Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Küresel Kalkınma Gündemi ve Türkiye Ankara, 12 Nisan 2016 BÜYÜKELÇİ (E) MİTHAT RENDE OECD İCRA KOMİTESİ ESKİ BAŞKANI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 1Büyükelçi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Küresel Kalkınma Gündemi ve Türkiye Ankara, 12 Nisan 2016 BÜYÜKELÇİ (E) MİTHAT RENDE OECD İCRA KOMİTESİ ESKİ BAŞKANI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 1Büyükelçi."— Sunum transkripti:

1 Küresel Kalkınma Gündemi ve Türkiye Ankara, 12 Nisan 2016 BÜYÜKELÇİ (E) MİTHAT RENDE OECD İCRA KOMİTESİ ESKİ BAŞKANI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 1Büyükelçi (E) Mithat Rende

2 DAHA İYİ HAYATLAR İÇİN DAHA İYİ POLİTİKALAR 2Büyükelçi (E) Mithat Rende

3 3

4 Temel Başlıklar  Küresel Ekonomik ve Finansal Görünüm  2030 Kalkınma Gündemi (SDGs)  Kalkınmanın Ekonomik Boyutu  Kalkınmanın Sosyal Boyutu  Kalkınmanın Enerji ve Çevre Boyutu  Kalkınma ve İyi Yönetişim (Good Governance) 4Büyükelçi (E) Mithat Rende

5 Küresel Ekonomik ve Finansal Görünüm  Küresel ekonomik büyümenin zayıf seyri  OECD’nin büyüme tahminleri: 2016 %3 2017 %3,3  Düşük yatırımlar  Zayıf ticaret  Düşük talep  Güven eksikliği  Düşük enflasyon  Düşük petrol ve emtia fiyatları 5Büyükelçi (E) Mithat Rende

6 6

7 Küresel Kalkınma Gündemi  2015: Kalkınma gündemi açısından dönüm noktası (BMGS’nin beyanı)  BM Kalkınmanın Finansmanı III. Taraflar Konferansı - Addis Ababa (13-16 Temmuz 2015)  BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi - Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SDGs) benimsenmesi (25-27 Eylül 2015)  G20 Antalya Liderler Zirvesi (15-16 Kasım 2015)  BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 21. Taraflar Konferası (COP21) ve Paris Antlaşması’nın kabulü (30 Kasım – 12 Aralık 2015)  DTÖ 10. Bakanlar Toplantısı (15-19 Aralık 2015)  2016: Uygulamanın başlatılması  Dünya İnsani Zirvesi – İstanbul (23-24 Mayıs 2016) 7Büyükelçi (E) Mithat Rende

8 2030 KALKINMA GÜNDEMİ 8  Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinde (MDGs) sınırlı başarı  Evrensel nitelikli, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ve 169 alt hedef (Eylül 2015)  OECD’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Stratejik Yanıtı (18 Nisan 2016 tarihinde ilk taslağın tartışılması) Büyükelçi (E) Mithat Rende

9 9

10 2030 KALKINMA GÜNDEMİ 10 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs)  Küresel ve dönüştürücü bir eylem planı  “Kimseyi geride bırakmamak” (leave no one left behind – inclusiveness)  Ulusal düzeyde uygulama  Bütünsel hükümet yaklaşımı (whole-of-gov’t approach)  Çok-paydaşlılık ve katılımcılık (akademi, sivil toplum, iş dünyası)  Uluslararası işbirliği Büyükelçi (E) Mithat Rende

11 Kalkınmanın Ekonomik Boyutu  Kalkınma için güçlü ekonomik büyüme (Growth is not an end itself)  Kalkınma için kapsayıcı büyüme (inclusive growth)  Kapsayıcı büyüme için verimliliğin (productivity) artırılması  Ana Eğilimler: -Güçlü yatırım -İç tasarruf oranı (Türkiye, Çin, Hindistan) -Doğrudan dış yatırım (FDI) -Yeni üretim devrimine hazırlık (Sanayi 4.0) -Uygun iş ortamının oluşturulması  Ticaretin rolü ve önemi (Ticaret artışı/Büyümede artış)  Küresel değer zincirleri (GVCs) 11Büyükelçi (E) Mithat Rende

12 OECD Bakanlar Konseyi Gündemi 12Büyükelçi (E) Mithat Rende

13 OECD – Château de la Muette 13Büyükelçi (E) Mithat Rende

14 Bakanlar Konseyi Toplantısı 14Büyükelçi (E) Mithat Rende

15 OECD Gündeminin temel parametreleri: 15  Küresel ekonomik kriz sonrası yeni iktisadi yaklaşım ihtiyacı (NAEC)  Yatay nitelikli (çok disiplinli) projelere yönelim  Ekonomik ve sosyal konulara çok yönlü bakış açısı geliştirilmesi  Yatay Projelerin OECD çalışmalarına yayılması (mainstreaming) Büyükelçi (E) Mithat Rende

16 Kalkınmanın Sosyal Boyutu  Uluslararası ve ulusal düzeyde kapsayıcılık  LIDCs, LDCs, SISs  Kırılgan grupların ekonomiye kazandırılması  Gelir ve servet dağılımındaki eşitsizliklerin giderilmesi  Eğitim: Kaliteli ve sorgulayıcı eğitim  Eğitimde fırsat eşitliği  Eğitim-Beceri-İnovasyon-Teknoloji-Katma Değeri Yüksek Üretim  İş piyasasına erişimde fırsat eşitliği (meritocracy vs nepotism)  Sağlık hizmetlerine erişimde fırsat eşitliği 16Büyükelçi (E) Mithat Rende

17 Kalkınmanın Enerji ve Çevre Boyutu  Enerji: ekonomik büyümenin motoru  Enerjiye erişim (Küresel 1,5 milyar; Hindistan 280 milyon elektriğe erişimi olmayan)  Sahra-Altı Afrika – New York  Makul fiyatlı, güvenli ve kesintisiz enerji  Doğa ve iklim dostu enerji  Düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve yeşil büyüme 17Büyükelçi (E) Mithat Rende

18 18

19 Büyükelçi (E) Mithat Rende19

20 20 Kalkınma ve Çevre  COP21 - Paris Anlaşması’nın uygulanması  INDCs – Ulusal Taahhütler  Ekonomi ve çevre politikalarının entegrasyonu  İklim Finansmanı  Adaptasyon Büyükelçi (E) Mithat Rende

21 DÜŞÜK KARBONLU EKONOMİYE GEÇİŞ VE YEŞİL BÜYÜME 21Büyükelçi (E) Mithat Rende

22 Kalkınma ve İyi Yönetişim  Hükümetler ve Uluslararası Kurumlara İtimadın Güçlendirilmesi  Şeffaflık (Transperancy)  Hesap verebilirlik (Accountability)  Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı  Temel haklar ve özgürlükler  Güçlü demokrasi 22Büyükelçi (E) Mithat Rende

23 23Büyükelçi (E) Mithat Rende Çok Teşekkürler! mrende@mfa.gov.tr


"Küresel Kalkınma Gündemi ve Türkiye Ankara, 12 Nisan 2016 BÜYÜKELÇİ (E) MİTHAT RENDE OECD İCRA KOMİTESİ ESKİ BAŞKANI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 1Büyükelçi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları