Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

JAPONYA TOPLUMSAL KOŞULLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "JAPONYA TOPLUMSAL KOŞULLAR"— Sunum transkripti:

1 JAPONYA TOPLUMSAL KOŞULLAR
- Japon halkı doğal çevrelerine egemendir. Bunun nedenleri 1. Nüfusun yoğunluğu 2. Doğal kaynakların azlığına karşın ülkenin zengin olması 3. Ailenin önemi 4. Konfüçyüscülük

2 Avrupa’daki sınıf bilincinden farklı olarak Japon toplumunda düşey bağlar bulunmaktadır.
Birey her şeyden önce kendi üstünde ve altında bulunanlarla tanımlanır. Herkes türdeş bir ulusal topluluk içindedir. Ortak değerler estetik, din ve teknik konularda herkes birbirine bağlıdır.

3 Japon Kentleri Hemen hemen her sene depremler, tayfunlar, volkanik patlamalar gibi felaketlerden dolayı şehirler yol olmuştur. Doğal malzeme ahşap kullanımı yapıların dayanıksız olmasına neden olmuştur. Bina ve şehirler mümkün olduğunca doğal gözükmeli ve doğa ile uyum içinde olmalı.(bina ve şehirler geçicidir)

4 Yapı Çeşitleri Kofun Shinto Tapınaklar Budist Tapınaklar Konut

5 KOFUN Japonların ilk anıtları (MS 3 yy), imparatorların gömüldüğü toprak yığınlarıdır.

6 Shinto Tapınakları Shinto inanışıyla ortaya çıkmıştır.
Önceleri doğa güçleri için yapılan festivallerde kullanılan ahşap sütunlar zamanla mimari bir değer kazanarak tapınaklara dönüşmüştür. Tapınakların Budizm’de olduğu gibi anıtsal bir hale gelmesi Ise Tapınağı’nın tanrısının imparator ailesi tarafından tanınması ve ulusal tanrı olarak kabul edilmesiyle başlar.

7 Ise Tapınağı Mimari özellikleri:
Yükseltilmiş zeminiyle bir depolama bölümünün bulunması ve taşıyıcı kolonların direk toprağın içine gömülmesidir.

8 Tapınaklara giriş kapısı anlamında kullanılan Torii kolon ve iki kirişten oluşmaktadır. Bu iki kolon (pillar) direk toprağa gömülerek ayakta durmaktadır.

9 8.yy’da dönemin imparatoru budizme inanmaya başlayınca budist tapınaklar yapılmaya başlanmıştır.
Budist tapınaklarının mimari özellikleri oldukça belirgindir. Kuzeye bakan ana kapısı bulunur Biraz arkasında orta kapı vardır. Bu kapı yarı kapalı bir koridora bitişiktir. Bu koridor tapınaktaki en kutsal yer olan kutsal objelerin saklandığı (pagoda) yeri ve imaj holü çevrelemektedir. Vaaz odası koridorun sonunda yada arkasında kutsal alanın dışında bulunmaktadır. Mahsenler ise vaaz odasının arkasındadır. Bu temel şemayı yemekhane, banyolar (hamam) ve din adamlarının (keşiş yada rahip) bulunduğu odalar tamamlamaktadır Budist Tapınaklar

10 Strüktür Özellikleri Saçakları desteklemek için konsol yada destek(bracket) kullanılması çok karakteristiktir. Kolonların orta kısımları şişkindir. Çatı strüktürü ilk dönemlerde bir bütün olarak görülür elemanlarda içinde saklıydı sonraları ise çatının ana mertekleri dıştan okumaya başlamıştır. İç mekanda tavan yükseklikleri azaltılmıştır.

11 Şehircilik 7 ve 8 yylarda şehir planlamasında izlenen yol merkezde bir imparatorluk binası bulunması ve sokakların ızgara düzende bu merkeze yönlenmesi şeklindeydi. Kazılarda, budizmden etkilenen tapınaklar haricinde yapılan bütün yapılarda kolon strüktür direk toprağa saplanmış, çatı ağaç kabukları, sazlar ve ahşap shinglerla kaplanmıştır. Çinde uygulanan binaları kuzey-güney aksında simetrik bir biçimde yerleştirmek Japonya’da da kullanılmıştır.

12 Geleneksel Japon evi sütunlar üzerinde durduğu için duvarlar serbesttir, mekanlarda taşınır duvarlar, sürme kapılar ve katlanır yüzeyler kullanarak bu serbestlik vurgulanmıştır. Evde bir oda bir çok değişik fonksiyon için kullanılabilmektedir. Fonksiyonlar ve boyutlar, kullanım ve gün boyu oluşan ihtiyaca göre değişmektedir. Oda boyutları tatamilere göre belirlenmektedir. Tatami, Japon mimarisinde geleneksel binaların döşemesinin kaplamasında kullanılan ve yaklaşık 80X160 cm ebatlarında olan bir hasırdır. Tatami hasırı konut içindeki düzenlemeler için temel birim oluşturmakta ve insan boyutlarını esas almaktadır. Konut


"JAPONYA TOPLUMSAL KOŞULLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları