Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB Hukuku I.Hafta Tarihsel Süreç.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB Hukuku I.Hafta Tarihsel Süreç."— Sunum transkripti:

1 AB Hukuku I.Hafta Tarihsel Süreç

2 Avrupa’da Bütünleşme 1950 Schuman Bildirgesi veya Planı
Fransız Alman dostluğu Yüksek bir otorite altında kömüt çelik üretimi ve dağıtımının kontrolü Almanya, Hollanda, Lüksemburg, Belçika, İtalya kabul etti

3 Avrupa Toplulukları’nın Kurulması
1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)1951 2. Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 1957 3. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM)1957

4 AKÇT – 1951 Paris Antlaşması
Uluslarüstü bir kurum Kömür çelik ve demir üretiminde kısmi bütünleşme Üye ülkelerden yetki devri Uluslararası tüzel kişilik Ayrı ve özerk kurumlar

5 AKÇT Organları Özel Bakanlar Kurulu Yüksek Otorite Genel Kurul
Mahkeme veya Divan

6 AET 1957 Roma Ant. Gümrük Birliği ve ekonomik bütünleşme
Malların, sermayenin ve emeğin serbest dolaştığı bir ortak pazarın kurulması ORGANLARI: Komisyon, Bakanlar Kurulu, Genel Kurul, Mahkeme veya Divan

7 EURATOM 1957 Roma Ant. Enerji alanındaki darboğazın atom enerjisi ile aşılması Üye ülkeler arasında bilgi dağılımı Güvenlik standardlarının belirlenmesi Barış amaçları dışında kullanımının engellenmesi ORGANLARI: Komisyon, Bakanlar Kurulu, Genel Kurul, Mahkeme

8 Organların Birleştirilmesi
1957 AT için Ortak Organlar Kurulmasına İlişkin Antlaşma: Genel Kurul ve Mahkeme Ortak kurum 1965 AT için Müşterek bir Konsey ve Komisyon Oluşturulmasına İlişkin Ant. (Birleşme Ant.)

9 1957-1986 Gelişmeler 1965 Boş Sandalye Krizi
1968 Gümrük Birliği Gerçekleşti 1971 İngiltere üye oldu 1973 İrlanda ve Danimarka

10 1986 Avrupa Tek Senedi 3 Topluluğun Antlaşmaları geniş şekilde değiştirildi Tamamıyle serbest bir Pazar yartmak amacı ile kurumlar güçlendirildi Konsey’de oybirliği öngörülen birçok alan için ağırlaştırılmış oy çokluğu getirildi Genel Kurul Parlamento adını aldı AB Avrupa Konseyi bir kurum olarak tanındı

11 ATS DEVAM Hukukun konulmasında işbirliği usulü kabul edildi
İç pazarın 1992 yılına kadar tamamlanması için bir program kabul edildi İlk Derece Mahkemesi’nin kurulması kabul edildi Dış politikada işbirliği

12 ATS DEVAM Ekonomi ve para politikalarında işbirliği
Çevrenin korunmasında ortak politika saptanması zorunluluğu Sağlık, tüketicinin korunması v.s. Alanalrında uyumlşmanın sağlanması Ekonomik ve sosyal birliğin gerçekleşmesi için önlemler alınması

13 Maastricht Ant. 1992 AB kurulmuştur AET AT adını almıştır
AB 3 sütun üzerine kurulmuştur: AT, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ve Adalet ve İçişlerinde işbirliği Ekonomik ve Parasal Birlik Euro para birimi olarak belirlenmiş, geçiş takvimi tespit edilmiştir

14 Maastricht Ant. Devam İnsan ve Azınlık Hakları Topluluk hukukunun genel ilkesi olarak belirlenmiştir. Parlamento’nun hukuk koyma sürecindeki rolü artırılmıştır. Ortak karar prodseürü getirilmiştir AB vatandaşlığı getirilmiştir

15 Amsterdam Antlaşması 1996 Mevcut Ant. Maddeleri yeniden numaralandırıldı Adli konularda işbirliği Parlamento’nun yetkileri artırıldı Üyeliğin askıya alınması opsiyonu getirildi Adalet Divanının yargı yetkisinin kapsamı genişletildi

16 Nice Antlaşması 2001 Kurumlar reforme edildi
Yeni üye olacak 10 üye ülkenin kurumlarda temsiliyeti belirlendi Temel Haklar Şartı kabul edildi


"AB Hukuku I.Hafta Tarihsel Süreç." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları