Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Suat Yıldırım İnşaat Yük Müh. ODTÜ. Bilgi Düzeyi Tesbiti  Sınırlı Bilgi Düzeyi: (Hemen kullanım düzeyi yapılar için kullanılamaz) Taşıyıcı sistem projeleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Suat Yıldırım İnşaat Yük Müh. ODTÜ. Bilgi Düzeyi Tesbiti  Sınırlı Bilgi Düzeyi: (Hemen kullanım düzeyi yapılar için kullanılamaz) Taşıyıcı sistem projeleri."— Sunum transkripti:

1 Suat Yıldırım İnşaat Yük Müh. ODTÜ

2 Bilgi Düzeyi Tesbiti  Sınırlı Bilgi Düzeyi: (Hemen kullanım düzeyi yapılar için kullanılamaz) Taşıyıcı sistem projeleri mevcut değil. Taşıyıcı sistem özellikleri binada yapılacak ölçümlerle belirlenir. -Yapı geometrisi: Hesap modelini oluşturacak yeterlilikte röleve. -Eleman Detayları : Betonarme elemanlarda yapının yapıldığı tarihteki minimum donatı şartlarını sağladığı kabul edilir. Ancak, kolonların % 10, kirişleri % 5 paspayı sıyrılır, kalanların % 20 sinde cihazla kontrol edilir ve donatı için: gerçek donatı/minimum donatı= donatı gerçekleşme katsayısı bulunur. Bu oran kontrol edilmeyen diğer elemanlar için de kullanılır. -Malzeme özellikleri: Her kattan en az iki kolon veya perdeden karot ve demir donatı örneği.

3  Orta Bilgi Düzeyi: Projeler mevcut ise, Sınırlı Bilgi Düzeyinde belirtilen ölçümlerle doğrulanır. Projeler mevcut değil ise Sınırlı Bilgi Düzeyinden daha kapsamlı araştırma. - Kolonların % 20’ si, kirişlerin % 10’ u sıyrılır. - Donatı gerçekleşme oranı kolon ve kirişler için ayrı ayrı tesbit edilip sıyrılmayan elemanlar için kullanılır. Bu oran 1.00 dan yüksek olamaz. - Her kattan en az üç toplam yapıda 9 adetten olmamak üzere her 400 m2 den bir adet karot. Bilgi Düzeyi Tesbiti

4  Kapsamlı Bilgi Düzeyi: Binanın betonarme projeleri mevcut. Yapının mevcut projelere uygunluğu kontrol edilir. Önemli farklar var ise, proje yok sayılır ve bina orta bilgi düzeyine uygun olarak incelenir. - Orta bilgi düzeyinde olduğu gibi kolonların % 20’si, kirişlerin % 10’u sıyrılır, sıyrılmayanların % 20’si cihazla kontrol edilir. Donatı gerçekleşme katsayısı bulunur. - Her kattaki kolon ve perdelerden en az 3, toplam yapıda 9 adetten az olmamak üzere her 200 m² ‘den bir karot. - Her donatı çeliği türünden en az bir numuneden çekme deneyi. Çelik uygun çıkmazsa en az 3 numune daha ve en düşük değer alınır. Bilgi Düzeyi Tesbiti

5 Performans Analizi Örnek Yapı

6 Performans Analizi: Analiz seçenekleri

7

8 Performans Analizi:

9 Performans Analizi: Yapı Performans Analiz sonuçları

10

11 Performans Analizi: Örnek Kiriş Analiz Sonuçları Kiriş Performans Analizi Sonuçları Kiriş Hasar Durumu

12 Performans Analizi: Örnek Kolon Analiz Sonuçları Kolon Performans Analizi Sonuçları Kolon Hasar Durumu

13 Güçlendirme : X ve Y yönlerind e

14 Güçlendirme : X ve Y yönlerinde Deprem Yükünü Mevcut Taşıyıcılardan alacak Güçlendirme Perdeleri ilave edildi. Perde ilavesinin etkisi ile eksenel yükü artan kolonlara mantolama yapıldı.

15 Güçlendirme : Güçlendirilmiş Yapı Performans Analiz

16

17

18

19 Güçlendirme : Mantolama ve Güçlendirme Perde Detayı

20 KOLON MANTOLAMA İÇİN ÖNERİLER: -Manto Donatısının mevcut kolon donatısına bağlantısı sağlanmalı. Rijit veya esnek ara parçaları kaynaklanması. Ankrajlar -Etriyeler TDY 2007 kesme donatısı karşılayacak miktarda yerleştirilmeli. -Eklenen manto alanı donatı oranı % 1 mertebesinde olmalı. -Manto boyuna donatıları mümkünse katlar arasında sürekli olmalı, değilse ankrajlanmalı. -Katlar arasında devam eden ankrajlar ile kesme kapasitesi yanında, moment kapasitesi de artılırılır. -Mantolanmış kolon kesit kapasitesi hesaplanırken mevcut kolon kesiti eğer Yüksek dayanımlı bir beton değilse hesaba alınmamalı.

21 GÜÇLENDİRME PERDELERİ İÇİN ÖNERİLER: -Filizler, çerçeveye 10-15 Ø -Perde içine 35 Ø -Min. Ø 16 (TDY 2007) ancak Ø 14 daha uygun (S.Yılmaz, Ö.Çalışkan, H.Kaplan, N.Kıraç. Yedinci Ulusal Deprem Müh. Konferansı.) -Temele 20 Ø (Ø 16 daha uygun) -Filizler, ilgili perde donatı alanınlan az olmamalı. -Ankaraj aralığı 400 den fazla olmamalı, -Ankarjlar eleman kenarına min 2d uzaklıkta olmalı -Ankaraj delikleri temiz olmalı, -Mümkünse ankaraj donatıları katlar arasında sürekli olmalı, -Güçlendirme perdelerin başlık bölgelerirndeki mevcut kolonlara güvenmeyelim ve güçlendirme perdelerine başlık oluşturacak şekilde min 4 adet donatı ile başlık oluşturalım ve bu donatıları etriye ile saralım. -Güçlendirme perdelerinde boşluk bırakmayalım. Boşluk bırakma zorunda isek, boşluk çevresini takviye edelim.

22 GÜÇLENDİRME PERDESİ TEMEL ANKRAJI

23 Güçlendirme : Karşılaştırmalı Sonuçlar

24 Güçlendirme örneği 2 : Perspektif

25 Güçlendirme örneği 2 : Mevcut Kat Planı (Tasarım sorunları)

26 Güçlendirme örneği 2 : Mevcut Temel Planı (Tasarım Sorunları)

27 Güçlendirme örnek 2 : X yön perf. Analiz sonucu

28 Güçlendirme örnek 2 : Y yön perf. Analiz sonucu

29 Güçlendirme örneği 2 : Güçlendirilmiş Kat Planı

30 Güçlendirme örneği 2 : Güçlendirilmiş Temel Planı

31

32 Güçlendirme örneği 2 : Güçlendirilmiş yapı hasar durumu

33 Güçlendirme örneği 2 : Güçlendirilmiş yapı perf. Analiz özet

34

35 Güçlendirme örneği 2 : Güçlendirme panel detayı

36 Güçlendirme örneği 2 : Güçlendirme panel detay

37 Güçlendirme örneği 2 : Kiriş kesme güçlendirmesi B.A. manto

38

39 Güçlendirme örneği 2 : Temel Kiriş ilavesi


"Suat Yıldırım İnşaat Yük Müh. ODTÜ. Bilgi Düzeyi Tesbiti  Sınırlı Bilgi Düzeyi: (Hemen kullanım düzeyi yapılar için kullanılamaz) Taşıyıcı sistem projeleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları