EKOSİSTEMİ

28 HOLOZOİK BESLENME

29 KOMMENSALİZM

30 MUTUALİZM

31 DIŞ VE İÇ PARAZİTLER

32 BİTKİSEL PARAZİTLER

33 HEM OTOTROF HEM HETEROTROF


"EKOSİSTEM EKOLOJİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları