Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Muharrem Aktaş H. Serdar Küyük Beyza N. Yılmaz Uğur Özen Ali R. Karslı A. Onur Tağ Danı şmanlar Tasarım Grubu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Muharrem Aktaş H. Serdar Küyük Beyza N. Yılmaz Uğur Özen Ali R. Karslı A. Onur Tağ Danı şmanlar Tasarım Grubu."— Sunum transkripti:

1 Muharrem Aktaş H. Serdar Küyük Beyza N. Yılmaz Uğur Özen Ali R. Karslı A. Onur Tağ Danı şmanlar Tasarım Grubu

2 4/ 28 Mimari Tasarım Yapısal Konsept Sonuçlar İmalat Analiz İÇERİK

3 Yapısal Konsept Analiz İmalatSonuçlar Mimari Tasarım 1/71/7 Tasarlanan yapının her bir katı bir omur gibi düşünülerek omurganın hareket edebilme özelliği tasarımda da kullanılmıştır. Katlar döndürülerek, durağan yapıya hareket kazandırılmak istenmiştir. Mimari Tasarım

4 2/72/7 Yapısal Konsept Analiz İmalatSonuçlar Mimari Tasarım 24 farklı kat planı 38.1 cm x 38.1 cm kat alanı Her biri 1 o döndürülen katlar Dört cephesi doğal ışık alan Beş yıldızlı otel standartları Estetik ve dinamik görünüm

5 Yapısal Tasarım 3/73/7 Analiz İmalatSonuçlar Yapısal Konsept Mimari Tasarım Yapısal elemanlar birbirleri ile uyumu Depreme dayanıklı yapı tasarımı Mimari tasarım

6 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı 4/74/7 椀洀愀椀 猀椀猀琀攀洀 欀甀氀氀愀渀洀 琀攀爀挀椀栀 攀搀椀氀洀椀弁琀椀爀 匀愀戀椀琀 礀 ئج 欀 甀礀最甀氀愀洀愀 渀漀欀琀愀氀愀爀渀 搀 ئج 弁攀礀搀攀 搀攀猀琀攀欀氀攀洀攀欀 椀椀渀 愀瀀爀愀稀氀愀爀 欀甀氀氀愀渀氀洀弁琀爀 甀 愀瀀爀愀稀氀愀爀 愀礀渀 稀愀 洀愀渀搀愀 礀愀瀀渀渀 戀甀爀甀氀洀愀 搀愀瘀爀愀渀弁渀渀 攀渀最攀氀氀攀渀洀攀猀椀渀攀 欀愀琀欀搀愀 戀甀氀甀渀洀甀弁 琀甀爀 윀愀瀀爀愀稀氀 猀椀猀琀攀洀 戀椀渀愀渀渀 弁欀 愀氀 洀愀猀渀 攀渀最攀氀氀攀洀攀礀攀挀攀欀 弁攀欀椀氀搀攀 礀愀瀀 椀攀爀椀猀椀渀搀攀 欀漀渀甀洀氀愀渀搀爀氀洀弁琀爀 倀攀爀搀攀氀攀爀 椀 戀氀最攀搀攀 瘀攀 漀爀琀愀 戀氀最攀搀攀 猀椀洀攀琀爀椀欀 漀氀愀爀愀欀 礀攀爀氀攀弁琀椀爀椀氀洀椀弁琀椀爀 椀洀愀椀 猀椀猀琀攀洀 欀甀氀氀愀渀洀 琀攀爀挀椀栀 攀搀椀氀洀椀弁琀椀爀 匀愀戀椀琀 礀 ئج 欀 甀礀最甀氀愀洀愀 渀漀欀琀愀氀愀爀渀 搀 ئج 弁攀礀搀攀 搀攀猀琀攀欀氀攀洀攀欀 椀椀渀 愀瀀爀愀稀氀愀爀 欀甀氀氀愀渀氀洀弁琀爀 甀 愀瀀爀愀稀氀愀爀 愀礀渀 稀愀 洀愀渀搀愀 礀愀瀀渀渀 戀甀爀甀氀洀愀 搀愀瘀爀愀渀弁渀渀 攀渀最攀氀氀攀渀洀攀猀椀渀攀 欀愀琀欀搀愀 戀甀氀甀渀洀甀弁 琀甀爀 윀愀瀀爀愀稀氀 猀椀猀琀攀洀 戀椀渀愀渀渀 弁欀 愀氀 洀愀猀渀 攀渀最攀氀氀攀洀攀礀攀挀攀欀 弁攀欀椀氀搀攀 礀愀瀀 椀攀爀椀猀椀渀搀攀 欀漀渀甀洀氀愀渀搀爀氀洀弁琀爀 倀攀爀搀攀氀攀爀 椀 戀氀最攀搀攀 瘀攀 漀爀琀愀 戀氀最攀搀攀 猀椀洀攀琀爀椀欀 漀氀愀爀愀欀 礀攀爀氀攀弁琀椀爀椀氀洀椀弁琀椀爀 Analiz İmalatSonuçlar Yapısal Konsept Mimari Tasarım Çerçeveli Taşıyıcı Sistemi Perde Taşıyıcılı Sistem Çerçeveli -Perdeli Sistem Çerçeveli- Perdeli- Çapraz Sistem Mimari tasarım simetrik olmadığından dolayı perdeli-çerçeveli sistem kullanılmıştır. Sabit yük uygulama noktaları düşeyde çaprazlarla desteklenmiştir. Perdeler iç ve orta bölgede simetrik yerleştirilmiştir.

7 Sonlu Elemanlar Analizi 5/75/7 Analiz İmalatSonuçlar Mimari Tasarım Analiz Yapısal Konsept SAP 2000 yazılımı Sönüm oranı %1.6 Kiriş, kolon ve çaprazlar çubuk eleman Perdeler kabuk eleman Değişken kat planları, rijit bağlı elemanlar ve ankastre mesnet

8 İmalat 6/76/7 Analiz Sonuçlar Mimari TasarımYapısal Konsept İmalat Tekla imalat çizimleri Eleman kesim işlemleri Montaj işlemleri Sarmal form vermek için özel kalıp sistemi

9 Sonlu Elemanlar ve Test Sonuçları 7/7 AnalizİmalatMimari TasarımYapısal Konsept Sonuçlar Yer Hareketi -1Yer Hareketi -2Yer Hareketi -3 a-top(m/s 2 )d-top(mm)a-top(m/s 2 )d-top(mm)a-top(m/s 2 )d-top(mm) 12.96.419.515.827.326.7

10 Muharrem Aktaş H. Serdar Küyük Beyza N. Yılmaz Uğur Özen Ali R. Karslı A. Onur Tağ Danı şmanlar Tasarım Grubu TEŞEKKÜRLE R


"Muharrem Aktaş H. Serdar Küyük Beyza N. Yılmaz Uğur Özen Ali R. Karslı A. Onur Tağ Danı şmanlar Tasarım Grubu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları