Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAYNAK YÖNETİMİ Kaynakların sağlanması Müşteri memnuniyeti hedeflenerek, kalite yönetim sistemiuygulanması ve iyileştirilmesi için gerekli olan kaynakihtiyaçları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAYNAK YÖNETİMİ Kaynakların sağlanması Müşteri memnuniyeti hedeflenerek, kalite yönetim sistemiuygulanması ve iyileştirilmesi için gerekli olan kaynakihtiyaçları."— Sunum transkripti:

1

2 KAYNAK YÖNETİMİ

3 Kaynakların sağlanması Müşteri memnuniyeti hedeflenerek, kalite yönetim sistemiuygulanması ve iyileştirilmesi için gerekli olan kaynakihtiyaçları belirlenmeli ve sağlanmalıdır. Kalite yönetim sistemini uygulama, sürdürme ve etkinliğini sürekli iyileştirme.

4

5 İNSAN KAYNAKLARI Ürün şartlarına uygunluğu etkileyen işleri gerçekleştiren personel; uygun öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim yönünden yeterli olmalıdır.

6

7

8 Yeterlilik, eğitim ve farkındalık a) Ürün şartlarına uygunluğu etkileyen işleri gerçekleştiren personelin sahip olması gereken yeterliliği belirlemeli, b) Uygulanabildiğinde gereken yeterliliğe ulaşılması için eğitim sağlamalı veya diğer faaliyetleri gerçekleştirmeli, c) Gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliğini değerlendirmeli, d) Personelinin, yaptıkları işlerin kalite hedeflerine ulaşmadaki ilişkisi ve öneminin, ve ulaşmaya nasıl katkıda bulunacaklarının farkında olmasını güvence altına almalı, e) Öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim ile ilgili uygun kayıtları muhafaza etmelidir

9 ALT YAPI Ürün şartlarına uygunluğa ulaşmak için gereken altyapıyı belirlemeli, sağlamalı ve sürdürmelidir. Alt yapı, uygulanabilirliği olduğu ölçüde aşağıdakileri kapsar: a) Binalar, çalışma alanları ve bunlarla bağlantılı tesisler, b) Proses teçhizatı (yazılım ve donanım), c) Destek hizmetleri (ulaştırma, iletişim veya bilgi sistemleri gibi).

10

11 Çalışma ortamı Kurulu, ürün şartlarına uygunluğunu sağlamak için gerekli olan çalıma ortamını belirlemeli ve yönetmelidir.

12 Çalışma ortamı için ; a) Kuruluş, sağlık, temizlik ve personel ile ürün veya iş ortamı arasındaki temas ürünün kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecekse personelin giyecekleri için dokümante edilmiş şartlar oluşturması. b) İş ortamı durumunun ürün kalitesi üzerinde olumsuz etkisi olabilecekse, kuruluş iş ortamının durumu için dokümante edilmiş şartlar ve bu iş ortamının çevre şartlarının izlenmesi ve kontrolü için dokümante edilmiş prosedürler veya iş talimatları oluşturması c) Kuruluş, iş ortamında zaman zaman özel çevre şartları altında çalışması gereken bütün personelin uygun biçimde eğitilmiş olmasını ve eğitilmiş personelin gözetimi altında çalıştırılmalarını sağlamalıdır [Madde 6.2.2 b]. d) Uygun olduğunda, bulaşmış veya bulaşması muhtemel ürünün, diğer ürünlere, iş ortamına veya personele bulaşmasını önlemek için özel düzenlemeler oluşturulmalı ve dokümante edilmelidir. (

13

14 Dünya da Hiçbir Şey Üzerinde Çalışılmadan Kolaylıkla Elde Edilememektedir. YAŞAMDA BAŞARILAR

15 SORULAR 1-)Çalışma ortamı için neler gereklidir? 2-)Alt yapı neleri kapsar? 3-)İnsan kaynakları yeterlilik eğitim farkındalık özellikleri aşşagıdakilerden hangisi değildir?

16 KAYNAKÇA KALİTE VE GELİŞİM SÜREÇLERİ İSO KAYNAK YÖNETİMİ kobitek.com/iso_9001_2000_nedir_ 9001-2000-kalite-yonetim-sistemi- nedir.php

17 DİNLEDİGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM BÜŞRA LEYLA ORAN


"KAYNAK YÖNETİMİ Kaynakların sağlanması Müşteri memnuniyeti hedeflenerek, kalite yönetim sistemiuygulanması ve iyileştirilmesi için gerekli olan kaynakihtiyaçları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları