Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 21.08.2013 Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 21.08.2013 Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi."— Sunum transkripti:

1 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 21.08.2013 Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi

2 PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK MERKEZİ Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28 Eylül 2012 tarih ve 42375 sayılı yazı uyarınca Trakya Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde faaliyete başlamıştır. Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi

3 Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi Görevleri? Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi  Trakya Üniversitesi öğretim elemanlarını uluslararası ve ulusal mali destek programları hakkında bilgilendirmek,  Proje teklif çağrılarının ve bilimsel destek programlarının duyurularını yapmak,  Kabul edilen projelerin Trakya Üniversitesi’ne ait resmi belgelerinin hazırlanmasını sağlamak,

4 Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi  Kabul edilen projelerin yürütülmesi sırasında proje yürütücülerine destek vermek ve kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmaları yapmak,  Trakya Üniversitesi bünyesinde hazırlanan projelerin Proje Bilgi Sistemi aracılığıyla kaydını tutmak ve durumlarını takip etmek olarak belirlenmiştir.

5 Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi Proje nedir? Proje; Belirli bir süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan hedeflere ulaşmaya yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünüdür. Proje Döngüsü Yönetimi; Mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntem ve sistematik bütünüdür.

6 Hibe Programları ULUSAL HİBE PROGRAMLARI - Başbakanlık Tanıtma Fonu Desteği - Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programı - Trakya Kalkınma Ajansı destek programları - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Mali Destek Programı AB PROJELERİ - TUBİTAK 7. Çerçeve Programı l Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi

7 BAŞBAKANLIK TANITMA FONU DESTEĞİ Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi Programın Amacı: Ülkemizi yurtiçi ve yurtdışında çeşitli yönleriyle tanıtmakla görevli kuruluşların kaynaklarını arttırmak, Türk kültür varlığının yayılmasını sağlamak, Devlet arşiv hizmetlerini müessir hale getirmek, milletlerarası kamuoyunu memleketimizin menfaatleri istikametinde yönlendirmeye çalışmaktır.

8 Uygun Başvuru Konuları Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi Turizm, Kültür, Eğitim, Hizmetler alanında her türlü eğitim, araştırma ve tanıtım faaliyetleri (ülkemizin yurt içi ve yurt dışında tanıtımına destek olacak basılı ve görsel yayın hazırlanması, kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenmesi, çeşitli eğitim programları, spor aktiviteleri gibi faaliyetler) için başvuruda bulunulabilir.

9 HAYAT BOYU ÖĞRENME ve GENÇLİK PROGRAMLARI Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi

10 Hayat Boyu Öğrenme Programı 2013 Yılı Teklif Çağrıları Son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Grundtvig Ziyaret ve Değişimler Üçüncü Başvuru Dönemi: 17 Eylül 2013 Comenius ve Grundtvig Hizmet-içi Eğitim Üçüncü Başvuru Dönemi: 17 Eylül 2013 Ortak Konulu Program Çalışma Ziyaretleri İkinci Başvuru Dönemi: 15 Ekim 2013 Hazırlık Ziyaretleri 3. Başvuru Dönemi: 2 Eylül 2013 4. Başvuru Dönemi: 1 Kasım 2013 Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi

11 TRAKYA KALKINMA AJANSI Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi Teknik Destek Programı Programın Amacı: TR21 Trakya Bölgesinde yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeni ile hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

12 Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi Aşağıdaki belirtilen konuları içeren başvurular uygun başvurulardır:  Kurumun insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi  Kurumun hizmet kalitesinin geliştirilmesi  Yenilik ve iyi örnek uygulamalarının transferine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

13 Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi Son Başvuru Tarihi: Temmuz-Ağustos 29 Ağustos 2013 Eylül-Ekim 31 Ekim 2013 Kasım-Aralık 31 Aralık 2013

14 Doğrudan Faaliyet Destek Programı Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi DOĞRUDAN PROJE DESTEĞİ 2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

15 Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi UYGUN BAŞVURU KONULARI: 1.Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olarak, Türk aile yapısının güçlendirilmesi ve Gençlik daireleri ile ilgili farkındalığın artırılması, 2. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın iş ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi, 3.Yurtdışında yaşayan yaşlı, engelli ve hükümlü vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi,

16 Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 4. Başkanlık faaliyet alanında bulunan tüm hedef gruplar ve hedef bölgelerle ilgili akademik çalışma, makale, bilimsel araştırma ve yayınlar hazırlanması, sayısal veri toplanması, 5. Başkanlık faaliyet alanında bulunan tüm hedef grupların Türkiye ile kültürel ve sosyal bağlarını güçlendirecek kültürel işbirliği ve değişim programları uygulanması, 6. Başkanlık faaliyet alanında bulunan tüm hedef gruplarda Türkçenin ve anadilin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,

17 Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi 7. Ülkemizde üniversite eğitimi görmüş Türkiye mezunlarına yönelik veri tabanının oluşturulması, 8. Yurtdışında Türkiye mezun derneklerinin kurulması ve mevcut olanların kapasitelerinin geliştirilmesi, 9. Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi 2015-2016 dönemi geçici üyeliğine adaylığı, İzmir EXPO 2020 adaylığı vb. alanlarda Türkiye'yi destekleyici faaliyetler düzenlenmesi.

18 TÜBİTAK Destek Programları Amacı; uluslar arası düzeyde, sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak üzere bilimsel ve teknolojik araştırma kapasitesini arttırmak olan, AB Çerçeve Programları dünyanın en büyük sivil Ar-Ge programıdır. Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

19 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU "Seventh Framework Programme" AVRUPA BİRLİĞİ 7. ÇERÇEVE PROGRAMI Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi

20 TUBİTAK 7. ÇERÇEVE PROGRAMI Amacı; uluslar arası düzeyde, sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak üzere bilimsel ve teknolojik araştırma kapasitesini arttırmak olan, AB Çerçeve Programları dünyanın en büyük sivil Ar-Ge programıdır. Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi

21 - AB’nin Lizbon hedeflerinin hayata geçirilmesine katkıda bulunacak ve Avrupa’da ekonomik ve toplumsal katma değer yaratacak "projelere" mali destek sağlar. - Avrupa’nın bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi ve ülkeler arası işbirliğinin teşvik edilmesi en temel amacıdır. Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi

22 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İşbirliği Özel Programı Fikirler Özel Programı Kişiyi Destekleme Özel Programı Kapasiteler Özel Programı Ortak Araştırma Merkezleri Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi

23 Kimler Başvurabilir? 7.Çerçeve Programı’na gerçek veya tüzel kişiler başvurabilirler. Üniversiteler Araştırma Merkezleri Kamu Kurumları Sanayi Kuruluşları Sivil Toplum Örgütleri Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi

24 KATILIMCI SAYISI En az 3 farklı AB üyesi Ülke veya Asosye Ülkelerinden en az 3 bağımsız Kuruluş Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi

25 BÜTÇESİ 50,5 Milyar Avro 2007-2013 yıllarını kapsayan 7. Çerçeve Programının (7.ÇP) bütçesi Türkiye ile birlikte toplam 40 ülkenin katılım sağladığı Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi

26 Başvuru Dönemleri İlgili özel program ve çalışma programlarında belirtilen öncelikler kapsamında yılda 1 ya da 2 defa proje teklif çağrıları açmaktadır. Marie Curie 2013 Yılı Kariyer Gelişim Destekleri çağrısı açıktır. Son başvuru tarihi 18 Eylül 2013 tür. Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi

27 Akademik Ar-Ge Destekleri (ARDEB) a) 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Genel Bilgi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı‘nın amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yurtiçinde yapılan çalışmaları desteklemektir. Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi

28 b) 1002 Hızlı Destek Programı Genel Bilgi Hızlı Destek Programının amacı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır. Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi

29 c) 1007 TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı Genel Bilgi Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı), kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne yönelik projeleri desteklemeyi amaçlamaktadır. Üniversiteler, özel kuruluşlar ya da kamu Ar-Ge birimleri program kapsamında hazırladıkları Ar-Ge içerikli proje önerilerini sunmaktadır. Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi

30 d) 1008 Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı Genel Bilgi Patent Teşvik Sisteminin amacı, Türkiye‘nin ulusal ve uluslar arası patent başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulmasıdır Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi

31 e) 1010 Evrensel AraĢtırmacı (EVRENA) Programı Genel Bilgi EVRENA; bilim insanlarının ülkemizde yürüttüğü çalışmalara yurt dışından meslektaşlarının katılmasına destek veren 2221 Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı‘na ek olarak, araştırmacılarımızın TÜBİTAK destekleriyle yürüttüğü projelerde, ülkemizde eksikliği hissedilen alanlarda yurt dışından bilgi ve tecrübe aktarımını amaçlayan bir programdır. Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi

32 f) 1011 Uluslararası Bilimsel AraĢtırma Projelerine Katılma Programı Genel Bilgi Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı; birçok ulusun araştırmacılarının ve kuruluşlarının ortaklığıyla yürütülen uluslararası projelere, ülkemizde istihdam edilmekte olan araştırmacıların katılmak için gerek duydukları desteğin sağlanması amacıyla oluşturulmuş bir programdır. Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi

33 g) 1301 Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) Destekleme Programı Genel Bilgi Programın amacı ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, birim ve gruplar arasında temel bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve ilgili teknoloji dallarında, özellikle ülkemizin bilim ve teknoloji öngörüleri doğrultusunda gelişmesini sağlamak üzere, ilgili taraflar arasında işbirliğini oluşturmak, artırmak ve bunların somut çıktılara yönelecek şekilde gelişmesini sağlamak üzere önerilecek işbirliği ağlarının ve platformların kurulmasını desteklemektir Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi

34 h) 3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı Genel Bilgi Kariyer Geliştirme Programının amacı, kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. Bu program ile 21.yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amaçlanmaktadır. Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi

35 h) 3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı Genel Bilgi Kariyer Geliştirme Programının amacı, kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. Bu program ile 21.yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amaçlanmaktadır. Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi

36 Ayrıntılı ve güncel bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr fp7@tubitak.gov.tr http://cordis.europa.eu/ http://www.tubitak.gov.trfp7@tubitak.gov.tr http://cordis.europa.eu/ Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi

37 TEŞEKKÜRLERİletişim: e-mail : proje@trakya.edu.trproje@trakya.edu.tr Tel : +90 284 235 42 66 Fax : +90 284 234 42 77 Burcu ÖZER Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi


"TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 21.08.2013 Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları