Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Laboratuvar ve Hizmet Hastane Do ğ umları TS İ M Teknik Çözümleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Laboratuvar ve Hizmet Hastane Do ğ umları TS İ M Teknik Çözümleri."— Sunum transkripti:

1 Laboratuvar ve Hizmet Hastane Do ğ umları TS İ M Teknik Çözümleri

2 Sisteme Giriş iabs.saglik.gov.tr İ abs.saglik.gov.tr İ abs.saglik.gov.tr

3

4 Kimler veri girişi yapacak? TS İ M MODÜLÜNDE YER ALAN Hastane Bilgi Formu Tıp Merkezleri Bilgi Formu A ğ ız ve Diş Sa ğ lı ğ ı Bilgi Formu Özel Poliklinik Bilgi Formlarına Giriş yapmakta olan tüm kurum ve kuruluşlar hizmet verilerini yüklemelidir.

5 Sisteme Giriş ÇKYS ve TS İ M’ e giriş yaparken kullanılan, kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapılmalıdır. Kurumlara ait ÇKYS kodları do ğ ru olarak girilmelidir. Her Kurumun ÇKYS kodu TS İ M ekranında kurumun adının yanında yer almaktadır. Şifrenin tamamının do ğ ru girildi ğ inden emin olunmalıdır.

6 Sisteme Yüklenecek olan tüm kodlara ait listeye buradan ulaşılabilmektedir. Liste dışında bulunan kodlar sistem tarafından hata olarak kabul edilmektedir.

7 Sisteme nasıl bir dosya yüklemeniz gerekti ğ ini örnek dosyayı inceleyerek görebilirsiniz Dosya yükleme ile ilgili hazırlanmış olan videoyu buradan izleyebilirsiniz

8 Dosyanın Hazırlanması

9

10 Veri Girişi Yüklenecek veriye ilişkin alanın seçimi do ğ ru yapılmalıdır. Laboratuvar verisi için laboratuvar, hizmet için hizmet seçene ğ i seçilmelidir. Laboratuvar işlemlerine ait kodlar sadece laboratuvar ekranına yüklenmelidir. İ şlem listesindeki kodlar 6 hanelidir, bunun dışında kullanılan kodlar sistem tarafından kabul edilmemektedir. Harf ile başlayan kodlar sisteme yüklenmemelidir. Kodlar arasına ; ‘den başka noktalama işareti asla kullanılmamalıdır.

11 ISLEMKODU;MIKTAR 612420;3 612430;4 612440;2 Başlık ve görünüm olarak yukarıdaki gibi olmalıdır.

12 ISLEMKODU MIKTAR 612420 3 612430 4 612440 2 Başlık ve görünüm olarak yukarıdaki gibi olmamalıdır. X

13 Veri Girişi İ şlem ve puan listesinde ondalık sayı bulunmaz, tüm sayılar tam sayı olmalıdır. SUT Kodu içinde nokta kullanılmamalı. 520.010520010 X

14 4 ile başlayan kodlar D İ Ş hizmet verilerini göstermektedir. Hizmet ve Laboratuvar Verileri 4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamları ile başlayan SUT KODLARI nı içermektedir. 9 ile başlayan kodlar Laboratuvar hizmet verilerini göstermektedir. bunların dışındaki kodlar sistem tarafından hata olarak kabul edilebilir. 8 ile başlayan kodlar Radyoloji ve Görüntüleme hizmet verilerini göstermektedir.

15 Dikkat Edilecek Hususlar Veri girişine ait yıl seçimi Veri girişine ait ay seçimi Yüklenecek dosya seçimi

16

17 Hata Uyarıları Verinizde Kayıt Hatası uyarısı veriyor ise Aynı işlem kodundan 1 den fazla vardır. Aynı işlem kodu altındaki işlemlerinizin işlem sayıları ve işlem puanı toplamını tek işlem kodu altında toplayınız (örn. 900001;2;4 900001;4;8 gibi kodları 900001;6;12 gibi).

18 ISLEMKODU MIKTAR 900001;2 900001;4 900001;6 X

19 İ şlem Listesindeki kodlar haricinde kod yükledi ğ inizde bu ekran gelir. Belirtilen kodu silip dosyayı tekrar yüklemelisiniz.

20 (908700,………)Numaralı girişimsel işlem kodu hatalı İ şlem Listesindeki kodlar haricinde kod yükledi ğ inizde bu ekran gelir. Belirtilen kodu silip dosyayı tekrar yüklemelisiniz.

21

22 Hata Uyarıları Verinizi yüklerken Geçersiz Sayı yazıp kod belirtmiyor ise Verinizde boşluk var demektir verinizde sayıların bitiminden itibaren sa ğ ve alt tarafta boş kısım bulunmamalıdır ( İ mleç yön tuşları ile boşlukta ilerlememelidir.). Veri Bitiminden sonra sa ğ ve alt tarafta boşluk bulunmamalıdır.

23 İ şlem Başarılı yazısını görmedi ğ inizde veriniz yüklenmemiş demektir. Veri yüklendi ğ inde yandaki gibi görünmektedir. İ şlem Başarılı uyarısını görmeden verinin alta düşmesi anlam ifade etmez.

24 Veri yükleme işlemimizi tamamladık ve işlem başarılı yazısını gördük Kontrol etmek istedi ğ imiz ayı seçerek sorgula butonuna batı ğ ımızda Verilerimiz ekrana bu şekilde düşecektir

25 Hizmet Verilerinin Raporlanması Yetkisi bulunan kullanıcılar girilen hizmet verilerini seçtikleri dönemlere göre görebilirler. Sorgula butonu tıklandıktan sonra ekrana gelen veriler istenirse Excel butonuna tıklanarak Excel formatına aktarılabilir.

26

27 HASTANE DO Ğ UMLARI VER İ G İ R İ Ş İ

28 İ çerik: Robson sınıflaması; gebenin do ğ urganlık öyküsüne ve sezaryen geçmişine, bebe ğ in geliş şekline, bebek sayısına, do ğ umun başlama şekline ve gebelik haftasına göre gebelerin sınıflandırıldı ğ ı, 10 farklı gruptan oluşan, bir sistemdir. Robson Sistemine Göre Do ğ um Sayısı Do ğ um yapan her kadın Robson on gruplu sınıflama sistemi ile sınıflandırılmalı ve her gruptaki sezaryen sayısı, vajinal do ğ um sayısı, müdahaleli do ğ um sayısı ve toplam do ğ um sayısı ayrı ayrı belirtilmelidir. Her grup için sezaryen oranı hesaplanmalıdır. Sınıflama sistemi tabloda belirtilmiştir. Ayrıca bu tabloda yer alan parametreler de tablo altında tanımlanmıştır. Veri alanları: Ülke, bölge, il, kurum ve hekim bazında toplanmaktadır.

29 Robson Grup NoDoğurganlık ÖyküsüSezaryen GeçmişiBebek SayısıBebeğin Geliş ŞekliGebelik HaftasıDoğumun başlama şekli Sezaryen Doğum Sayısı (A) Vajinal Doğum Sayısı (B) Müdahaleli Doğum Sayısı (vakum, Forseps vb) (C) Toplam Doğum Sayısı (A+B+C) Sezaryen Oranı (%) [A/(A+B+C)] Robson 1Nullipar TekilBaş Geliş≥37 haftaTravayı spontan başlamış Robson 2Nullipar TekilBaş Geliş≥37 haftaİndüklenmiş Robson 3MultiparEski sezaryenli değilTekilBaş Geliş≥37 haftaTravayı spontan başlamış Robson 4MultiparEski sezaryenli değilTekilBaş Geliş≥37 haftaİndüklenmiş Robson 5 Eski sezaryenliTekilBaş Geliş≥37 hafta Robson 6 Nullipar Makat Geliş Robson 7Multipar Makat Geliş Robson 8 Çoğul Gebelikler Robson 9 Transvers-oblik Geliş Robson 10 TekilBaş geliş≤36 hafta GENEL TOPLAM Robson Sınıflama Sistemine Tablosu

30 Doğurganlık Öyküsü Nullipar: Daha önce doğum yapmamış Multipar: Daha önce doğum yapmış Sezaryen Geçmişi Eski sezaryenli: Daha önce sezaryen ile doğum yapmış Eski sezaryenli değil: Daha önce sezaryen ile doğum yapmamış Bebek Sayısı Tekil: Rahimde bir bebeğin geliştiği gebelik Çoğul: Rahimde iki ya da daha çok bebeğin geliştiği gebelik Robson Sınıflama Sistemi

31 Bebeğin Geliş Şekli Baş geliş: Doğum sırasında bebeğin kafasının aşağıda olduğu, baş aşağı geliş şekli Makat geliş: Doğum sırasında bebeğin kalçasının aşağıda olduğu, makat aşağı geliş şekli Transver-oblig geliş: Doğum sırasında bebeğin sırt aşağıda ya da sırt yukarıda olarak yanlamasına geliş şekli Gebelik Haftası ≥37 hafta: 37 hafta ya da üstünde olan gebelikler ≤36 hafta: 36 hafta ya da altında olan gebelikler Doğumun Başlama Şekli Travayı spontan başlamış: Doğum eyleminin kendiliğinden başlaması İndüklenmiş: Kendiliğinden başlamayan ya da ilerlemeyen (kasılmaların başlamadığı ya da var olan kasılmaların yeterli düzeyde olmadığı) doğum eyleminde, ilaç desteği ve/veya amniyotomi (su kesesinin müdahale ile açılması) ile eylemin başlatılması ya da sürdürülmesi Robson Sınıflama Sistemi

32 Her bir robson grubunda gerçekleşen “Toplam Doğum” sayısı birbirinden farklıdır. Her bir robson grubunda gerçekleşen toplam doğum sayısı bir biriyle toplandığında o ay içinde hastanede gerçekleşen “Toplam Doğum” sayısını vermelidir. Her Robson grubu için "Sezaryen Olan Vaka Sayısı (A)" sütunundaki de ğ er "Toplam Do ğ um Sayısı (B)" sütunundaki de ğ erden fazla olamaz (Toplam Do ğ um Sayısı=Normal Do ğ um+Sezaryen Do ğ um+Müdahaleli Do ğ um Sayısı). (Her bir grup için ayrı ayrı belirtilmelidir)

33 Robson Sınıflama Sistemi Dolayısıyla verileri doldururken hiçbir grupta sezaryen vaka sayısı toplam doğum sayısından fazla olmamalıdır. En fazla eşit olabilir. Her kadın en fazla bir robson grubunda tanımlanabilir. 1, 2, 3, 4, 6 nolu Robson gruplarının sezaryen sayısı toplamı primer sayısından fazla olamaz. Çünkü 1, 2, 6. Gruplarda nulipar ( Daha önce doğum yapmamış ) gebeler 3. Ve 4. Gruplarda ise daha önce sezaryen olmamış gebeler yer almaktadır.

34 5 nolu Robson Grubu haricindeki tüm gruplardaki sezaryen sayısı toplamı primer sezaryen sayısından az olamaz. Bunun sebebi 5. Grupta sadece eski sezaryenli bazı gebelerin yer almasıdır. Her ayın verisinin takip eden ayın 20’sine kadar elimizde olacak şekilde veri girişinin yapılması gerekmektedir. Robson Sınıflama Sistemi

35

36 TS İ M Teknik Çözümler

37 TS İ M Erişim Bilgisayarımıza internetten Java programının son sürümünü indiriyoruz.

38 TS İ M Erişim Bilgisayarımıza Java kurulduktan sonra denetim masasından Java kontrol panelini açıyoruz.

39 TS İ M Erişim Java kontrol paneli ‘Security’ sekmesinde ‘Exception Site List’ bölmesine tıklıyoruz. Açılan sekmede ‘Add’ butonuna tıkladıktan sonra açılan satıra ÇKYS erişimi için http://ckyshst.saglik.gov.tr Tsim için http://tsim.saglik.gov.tr yazıyoruz ve ‘Ok’ butonu ile kaydediyoruz.

40 Her adres ekleme işlemimizde yukarıda görünen onayı istemektedir. ‘Continue’ seçene ğ ini tıklayarak devam ediyoruz. TS İ M Erişim

41 Ayarlamalar tamamlandıktan sonra uygulamaya her girişimizde yukarıdaki onayı istemektedir. ‘I accept’ ile başlayan bölmedeki çenti ğ i işaretleyip aktifleşen ‘Run’ butonuna tıklayarak uygulamaya giriş yapıyoruz.

42 İ nternet Explorer Raporlama

43 Gelen ekrana ‘’saglik.gov.tr’’ adresini ekliyoruz. Adresi ekledikten sonra programı kapatıp tekrar giriyoruz. Bu ayar yapıldıktan sonra dökümlerinizi sorunsuz alabilirsiniz.

44 Araçlar bölmesinden internet seçeneklerini açıyoruz. İ nternet Explorer Raporlama

45 İ nternet seçenekleri ‘Gizlilik’ sekmesinde ‘Açılır Pencere Engelleyicisini Aç’ seçene ğ inin işaretlenmemiş olması gerekmektedir. İ şaretli ise çenti ğ i kaldırıp ‘Uygula’ daha sonra ‘Tamam’ seçene ğ ini tıklayarak işlemi tamamlıyoruz. İ nternet Explorer Raporlama

46 Ayarlamalar yapıldıktan sonra dökümler sorunsuz alınabilecektir. İ nternet Explorer Raporlama

47 Yandex Raporlama Tarayıcımızın sa ğ üst tarafında bulunan özelleştirme butonuna tıklıyoruz ve gelen menüden ‘’Ayarlar’’ sekmesine seçiyoruz.

48 Yandex Raporlama Açılan sayfada en altta bulunan ‘’Gelişmiş ayarları göster’’ seçene ğ ini seçiyoruz.

49 Yandex Raporlama ‘’Gizlilik’’ bölümünde bulunan ‘’ İ çerik ayarları’’ butonuna basıyoruz.

50 Açılan sekmede ‘’Pop-up’lar’’ bölümündeki ‘’Tüm sitelerin pop-up göstermesine izin ver’’ seçene ğ ini seçiyor ve ‘’Bitti’’ butonuna basarak ayarları yapmış oluyoruz. Yandex Raporlama

51 Gelen ekrandaki döküme sa ğ tıklayıp ‘’Farklı Kaydet’’ diyoruz ve bilgisayarımıza kaydediyoruz.

52

53 Teşekkürler


"Laboratuvar ve Hizmet Hastane Do ğ umları TS İ M Teknik Çözümleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları