Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ORTAKLIKTAN ADAYLIĞA. İLİŞKİLERİN BAŞLAMASI 25.3.1957 – ROMA ANT. İMZALANMASI 25.3.1957 – ROMA ANT. İMZALANMASI 31.7.1959 –

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ORTAKLIKTAN ADAYLIĞA. İLİŞKİLERİN BAŞLAMASI 25.3.1957 – ROMA ANT. İMZALANMASI 25.3.1957 – ROMA ANT. İMZALANMASI 31.7.1959 –"— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ORTAKLIKTAN ADAYLIĞA

2 İLİŞKİLERİN BAŞLAMASI 25.3.1957 – ROMA ANT. İMZALANMASI 25.3.1957 – ROMA ANT. İMZALANMASI 31.7.1959 – TÜRKİYE’NİN ORTAKLIK İÇİN BAŞVURUSU 31.7.1959 – TÜRKİYE’NİN ORTAKLIK İÇİN BAŞVURUSU ROMA ANTLAŞMASI’NIN 238. MADDESİROMA ANTLAŞMASI’NIN 238. MADDESİ 12.9.1963 – ORTAKLIK ANLAŞMASININ İMZALANMASI 12.9.1963 – ORTAKLIK ANLAŞMASININ İMZALANMASI ANKARA ANLAŞMASIANKARA ANLAŞMASI

3 ANKARA ANLAŞMASI AET VE TÜRKİYE ARASINDA BİR ORTAKLIĞIN TESİSİ AET VE TÜRKİYE ARASINDA BİR ORTAKLIĞIN TESİSİ ORTAKLIĞIN AŞAMALARI ORTAKLIĞIN AŞAMALARI HAZIRLIK DÖNEMİ (1964-1967)HAZIRLIK DÖNEMİ (1964-1967) GEÇİŞ DÖNEMİ (1973-1995)GEÇİŞ DÖNEMİ (1973-1995) SON DÖNEM (1996- )SON DÖNEM (1996- )

4 ÜYELİK? 28. MADDE 28. MADDE “Anlaşma’nın işleyişi, Topluluğu Kuran Antlaşma’dan doğan yükümlerin tümünün Türkiye’ce üstlenilebileceğini gösterdiğinde, Akit Taraflar, Türkiye’nin Topluluğa katılması olanağını inceler”“Anlaşma’nın işleyişi, Topluluğu Kuran Antlaşma’dan doğan yükümlerin tümünün Türkiye’ce üstlenilebileceğini gösterdiğinde, Akit Taraflar, Türkiye’nin Topluluğa katılması olanağını inceler”

5 ORTAKLIĞIN KURUMLARI ORTAKLIK KONSEYİ  Karar alıcı organORTAKLIK KONSEYİ  Karar alıcı organ ORTAKLIK KOMİTESİ ORTAKLIK KOMİTESİ KARMA PARLAMENTO KOMİSYONUKARMA PARLAMENTO KOMİSYONU GÜMRÜK İŞBİRLİĞİ KOMİTESİGÜMRÜK İŞBİRLİĞİ KOMİTESİ GÜMRÜK BİRLİĞİ ORTAK KOMİTESİGÜMRÜK BİRLİĞİ ORTAK KOMİTESİ KARMA İSTİŞARE KOMİTESİKARMA İSTİŞARE KOMİTESİ

6 1971-HAZIRLIK DÖNEMİ 1.1.1973 – KATMA PROTOKOL 1.1.1973 – KATMA PROTOKOL SANAYİ ÜRÜNLERİNDE GÜMRÜK VERGİLERİ, MİKTAR KISITLAMALARI VE EŞ ETKİLİ TEDBİRLERİN TEDRİCEN KALDIRILMASI SANAYİ ÜRÜNLERİNDE GÜMRÜK VERGİLERİ, MİKTAR KISITLAMALARI VE EŞ ETKİLİ TEDBİRLERİN TEDRİCEN KALDIRILMASI TÜRKİYE’NİN ORTAK GÜMRÜK TARİFESİNE UYUMU TÜRKİYE’NİN ORTAK GÜMRÜK TARİFESİNE UYUMU

7 İLİŞKİLERİN SEYRİ AT  YENİ HEDEFLER VE YENİ ÜYELER, AVRO - SKLEROZ VE YAVAŞLAMA AT  YENİ HEDEFLER VE YENİ ÜYELER, AVRO - SKLEROZ VE YAVAŞLAMA 1976 VE 1978  1976 VE 1978  TÜRKİYE’NİN AET’YE KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ASKIYA ALMASI TÜRKİYE’NİN AET’YE KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ASKIYA ALMASI SİYASİ İSTİKRARSIZLIK SİYASİ İSTİKRARSIZLIK EKONOMİK DARBOĞAZ EKONOMİK DARBOĞAZ KALKINMA VE LİBERALİZASYON ARASINDA İKİLEM KALKINMA VE LİBERALİZASYON ARASINDA İKİLEM

8 1980 VE SONRASI AT  TEK PAZAR HEDEFİ, AKDENİZ GENİŞLEMESİ AT  TEK PAZAR HEDEFİ, AKDENİZ GENİŞLEMESİ TÜRKİYE  TÜRKİYE  24.1.1980 – EKONOMİDE LİBERALLEŞME24.1.1980 – EKONOMİDE LİBERALLEŞME 12.9.1980 – ASKERİ DARBE12.9.1980 – ASKERİ DARBE 1982 İLİŞKİLERİN ASKIYA ALINMASI1982 İLİŞKİLERİN ASKIYA ALINMASI 1984 TÜRKİYE’DE SEÇİMLER1984 TÜRKİYE’DE SEÇİMLER 1986 ORTAKLIK KONSEYİ’NİN YENİDEN TOPLANMASI1986 ORTAKLIK KONSEYİ’NİN YENİDEN TOPLANMASI

9 14.4.1987 14.4.1987 TÜRKİYE’NİN AT ÜYELİĞİ BAŞVURUSUTÜRKİYE’NİN AT ÜYELİĞİ BAŞVURUSU 18.12.1989 18.12.1989 AT KOMİSYONU’NUN GÖRÜŞÜAT KOMİSYONU’NUN GÖRÜŞÜ TÜRKİYE ÜYELİĞE EHİLDİR AMA HAZIR DEĞİLDİR TÜRKİYE ÜYELİĞE EHİLDİR AMA HAZIR DEĞİLDİR 6.3.1995 6.3.1995 ORTAKLIK KONSEYİ’NİN 1/95 SAYILI KARARI ORTAKLIK KONSEYİ’NİN 1/95 SAYILI KARARI  ORTAKLIĞIN SON DÖNEMİ: GÜMRÜK BİRLİĞİ ORTAKLIĞIN SON DÖNEMİ: GÜMRÜK BİRLİĞİ

10 GÜMRÜK BİRLİĞİ (1.1.1996- ) SANAYİ MALLARININ SERBEST DOLAŞIMI SANAYİ MALLARININ SERBEST DOLAŞIMI ORTAK TİCARET POLİTİKASINA UYUM ORTAK TİCARET POLİTİKASINA UYUM TİCARETTE TEKNİK ENGELLERİN KALDIRILMASI TİCARETTE TEKNİK ENGELLERİN KALDIRILMASI YASAL DÜZENLEMELER YASAL DÜZENLEMELER

11 AB’DE GELİŞMELER 1989- DOĞU AVRUPA’DA DEĞİŞİM 1989- DOĞU AVRUPA’DA DEĞİŞİM 7.2.1992- MAASTRICHT ANTLAŞMASI 7.2.1992- MAASTRICHT ANTLAŞMASI 21.6.1993-KOPENHAG AB KONSEYİ VE KOPENHAG KRİTERLERİ 21.6.1993-KOPENHAG AB KONSEYİ VE KOPENHAG KRİTERLERİ SİYASİ KRİTERLERSİYASİ KRİTERLER EKONOMİK KRİTERLEREKONOMİK KRİTERLER İDARİ KRİTERLERİDARİ KRİTERLER

12 12-13.12.1997 LUXEMBOURG AB KONSEYİ TÜRKİYE İÇİN AVRUPA STRATEJİSİ TÜRKİYE’NİN GENİŞLEME SÜRECİNDEN DIŞLANMASI TÜRKİYE’NİN GENİŞLEME SÜRECİNDEN DIŞLANMASI TÜRKİYE’NİN TEPKİSİ TÜRKİYE’NİN TEPKİSİ SİYASİ DİYALOĞUN DONDURULMASISİYASİ DİYALOĞUN DONDURULMASI KKTC İLE ENTEGRASYONUN HIZLANDIRILMASIKKTC İLE ENTEGRASYONUN HIZLANDIRILMASI AVRUPA KONFERANSINA KATILIMIN REDDİAVRUPA KONFERANSINA KATILIMIN REDDİ

13 11-12.12.1999 HELSİNKİ AB KONSEYİ TÜRKİYE’NİN ADAY ÜLKE OLARAK İLANI 4. MADDE  4. MADDE  UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜUYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 2004 YILI SONUNA KADAR ULUSLARARASI ADALET DİVANI’NIN MÜDAHİL OLMASI2004 YILI SONUNA KADAR ULUSLARARASI ADALET DİVANI’NIN MÜDAHİL OLMASI 9(B) MADDESİ  9(B) MADDESİ  KIBRIS SORUNUNUN SİYASİ ÇÖZÜMÜ: KATILIM İÇİN ÖN KOŞUL DEĞİLKIBRIS SORUNUNUN SİYASİ ÇÖZÜMÜ: KATILIM İÇİN ÖN KOŞUL DEĞİL

14 KATILIM ÖNCESİ STRATEJİ SİYASİ DİYALOG SİYASİ DİYALOG MALİ YARDIM MALİ YARDIM AB PROGRAM VE AJANSLARINA KATILIM AB PROGRAM VE AJANSLARINA KATILIM KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ MÜKTESEBATIN ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN ULUSAL PROGRAM MÜKTESEBATIN ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN ULUSAL PROGRAM

15 2002 KOPENHAG AB KONSEYİ  “ EĞER ARALIK 2004 AVRUPA KONSEYİ KOMİSYONUN RAPORU VE TAVSİYESİ ÜZERİNE TÜRKİYE’NİN KOPENHAG KRİTERLERİNİ KARŞILADIĞINA KARAR VERİRSE, AB GECİKMEKSİZİN KATILIM MÜZAKERELERİNİ AÇAR.”

16 AB’NİN ELEŞTİRİLERİ TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER KÖTÜ MUAMELE VE İŞKENCE KÖTÜ MUAMELE VE İŞKENCE AZINLIK VE ETNİK GRUPLAR AZINLIK VE ETNİK GRUPLAR YARGININ ETKİNLİĞİ YARGININ ETKİNLİĞİ ASKERİN ROLÜ ASKERİN ROLÜ KIBRIS VE EGE SORUNLARI KIBRIS VE EGE SORUNLARI

17 EKONOMİK SORUNLAR BÖLGESEL FARKLILIKLAR BÖLGESEL FARKLILIKLAR MAKROEKONOMİK DENGESİZLİK MAKROEKONOMİK DENGESİZLİK BÜTÇE AÇIKLARI BÜTÇE AÇIKLARI ÖZELLEŞTİRMEDE ENGELLER ÖZELLEŞTİRMEDE ENGELLER TARIMIN REFORMU TARIMIN REFORMU

18 SOSYAL SORUNLAR KADININ STATÜSÜ KADININ STATÜSÜ ÇOCUK HAKLARI ÇOCUK HAKLARI SOSYAL HAKLAR VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SOSYAL HAKLAR VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ GENEL SAĞLIK VE EĞİTİM GENEL SAĞLIK VE EĞİTİM

19 REFORM SÜRECİ ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ (2001, 2004) ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ (2001, 2004) UYUM PAKETLERİ UYUM PAKETLERİ AMAÇ  KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİNİN KARŞILANMASI AMAÇ  KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİNİN KARŞILANMASI

20 REFORM SÜRECİNDEN BAŞLIKLAR ÖLÜM CEZASININ KALDIRILMASI ÖLÜM CEZASININ KALDIRILMASI TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN GENİŞLETİLMESİ TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN GENİŞLETİLMESİ YENİ MEDENİ KANUN VE CEZA KANUNU YENİ MEDENİ KANUN VE CEZA KANUNU İŞKENCEYE SIFIR HOŞGÖRÜ POLİTİKASI İŞKENCEYE SIFIR HOŞGÖRÜ POLİTİKASI

21 TÜRKÇE DIŞINDAKİ DİLLERDE YAYIN HAKKI TÜRKÇE DIŞINDAKİ DİLLERDE YAYIN HAKKI TÜRKÇE DIŞINDAKİ DİLLERİN ÖĞRENİLMESİ TÜRKÇE DIŞINDAKİ DİLLERİN ÖĞRENİLMESİ MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİNİN REVİZYONU MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİNİN REVİZYONU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN KALDIRILMASI DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN KALDIRILMASI

22 6.10.2004 KOMİSYON RAPORU  KOMİSYON RAPORU  TÜRKİYE KOPENHAG KRİTERLERİNİ YETERİNCE KARŞILIYOR TÜRKİYE KOPENHAG KRİTERLERİNİ YETERİNCE KARŞILIYOR KOMİSYON TAVSİYESİ  KOMİSYON TAVSİYESİ  TÜRKİYE İLE KATILIM MÜZAKERELERİNİN AÇILMASI TÜRKİYE İLE KATILIM MÜZAKERELERİNİN AÇILMASI

23 KOMİSYON’UN TAVSİYESİ ÜÇ AYAKLI STRATEJİ ÜÇ AYAKLI STRATEJİ REFORM SÜRECİNE DESTEKREFORM SÜRECİNE DESTEK MÜZAKERE KURAL VE PROSEDÜRLERİNİN BELİRLENMESİMÜZAKERE KURAL VE PROSEDÜRLERİNİN BELİRLENMESİ SİYASİ VE KÜLTÜREL DİYALOĞUN GÜÇLENDİRİLMESİ AB DEĞERLERİNİN İHLALİ HALİNDE MÜZAKERELERİN ASKIYA ALINMASI OLASILIĞI

24 KOMİSYON’UN İFADESİ SONUCU ÖNCEDEN GARANTİ EDİLEMEYEN AÇIK UÇLU BİR SÜREÇ SONUCU ÖNCEDEN GARANTİ EDİLEMEYEN AÇIK UÇLU BİR SÜREÇ TÜRKİYE’NİN AVRUPA YAPILARINA ÇIPALANMASI TÜRKİYE’NİN AVRUPA YAPILARINA ÇIPALANMASI DAİMİ KORUNMA ÖNLEMLERİ VE GEÇİŞ DÖNEMLERİ OLABİLİR DAİMİ KORUNMA ÖNLEMLERİ VE GEÇİŞ DÖNEMLERİ OLABİLİR

25 17.04.2004 BRÜKSEL AB KONSEYİ  BRÜKSEL AB KONSEYİ  3 EKİM 2005’TE MÜZAKERELERİN BAŞLATILMASI KARARI

26 MÜZAKERELERİN KURAL VE PROSEDÜRLERİ HÜKÜMETLERARASI KONFERANS HÜKÜMETLERARASI KONFERANS TARAMA SÜRECİ TARAMA SÜRECİ 35 MÜKTESEBAT BAŞLIĞI 35 MÜKTESEBAT BAŞLIĞI GEÇİŞ DÖNEMİ, DEROGASYON VE KORUNMA ÖNLEMLERİ OLASILIĞI GEÇİŞ DÖNEMİ, DEROGASYON VE KORUNMA ÖNLEMLERİ OLASILIĞI TÜM BAŞLIKLAR KAPANDIĞINDA BİTER TÜM BAŞLIKLAR KAPANDIĞINDA BİTER KATILIM ANLAŞMASININ İMZALANMASI KATILIM ANLAŞMASININ İMZALANMASI ONAY SÜRECİ ONAY SÜRECİ

27 KIBRIS SORUNUNUN YANSIMALARI 24.4.2004- BM PLANI (ANNAN PLANI)’NIN GÜNEY KIBRIS’TA REDDİ (%76) 24.4.2004- BM PLANI (ANNAN PLANI)’NIN GÜNEY KIBRIS’TA REDDİ (%76) 29.7.2005- TÜRKİYE’NİN EK PROTOKOLÜ İMZALAMASI VE KIBRIS İLE İLGİLİ DEKLARASYONU 29.7.2005- TÜRKİYE’NİN EK PROTOKOLÜ İMZALAMASI VE KIBRIS İLE İLGİLİ DEKLARASYONU 21.9.2005- AB’NİN KARŞI DEKLARASYONU 21.9.2005- AB’NİN KARŞI DEKLARASYONU 3.10.2005- MÜZAKERE ÇERÇEVESİ 3.10.2005- MÜZAKERE ÇERÇEVESİ

28 MÜZAKERELERİN DURUMU 14 BAŞLIK AÇILDI, BİRİ GEÇİCİ OLARAK KAPANDI 14 BAŞLIK AÇILDI, BİRİ GEÇİCİ OLARAK KAPANDI AB KONSEYİ’NİN 8 BAŞLIKTA MÜZAKERELERİ AÇMAMA KARARI AB KONSEYİ’NİN 8 BAŞLIKTA MÜZAKERELERİ AÇMAMA KARARI BAZI ÜYE DEVLETLER TARAFINDAN TÜRKİYE’NİN ÜYELİĞİNE KARŞI ÇIKILMASI BAZI ÜYE DEVLETLER TARAFINDAN TÜRKİYE’NİN ÜYELİĞİNE KARŞI ÇIKILMASI TÜRKİYE’DE REFORM SÜRECİNİN YAVAŞLAMASI TÜRKİYE’DE REFORM SÜRECİNİN YAVAŞLAMASI

29 TÜRKİYE’NİN ÜYELİĞİNE KARŞI İLERİ SÜRÜLEN SAVLAR TÜRKİYE’NİN AVRUPALILIĞININ SORGULANMASI TÜRKİYE’NİN AVRUPALILIĞININ SORGULANMASI KÜLTÜREL TEHDİTKÜLTÜREL TEHDİT AVRUPA DEĞERLERİNİN DIŞINDA KALMAAVRUPA DEĞERLERİNİN DIŞINDA KALMA NICOLAS SARKOZY: NICOLAS SARKOZY: “TÜRKİYE NE COĞRAFYASIYLA, NE KÜLTÜRÜYLE NE DE TARİHİYLE AVRUPALIDIR”. “TÜRKİYE NE COĞRAFYASIYLA, NE KÜLTÜRÜYLE NE DE TARİHİYLE AVRUPALIDIR”.

30 TÜRKİYE’DEN GELECEK GÖÇ DALGASI TÜRKİYE’DEN GELECEK GÖÇ DALGASI TÜRKİYE’NİN BÜYÜKLÜĞÜ TÜRKİYE’NİN BÜYÜKLÜĞÜ AB BÜTÇESİNE YÜK OLMASI AB BÜTÇESİNE YÜK OLMASI İSTİKRARSIZLAŞTIRICI ETKİ İSTİKRARSIZLAŞTIRICI ETKİ AB’DE BÜTÜNLEŞMEYİ YAVAŞLATMASI AB’DE BÜTÜNLEŞMEYİ YAVAŞLATMASI AB’NİN BÜTÜNLEŞME KAPASİTESİ AB’NİN BÜTÜNLEŞME KAPASİTESİ

31 ÜYELİĞE DESTEK TÜRKİYE’NİN SAĞLAYACAĞI FAYDALAR TÜRKİYE’NİN SAĞLAYACAĞI FAYDALAR JEOSTRATEJİK KONUMUMJEOSTRATEJİK KONUMUM ORTADOĞU VE İSLAM DÜNYASINA KÖPRÜ ROLÜORTADOĞU VE İSLAM DÜNYASINA KÖPRÜ ROLÜ AB’NİNÇEVRESİNE İSTİKRAR SAĞLAMA AMACIAB’NİNÇEVRESİNE İSTİKRAR SAĞLAMA AMACI DIŞ POLİTİKA VE GÜVENLİK ALANINDA KATKIDIŞ POLİTİKA VE GÜVENLİK ALANINDA KATKI DİNAMİK NÜFUS VE EKONOMİDİNAMİK NÜFUS VE EKONOMİ


"AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ORTAKLIKTAN ADAYLIĞA. İLİŞKİLERİN BAŞLAMASI 25.3.1957 – ROMA ANT. İMZALANMASI 25.3.1957 – ROMA ANT. İMZALANMASI 31.7.1959 –" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları