Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 6 Kasım 2013 Çarşamba İnt. Dr. Ayça Arslan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 6 Kasım 2013 Çarşamba İnt. Dr. Ayça Arslan."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 6 Kasım 2013 Çarşamba İnt. Dr. Ayça Arslan

2 VAKA SUNUMU 06.11.2013

3 6 yaşında,kız hasta Şikayeti :Nefes darlığı,karın ağrısı,halsizlik.

4 Öyküsü :Yaklaşık 15 gün kadar önce nefes darlığı ve karın ağrısı şikayetleriyle dış merkeze başvurmuş.Orada yapılan tetkikler sonucunda Hb nin düşük olduğu görülmüş ve eritrosit süspansiyonu verilmiş hastaya.Üre ve kreatinin değerlerinin de yüksek olması sebebiyle tarafımıza yönlendirilmiş.Hastanın ateşi olmamış,iştahsızlık varmış,oral alımı azalmış.İdrar,gayta inkontinansı varmış.

5 Özgeçmişi: Prenatal:Annenin 3.gebeliği.Gebeliği sırasında doktor kontrolü yok,ilaç,alkol,enfeksiyon öyküsü yok. Natal:Evde,7 aylık,normal vajinal yol ile 3300 gr olarak doğmuş. Postnatal:Doğar doğmaz ağlamış.İkter,siyanoz yok,küvez bakımı almamış. Beslenme:İlk 6 ay anne sütüyle beslenmiş sonra ek gıdalara geçilmiş. Aşılar:Tam Geçirdiği Hastalıklar:Yok

6 Soygeçmişi: Anne:29 yaşında,sağ,sağlıklı Baba:39 yaşında,sağ sağlıklı Anne baba arasında akrabalık yok 1.Çocuk:10 yaşında,erkek,sağ,sağlıklı 2.Çocuk:8 yaşında,erkek,sağ,sağlıklı 3.Çocuk:Hastamız 4.Çocuk:4.5 yaşında,erkek,sağ,sağlıklı 5.Çocuk:9 aylık,erkek,sağ,sağlıklı

7 FİZİK MUAYENE Ateş : 36,5 °C Nabız:100/dk TA:116/76 mmhg SS:42/dk Ağırlık:10 kg (<3p) Boy:95 cm (<3p)

8 GD: İyi Cilt: Turgor, tonus doğal, ödem / siyanoz / peteşi / purpura yok. soluk renkli. Sakral gamze mevcut. Baş-Boyun: Saç ve saçlı deri doğal. Boyunda kitle ve LAP yok Gözler: IR +/+, sol gözde şaşılık mevcut. KBB: Orofarinks ve tonsiller doğal. KVS: S 1 ve S 2 doğal.Ek ses,üfürüm yok. SS: Her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyor, ral / ronküs yok. Hızlı ve derin solunumu var. GİS: Batın rahat. Defans / rebound / organomegali yok GÜS: Haricen kız.Anomali yok. Ekstremite: Alt ekstremite kas kitlesi azalmış Nörolojik Muayene:Doğal

9 Üre: 186mg/dl BUN: 87 mg/dL Kreatinin: 2.88 mg/dL AST: 18 U/L ALT: 15 U/L Na: 138 mEq/L K: 3,65 mEq/L Tot.pro:8.2 Alb: 3.2 Ca:9,4 Hb:6.8 g/dl BK:23.500/mm³ Neu:14.700/mm³ Plt: 758.000/mm³ CRP: 9.8 mg/dl Htc: 22.4%

10 TİT Ph:5.5 Dansite:1015 Eritrosit:++ Lökosit:+++ Protein:>100 Bilirubin: (-) Keton: (-) Nitrit: (-)

11 İdrar sedimenti Silme lökosit görüldü

12 Patolojik Bulgular Anemi Büyüme gelişme geriliği Üre,Kreatinin yüksekliği

13 ÖN TANI???

14 Hastaya acil serviste usg yapıldı.Bilateral grade 3 hidroüreteronefroz ve mesane,bilateral üreterler ve pelvikalisyel sistemde piyonefroz ile uyumlu yoğun içerik olduğu şeklinde yorumlandı. Hasta KBY+Pyelonefrit ön tanılarıyla servise yatırıldı.İdrar sondası takıldı.İdrar kültürü gönderildi.piperasilin tazobaktam başlandı.Kültürde e.coli üremesi görüldü.Antibiyogramda piperasilin tazobaktam direnci olması üzerine seftriakson gentamisin başlandı. Çekilen VCUG de solda grade 5 VUR görüldü ve nörojen mesane olabileceği düşünülerek spinal MR istendi. KLİNİK İZLEM

15

16 Üroloji konsültasyonu istendi.Ürolojinin notuna göre Foleyli MAG-3 çekilecek,obstrüksiyon yoksa vezikostomi yapılacak.

17 TANIM Böbrek hasarı ve/veya GFR 3 aydan daha uzun bir süre 60 cc/dak/1.73 m2 altında olmasına denir

18 5 yaşından küçüklerde Konjenital anomaliler -Hipoplasi -Displasi -Obstrüksiyon -Malformasyon Ülkemizde en sık sebebi VUR

19 5 yaşından büyüklerde -Glomerulonefrit -HÜS Heriditer hastalıklar Glomerul hastalıklar -Alport sendromu -Kistik hastalıklar

20 GFR(ml/dak/1.73m2)= kxboy(cm)/serum kreatinin(mg/dl)

21 Semptom ve Bulgular:Cilt soluk ve sarıdır.Büyüme ve gelişme geriliği vardır.BUN ve kreatinin artmıştır.Hiperkalemi,hiponatremi,asidoz,hipo kalsemi,hiperfosfatemi ve ürik asitte artış olabilir.Normokrom-normositer anemi olabilir.Neden GN ise hematüri ve proteinüri olabilir.

22 Tedavi:K dan fakir diyet HCO3’ı22mEq/l nin üzerinde tutmak için NaHCO3 tabletleri kullanılabilir. Anemi için eritropoetin,gerekirse Fe replasmanı Fosfor kısıtlaması ve fosfor bağlayıcıların kullanılması(kalsiyum karbonat,kalsiyum asetat) Diyaliz Transplantasyon


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 6 Kasım 2013 Çarşamba İnt. Dr. Ayça Arslan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları