Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstatistik, Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstatistik, Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 İstatistik, Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı
Laboratuvar ve Hizmet Hastane Doğumları TSİM Teknik Çözümleri Muammer AKSU İstatistik, Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı Mayıs 2016

2 Sisteme Giriş İabs.saglik.gov.tr iabs.saglik.gov.tr İabs.saglik.gov.tr

3

4 Kimler veri girişi yapacak?
TSİM MODÜLÜNDE YER ALAN Hastane Bilgi Formu Tıp Merkezleri Bilgi Formu Ağız ve Diş Sağlığı Bilgi Formu Özel Poliklinik Bilgi Formlarına Giriş yapmakta olan tüm kurum ve kuruluşlar hizmet verilerini yüklemelidir.

5 Sisteme Giriş ÇKYS ve TSİM’ e giriş yaparken kullanılan, kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapılmalıdır. Kurumlara ait ÇKYS kodları doğru olarak girilmelidir. Her Kurumun ÇKYS kodu TSİM ekranında kurumun adının yanında yer almaktadır. Şifrenin tamamının doğru girildiğinden emin olunmalıdır.

6 Sisteme Yüklenecek olan tüm kodlara ait listeye buradan ulaşılabilmektedir. Liste dışında bulunan kodlar sistem tarafından hata olarak kabul edilmektedir.

7 Sisteme nasıl bir dosya yüklemeniz gerektiğini örnek dosyayı inceleyerek görebilirsiniz
Dosya yükleme ile ilgili hazırlanmış olan videoyu buradan izleyebilirsiniz

8 Dosyanın Hazırlanması

9

10 Veri Girişi Yüklenecek veriye ilişkin alanın seçimi doğru yapılmalıdır. Laboratuvar verisi için laboratuvar, hizmet için hizmet seçeneği seçilmelidir. Laboratuvar işlemlerine ait kodlar sadece laboratuvar ekranına yüklenmelidir. İşlem listesindeki kodlar 6 hanelidir, bunun dışında kullanılan kodlar sistem tarafından kabul edilmemektedir. Harf ile başlayan kodlar sisteme yüklenmemelidir. Kodlar arasına ; ‘den başka noktalama işareti asla kullanılmamalıdır.

11 ISLEMKODU;MIKTAR 612420;3 612430;4 612440;2 Başlık ve görünüm olarak yukarıdaki gibi olmalıdır.

12 X ISLEMKODU MIKTAR Başlık ve görünüm olarak yukarıdaki gibi olmamalıdır.

13 Veri Girişi İşlem ve puan listesinde ondalık sayı bulunmaz, tüm sayılar tam sayı olmalıdır. SUT Kodu içinde nokta kullanılmamalı. X 520010

14 Hizmet ve Laboratuvar Verileri
4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamları ile başlayan SUT KODLARI nı içermektedir. 4 ile başlayan kodlar DİŞ hizmet verilerini göstermektedir. 8 ile başlayan kodlar Radyoloji ve Görüntüleme hizmet verilerini göstermektedir. 9 ile başlayan kodlar Laboratuvar hizmet verilerini göstermektedir. bunların dışındaki kodlar sistem tarafından hata olarak kabul edilebilir.

15 Dikkat Edilecek Hususlar
Veri girişine ait yıl seçimi Veri girişine ait ay seçimi Yüklenecek dosya seçimi

16

17 Hata Uyarıları Verinizde Kayıt Hatası uyarısı veriyor ise
Aynı işlem kodundan 1 den fazla vardır. Aynı işlem kodu altındaki işlemlerinizin işlem sayıları ve işlem puanı toplamını tek işlem kodu altında toplayınız (örn ;2;4   900001;4;8 gibi kodları ;6;12 gibi).

18 ISLEMKODU MIKTAR X 900001;6 900001;2 900001;4

19 İşlem Listesindeki kodlar haricinde kod yüklediğinizde bu ekran gelir
İşlem Listesindeki kodlar haricinde kod yüklediğinizde bu ekran gelir. Belirtilen kodu silip dosyayı tekrar yüklemelisiniz.

20 (908700,………)Numaralı girişimsel işlem kodu hatalı
İşlem Listesindeki kodlar haricinde kod yüklediğinizde bu ekran gelir. Belirtilen kodu silip dosyayı tekrar yüklemelisiniz.

21

22 Hata Uyarıları Verinizi yüklerken Geçersiz Sayı yazıp kod belirtmiyor ise Verinizde boşluk var demektir verinizde sayıların bitiminden itibaren sağ ve alt tarafta boş kısım bulunmamalıdır (İmleç yön tuşları ile boşlukta ilerlememelidir.) . Veri Bitiminden sonra sağ ve alt tarafta boşluk bulunmamalıdır.

23 İşlem Başarılı yazısını görmediğinizde veriniz yüklenmemiş demektir.
Veri yüklendiğinde yandaki gibi görünmektedir. İşlem Başarılı uyarısını görmeden verinin alta düşmesi anlam ifade etmez.

24 Veri yükleme işlemimizi tamamladık ve işlem başarılı yazısını gördük
Kontrol etmek istediğimiz ayı seçerek sorgula butonuna batığımızda Verilerimiz ekrana bu şekilde düşecektir

25 Hizmet Verilerinin Raporlanması
Yetkisi bulunan kullanıcılar girilen hizmet verilerini seçtikleri dönemlere göre görebilirler. Sorgula butonu tıklandıktan sonra ekrana gelen veriler istenirse Excel butonuna tıklanarak Excel formatına aktarılabilir.

26

27 HASTANE DOĞUMLARI VERİ GİRİŞİ

28 Robson Sistemine Göre Doğum Sayısı
İçerik: Robson sınıflaması; gebenin doğurganlık öyküsüne ve sezaryen geçmişine, bebeğin geliş şekline, bebek sayısına, doğumun başlama şekline ve gebelik haftasına göre gebelerin sınıflandırıldığı, 10 farklı gruptan oluşan, bir sistemdir. Doğum yapan her kadın Robson on gruplu sınıflama sistemi ile sınıflandırılmalı ve her gruptaki sezaryen sayısı, vajinal doğum sayısı, müdahaleli doğum sayısı ve toplam doğum sayısı ayrı ayrı belirtilmelidir. Her grup için sezaryen oranı hesaplanmalıdır. Sınıflama sistemi tabloda belirtilmiştir. Ayrıca bu tabloda yer alan parametreler de tablo altında tanımlanmıştır. Veri alanları: Ülke, bölge, il, kurum ve hekim bazında toplanmaktadır.

29 Robson Sınıflama Sistemine Tablosu
Robson Grup No Doğurganlık Öyküsü Sezaryen Geçmişi Bebek Sayısı Bebeğin Geliş Şekli Gebelik Haftası Doğumun başlama şekli Sezaryen Doğum Sayısı (A) Vajinal Doğum Sayısı (B) Müdahaleli Doğum Sayısı (vakum, Forseps vb) (C) Toplam Doğum Sayısı (A+B+C) Sezaryen Oranı (%) [A/(A+B+C)] Robson 1 Nullipar Tekil Baş Geliş ≥37 hafta Travayı spontan başlamış Robson 2 İndüklenmiş Robson 3 Multipar Eski sezaryenli değil Robson 4 Robson 5 Eski sezaryenli Robson 6 Makat Geliş Robson 7 Robson 8 Çoğul Gebelikler Robson 9 Transvers-oblik Geliş Robson 10 Baş geliş ≤36 hafta GENEL TOPLAM

30 Robson Sınıflama Sistemi
Doğurganlık Öyküsü Nullipar: Daha önce doğum yapmamış Multipar: Daha önce doğum yapmış Sezaryen Geçmişi Eski sezaryenli: Daha önce sezaryen ile doğum yapmış Eski sezaryenli değil: Daha önce sezaryen ile doğum yapmamış Bebek Sayısı Tekil: Rahimde bir bebeğin geliştiği gebelik Çoğul: Rahimde iki ya da daha çok bebeğin geliştiği gebelik

31 Robson Sınıflama Sistemi
Bebeğin Geliş Şekli Baş geliş: Doğum sırasında bebeğin kafasının aşağıda olduğu, baş aşağı geliş şekli Makat geliş: Doğum sırasında bebeğin kalçasının aşağıda olduğu, makat aşağı geliş şekli Transver-oblig geliş: Doğum sırasında bebeğin sırt aşağıda ya da sırt yukarıda olarak yanlamasına geliş şekli  Gebelik Haftası ≥37 hafta: 37 hafta ya da üstünde olan gebelikler ≤36 hafta: 36 hafta ya da altında olan gebelikler Doğumun Başlama Şekli Travayı spontan başlamış: Doğum eyleminin kendiliğinden başlaması İndüklenmiş: Kendiliğinden başlamayan ya da ilerlemeyen (kasılmaların başlamadığı ya da var olan kasılmaların yeterli düzeyde olmadığı) doğum eyleminde, ilaç desteği ve/veya amniyotomi (su kesesinin müdahale ile açılması) ile eylemin başlatılması ya da sürdürülmesi 

32 Robson Sınıflama Sistemi
Her bir robson grubunda gerçekleşen “Toplam Doğum” sayısı birbirinden farklıdır. Her bir robson grubunda gerçekleşen toplam doğum sayısı bir biriyle toplandığında o ay içinde hastanede gerçekleşen “Toplam Doğum” sayısını vermelidir. Her Robson grubu için "Sezaryen Olan Vaka Sayısı (A)" sütunundaki değer "Toplam Doğum Sayısı (B)" sütunundaki değerden fazla olamaz (Toplam Doğum Sayısı=Normal Doğum+Sezaryen Doğum+Müdahaleli Doğum Sayısı). (Her bir grup için ayrı ayrı belirtilmelidir)

33 Robson Sınıflama Sistemi
Dolayısıyla verileri doldururken hiçbir grupta sezaryen vaka sayısı toplam doğum sayısından fazla olmamalıdır. En fazla eşit olabilir.   Her kadın en fazla bir robson grubunda tanımlanabilir. 1, 2, 3, 4, 6 nolu Robson gruplarının sezaryen sayısı toplamı primer sayısından fazla olamaz. Çünkü 1, 2, 6. Gruplarda nulipar (Daha önce doğum yapmamış) gebeler 3. Ve 4. Gruplarda ise daha önce sezaryen olmamış gebeler yer almaktadır. 

34 Robson Sınıflama Sistemi
5 nolu Robson Grubu haricindeki tüm gruplardaki sezaryen sayısı toplamı primer sezaryen sayısından az olamaz. Bunun sebebi 5. Grupta sadece eski sezaryenli bazı gebelerin yer almasıdır.   Her ayın verisinin takip eden ayın 20’sine kadar elimizde olacak şekilde veri girişinin yapılması gerekmektedir.

35

36 TSİM Teknik Çözümler

37 Bilgisayarımıza internetten Java programının son sürümünü indiriyoruz.
TSİM Erişim Bilgisayarımıza internetten Java programının son sürümünü indiriyoruz.

38 TSİM Erişim Bilgisayarımıza Java kurulduktan sonra denetim masasından Java kontrol panelini açıyoruz.

39 TSİM Erişim Java kontrol paneli ‘Security’ sekmesinde ‘Exception Site List’ bölmesine tıklıyoruz. Açılan sekmede ‘Add’ butonuna tıkladıktan sonra açılan satıra ÇKYS erişimi için Tsim için yazıyoruz ve ‘Ok’ butonu ile kaydediyoruz.

40 TSİM Erişim Her adres ekleme işlemimizde yukarıda görünen onayı istemektedir. ‘Continue’ seçeneğini tıklayarak devam ediyoruz.

41 TSİM Erişim Ayarlamalar tamamlandıktan sonra uygulamaya her girişimizde yukarıdaki onayı istemektedir. ‘I accept’ ile başlayan bölmedeki çentiği işaretleyip aktifleşen ‘Run’ butonuna tıklayarak uygulamaya giriş yapıyoruz.

42 İnternet Explorer Raporlama

43 İnternet Explorer Raporlama
Gelen ekrana ‘’saglik.gov.tr’’ adresini ekliyoruz. Adresi ekledikten sonra programı kapatıp tekrar giriyoruz. Bu ayar yapıldıktan sonra dökümlerinizi sorunsuz alabilirsiniz.

44 Araçlar bölmesinden internet seçeneklerini açıyoruz.
İnternet Explorer Raporlama Araçlar bölmesinden internet seçeneklerini açıyoruz.

45 İnternet Explorer Raporlama
İnternet seçenekleri ‘Gizlilik’ sekmesinde ‘Açılır Pencere Engelleyicisini Aç’ seçeneğinin işaretlenmemiş olması gerekmektedir. İşaretli ise çentiği kaldırıp ‘Uygula’ daha sonra ‘Tamam’ seçeneğini tıklayarak işlemi tamamlıyoruz.

46 Ayarlamalar yapıldıktan sonra dökümler sorunsuz alınabilecektir.
İnternet Explorer Raporlama Ayarlamalar yapıldıktan sonra dökümler sorunsuz alınabilecektir.

47 Yandex Raporlama Tarayıcımızın sağ üst tarafında bulunan özelleştirme butonuna tıklıyoruz ve gelen menüden ‘’Ayarlar’’ sekmesine seçiyoruz.

48 Yandex Raporlama Açılan sayfada en altta bulunan ‘’Gelişmiş ayarları göster’’ seçeneğini seçiyoruz.

49 Yandex Raporlama ‘’Gizlilik’’ bölümünde bulunan ‘’İçerik ayarları’’ butonuna basıyoruz.

50 Yandex Raporlama Açılan sekmede ‘’Pop-up’lar’’ bölümündeki ‘’Tüm sitelerin pop-up göstermesine izin ver’’ seçeneğini seçiyor ve ‘’Bitti’’ butonuna basarak ayarları yapmış oluyoruz.

51 Yandex Raporlama Gelen ekrandaki döküme sağ tıklayıp ‘’Farklı Kaydet’’ diyoruz ve bilgisayarımıza kaydediyoruz.

52

53 Teşekkürler Muammer AKSU


"İstatistik, Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları