Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İbrahim Alper ÇALDIRAN 010090130 23 EKİM 2011 VAN DEPREMİNDE HAFİF HASAR GÖREN BETONARME BİNANIN İNCELENMESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İbrahim Alper ÇALDIRAN 010090130 23 EKİM 2011 VAN DEPREMİNDE HAFİF HASAR GÖREN BETONARME BİNANIN İNCELENMESİ."— Sunum transkripti:

1 İbrahim Alper ÇALDIRAN 010090130 23 EKİM 2011 VAN DEPREMİNDE HAFİF HASAR GÖREN BETONARME BİNANIN İNCELENMESİ

2

3 Yapı Hakkında Genel Bilgi Kullanım amacı: Konut Yapının yeri: Van Kat adedi: Bodrum kat + zemin kat + asma kat+ 6 normal kat Kat yükseklikleri: Bodrum kat: 3.0 m Zemin kat: 2.8 m Asma kat: 1.9 m 1.Normal kat: 1.1 m Diğer normal katlar: 3 m Malzeme özellikleri: Beton sınıfı = C20 Donatılar = S420 Zemin özellikleri: Yerel zemin sınıfı: Z3 Zemin em. Ger.: 200 kN/m 2 Deprem Böl.: 1° Deprem Böl. Yatak kat sayısı: 30000 kN/m 3 Yükleme Durumu: TS 498 Döşeme tipi: Dişli döşeme

4 Perdeli Çerçeve Sistemler  Yüksek yapılarda yatay yüklerin karşılanmasında perdelerin etkili bir şekilde kullanılması, özellikle hemen her bölgesi deprem riski altında bulunan ülkemiz için bir zorunluluk olarak gözükmektedir.  Perdeler şiddetli depremlerde çok katlı binalarda önemli hasarlara neden olan göreli kat ötelemelerini önemli ölçüde azaltırlar. Uzun kenar doğrultusundaki atalet momentleri çok daha büyük olup, yatay yükleri uzun kenar doğrultusunda etkin olarak taşırlar.

5 Perdeli Çerçeve Sistemler  Perdeler çerçevelerle birlikte kullanıldığında daha sünek sistemler elde edilir. Perdenin şekil değiştirmesinde eğilme momenti etkili olur ve katlar arası en büyük yer değiştirme üst katlarda meydana gelir. Çerçevede ise yatay ötelemeler kat rijitliğine bağlı olarak kesme kuvvetinin en büyük olduğu alt katlarda meydana gelmekte ve üst katlara doğru azalmaktadır.  Bu tür iki farklı davranış sergileyen perde ve çerçeve sistemlerin beraber yük taşımaları durumunda taşıyıcı sistemin ötelenmesi, hem eğilme hem de kayma davranışı etkisinde olacaktır. Karma sistemde yapının üst kısmında perde eğilmesi çerçeveler tarafından, çerçevelerin alt katlardaki kaymaları ise perdeler tarafından engellenir.

6 Perdeli Çerçeve Sistemler

7 Döşeme Hesabı  Birim dişe gelen yükler hesaplanmış ve 3 farklı yötemle statik hesap yapılmıştır; 1.Katsayılar Yöntemi 2.CROSS Yöntemi 3.SAP2000 ile Çözüm 3 yöntemlede benzer sonuçlar elde edildiği için hesapların devamında SAP2000 programı kullanılmıştır.  Betonarme hesap sonucunda;

8 Taşıyıcı Sistemin Yaklaşık Olarak Boyutlandırılması  İlk olarak kolon etki alanları belirlenmiş ve bu etki alanları içinde kalan sabit ve hareketli yükler hesaplanarak kolonlara etkitilmiştir. koşulunu sağlayacak şekilde kolon boyutları belirlenir

9 Taşıyıcı Sistemin Yaklaşık Olarak Boyutlandırılması  Boyutlandırma sonucunda bodrum kattaki 7 kolon hariç diğer kolonlar, mevcut durumdaki 60*60 cm boyutunu sağlamıştır. BK73632.71 BK84039.38 BK93716.99 BK133949.41 BK143634.37 BK193802.33 BK203634.37 0.6*fck 3027.26 3366.15 3097.49 3291.18 3028.64 3168.61 3028.64

10 Deprem Hesabı Depreme dayanıklı yapı tasarımında ana ilke;  Hafif şiddetteki depremlerde, yapısal ve yapısal olmayan elemanların hasar görmemesi  Orta şiddetteki depremlerde, yapısal ve yapısal olmayan elemanlardaki hasarın sınırlı ve onarılabilir düzeyde olması  Şiddetli depremlerde, can güvenliğini sağlamak amacıyla kalıcı yapısal hasar oluşumunun sınırlandırılması

11 Deprem Hesabı Hesap Yöntemleri; 1.Eşdeğer deprem yükü yöntemi 2.Dinamik yöntemler 2.1. Mod birleştirme yöntemi 2.2. Zaman tanım alanında hesap yöntemleri  Bu yöntem sistemin davranışının, her bir serbest titreşim modunun deprem hareketine olan cevabının ayrı ayrı elde edilmesinden sonra birleştirilmesiyle bulunabileceği esasa dayanır. Yöntemin hesap tekniğinin altında tamamen elastik davranış ilkeleri yatmaktadır.

12 Deprem Hesabı R = 7 Boşluksuz perdelerin tabanında deprem yüklerinden meydana gelen kesme kuvvetlerinin toplamı, binanın tümü için tabanda meydana gelen toplam kesme kuvvetinin %75’inden daha fazla olmayacaktır.

13 Deprem Hesabı

14 Yük Kombinasyonları G+Q1,4G+1,6Q G+Q+X+0,3Y0,9G+X+0,3Y G+Q+X-0,3Y0,9G+X-0,3Y G+Q-X+0,3Y0,9G-X+0,3Y G+Q-X-0,3Y0,9G-X-0,3Y G+Q+Y+0,3X0,9G+Y+0,3X G+Q+Y-0,3X0,9G+Y-0,3X G+Q-Y+0,3X0,9G-Y+0,3X G+Q-Y-0,3X0,9G-Y-0,3X

15

16

17

18 Kirişlerin Betonarme Hesabı

19 Kirişlerin Kesme Güvenliği Hesap yapılan kirişlerde;

20 Kolonların Betonarme Hesabı  SAP2000 programıyla TS-500’e göre yapılan analiz ve dizayn sonrasında, yapı kolonlarının büyük çoğunluğunun minimum boyuna donatı miktarının altında kaldığı belirlenmiştir. Ancak zemin kat ve bodrum kattaki bazı kolonlar minimum değerin üstünde boyuna donatıya ihtiyaç duymuşlardır.

21 Kolonların Betonarme Hesabı KOLONAs SZ274916 SB274795 SZ315356 SB315147 SZ265000 SB264959 SZ214824 SB214460 SZ154589 SB154212 SZ105179 SB104922 SZ014767 SB014706 SZ055572 SB055394 SZ043639 SB043748  SZ04 ve SB04 kolonları mevcut durumdaki donatı miktarının altında bir değerde donatıya ihtiyaç duymaktadır. Bu iki kolon dışındaki kolonlar ise mevcut boyuna donatı miktarından fazla donatı istedikleri görülmektedir.  Bunun temel sebebinin kısa kolon etkisi olduğu düşünülmektedir. Kısa kolonlar normal kolonlardan daha rijit olduğu için üzerlerinde büyük momentler oluşur ve deprem esnasında genellikle patlarlar.

22 Tasarım Kesme Kuvveti Kontrolü = 1.25 * * {1 + 2} - ≤ 0.45 * * ℎ * ≤ 0.60 * * ℎ * Kuşatılmamış birleşimlerde Kuşatılmış birleşimlerde  Hesap yapılan birleşim noktalarının tümünde, tasarım kesme kuvveti maksimum sınırın altında kalmıştır.

23 Kolon Tasarım Kesme Kuvvetleri Hesabı = + = 0.80* = 0.80 * * * d = ℎ /s * * d

24 Kolonların Kirişlerden Daha Güçlü Olması Koşulunun Kontrolü  Hesap yapılan orta ve kenar düğüm noktalarında, kiriş ve kolonların taşıma gücü momentlerinin bulunup oranlanmıştır. Hesaplamalar sonucunda bütün düğüm noktaları ilgili koşulu sağlamıştır. Mra + Mrü : Kolon eğilme moment kapasiteleri Mri+ Mrj : Kiriş eğilme moment kapasiteleri (Mra + Mrü ) ≥ 1.2(Mri+ Mrj)

25 Perdelerin Betonarme Hesabı  Perde, uzun kenarının kalınlığına oranı en az 7 olan taşıyıcı yapı elemanıdır. Etkili olarak yatay yüklerin taşınmasında kullanılırlar.  Yüksek yapılarda, çerçeve sistemlerin yatay yüklere karşı rijitliklerini uygun hale getirebilmek için yapı tasarımında sık kullanılan elemanlardır.

26 Perdelerin Betonarme Hesabı

27 Merdiven Hesabı 2s+a = 63 cm s = 165 mm a = 300 mm Merdiven ve ara sahanlık plağı Kat sahanlığı plağı

28 Temel Hesabı  Radye temeller, dolma zeminlerde yada emniyet gerilmesinin çok düşük olduğu ve temel zeminin fazlaca sıkışabilme özelliği gösterdiği veya temel duvarı ve kolonların birbirine çok yakın olması durumlarında uygulanır. Burada bina, zemini tamamen örten ve tersine çalışan bir döşeme üzerine oturtulur.

29 Temel Hesabı

30  Seçilen donatıyla hesaplanan taşıma kapasitesi kullanılarak SAP2000 ile yapılan analiz sonucunda, bu mevcut taşıma kapasitesi altında temelin bütün kısımlarında minimum donatıya ihtiyaç olduğu görülmüştür. Mr = As * fyd * d = 2112*365*950 = 732.34 kNm

31 Bodrum Kat Perde Duvar Hesabı  Bodrum katta yer alan perde duvarlarda hesap yaparken, istinat duvarı hesap yöntemleri izlenmiştir. Statik ve dinamik durum toplamındaki toplam aktif toprak basıncı katsayısı hesaplanmış, perdeye etkiyen kuvvetler belirlenmiştir.

32 Bodrum Kat Perde Duvar Hesabı  Elde edilen momentlere göre betonarme hesap yapılmıştır.

33 Metraj  İlgili birim ağırlık tabloları kullanılarak; kalıp, beton ve donatı metrajı yapılmıştır. Hesaplamalar sonucunda;

34 Depremde Bina Performansının Doğrusal Elastik Hesap Yöntemleriyle Belirlenmesi  Eşdeğer deprem yükü yöntemi  Mod birleştirme yöntemi r = Etki/kapasite oranı rs = Etki/kapasite oranının sınır değeri

35 Depremde Bina Performansının Doğrusal Elastik Hesap Yöntemleriyle Belirlenmesi

36

37

38

39

40

41  Yapılan hesaplamalar sonucunda B-B aksında yer alan 5 kolonda Belirgin Hasar Bölgesinde bulunmaktadır. Bu 5 kolon için de Minimum Hasar Sınırı aşılmasına rağmen, Güvenlik Sınırının altında kalınmıştır.

42 Teşekkürler…


"İbrahim Alper ÇALDIRAN 010090130 23 EKİM 2011 VAN DEPREMİNDE HAFİF HASAR GÖREN BETONARME BİNANIN İNCELENMESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları